کتابها

سیر تحول سیاست آمریكا در ایران كتاب سوم آمریكا و انقلاب

    سیر تحول سیاست آمریكا در ایرانكتاب سوم آمریكا و انقلاب

سیر تحول سیاست آمریكا در ایران كتاب دوم آمریكا و انقلاب

سیر تحول سیاست آمریكا در ایرانكتاب دومآمریكا و انقلاب

قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه

      قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه که به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می‌شود قانون اساسی...

مجموعه 9 کتاب وضعیت سنجی

    مجموعه وضعیت سنجی ها    این مجموعه در 9 کتاب تمامی وضعیت سنجیها از تاریخ  24 اسفند 1392 تا 10...

امرواقع اجتماعی چیست؟

 امرواقع اجتماعی چیست؟ جلد اول و دوم برای پیاده کردن جلد اول فرمات پی دی اف برای پیاده کردن  جلد اول فرمات ورد برای پیاده...

گرایش به قانون اساسی و حقوق انسان

  معرفی کتاب در باره گرایش به قانون اساسی و حقوق انسان کتاب در باره گرایش به قانون اساسی و حقوق...

بیانیه حکومت ملی

بیانیه حکومت ملی ابوالحسن بنی صدر    در متن دست نویس، همواره سخن از حکومت ملی است. در اجتماع‌ها قبل...

حقوق پنجگانه

     اصول این حقوق پنج‌گانه که امیدواریم روزی اصول همه قانون‌های اساسی کشورهای جهان بگردند و عمل به آنها، همه...
مصاحبه های تصویری

چرا و با چه هدفی اولین رئیس جمهوری روزانه به مردم گزارش مکتوب می داد؟،...

       جهانگیر گلزار: شما یک مجموعه مطالبی در ایران نوشتید، در روزنامه انقلاب اسلامی، لازم است توضیح  بدهم که شما در ۵ بهمن ۵۸T با آراء ۷۵ درصدT رأی آوردید و...

بنی صدر: به سفیر آمریکا اطمینان داده بودند که بنی صدر در کابینه دولت موقت...

بنی صدر: آقای خامنه ای می گفت که اگر ما در عراق و سوریه می جنگیم چون اگر در آنجا نجنگیم باید در کرمانشاه و همدان بجنگیم، حالا آقایان تشریف...

ارزیابی قرارداد احتمالی با چین . آیا می شود ایتن قرار داد را در آزادی...

ارزیابی قرارداد احتمالی با چین از دیدگاه رابطۀ سلطه، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید   جهت...

طرح قرارداد ۲۵ سالۀ وابستگی کامل ایران در شبکۀ جهانی چین، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال...

طرح قرارداد ۲۵ سالۀ وابستگی کامل ایران در شبکۀ جهانی چین، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در  تلویزیون سپیدۀ استقلال  و آزادی: ابوالحسن بنی صدر: شعار مردم ایران در...
مصاحبه های صوتی

مردم خاورمیانه در میان آتش و جنگ: مصاحبه رادیو عصر جدید

  مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر، جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ مردم خاورمیانه در میان آتش و جنگ: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر ... مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر، جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ لینک تصویری جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید   لینک صوتی جهت شنیدن...

ابوالحسن بنی صدر: آقای خامنه ای، شما دشمن خارجی را وسیلۀ به گروگان گرفتن مردم...

 ابوالحسن بنی صدر:  - حق اساسی است، این را نمی شود به عذر عزاداری برای آن ایستاده بر حق، به خطر انداخت. ... - اگر شما می خواهید پیروی از آن امام بکنید، از آن الگو بکنید، چون او، بر حق بایستید،...