آرشیوکامل مصاحبه ها ، سخنرانی ها و درسهای آقای بنی صدر (سال ۱۳۵۹/ ۱۴۰۰)

آرشیوکامل مصاحبه ها ، سخنرانی ها و درسهای آقای بنی صدر (سال ۱۳۵۹/ ۱۴۰۰)

************

آرشیوکامل مصاحبه ها ، سخنرانی ها و درسهای آقای بنی صدر (سال۱۴۰۰)

https://twitter.com/esteghlal_azadi/status/1485709592726323202/photo/1

Banisadr 1400-11-03= اولین انتخابات ریاست جمهوری: دلایل مخالفت خمینی با بنی صدر، دسیسه های حزب جمهوری و آخرین پیشنهاد خمینی

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=3KgNcr10_Hw

مراسم چهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-08-29

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Dl1ve2vBb1o

پیام دکتر بهروز برومند درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای بهروز برومند ؛ هموند حزب ملت ایران و از یاران شادروانان داریوش فروهر و پروانه فروهر و پدر علم نفرولژی ایران

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=BW_JeQCo-lo

پیام خانم الهه امیر انتظام درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

خانم الهه امیر انتظام عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و همسر شادروان عباس امیر انتظام که عمری را در مقاومت در زندانهای نظام حاکم گذراند .

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=h3gIwIAkxRU

سخنان خانم دکتر فیروزه بنی صدر درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

خانم فیروزه بنی صدر استاد دانشگاه، فرزند ارشد آقای ابوالحسن بنی صدر و فعال سیاسی

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=lVyL94lxiJ4

سخنرانی آقای دکتر احمد سلامتیان درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای احمد سلامتیان نماینده اصفهان در مجلس اول

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=eiVt_JS7IEU

پیام آقای دکتر یرواند آبراهامیان درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای یرواند آبراهامیان استاد دانشگاه، محقق و تاریخ نگار از جمله نویسنده کتاب ایران بین دو انقلاب

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=b_agwoEolAg

سخنرانی دکتر سعید سنجابی درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای سعید سنجابی مشاور آقای بنی صدر در امور خارجی در دوران ریاست جمهوری و فعال مستقل سیاسی

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=M2Q6EhU6-YY

پیام آقای منوچهر صالحی در چهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای منوچهر صالحی معمار و شهرساز و نویسنده و کنشگر سیاسی چپ

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Yl1Cqxwz27o

سخنرانی آقای بابک امیر خسروی در چهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای بابک امیر خسروی از موسسین حزب دمکراتیک مردم ایران و اتحاد جمهوریخواهان ایران

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=5Kg5aCsdDGU

سخنرانی آقای دکتر حمید احمدی در مراسم چهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای حمید احمدی، از فرماندهان نظامی در دوران ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا آقای ابوالحسن بنی صدر، استاد تاریخ نظامی و از پایه گذاران دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی دریایی و موسس انجمن مطالعات تاریخ شفاهی در سال ۲۰۰۰ و تدوین گر کتاب خاطرات آقای ابوالحسن بنی صدر تحت نام "درس تجربه "

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ewnNsE6ZU-Q

پیام خانم شهره بدیعی در چهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

خانم شهره بدیعی از مدافعین حقوق بشر و همسر آقای دهکردی که متاسفانه در رستوران میکونوس به دست تروریستهای دولتی نظام حاکم ترور شد.

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ZEf_sgkSTY8

سخنرانی آقای مجید زربخش درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای مجید زربخش از دبیران پیشین کنفدراسیون و از رهبران حزب رنجبران و از بنیان گذاران شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و فعال سیاسی

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=mK3ukfMtS5E

پیام خانم دکتر صدیقه وسمقی در چهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

خانم دکتر صدیقه وسمقی ، شاعر و اسلام پژوه و تحلیلگر سیاسی

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=JuLS8qFuQo0

سخنرانی آقای دکتر علی متین دفتری در چهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای دکتر علی متین دفتری، همراه آقای بنی صدر در جبهه ملی سوم و از جمله همکار آقای بنی صدر در تهیه اولین فیلم در باره دکتر محمد مصدق.

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=YxqmyXDaJDk

نمایش بخشی از مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر در مورد طرز نگاه و جایگاه زن در جامعه ایران

نمایش فیلم بخشی از مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر در مورد طرز نگاه و جایگاه زن در جامعه ایران

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=NZBujSsPPZ0

سخنرانی آقای فلاویو مرونی درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای فلاویو مرونیFlavio Meroniکاردار و سفیر کبیر سویس در ایران در سالهای بعد از انقلاب

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=cFE56cip12w

سخنرانی آقای جرج لنخ درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای جرج لنخ Georg Lennkhسفیرکبیر و مشاور بین المللی آقای برونو کرایسکی صدر اعظم اتریش در زمان انقلاب ایران . آقای کرایسکی در مورد گروگانگیری در سفارت آمریکا و جنگ ایران و عراق از طریق سفیر کبیر خود آقای جورج لنخ وساطت می کرد.

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Ptiyqf6oNtI

سخنرانی خانم زهرا بنی صدر درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

خانم زهرا بنی صدر فرزند آقای ابوالحسن بنی صدر، فعال امور فرهنگی ـ اجتماعی

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=XNfEZulVBKo

پیام چند تن از دانشجویان درون ایران درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

پیام چند تن از دانشجویان درون ایران در مورد نظرگاهشان در زمینه افکار آقای بنی صدر . جهت رعایت امنیت این دانشجویان عزیز تنها صدای آنها پخش شد و نامشان ذکر نگردید .

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=oREUx5uLOh4

سخنرانی آقای حنیف یزدانی درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای حنیف یزدانی عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و فعال سیاسی

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=IQJNK2uTnlc

پیام آقای دکتر محسن کدیور درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای دکتر محسن کدیور از فعالان و پژوهشگران و محققان در امر اندیشه دینی

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=gLGnr4cVUxw

سخنرانی آقای دکتر حسن فرشتیان درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای دکتر حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی با سابقه تحصیلات در حوزه علمیه و تحصیل در رشته حقوق در فرانسه

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=-E7cN-YJRhA

پیام خانم دکترنسرین بصیری درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

خانم دکترنسرین بصیری نویسنده و مترجم مقیم برلین و ناظر برابری حقوق زنان و مردان در دانشگاه هنر برلین

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=4Uub5oz2KFY

سخنرانی آقای عبیدالله مهدی درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای عبیدالله مهدی، فعال سیاسی در افغانستان و فرانسه بر علیه حکومت طالبان و فعال حقوق بشر و از دوستاران احمد شاه مسعود

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=6fJqMHOZcus

پیام آقای دکتر ناصر مهاجر درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای دکتر ناصر مهاجر از محققان امور سیاسی ـ اجتماعی و فعال چپ

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=3QfuCT5wUMc

پیام آقای دکتر منصور فرهنگ درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای دکتر منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در اول انقلاب، استاد دانشگاه و فعال سیاسی

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=NlHsbzuC4lw

پیام آقای استفن کینزر درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای استفن کینزر StephenKinzer پژوهشگر آمریکایی در باره تاریخ ایران و از جمله نویسنده کتاب همه مردان شاه

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=42_Oon_0-hA

سخنرانی آقای دکتر مهران مصطفوی درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای دکتر مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و از یاران و همراهان آقای بنی صدر

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ZsU0tygfxDM

مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر در مورد نقش ادبیات ایران در پیش برد اندیشه مبارزه

بخشی از مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر در مورد نقش ادبیات ایران در پیش برد اندیشه مبارزه

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=b418rFFreZI

سخنرانی آقای علی بنی صدر درچهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

آقای علی بنی صدر فرزند آقای ابوالحسن بنی صدر

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=153E6IYR2WI

ختم جلسه چهلمین روز در گذشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر توسط خانم ژاله وفا

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=t58WhuEHhik

مراسم یاد بود ابوالحسن بنی صدراولین منتخب مردم ایران، شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فایل تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=PskJhQS8a8w

سخنان آقای محمد جعفری در جلسه یاد بود شادروان ابوالحسن بنی صدر

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=eNI2QoJ0Lqw

سخنان خانم ژاله وفا در جلسه یاد بود شادروان ابوالحسن بنی صدر

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=3JDHvsT8ERg

سخنان آقای علی امیر حسینی در جلسه یاد بود شادروان ابوالحسن بنی صدر

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=AEPl2c_koag

سخنان آقای جهانگیر گلزار در جلسه یاد بود شادروان ابوالحسن بنی صدر

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=iECR6xB3SAE

سخنان خانم عذرا حسینی در جلسه یاد بود شادروان ابوالحسن بنی صدر

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=dGgF6VL4muw

مراسم خاکسپاری ابوالحسن بنی صدر اولین منتخب مردم ایران (فیلم اصلی) ۲۴ مهر ۱۴۰۰

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=54uk2Yaoiys

سخنان خانم عذرا حسینی همسر شادروان ابوالحسن بنی صدر در مراسم خاکسپاری

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=nzszlVqbFwI

سخنان ایران مصطفوی و جیران نوبری، نوه های شادروان ابوالحسن بنی صدر در مراسم خاکسپاری

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=oN3DTjXB2jE

سخنان علی بنی صدر فرزند شادروان ابوالحسن بنی صدر در مراسم خاکسپاری

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=VMyNZ1HAi6w

سخنان فیروزه بنی صدر فرزند شادروان ابوالحسن بنی صدر در مراسم خاکسپاری

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=xcVWuWuXnsw

Banisadr 1400-08-08=ویژگیهای ایرانیت چگونه استقلال و آزادی را ممکن می سازد؟: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-08sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=S3S_1LubwIM

Banisadr 1400-05-06= تعاریف و کاربردهای استقلال (بخش ۱۹): مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-05-06sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=MHQjH73C3OM

Banisadr 1400-04-30= تعاریف و کاربردهای استقلال (بخش ۱۸): مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-04-30sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=CZaXNnTHHd4

Banisadr 1400-04-16= تعاریف و کاربردهای استقلال و آزادی (بخش ۱۷)استقلال و دانش: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-04-16-sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=TBjyQHSci-Y

Banisadr 1400-04-09= تعاریف و کاربردهای استقلال و آزادی (بخش ۱۶) مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-04-09sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=qB64fkLbkWU

Banisadr 1400-04-02= چرا خلاء را زور پر می کند ؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-04-02sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Wyeh1l5a1RU

Banisadr 1400-03-12= چه نیازی بود مدام بر علیه چماقداری، شکنجه و اعدام صحبت کنید؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-03-12sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=s9jCZn7UFe0

Banisadr 1400-03-05= چرا آقای خمینی در خفا روحانیون را مامور تشکیل شورای انقلاب کرد؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-03-05sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=o0NxTPUjHUI

Banisadr 1400-02-15= نقش و اهمیت اندیشه راهنما در برانگیختن انسان: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-02-15sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=-BXxVGxoOt0

Banisadr 1400-02-12= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری ادامه بحث استبداد فراگیر(توتالیتاریسم)

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-02-12darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=UtOG91fWHWU

Banisadr 1400-02-13= روش های علمی تشکیل و فعالیت هسته های مردمی(۴): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=STr9N9H6nOc

Banisadr 1400-02-10= بنی صدر: ۶ واقعیت پنهان درفایل صوتی ظریف، و نظم در نظام استبداد رضاشاهی!؟

لینکصوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisasr-1400-02-10asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=B6cetqkTuUU

Banisadr 1400-02-10= پیام آقای بنی صدر به کارگران، بمناسبت روز کارگر: جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_O5C4IKcaJI

Banisadr 1400-02-07= هویت گم کرده ها و اهمیت اندیشه راهنما :مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-02-07sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=V6BfcW2P18o

Banisadr 1400-02-06= روش های علمی تشکیل و فعالیت هسته های مردمی(۳): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=pg7b4HqT1zE

Banisadr 1400-02-03= انتخابات ۱۴۰۰ نظام ولایت مطلقه، در ورشکستگی :مصاحبه آقای جوادزاده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-02-03asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=outgL--H-aI

Banisadr 1400-02-01= تعاریف و کاربردهای استقلال (بخش ۱۵) استقلال خود انگیختگی در گرفتن

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-02-01sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=wkKSz2AS0B0

Banisadr 1400-01-30= روش های علمی تشکیل و فعالیت هسته های مردمی(۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=keBd3DYs0mg

Banisadr 1400-01-27= بنی صدر: بند از بند گسستگی درونی رژیم، قرارداد ۲۵ ساله با چین، و مذاکرات اتمی وین

لینکصوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-1-27asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=uFUXLjaEa7E

Banisadr 1400-01-25= تغییر روش زندگی از استبداد به آزادی : مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-01-25sepidrh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=8XSu2bZTAfQ

Banisadr 1400-01-23= روش های علمی تشکیل و فعالیت هسته های مردمی(۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=AHO8uYkqsXU

Banisadr 1400-01-18= تاثیر دلار بر اقتصاد و زندگی مردم (بخش دوم) : مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-1-18-sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=DVY2Zs6hdcs

Banisadr 1400-01-15= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری،۱۵ فروردین ۱۴۰۰

لینکصوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-1-15darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=VnMm430EnNo

Banisadr 1400-01-13=تفاهم نامه یا قرارداد ۲۵ ساله با چین سند اسارت یک ملت، مصاحبۀ حسین جواد زاده با آقای بنی صدر

لینکصوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-1-13asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=0vo5ivmAxEU

Banisadr 1400-01-11= تاثیر دلار بر اقتصاد و زندگی مردم (بخش اول) : مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-1-11sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=vo-ddHVE8zs

Banisadr 1400-01-09= دستاورد های مداوم بدیل مستقل و آزاد (۵): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=_KUmopSwrcc

Banisadr 1400-01-08= بنی‌صدر: ۱۲ محور خیانت بزرگ رژیم در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین

لینکصوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-1-8payam

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_fagndLUAWs

Banisadr 1400-01-06= بن بست ها از زبان آقای خامنه ای: مصاحبه آقای جواد زاده با آقای بنی صدر

لینکصوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-1-6asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=RLy-XyOa4Ck

Banisadr 1400-01-04= تعاریف و کاربردهای استقلال (بخش ۱۴) : مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

استقلال خود انگیختگی در گرفتن تصمیم است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-1-4sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=o5HvQUJ3Z3s

Banisadr 1400-01-01= پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر بمناسبت نوروزی که نو روز واپسین سال قرن است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1400-01-01

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=ZATYo3tL-4k

******

آرشیوکامل مصاحبه ها ، سخنرانی ها و درسهای آقای بنی صدر (سال۱۳۹۹)

Banisadr 99-12-27=نوروز و کاربردهای آن در زندگی فردی و جمعی : مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-12-27sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=EwLoQPHzCDw

Banisadr 99-12-25= نقش بدیل مستقل و آزاد در گذشته و حال و آینده ایران (۴): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=7i2Q8D1tuWs

Banisadr 99-12-21= چرایی عدم سقوط رژیم ولایت مطلقه فقیه؟: مصاحبه حسین جوادزاده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-12-22asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=UdtX9vihVzw

Banisadr 99-12-20= تعاریف و کاربردهای استقلال(بخش ۱۳) : مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-12-20sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Tmn2n794INU

Banisadr 99-12-18= نقش بدیل مستقل و آزاد در گذشته و حال و آینده ایران (۳): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=XqFt0l-X7s0

Banisadr 99-12-17= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری،

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-12-17darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=MtFAU-e3bUE

Banisadr 99-12-15= سفر پاپ فرانسیس به عراق و دیدار با آقای سیستانی: مصاحبه آقای جوادزاده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-12-15asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=B7wQFlQeU7M

Banisadr 99-12-13= تعاریف و کاربردهای استقلال(بخش ۱۲) : مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی
https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-12-13sepideh

لینک تصویری
https://www.youtube.com/watch?v=PY2w9noruBY

Banisadr 99-12-11= نقش بدیل مستقل و آزاد در گذشته و حال و آینده ایران (۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=UcQKz0fYv8w

Banisadr 99-12-08= راه حل همزیستی، در همبستگی ملی چیست؟: مصاحبه حسین جوادزاده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-12-08asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=O3vg7JcCiTs

Banisadr 99-12-06= تعاریف و کاربردهای استقلال(بخش ۱۱) : مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-12-06sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=915azx7K75A

Banisadr 99-12-04= نقش بدیل مستقل و آزاد در گذشته و حال و آینده ایران (۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=OF2RWQk_VJw

Banisadr 99-12-01= گربه گیر کرده در کنج دیوار کیست؟ و مقصود آمریکا از مذاکره کدام است؟: مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-12-01asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=V0KkOBpvCes

Banisadr 99-11-29= تعاریف و کاربردهای استقلال(بخش دهم) : مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-11-29sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=2TuV172UQEY

Banisadr 99-11-27= عدم اعتماد به نفس فردی و ملی و مطالبات حداقلی اپوزیسیون و استمرار استبداد: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=MR_50hl2gc4

Banisadr 99-11-24= سخنان آقای بنی صدر در سمینار مجامع اسلامی ایرانیان، جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-11-24seminar

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=u3OSUFk5W3M

Banisadr 99-11-22= نسل انقلاب، نسل های پس از انقلاب، و تجربه انقلاب: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-11-22sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=LlShlxUy7v8

Banisadr 99-11-18= در آستانه چهل و دومین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=gfbcFlHOcRw

Banisadr 99-11-13= یافته های جدید قواعد خشونت زدایی(۳): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=iE-jOQRlIQc

Banisadr 99-11-10= سیاست خارجی حکومت بایدن، در خاورمیانه و ایران: مصاحبه حسین جوادزاده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-11-10asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=J_aRLnChHvk

Banisadr 1399-11-06= یافته های جدید قواعد خشونت زدایی(۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Hvo3ivGeZ00

Banisadr 99-11-08= تعاریف و کاربردهای استقلال(بخش نهم) : مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-11-08sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=KYUKlWPvMlU

Banisadr 99-11-03= پیام آقای بنی صدر بمناسبت ۵ بهمن، اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری در تاریخ ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-11-03asrladid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=SE0s_sKdguY

Banisadr 99-11-03= رابطه ایران و امریکا در دوران بایدن: مصاحبه حسین جوادزاده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-11-03asrladid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=PSZyAOB-N0A

Banisadr 99-11-01= تعاریف و کاربردهای استقلال(بخش هشتم) : مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-11-01sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=8liEKCBaP9A

Banisadr 99-10-29= یافته های جدید قواعد خشونت زدایی(۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=zpiRb47S_SE

Banisadr 99-10-26= پدیده ترامپ، و ایران : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-10-26asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=bwq2dhP6JLU

Banisadr 99-10-24= تعاریف و کاربردهای استقلال(بخش هفتم) : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-10-24-sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Rqa5VApODCg

Banisadr 99-10-24= جنگ روانی قدرتها علیه مردم: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=_YGE84_ogPA

Banisadr 99-10-17=اثرات انتخابات آمریکا و نقش رژیم ایران در منطقه و جهان: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-10-17sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=iOJhArC9V0M

Banisadr 99-10-15=مروری بر انتخابات اولین رئیس جمهوری و برخی دستاوردها: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-11-15sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=19lgdVUhKto

Banisadr 1399-10-15= مفهوم حقوقی شهادت و مصداق شهید: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=mJzWhCnB4W8

Banisadr 99-10-14= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری ،۱۴ دی ۱۳۹۹

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-10-14darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=a04LqBZz-VQ

Banisadr 99-10-12= یا رژیم ولایت مطلقه فقیه، یا تجزیه ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-10-12asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=UZ-g_gNdgkw

Banisadr 99-06-10=گفتگوی عبدی مدیا با آقای ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-06-10abdi

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=p-v-9tSqxow

Banisadr 99-10-08=بررسی موقعیت زیر سلطه ایران و ایرانیان: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=9DH2KodpLwQ

Banisadr 99-10-05=ارزیابی آقای بنی صدر از چشم انداز ایران و منطقه در سال جدید مسیحی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-10-05asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=isbQNX_MJik

Banisadr 99-10-01=بررسی سلب و ایجاد در موقعیت جنبش ها: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Bzh7wT8Z7p8

Banisadr 99-09-28=بی تفاوتی و فعل پذیری در جامعه ایران : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-09-28asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=K90JPANMyT0

Banisadr 99-09-26= استقلال رهایی از سامانه سلطه گر- زیر سلطه است(بخش ششم) : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-09-26sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=q4mhVHjw9n8

Banisadr 99-09-24=نیاز مبرم به تجدید نظر در گلوبالیسم؛ از منظر موازنه عدمی و حقوق: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=PVxKnOTvnho

Banisadr 99-09-21= پویایی ضعفها ، در نظام ولایت مطلقه فقیه: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-09-21asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=tj6bbcClnSw

Banisadr 99-09-19= استقلال شفافیت است و آزادی عمل شفاف (بخش ۵) : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-09-19sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=lhD4ANU0u3Y

Banisadr 1399-09-17=الگوی چین برای ایران، استبداد سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=k1mI_sxdMw0

Banisadr 99-09-16= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری، یک شنبه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-09-16darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=KpcaSGsVvc0

Banisadr 99-09-14= ترور در بن بست : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-09-14asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=H6XBganxLMM

Banisadr 99-09-12=کتاب استقلال و آزادی- تعاریف استقلال(بخش ۴) : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=asP8fsSP2VE

Banisadr 99-09-10=غرب بحران ساز، راه حل ، در خود ما مردم است: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=StQ0Sfv_GZ8

Banisadr 99-09-10=جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-09-10

لینک صوتی در یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=24xs6GaN3YQ

Banisadr 99-09-05= اسناد ویکیلیکس ، نقش رهبری در پیروزی یا شکست: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-09-05sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=F6bb3SMxW0A

Banisadr 99-08-30= بنی‌صدر: بین‌الملل مافیاها، دولت مافیاها و دولت بی‌اختیار، و رئیس جمهور سپاهی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-08-30asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=qpQ9dlglmDk

Banisadr 99-08-28= عصر فرد جبار: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-08-28-sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=tCQiAjeyUa0

Banisadr 1399-08-26=غیبت مردم در صحنه را لاجرم سلطه گران جبار پر میکنند: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=2YEA5k_5ZKQ

Banisadr 99-08-21= انتخابات آمریکا، منشاء اجتماعی جباریت و پدید آورندگان جباران: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-08-21sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=MtJkulTfyts

Banisadr 99-08-19=پیش گیری ویروس استبداد، بسیار آسانتر از درمان آن بعد از فراگیر شدن است: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Xb37D5xmhO0

Banisadr 99-08-13= قطع پیوند با ارزشهای دمکراسی و انتخابات در آمریکا: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-08-13sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=oaDAxZLGJnw

Banisadr 99-08-12=قتل و خشونت، به هر بهانه ای محکوم است، بخصوص بنام دین و عقیده: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=uMUmWhXOe1M

Banisadr 99-08-11=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-08-11darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Dbk5BDbdYzA

Banisadr 99-08-09=بنی‌صدر: ارزیابی سناریوها و پیامدهای انتخابات آمریکا، و کاریکاتور جنجالی پیامبر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-08-09asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=htCGREKOoRw

Banisadr 99-08-05=از خود بیگانه شده عقیده و مرام توسط قدرت و سلطه، در آمریکا و در ایران: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=2JnXX0og0Mo

Banisadr 99-08-02=جهان بدون الگو: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-08-02asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=FqcPxlxc4rg

Banisadr 99-07-30= آقای بنی صدر، اگر از طرح محرمانه آقای خمینی مطلع بودید چه میکردید ؟(۷) گزارشات رئیس جمهور به مردم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-07-30sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=MaEgFvqeZ-8

Banisadr 99-07-25=بنی‌صدر: ایران در حلقه آتش، و تحولات جنگ آذربایجان و ارمنستان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-07-25asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=VnltYRbTtD0

Banisadr 99-07-23= آقای بنی صدر، اگر از طرح محرمانه آقای خمینی مطلع بودید چه میکردید ؟(۶) گزارشات رئیس جمهور به مردم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-07-23sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=l_bxpvnzu_E

Banisadr 99-07-21=جنگ روانی قدرتها برای پایان دادن به جهان مشترک ؛ با تبدیل انسانها به جبار:گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=9UmZ8h4FcVE

Banisadr 99-07-18= بنی صدر: خمینی در برابر آمریکا زانو زد ، ترامپ هم میخواهد خامنه ای زانو بزند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-07-18asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=mXjTPcQmmVs

Banisadr 99-07-16= آقای بنی صدر، شما خود را معتمد مردم می دانید یا سخنگوی مردم ؟(۵) گزارشات رئیس جمهور به مردم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-07-16sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=MllhxpkoRbU

Banisadr 99-07-14= نقش مردم در جامعه مدنی و جامعه سیاسی در قدرت‌مداری مستبدان: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=IJRrFgMZ2zg

Banisadr 99-07-13= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-07-13darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=w1ghHdbTV-Q

Banisadr 1399-07-09=شیوه زندگی آمریکایی، رویا یا کابوس؟: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=jkfpCoTrMMo

Banisadr 99-07-09=کتاب استقلال و آزادی- تعاریف استقلال(بخش سوم) : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-07-09sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=1fFj7tO7hcY

Banisadr 99-07-07= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۱۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=QH9mdpShXaw

Banisadr 99-07-04=بنی‌صدر: جنگ ۸ ساله در پرتو اسناد جدید، و حقایق پنهان در نوار فرماندهان سپاه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-07-04asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=akeUjoFIZ9M

Banisadr 99-07-02= کتاب استقلال و آزادی- تعاریف استقلال(بخش دوم) : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-07-02sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=FMvgEcR90HM

Banisadr 99-06-31= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۱۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Epur4qb7xKY

Banisadr 99-06-28=بنی‌صدر: شرایط جدید ایران با فعالسازی مکانیسم ماشه، و پیمان‌های صلح اسرائیل

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-06-28asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=MKwG1RhJwS8

Banisadr 99-06-26=توضیحی بر کتاب استقلال و آزادی : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-06-26sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=JxrPWjTPJdU

Banisadr 99-06-24= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۱۰): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=zKbKQ-hEv54

Banisadr 99-06-21= آیا انتخاب آقای بایدن تغییری در رابطه آمریکا با ایران ایجاد خواهد کرد: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-06-21asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=3Uj_xD_15Fw

Banisadr 99-06-19= هشدارهای روزانه بنی صدر به مردم برای چه بود؟(۴) گزارشات رئیس جمهور به مردم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-06-19sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=PCMTYvc62kU

Banisadr 99-06-17= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۹): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=eEDSFLSP9xE

Banisadr 99-06-16= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری، ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-06-16darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=3hYlwrm6Le8

Banisadr 99-06-14= بنی‌صدر: دام بورس‌بازی برای مردم، وحشت خامنه‌ای، و روند انحطاط رژیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-06-14asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_YWmQ44uJZs

Banisadr 99-06-10= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۸): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=5wFRBU6H1Ko

Banisadr 99-06-07= سخنان آقای بنی صدر در سمینار تابستانی مجامع اسلامی ایرانیان بصورت مجازی.

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-06-07-seminar

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Y-chbPByIpg

Banisadr 99-05-31= وقتی سرنوشت کشور موضوع تصمیم قدرتها می‌شود ( مکانیسم ماشه)؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-05-31asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=mELE16Q3lVc

Banisadr 99-05-29 = آقای بنی صدر،چه نیاز داشتند علیه شما کودتا کنند؟ جبهه داخلی کشنده تر بود یا جنگ خارجی؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-05-29sepised

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=hrpamjdwsQw

Banisadr 99-05-27= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۷): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=JDAyi2NVqcA

Banisadr 99-05-04= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=A4X3y_DsfkY

Banisadr 99-05-24= پیش فروش ثروت ملی ایران(نفت)راه حل نیست: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-05-24asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=JR5QbbC-Ieo

Banisadr 99-05-22= چرا خمینی مجلس اول را با تقلب در مقابل بنی صدر گذاشت ؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisade-99-05-22sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=PerSi3f8s88

Banisadr 99-05-20= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۶): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=m0Dzy5oer4I

Banisadr 99-05-17= مردم خاورمیانه در میان آتش و جنگ: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-05-17asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=y2k2xRKZx-o

Banisadr 99-05-15= چرا بنی صدر روزانه به مردم گزارش مکتوب می داد؟ چه هدفی را دنبال میکرد؟: مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-05-15sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=oiYJice9oXI

Banisadr 99-05-13= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۵): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=olX66IuOwnY

Banisadr 99-05-10= خامنه ای ، و ذهنیت بریده از واقعیت جامعه ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-05-10asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=I0N2aSGw1ys

Banisadr 99-05-10=خامنه ای ، و ذهنیت بریده از واقعیت جامعه ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-05-10asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=I0N2aSGw1ys

Banisadr 99-05-08= بنی صدر : با این قرار داد می خواهید ایران را به دهان غول چینی ببرید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-05-08sapideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=pTL9k4vWp5w

Banisadr 99-05-06= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۴): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=gbSQkRFWo6Q

Banisadr 99-05-04= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=A4X3y_DsfkY

Banisadr 99-05-03= بنی‌صدر: انفجارهای سریالی در ایران، و اسناد جدید ویکی‌لیکس درباره انقلاب ۵۷

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-05-03asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=V-tujEnV6TA

Banisadr 99-05-01=نظام ولایت فقیه چگونه میتواند ساختار خود را حفظ کند؟: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-05-01sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=X2gdW1rasZo

Banisadr 99-04-25=بنی صدر: طرح قرارداد ۲۵ ساله با چین طرح وابستگی کامل ایران است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-04-25sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=c7nSvdq91QY

Banisadr 99-04-24= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۳): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=h0yr1FH_Zw8

Banisadr 99-04-15= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری،۱۵ تیر ۱۳۹۹

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-04-15darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_xsWtEwZxK8

Banisadr 99-04-26= دروغ و تزویرهای رسانه ای، تخریب و ترور شخصیت، جعل تاریخ، جنگ روانی: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=WcWVarkJVVQ

Banisadr 99-04-13=نظام ولایت مطلقه خشونت گستر، در منجلاب خشونت خویش : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-04-13asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Xlx-HNudf5s

Banisadr 99-04-16= کارنامه بنی صدر و بازخوانی هشدار هایی که بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بوقوع پیوست(۱۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=3iPGKQAK0oQ

Banisadr 99-04-11=نیروهای نظامی و حقوق شهروندان؟: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-04-11sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=rbQNG8U5gEk

Banisadr 99-04-06= چرا فساد منشا ذاتی نظام ولایت مطلقه فقیه هست؟ : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-04-06asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_xtIolfojKE

Banisadr 99-03-30= سالروز کودتای ۳۰ خرداد ۶۰، و بازسازي استبداد وابسته: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-03-30asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ccPoY428Wls

Banisadr 99-03-28= آیا اگر مردم خواهان تغییر نظام بشوند، بعد بی بندوباری خواهد شد؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-03-28sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=WPD44odlmcw

Banisadr 99-03-26= باز کردن افق دید مطالبات مردم، از جنبش‌های ضدنژادپرستی، به جنبش‌های ضدتبعیض: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=CqMKjUSfw3w

Banisadr 99-03-23= تابستان داغ- علائم انحطاط رژیم: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-03-23asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Me58jVcgVSg

Banisadr 99-03-21=آقای بنی صدر، چرا به کودتاگران گفتید: ما می رویم که بمانیم و شما می مانید که بروید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-03-21sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=L9cQ775zuzw

Banisadr 99-03-19= بازتاب جهانی قتل فلوید، کنش در ایران و در عین حال راه حل جویی بحران‌های جهانی: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=wbkxjfF2pQA

Banisadr 99-03-18= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-18darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=yyxfjnQnGjU

Banisadr 99-03-16=" هشدار آقای بنی صدر به مناسبت جنایت نژاد پرستانه"

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-03-16

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=cIze8O7Cb50

Banisadr 99-03-14= جهان پسا کرونا و عصر وجدان: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-93-14sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=69NZbi13ir4

Banisadr 99-03-12= دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد فرهنگی: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=A4Dt-ZzLZFg

Banisadr 99-03-09=مثلث شوم یا سران سه قوه: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-03-09asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=AxDraOOGUU4

Banisadr 99-03-07= شما مردم ایران را چگونه دوست دارید؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-03-07sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=EGyRR-Twi_M

Banisadr 99-03-05= دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد سیاسی: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=STLw7IfrjM0

Banisadr 99-03-02= بنی‌صدر: ویروس کرونا، اهمیت استقلال را در جهان به نمایش گذاشت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/asrjadid-99-03-02asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=DsEo5-s9IrQ

Banisadr 99-02-29= دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد اقتصاد: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=05smKIaBZCo

Banisadr 99-02-26= بنی‌صدر: درماندگي‌هاي آقای خامنه‌اي، ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران و راهکارها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-02-26asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ZIbyWnHjJkM

Banisadr 99-02-24= تصرف دولت توسط نهاد روحانیت و چگونگی بیگانه شدن از دین: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-02-24sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=814-sry3lp0

Banisadr 99-02-22= دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد جامعه شناسی: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=gVNzgwXUBz8

Banisadr 99-02-14=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-02-14darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=7reRVz4mbno

Banisadr 99-02-12= بنی‌صدر: پشت پرده و پیامدهای آزادسازی سهام عدالت و تبلیغات رژیم برای بورس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/asrjadid-99-02-12asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=o3QPpCHf09M

Banisadr 99-02-08= بحران کرونا و نمایش عریان عواقب و پی‌آمدهای تجاوز به حق استقلال: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=oLdSJzZgP9Y

Banisadr 99-02-08= آقای بنی صدر، چرا با مجاهدین همکاری کردید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-02-08

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=diPDbHSFH5c

Banisadr 99-02-03=ویروس کرونا و راهکارهای پیش روی انسان بر پایه حقوق: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-02-03sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=0bANFMQfUjo

Banisadr 99-02-01= پیشگیری از بحرانهای بزرگتر در دوران پساکرونا: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=k7qR8q0VVUw

Banisadr 99-01-29=بنی‌صدر: جهان بعد از کرونا، امن‌تر یا ناامن‌تر؟ | راهکارهای پیشاروی انسان امروز

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-01-29asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=HZhP7GDWkX4

Banisadr 99-01-27= انسان شهروند چه حق انتخابی دارد؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-01-27sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=pS5jZk3aLXg

Banisadr 99-01-20=چه عواملی جنبش همگانی را ممکن می کند؟: مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-01-20sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=tSLWZD_DKY8

Banisadr 99-01-17=بحران جهانی کرونا، و فرهنگ استقلال و آزادی | سلسله بحث‌های ماهانه بنی‌صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-01-17darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=2hCxrgHPbbQ

Banisadr 99-01-15= بنی‌صدر: آیا وطن محکوم به مرگ شده است؟ | روش پیروزی بر دینامیک مرگ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-01-15asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=cTa6mnLBAGo

Banisadr 99-01-11= روزها را در قرنطینه چگونه بگذرانیم: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=uJsmMM786zc

Banisadr 99-01-08=بنی‌صدر: ایران زیر حمله سه ویروس، و جنایت وصف ‌ناپذیر سران رژیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-01-08asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=XBp7YwzRZ-M

Banisadr 99-01-06= سیاست خارجی پیشنهادی برپایه حقوق پنجگانه: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-01-06sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=aAcEvr3mmIY

Banisadr 99-01-04= اثر یاس و امید در مدیریت بیماری کرونا، وژدان احساسی: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=x3gPbbtecgM

Banisadr 99-01-01= نگاهی به اوضاع ایران در سال ۹۹: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-99-01-01asrjadid

لینک صوتی یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=DxG5j1fENNY

******

آرشیوکامل مصاحبه ها ، سخنرانی ها و درسهای آقای بنی صدر (سال۱۳۹۸)

Banisadr 98-12-28= پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران به مناسبت نوروز ۱۳۹۹

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=1NBq9aKQP7o

Banisadr 98-12-28=ایران و جهان در آستانه سال ۱۳۹۹: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-28sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=id5z6JZs6yM    

Banisadr 98-12-25= چهار سوال از آقای بنی صدر، توسط گروه گفتمان

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=MSRvoOuMuxE 

Banisadr 98-12-21= اتحاد جبهه جمهوری خواهان با کدام اصول ممکن است؟: مصاحبه ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-21sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=pDALxF9HzQM     

Banisadr 98-12-16= بنی‌صدر: من و همسرم در قرنطینه هستیم | «ویروس کرونا» پوششِ بحران حاد اقتصادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-16asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=nZDu7NpL1EY

Banisadr 98-12-14=راه حل شما به غیر از دو تجربه اقتصادی بشر چیست؟: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-14sepideh-1 

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=tKqjlZmzhv4

Banisadr 1398-12-12= نقش مردم در بحران ویروس کرنا و رژیم ولایت مطلقه بحران‌زا: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=lMO-Kra8Djg

Banisadr 98-12-11= بحران هویت در جهان، و مساله «ویروس کرونا» | سلسله بحث‌های ماهانه بنی‌صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-11-darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=7nL59qbaHFk

Banisadr 98-12-09=بنی‌صدر: ترس خامنه‌ای از «ویروس کرونا»، علت گسترش، و نقش مردم در مبارزه با آن

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-09asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=G1SuT024ZWk 

Banisadr 98-12-07=بنی صدر: نقش زنان و حقوق زنان در قانون اساسی پیشنهادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-07sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=pOsTMK0o4Dc 

Banisadr 1398-12-05= اشاره‌ای به قسمتی از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته(۳)بدیلِ استبداد: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=wsTTxLap8T0

Banisadr 98-12-02=بنی‌صدر: پیروزی تحریم انتخابات، شکست سخت خامنه‌ای، و رهايي از دو فشار

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-02asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=PuTchfh2Q7E

Banisadr 1398-11-28= اشاره‌ای به قسمتی از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته(۲)بدیلِ استبداد: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=91JYDAHJY2E

Banisadr 98-11-25= بنی‌صدر: «انتخابات، وطن و امنیت» و راه مقابله با ترفند‌های رژیم در روزهای آخر مانده به انتخابات

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-25asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=C8BWP5lK2PA

Banisadr 98-11-23=جایگاه بدیل، ابهامات و راهکارها: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-23sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=YMAsxstxPu4

Banisadr 1398-11-21= اشاره‌ای به قسمتی از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته(۱)بدیلِ استبداد: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=roiZ_y3nUJE

Banisadr 98-11-20=سلسله بحث های آقای بنی صدر: موضوع بحث، فرهنگ استقلال وآزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-20darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=EJqVA52Z4UU

Banisadr 98-11-19= بنی صدر: خامنه‌ای دائم در ترس از سقوط است | رادیو فرانسه

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=OMry0B3wqEQ 

Banisadr 98-11-18= بنی‌صدر: خود خامنه‌ای هم امنیت ندارد! اگر ذره‌ای وطن‌دوست بود کناره‌گیری می‌کرد!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-18asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=vSpBw-F_8uY

Banisadr 98-11-16=نیروهای مسلح وقتی حافظ حقوق مردم هستند: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-16sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=A7DWZ1uIbfM

Banisadr 98-11-09=راه حل خروج از یاری طلبیدن از بیگانه(۳): مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-09sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=c6oofu5J00U

Banisadr 1398-11-07= گفتگو بنی‌صدر صدارت -تغییر موضع مخالفان انقلاب و حالا طرح ضرورت انقلاب در آستانه سالگرد انقلاب ۵۷: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=oQ1zeU2OLN0

Banisadr 98-11-02=چهلمین سالروز انتخاب اولین رئیس جمهور و کارنامه ۴۰ ساله : مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-02sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=30JmrQKKCUQ

Banisadr 1398-10-30=۵بهمن، سال‌گرد انتخاب اولین منتخب ایران: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=j29OlKayrg0

Banisadr 98-10-27= بنی صدر: هدف دروغهای خامنه‌ای در نماز جمعه تهران، و راهکارهای گسترش جنبش

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-27asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=eXBFJh3dCF0

Banisadr 98-10-25= چه بدیلی برای ایران مناسب است؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-25sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=tXYyNX59yyk

Banisadr 98-10-21= پیام بنی‌صدر در پی اعتراف سپاه به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و مسئولیت‌ناپذیری خامنه‌ای

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=joDJi1PVtzQ

Banisadr 1398-10-23= جنبش خودجوش۱۳۹۸ که هرچه فراگیرتر می‌شود، آنچه که نمیخواهد، و آنچه که میخواهد: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=M8ivAKNucE0

Banisadr 98-10-20=بنی‌صدر: حال و آينده ايران بعد از حملات نمايشي سپاه به پایگاههای آمریکا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-20asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=9g0NVXaH0Qk

Banisadr 98-10-18= وضعیت سنجی ایران و جهان در سال جدید: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-18sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=bNlxi4ZxRD8

Banisadr 1398-10-16= تروریسم نظامی در عراق، تروریسم فرهنگی، نظامی، اقتصادی، و سیاسی در ایران: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=7JC6uz7wS9w

Banisadr 98-10-15=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری، ۱۵ دیماه ۹۸

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-15darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=F3yoNxqFMcw

Banisadr 98-10-13= بنی‌صدر: ترور قاسم‌سلیمانی هم به ترامپ سود رساند، هم به خامنه‌ای!

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=m988ozkqFR8 

Banisadr 98-10-13=بنی‌صدر: پیامدهای «ترور قاسم سلیمانی» در ایران، منطقه و آمریکا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-13asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=GKjg5CiNWEU

Banisadr 98-10-11=یاری طلبیدن از بیگانه جامعه را غیر مسئول و فعل پذیر می کند: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-11sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ZC4INu3Lx80

Banisadr 98-10-06= بنی صدر: چهلم شهدای آبانماه، حجامت رژیم با خون مردم، و سرنوشت حتمی استبداد ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-06asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=RsWhaYJqIp0

Banisadr 98-10-01=بنی‌صدر: آتش زدن بانکها و ... توسط خود رژیم برای سرکوب جنبش مردم سازماندهی شده بود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-01asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=MfeImVyq-5k

Banisadr 98-09-27=راه حلهای احیای محیط زیست در قانون اساسی پیشنهادی : مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-27sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=7XUIeWPKTo4

Banisadr 98-09-22= بنی‌صدر: زوایای پیدا و پنهان شعارهای دانشجویان، و سانسور خطرناک مواضع نیروهای مستقل

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-22asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=fU7kiW__H5U

Banisadr 98-09-20=رابطه دین و دولت در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-20sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=2auAEZtnShQ

Banisadr 98-09-15= بنی‌صدر: شباهت جنبش آبان ۹۸ با جنبش سال ۶۰، و علت وحشت عریان خامنه‌ای

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-15asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=F-JlnUSs0Pw

Banisadr 98-09-13=راه حل تحریمها و بحرانها پس از پیروزی جنبش مردم چیست؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-13sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=mJ00N2TA2m8

Banisadr 98-09-10= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری، ۱۰ آذر۹۸

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-10darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=1qv0CFy3Q4U

Banisadr 98-09-08= بنی‌صدر: راهکارها برای ادامه جنبش، خطرات مبارزه مسلحانه با رژیم، و پیامی به دانشجویان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-08asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=nmdyrN7bcuo

Banisadr 98-09-06=یاری طلبیدن از بیگانه و نقش استقلال: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-06sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=FdH27oT-1Uk

Banisadr 98-09-01= بنی‌صدر: آقای خامنه ای باید صد بار دعا کند بجان آقای ترامپ که قرص و محکم پشتش را گرفته

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-01asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=MfeImVyq-5k

Banisadr 98-08-29=جنبش اعتراضی مردم و اهمیت وجدان همگانی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-29sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=VxRCsRQI6DE

Banisadr 1398-08-27= جنبش آبان۹۸-نقش خشونت در خاموشی جنبش‌ها: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=GhrcsJxYkCA

Banisadr 98-08-27=پیام ابوالحسن بنی صدر خطاب به مردم ایران و دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان و نیروهای مسلح به تاریخ ۲۷ آبان ۹۸

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-27

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=iPpsv1dHbSU

Banisadr 98-08-24= بنی‌صدر: رژیم در تنگنا، تهدید روحانی به افشاگری، کسری بودجه حکومت و گرانی بنزین

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-24asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=wNVRmBhacb4

Banisadr 98-08-22=مسئولیت و تجربه نسل انقلاب چه بود و چه کرد؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-22sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=gAE3zh5OPj4

Banisadr 1398-08-20= بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی (۶): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Mz_IJee0S4s

Banisadr 98-08-19= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری، ۱۹ آبان ۱۳۹۸

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-98-19dars

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=FWFEjEwYTQA

Banisadr 98-08-17=بنی‌صدر: وحشت خامنه‌ای از جنبش، گام چهارم خروج از برجام، و احتمال حمله به تاسیسات اتمی رژیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-17asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=7sknKV1B0d4

Banisadr 98-08-15=پویایی فقر و نابرابری، وضعیت منطقه، وستون پنجم قدرت: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-15banisadr

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=phBecr6vui0

Banisadr 98-08-08=ویژگیهای ایرانیت چگونه استقلال و آزادی را ممکن می سازد؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-08sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=h8QMkiRBDv4

Banisadr 1398-08-06= بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی (۴): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Rs--ae3u-_M

Banisadr 98-08-03= هشدار بنی‌صدر درباره «پیشخورکردن و تحمیل فقر به نسلهای آینده» و تحلیلی از اعتراضات لبنان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-03asrjadid-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=i_17xB1Y8xY

Banisadr 98-08-01=نقش جامعه مدنی در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران(۲) : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-01sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=t92FsG4LUQ8

Banisadr 1398-07-29= بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی (۳): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=bgRAdX59DVU

Banisadr 98-07-26= بنی‌صدر: هدف سپاه از ربایش و دستگیری مدیر آمدنیوز، و طرح مجدد رفراندوم توسط حسن روحانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-26asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=HdEr1P5xqfo

Banisadr 1398-07-25= وسیله، هدف را توجیه نمیکند، بلکه آنرا تبیین میکند: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=GGalITVpLNs

Banisadr 98-07-24= مراحل تکامل جامعه و مشخصات جامعه آرمانی: پاسخ آقای بنی صدر به پرسش بینندگان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-24sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=USt0UFQGXbs

Banisadr 1398-07-22= بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی (۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Ddh2p0diWxI

Banisadr 98-07-21= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری،۲۱ مهر ۱۳۹۸

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-09-07-21darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=uJa4l14S3lo

Banisadr 98-07-17=نقش جامعه مدنی در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-17sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=D7p_xPodVAI

Banisadr 1398-07-15= بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی (۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=s1IEbw3-2w0

Banisadr 98-07-12= بنی‌صدر: واکاوی زوایای پیدا و پنهان اعتراضات عراق، و درسهایش برای ایرانیان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-12asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ayHpgztUdy8

Banisadr 98-07-09= بنی‌صدر: موضع بی‌سابقه ترامپ، حمله نظامی ترکیه به کردهای سوریه، و هشدار به اردوغان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-9asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=CEATxAF7Y9s

Banisadr 1398-07-08= راهکارهای رشد در عصر فرامدرنیته: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=4KDc_usiRVg

Banisadr 98-07-05=بنی‌صدر: بن‌بست‌های خامنه اي و ترامپ، و اقبال "راهکار دیپلماسی" یا "جنگ" برای خروج از آن؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-05asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=YTBVUPuVhjI

Banisadr 98-07-03=شما با گروهها و افراد اتحاد کرده و می کنید ؟ با چه شرایطی ؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-03sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=VK__WQpVajg

Banisadr 1398-07-01= معضلات دنیای امروز، و راه‌حل‌ها، با نگرشی به مالکیت: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Cx7iFOAd4yk

Banisadr 98-06-29=جنگ نفت ، آغاز سال تحصیلی، هشدار به مردم ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-06-29asrjadid-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=2pQ9qd-o_L4    

Banisadr 98-06-29= ارزیابی بنی‌صدر از پیامدهای حمله به تاسیسات نفتی عربستان: خطر جنگ جدی است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-06-28rfi

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=T-8qI0pu88g

Banisadr 98-06-22= بنی‌صدر: واکاوی خودسوزی دختر آبی، قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران-چین، و برکناری جان بولتون

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-06-22asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=YIMXNiVD_jo

Banisadr 1398-06-18= قدرت و ازخودبیگانه شدن اندیشه راهنما-لیبرالیسم-مالکیت: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=YsdQ1Ysn6zo

Banisadr 98-06-15= اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر در باره وضعیت اسفبار حقوق بشر در جهان، و پیشنهاد حقوق پنجگانه : گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-06-15asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=SlyBIIP4CBg

Banisadr 98-06-08=مالکیت خصوصی در اقتصاد: بحث آزاد با شرکت آقایان بنی صدر اسدی،

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-asadi-98-06-08

لینک تصویری(بخش اول)

https://www.youtube.com/watch?v=3mliufzpj24 

لینک تصویری(بخش دوم)

https://www.youtube.com/watch?v=MQrakoqHSHw 

Banisadr 98-06-01= بنی‌صدر: واکاوی جدال لفظی شدید لاریجانی و یزدی، و آزاد شدن نفت‌کش ایرانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-06-01asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=S0oESwWWYxM

Banisadr 1398-05-28= قدرت و ازخودبیگانه شدن اندیشه راهنما-لیبرالیسم-مالکیت: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=OLN0UrgsTPk

Banisadr 98-05-28= بنی‌صدر: طرح آمریکایی«معامله قرن» شکست خورده و تجاوز به حقوق مردم فلسطین است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-05-28rfi

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=km7jqIHJK7c

Banisadr 98-05-25= بنی‌صدر: کارنامه بدیل مردمسالار، جعل «تولید علم»، و پشت پرده عزل منتظری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-05-25asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=OSyCjY8oBC4

Banisadr 1398-05-21= حقوق پنج‌گانه، فرقها، اشترکها، ارتباطها: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=aDfO1_cHl3o

Banisadr 98-05-16= حقوق پنجگانه و بستر تاریخی اتحاد برای استقلال و آزادی : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-05-16sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=KOEX6dfjp7c

Banisadr 1398-05-14= کاربرد عملی انواع موازنه‌ها در تولید و مصرف و بازار: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=XoAt5Le455U

Banisadr 98-05-08=نقش الگو در تحول جامعه: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-05-08sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=3bp7o4EDjPw

Banisadr 98-05-04=دعوت خاتمی به فداکاری مردم برای نظام، پیامد های تصرف نفتکش انگیسی توسط سپاه ،و نخست وزیری بوریس جانسون

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-05-04asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=fEoHyNn0CEA

Banisadr 98-05-04= کنفرانس مطبوعاتی آقای بنی صدر در باشگاه خبرنگاران در آمریکا، افشای سازش پنهانی خمینی با ریگان

لینک تصویری

1991-07-05=My Turn To Speak

https://www.c-span.org/video/?17855-1/my-turn-speak

لینک صوتی یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=EnOHthlWjvw

Banisadr 98-04-26= وضعیت ایران در سال ۹۸: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-26sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=qbtfAWCsH2Y

Banisadr 98-04-26= بنی صدر:حضور محمد جواد ظریف در آمریکا به منزله چراغ سبز است

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=I1Ia6IZM77A

Banisadr 98-04-21=بنی‌صدر: توقیف نفتکش‌ها و عبور رژیم از دو مرز | رو و پشت پرده عملیات‌های ایذایی؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-21asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=nOupGzOk-rA

Banisadr 98-04-19= از میان برداشتن نابرابری های زنان- بخش دوم: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-19sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=lU_U3rjtXaY

Banisadr 98-04-14=بنی صدر: پشت پرده تهدید ترامپ توسط مشاور روحانی، و ربطش با تهدید غنی سازی اورانیوم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-14asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=q5OVNycfJFM

Banisadr 98-04-07=شکست سه قرارداد و ادامه بحران و جنگ: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-07asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=E8_VcNLbsHU

Banisadr 98-04-05= از میان برداشتن نابرابری های زنان- بخش اول: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-05sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Yz1Rk6XyxFI

Banisadr 98-04-04= بنی‌صدر: هدف دولت آمریکا از تحریم خامنه‌ای و دفترش؟ ماجرای ثروت افسانه‌ای خامنه‌ای؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-04rfi

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=rp2uzrHtvfo

Banisadr 98-03-31=بنی‌صدر: بن‌بست‌های خامنه‌ای و ترامپ، و سرنگون کردن پهپاد آمریکا توسط سپاه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-31asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=mlwdMFLf97s

Banisadr 98-03-24=ملاقات آقای خامنه ای با نخست وزیر ژاپن و سیر تحولات منطقه در مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-24asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=cSvsZv9bJVM

Banisadr 98-03-22= آیا اقتصاد بدون نفت وامکان اجرای آن در نظام حاکم ممکن است؟: مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-22sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=JfaZkAz1jvM

Banisadr 98-03-19=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری، ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-19darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=aeDu_79bQno

Banisadr 98-03-17=ملاقات ترامپ و مکرون و ربط آن با توافق جدید با ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-17asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=yokxAbdNcKA

Banisadr 1398-03-13= حقوق ذاتی حیات، در یگانگی تعریف و احقاق می‌شوند و نه در ثنویت و روابط قوا: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=_eijU1EqFSI

Banisadr 98-03-10=کنفرانس مکه و پیامد های آن در رابطه با ایران: مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-10asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=tm_Lgf7Dof4

Banisadr 98-03-03=بنی‌صدر: پشت پرده سخن خامنه‌ای درباره دولت جوان، و رابطه جنبش با تحریم و جنگ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-03asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=GTocK3OYA0M

Banisadr =98-02-27=دین، قدرت سیاسی و حقوق انسان: سخنرانی آقایان کدیور، بنی صدر در پاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-kadiwar98-02-27paris

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_ZZrL9PVnOg

Banisadr 98-02-21=مبانی قانون اساسی بر پایه حقوق پنج گانه و چرایی برنامه عمل: سخنرانی آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-21hamborg

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=BfMGzTPbVXE

Banisadr 98-02-18= آیا آمریکا مایل به جنگ یا معامله با رژیم ایران است؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-18asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=5S6eNGJGHrY

Banisadr 98-02-16=توضیحی بر کتابهای امرهای واقع اجتماعی و کار برد آنها: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-18sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=frLual-6gB0

Banisadr 98-02-17= بنی صدر: سعودیها با همکاری اسرائیل دستاویز درست می کنند برای حمله آمریکا به ایران

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=M5rmVLqYWXg

Banisadr 98-02-15=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-15darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=64VW_trErjw

Banisadr 98-02-13=هرج و مرج فکری سران رژیم در پیشاروی تحریمها: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-13adrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=gAqW4XbUPVI

Banisadr 98-02-11= پاسخ آقای بنی صدر به بینندگان در باره تورم نیروی کار در دولت: تلویزیون سپیده

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-11sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=YW3MfnHwbBU

Banisadr 98-02-06=آیا تحریم نفتی و فشار های آمریکا باعث شورش و سرنگونی رژیم خواهد شد؟ : بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-06asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=R8LXVkmu6ME

Banisadr 98-02-04=پاسخ آقای بنی صدر به بینندگان در باره رئوس برنامه برای تحول به جامعه مردمسالار

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-04sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=V2RoJ6Zcspw

Banisadr 98-01-30=تحلیل آقای بنی صدر در باره ورود نظامیان حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی و... به ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-30asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=03PqCUar8EQ

Banisadr 98-02-02= جنبش در الجزایر و سودان: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=MxRuvaOFCCA

Banisadr 98-01-28=چرا رژیم حقایق دوران مرجع انقلاب را پنهان می کند؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-28sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=DCH-xsZqNHM

Banisadr 98-01-23=تروریست خواندن سپاه پاسداران و تعادل قوا در منطقه: مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-23asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_z_sENDHlO0

Banisadr 1398-01-19= ساختن سرنوشت بهتر، محتاج بدیل است و غرب از ارائه بدیل و راه حل عاجز است: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=ibInu1G6R54

Banisadr 98-01-18=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری،ادامه بحث استبداد فراگیر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-18-darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=01lCI-1tm8s

Banisadr 98-01-16=عوامل ضعف مدیریت و نبود دانش وفن و...در ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-16asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=d_zUXc3-FFY

Banisadr 98-01-14=آیا برای تحول در ایران نسل نوی باید تربیت شود؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-14sepi

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=nyn6WeoiCmE&feature=youtu.be

Banisadr 1398-01-12= تعریف نظم از دید حقوق و یا قدرت: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=kvVOe3PvQNE

Banisadr 98-01-09=حوادث طبیعی و رفتار های فعل پذیرانه مردم : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-09asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=4B6ztqBCSDc

Banisadr 98-01-07=اهداف انقلاب و باور به کدام اصول: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-07sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ZvD4O5AxyHM

Banisadr 1398-01-05= حقوق، مدرنیته و تبعیض: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=zeZWE-uy5fg

Banisadr 98-01-02= گریز خامنه ای بحران ساز، از مسئولیت عواقب بحران، مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-02asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=2SJfP5BLhLw

******

آرشیوکامل مصاحبه ها ، سخنرانیها و درسهای شادروان ابوالحسن بنی صدر (سال۱۳۹۷)

Banisadr 97-12-29=پیام نوروزی، وضعیت سنجی کجا هستیم و بکجا خواهیم رفت، مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-12-29sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=2F9CgDlxY-s

Banisadr 1397-12-27= فمینیسم، حقوق زنان: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Q38oi6NP7A0

Banisadr 97-12-24=بنی صدر: کسی که به امنیت باور دارد و عمل میکند خانم ستوده است نه آقای رییسی ودستگاه قضائی ستمگرش

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-12-24asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=BTeTGdk-z3E

Banisadr 1397-12-21= سه جریان فکری در تاریخ ایران (۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=qWRd0CQhic0&t=0s

Banisadr 97-12-22=نقش جامعه مدنی در تحقق تحول در ایران: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-12-22sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=DYpm28F20Fs

Banisadr 1397-12-20= حقوق ذاتی پنجگانه در رابطه با قانون اساسی: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=h-XvxPKQq9Y

Banisadr 97-12-17=بنی صدر: رژیم ولایت فقیه، نماد سه موئلفه جنایت، خیانت، و فساده است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-12-17asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=SZZngrVkess

Banisadr 97-12-15=نظام ولایت مطلقه فقیه چه نیازی دارد که درهشت جنگ شرکت دارد: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-12-15sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=fwPOLt7Qo3M

Banisadr 1397-12-13= رابطه رسانه‌ها-مردم در ساختن سرنوشت ما: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=FrJRp0hxozI

Banisadr 97-12-12=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری: استبداد فراگیر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-12-12darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=qqRqt8b8VuA

Banisadr 97-12-10= تحلیل آقای بنی صدر از آمدن اسد به ایران، استعفای ظریف و تعطیلی نیروگاه اتمی بوشهر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-12-10asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=5rm_tRnb97M

Banisadr 79-12-08=سخنان آقای بنی صدر در باره انقلاب امر واقع مستمر و پاسخ به دو سوال

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-79-12-08sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=yPzI6sEDNlU 

Banisadr 97-12-01=پاسخ آقای بنی صدربه پرسشهای هموطنان در جلسه چهلمین سالگرد انقلاب در پاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-12-01pasokhha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=JF-bfeQqMXE

Banisadr 97-11-26=تحلیل آقای بنی صدر درباره کنفرانس ورشو و پیامد های آن بر ایران و منطقه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-11-26asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=YBu8xqTSeew

Banisadr 1397-11-22= مکانیسمهای درونی روابط قوا: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Rtm_3B78qRc

Banisadr 97-11-22= رابطه مردم و انقلاب و اندیشه راهنمای انقلاب با قدرت: سخنرانی آقای بنی صدر بمناسبت سالگرد انقلاب

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-11-22paris

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=n8yQL3lPMA0

Banisadr 97-11-19= بنی صدر:جامعه رو در روی این رژیم ایستاده ،چون حیات ملی از سوی رژیم تهدید میشود

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_NzORTL-kqY

Banisadr 97-11-17=آیا اقتصاد دوران شاه می توانست راه حل برای ایران بدهد: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-11-17sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=x97F93J8Mr8 

Banisadr 97-11-15=بنی صدر: دیگربا فرستنده‌های متعلق به دولت آمریکا مصاحبه نخواهم کرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-11-15farda

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ev-1SeXsNxE 

Banisadr 97-11-14= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری،۱۴ بهمن ۱۳۹۷

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-11-14darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Y5PPPRrdLKI

Banisadr 97-11-12=سالگرد ورود خمینی به ایران و چگونگی باز سازی استبداد: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-11-12asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=rihq0Q-ewfE

Banisadr 97-11-10=علل و دستاورد های ریاست جمهوری اول : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-11-10sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=oTrpSVpz5e8

Banisadr 1397-11-08= حقوق، عدالت اجتماعی, روابط قوا: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=ye9WKkL3Xjg

Banisadr 97-11-05=سیاست های آمریکا در ونزوئلا و نشست ورشو در باره ایران : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-11-05asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=5Uhlpr_lLcA

Banisadr 97-11-03=آیا نجات ایران در گرو آمدن یک رضاخان است؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-11-03sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=7_USpfoJXyY

Banisadr 1397-11-01= اسرار روزهای انقلاب و یادداشتهای امینی(یک سینه سخن): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=HJiL9-zROas

Banisadr 97-10-28=تحليل و مقايسه آقای بنی صدر از۳ بودجه : نظام شاهي،بهارانقلاب، نظام شيخي و اثرات آن بر زندگی مردم

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-10-28asrjadid    فایل صوتی

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=g_9L5Zv9mwU

Banisadr 97-10-26= حقوق پنجگانه اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران،حقوق جامعه ملی (۱۱):مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-10-26sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=-dqw65itEIc

Banisadr 1397-10-24= تمرکز قدرت و متلاشی شدن جامعه‌ها(۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=_GuJYBMs7IA

Banisadr 97-10-21=بنی صدر: بودجه ۹۸ آقای روحانی ، ویرانی بر ویرانی و فقر بر فقر می افزاید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-10-21asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=o7IetRAe3d0

Banisadr 1397-10-17= تمرکز قدرت و متلاشی شدن جامعه‌ها(۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=pkivPMo5pMY

Banisadr 97-10-16= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری،۱۶ دیماه ۱۳۹۷

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-10-16darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=pZ4Tyihx7rM

Banisadr 97-10-15= بنی‌صدر: پیام به دانشجویان، اصلاحات، بازگشت پهلوی با مداخله بیگانه، تحریم صدای آمریکا

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=C2RXIgj4u0A

Banisadr 97-10-14=سهم دستگاههای سرکوب و مهار مردم در بودجه : مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-10-14asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=onABI_Al6w0

Banisadr 97-10-12= بنی‌صدر: توییت جنجالی محسن رضایی، حقایقی از عملیات کربلای ۴، و علل ناشنیده ادامه جنگ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-10-12rfi

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=IRWf5j0DS2Q

Banisadr 97-10-12=چرا بنیاد دینی مشوق خشونت شده است: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-10-12sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=xjiE06S4lsA

Banisadr 97-10-07=بنی‌صدر: بودجه ٩٨، چینش جدید قدرت در منطقه، و جانشینی خامنه‌ای

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-10-07asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=PvHL2yWZiMU

Banisadr 97-10-05=چرایی وضعیت امروز ایران و جهان، فرصتی تاریخی برای تغییر از درون: مصاحبه تلویزیون سپیده با بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-10-05sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ou8kRZ7dhFU

Banisadr 1397-10-03= چگونه قدرتها در سیاهچاله خفقان، خادمین را خائنین معرفی میکنند-وزیران محبوس-مقتول(۳): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=qritm08xjwQ

Banisadr 07-09-30=بنی‌صدر: علل پشت پرده و پیامدهای خروج نیروهای آمریکا از سوریه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-07-09-30asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=UAPZDv_6_ng

Banisadr 1397-09-26= چگونه قدرتها در سیاهچاله خفقان، خادمین را خائنین معرفی میکنند-وزیران محبوس-مقتول(۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=jPpgmPqFPz0

Banisadr 97-09-23=بنی‌صدر: توجیهات اصلاحطلبان برای اعدامها، و تشکیل ناتو عربی به رهبری اسرائیل؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-23asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=RV1pyIOzWJw

Banisadr 97-09-21=حقوق پنجگانه،اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر- بخش دهم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-21sepideyh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=SN0TQI6Lhz4

Banisadr 1397-09-19= چگونه قدرتها در سیاهچاله خفقان، خادمین را خائنین معرفی میکنند- شهید فاطمی(۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=2qQ3rjaegHI

Banisadr 97-09-16=فلسفه مرگ ،عمل آمريكا و عكس العمل نظام ولايت مطلقه فقيه : مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-16asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=-gk1A0CbGsA

Banisadr 97-09-16= پیام آقای بنی صدر به دانشجویان و استادان، بمناسبت ۱۶ آذر ، روز دانشجو

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=vn9IEkW9CTI

Banisadr 97-09-14=حقوق پنجگانه،اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر- بخش نهم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-14sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=JGR93H8W6N8

Banisadr 97-09-13=بنی‌صدر: آزمایش موشکی سپاه و تندتر شدن مواضع روحانی | رادیو فرانسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-13rfi

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=kcBEWuttOB4

Banisadr 97-09-11=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-11darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=W-LwIXNHE_I

Banisadr 97-09-09=نشست جی ۲۰ و گسترش راست افراطی در غرب و تاثیر آن بر ایران، مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-09asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/bqDmyw0hCf4

Banisadr 97-09-07=وضعیت سنجی ایران،منطقه و جهان :مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-07sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/yutpxinLQ9U

Banisadr 97-09-05= مراجعه و درخواست "بدیل" وابسته-بدیل واقعی یک استبداد، استبداد از نوع دیگری نیست: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=WmznmvWSFV0

Banisadr 97-09-02=بیستمین سالگرد قتل فروهرها و جنبش همگانی و خشونت زدای کارگران هفت تپه: گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-02asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/nuH7Aw3f_yU

Banisadr 97-08-29=مصاحبه دانشجویان مستقل و آزاد با آقای بنی صدر درباره فرشگرد،رضا پهلوی، آمدنیوز، و حامیان تحریم ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-29daneshjoo

لینک تصویری

https://youtu.be/V-7KLd4Vo4s

Banisadr 97-08-30=حقوق پنجگانه،اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر- بخش هشتم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-30sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=2V4Pk4L1Iq0

Banisadr 1397-08-28= رویارویی ضعیف‌ها باضعیف‌ترها بجایی مقابله با قدرت: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=-NSkZVsS9g0

Banisadr 97-08-25= بنی‌صدر: عوامل پنهانی نوسان بهای ارز، و قرار پنهانی اروپا و آمریکا درباره برجام؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-25asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/lzl951YISr0

Banisadr 97-08-23=حقوق پنجگانه،اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر- بخش هفتم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-23sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=LD2nNi3LcXY

Banisadr 97-08-18=بنی صدر: توانايي آمريكا در اجراي دور دوم تحريمها در ايران و وضعيت رژيم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-18asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/uZLMKQA9f7Y

Banisadr 97-08-016=حقوق پنجگانه،اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر- بخش ششم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-16sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/d5p9gD6DyTQ

Banisadr 97-09-14=بنی‌صدر: بخشی از رژیم بنفع ترامپ وارد انتخابات آمریکا شده |گفتگوی مهم با رادیوفرانسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-09-09-14rfi

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=4q8UZ02vg5o

Banisadr 1397-08-14= وضعیت‌سنجی رویدادها در آستانه سالگرد گروگانگیری: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=TUkX2weN2Ww

Banisadr 97-08-13=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-13darsha

لینک تصویری

https://youtu.be/ulRagQzmw1I

Banisadr 97-08-11=بنی صدر: گروگانگیری یک طرح آمریکایی بود که در ایران بعنوان یک طرح انقلابی به اجرا گذاشته شد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-11asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=voSjZN0_KiQ

Banisadr 97-08-09=حقوق پنجگانه،اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر- بخش پنجم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-09sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=dvRq7U1aOlc

Banisadr 1397-08-07= حقوق و مختصری از تاریخ: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=lLych0X42ys

Banisadr 97-08-04=چرا مردم ایران از وجدان تاریخی خود بیدار نمیشوند؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-04asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=3CsV7QTUTDg

Banisadr 97-08-02=حقوق پنجگانه،اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر- بخش چهارم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-02sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=stb5kLDJKi8

Banisadr 97-08-02 بنی صدر: به چند دلیل موافق دیدار روحانی با ترامپ نیستم

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=4bsTERJuQ2s

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=dM-y_fSKQ-E&t=0s

Banisadr 1397-07-30= روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی (۵): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=KJgvBP-S340

Banisadr 1397-07-30= پس از ۳۸ سال، دیدار عکاس فرانسوی شاهد حمله میگ های عراقی به هلی‌کوپتر حامل بنی‌صدر

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=8SNLR8bzHSI

Banisadr 97-07-27=بنی صدر: آقای خامنه ای عقده فرزند رضاخان (شاه سابق)را دارد، هرچه او کرده این هم باید تکرار کند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-27asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/h9WAF_1MtSs

Banisadr 97-07-25=حقوق پنجگانه،اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر(۳): مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-253sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=4dutw-tT5rw

Banisadr 1397-07-23= روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی (۴): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=UWhujE1qQVQ

Banisadr 97-07-22=بنی صدر: سیاست آمریکا اسیر کردن مردم در دست این رژیم است نه بر اندازی رژیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-22rfi

لینک تصویری

https://youtu.be/gv1aQSdHdTo

Banisadr 97-07-20=بنی‌صدر: ترس از آینده، آینده دموكراسي و مقایسه آمریکای ترامپ با آلمان قبل نازیسم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-20asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/CYPNYuAwuC0

Banisadr 97-07-18=حقوق پنجگانه،اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر(2): مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-18sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/SkqgpU-PI48

Banisadr 1397-07-16= روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی (۳): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=ksp_gXshiOU

Banisadr 97-07-15=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری: ۷ مهر ۱۳۹۷

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-15darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=HRfQaJOWE3c

Banisadr 97-07-13=بنی‌صدر: زوایای پیدا و پنهان سقوط بهای دلار، و سخنان ترامپ و خامنه‌ای

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-13asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/CP2gNTBBie8

Banisadr 97-07-12= بنی‌صدر: سخن خامنه‌ای خطاب به بسیجیان، بدتر از دستور «آتش به اختیار» است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-12rfi

لینک تصویری

https://youtu.be/_I2wi7PTi3Y

Banisadr 97-07-11=حقوق پنجگانه اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران:مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-11sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/EVx_M6c0Pm0

Banisadr 1397-07-09= روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی (۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=OTUHscz2MHU

Banisadr 1397-07-02= روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی (۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=s9clPJ3e06w

Banisadr 97-06-30=گزارش تازه وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم بین‌المللی : گفتگو با بنی‌صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-30rfi

لینک تصویری

https://youtu.be/jdsoOaQ51XE

Banisadr 97-06-30=بنی‌صدر: جنگ ۸ ساله و نقش رفسنجانی در دزدی پیروزی از مردم ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-30asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/U8lxbafv94E

Banisadr 97-06-28=نقش زن در رابطه قدرت و جامعه: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-28sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/oxjlHpAU-eo

Banisadr 1397-06-26= چهار(۳و۴از۴)ویژگی جدید از حق: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=s0pEam1TJ08

Banisadr 97-06-23=بنی‌صدر: تبعات خطرناک جنگ‌های هشت گانه و دلار ۲۰ هزار تومانی برای ایرانیان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-23asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/KbT9X8Q-ShU

Banisadr 1397-06-19= چهار(۱و۲از۴)ویژگی جدید از حق: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=fNYKUF7wDj4

Banisadr 97-06-16=بنی‌صدر: خامنه‌ای بسمت قبول مذاکره با ترامپ میرود یا تحکیم اتحاد با روسیه؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-16asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/4HM5FTLKDns

Banisadr 97-06-14= خدا، قدرت،علم و ولایت مطلقه فقیه (روش شناسی ۱۵) مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-11sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/pYMdnlWReGE

Banisadr 97-06-16=بنی‌صدر: خامنه‌ای بسمت قبول مذاکره با ترامپ میرود یا تحکیم اتحاد با روسیه؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-16asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/4HM5FTLKDns

Banisadr 96-06-14=خدا، قدرت،علم و ولایت مطلقه فقیه (روش شناسی ۱۵) مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

   https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-11sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/pYMdnlWReGE

Banisadr 97-06-07= چرا وجود خدا مهم است؟ چگونه با اطلاعات ناکافی مطلقی را قبول میکنیم(روش شناسی ۱۴) مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-07sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/X3TovEPC3RU

Banisadr 97-06-06=بنی‌صدر: دولت سایه در پی تصرف کامل دولت است و جانشین خامنه‌ای نیز تعیین شده

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-06rfi

لینک تصویری

https://youtu.be/EYxISZ2EhGc

Banisadr 97-06-05-(2)=پاسخ آقای بنی صدر به سولات در باره حقوق پنج گانه اصول قانون اساسی پیشنهادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-05-2paris

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=iVu1wNYjzik

Banisadr 97-06-05=سخنرانی آقای بنی صدر در پاریس در باره حقوق پنج گانه اصول قانون اساسی پیشنهادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-05hoghoghe-5-ganeh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=2X35OfEoLs8

Banisadr 97-06-05=کتاب حقوق پنج‌گانه از ابوالحسن بنی‌صدر

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=t0pTnnRywSQ&t=74s

Banisadr 97-06-02=بنی‌صدر: پشت پرده تحقیر حوزه علمیه، تهدیدات در اجتماع قم و تغییرات سپاه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-02asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/pp55UwQIEu0

Banisadr 97-05-31= پاسخ به سوال بینندگان، آیا روش شناسی ساخته آقای بنی صدر است(روش شناسی ۱۳) مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-05-31sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/THXw3uhxFx4

Banisadr 97-05-26=بنی صدر: افشای خیانتها در کنوانسیون دریای خزر، و ربطش با سخنان خامنه ای

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-05-26asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/vxPTtGIxJ8U

Banisadr 97-05-24=تفاوت دیدگاه اقتصادی بنی صدر با سرمایه داری و سوسیالیسم (۲): مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-05-24sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/fztDfM0e_gY

Banisadr 97-05-19= هشدار بنی‌صدر به مردم: بجای «مرده باد و زنده باد» خواست‌هایتان را ارائه دهید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-05-19asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/r1CmvpY-aec

Banisadr 97-05-17=آقای خاتمی و مشکل عمومی گریز از قدرت به قدرت:مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-05-17sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/ukjcevlNzZs

Banisadr 97-05-14=دلیل سکوت روحانی در برابر اعتراضات مردم چیست؟ گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-05-14rfi

لینک تصویری

https://youtu.be/t6ta9RT1g_c

Banisadr 97-05-12=هشدار بنی‌صدر: خود را در مثلث "سپاه، حکومتهای روحانی و ترامپ" زندانی نکنید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-05-12asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/ydbgDQkRWIc

Banisadr 97-05-10=تفاوت دیدگاه اقتصادی بنی صدر با سرمایه داری و سوسیالیسم (۱): مصاحبه با بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-05-10sepideh

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=GCrVNA3VSJs

Banisadr 1397-05-08= پندار قدرت‌مکان و نگاهی به استقلال از منظر جبر: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=d2MnSem_uGA

Banisadr 97-05-05= بنی صدر: پشت پرده تهدیدات متقابل به جنگ بین ایران و آمریکا،و ۵ راه پیشاروی رژیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-05-05asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/ntTCMJe7RYk

Banisadr 97-05-05= بنی صدر: نیروهای مسلح باید بپذیرید که از تحت فرمان جبار بدربیایید و خودرا تحت فرمان ملت قرار بدهید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-05-05asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/hBXwsnHXf0g

Banisadr 97-05-03=رابطه استقلال وتجربه اقتصاد کره جنوبی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-05-03sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/q6jNOCr7viI

Banisadr 1397-05-01= برخورداری از نیروهای محرکه برای رسیدن به استقلال و آزادی (۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=sOW7DNG5i_8&t=31s

Banisadr 97-04-29=هشدار بنی‌صدر: ایرانیان! از جنگ اقتصادی بترسید که صد بار ویرانگرتر از جنگ نظامی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-29asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/Bunj07DtCRE

Banisadr 97-04-27=رشد منفی اقتصاد ایران و رشد بر دو پایۀ استقلال و آزادی: مصاحبۀ با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-27sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/56VxgPqpxLc

Banisadr 1397-04-25= برخورداری از نیروهای محرکه برای رسیدن به استقلال و آزادی (۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=c3TnSmMvuDY&t=840s

Banisadr 97-04-22=بنی صدر: سیاستی که رژیم ایران اتخاذ کرده دقیقا در خط و ربط ترامپ عمل میکنید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-22asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/ZgiYtodrplQ

Banisadr 97-04-21=بنی صدر: امیر انتظام جاسوس نبود ،آقای خاتمی اگر سندی دارد ارائه دهد یا پوزش بخواهد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-21rfi

لینک تصویری

https://youtu.be/anRmFQsXxXI

Banisadr 97-04-20= راه حل اقتصاد ایران مدل اقتصاد چینی است ؟ مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-20sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/t9_gUfX9pvA

Banisadr 97-04-17=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-17darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=tnEMMLIgUzI

Banisadr 97-04-16=بنی‌صدر: موضع‌گیری روحانی، موضع‌گیری بن‌بست است | علت عجله سپاه برای تصرف قوا؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-16rfi  

Banisadr 97-04-15=بنی‌صدر: تهدیدهای آقای روحانی و استقبال بی‌سابقه فرماندهان سپاه از آن

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-15asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/DzBGw0BswPQ

Banisadr 97-04-13=(2)بنی صدر: در ضرورت تدوین منشور حقوق پنجگانه برای پیشنهاد به ملت ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-13

لینک تصویری

https://youtu.be/HeYSjMIctnY

Banisadr 1397-04-11= بررسی عدم پویایی مردمسالاری (۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=hU5_ZWZN4lU

Banisadr 1397-04-11= بررسی عدم پویایی مردمسالاری (۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=VUmL05TGhR0

Banisadr 97-04-08=بنی‌صدر: پشت پرده عجله مافیاهای نظامی- مالی در کودتا برای قبضه سه قوه و رهبری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-08asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=7DakTiyOXfU

Banisadr 97-04-06=(1)بنی صدر: در ضرورت تدوین منشور حقوق پنجگانه برای پیشنهاد به ملت ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-06sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/Manqy7DIjhc

Banisadr 97-04-05=بنی‌صدر: ستاد تدارک جانشینی خامنه‌ای در مشهد است |احتمال کوتا علیه حکومت روحانی؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-05rfi

لینک تصویری

https://youtu.be/TVALU6ObupE

Banisadr 97-04-01=بنی‌صدر: جنگ جهانی سوم در اقتصاد، و هدف ترامپ از تشکیل آلترناتیو وابسته برای ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-04-01asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/AHamR-b_fMo

Banisadr 97-03-30=آیا عمل به حق ایده آلیستی نیست - روش شناسی بخش ۱۳:گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-03-30sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/UL5iLGr8aM0

Banisadr 97-03-25=بنی صدر : توافق آمریکا-کره شمالی، تشدید سرکوبها در ایران و زمزمه های برکناری روحانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-03-25asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/isewYWBJ2ac

Banisadr 97-03-23=روش شناسی بخش ۱۲- پاسخ به بینندگان در باره قواعد خشونت زدائی:گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-03-23sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/43v24pfgKGI

Banisadr 97-03-18=بنی‌صدر: پشت پرده دستور خامنه‌ای برای غنی‌سازی و سخن ترامپ درباره تغییر رفتار رژیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-03-18asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/JKIokG0k_UM

Banisadr 97-03-16=بدیل استقلال و آزادی و اتحاد ایرانیان: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-03-16sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/AIzsNpEGmto

Banisadr 97-03-13= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-03-13-darsha

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=wHNVH2_3YF0&t=1095s

Banisadr 97-03-11=بنی‌صدر: عتصابات گسترده، احتمال تغییرات در خرداد و افشای نقشه‌ ایجاد بدیل‌در درون

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-03-11asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/dEQe-5p54HY

Banisadr 97-02-16=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-16

لینک تصویری

https://youtu.be/VbH_M7Sd7dw

Banisadr 97-03 -02=تفاوت ماهوی ارزیابی برجام از دیدگاه آزادی و قدرت: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-03-02sepideh

لینک تصویری

  https://youtu.be/0bvyeuIEFYc

Banisadr 97-03-01=ارزیابی بنی‌صدر از استراتژی جدید آمریکا علیه رژیم ایران: وضعیت فوق خطرناک است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-03-01

لینک تصویری

https://youtu.be/qH0XVK58FN0

Banisadr 97-02-28=بنی صدر: تلاش آمریکا برای ایجاد ائتلافی علیه جمهوری اسلامی| راه حل بحران اتمی!؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-28

لینک تصویری

https://youtu.be/eaJWgbauaUs

Banisadr 97-02-22=ویژگیهای بدیل : سخنان آقای بنی صدر در جمع ایرانیان شهر هامبورگ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-22sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/8oxCj3BNyzE

Banisadr 97-02-22=بنی صدر: استراتژی حکومت ترامپ، براندازی جمهوری اسلامی یا تضعیف شدید ایران ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-22rfi

لینک تصویری

https://youtu.be/AoER3tfTXtQ

Banisadr 97-02-21=بنی صدر: خروج آمریکا از برجام، ودرگیری نظامی شدید و بیسابقه ایران و اسرائیل

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-21asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=N0tKf9UssEw

Banisadr 97-02-19=متعین و نا متعین و نقش ثنویت در زندگی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-19sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/bxX7zxdDarg

Banisadr 97-02-14=بنی‌صدر: نمايش نتانياهو و ربطش با موضع ترامپ و برجام | همدستی سپاه و موساد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-14asrjadid

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=5GIKRkXtKH4

Banisadr 97-02-12=خدا چیست و رابطه انسان با خدا چگونه است؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-12sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/dqNxXqLVvGI

Banisadr 97-02-11=«خط قرمز»: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-11voa

لینک تصویری

https://youtu.be/TlJOiOCvfWc

Banisadr 97-02-11= پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به کارگران ایران، بمناسبت روز جهانی کارگر

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Rat8EGOkIZ8

Banisadr 97-02-07=بنی‌صدر: رضاشاه ضد مدرنیته بود | افشای نقشه سپاه درباره مومیایی رضاشاه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-07asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/ZWQi5HRT8Xc

Banisadr 97-02-08=بنی‌صدر: سپاه مشغول بهره‌ برداری از جسد رضاشاه است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-08rfi

لینک تصویری

https://youtu.be/jInnr3fiFYg

Banisadr 97-02-05=دولت سایه : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-02-05sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/Vltc5HHiGyo

Banisadr 97-02-04= بنی‌صدر: پیکر مومیایی احتمالی رضاشاه باید با احترام دفن شود

لینک تصویری

https://youtu.be/zqC00a_ckPE

Banisadr 97-01-31=بنی صدر: تغییر و تحولات در سپاه، گزارشگرتدارک جانشینی خامنه ای است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-31asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/Adg5W0ZFubE

Banisadr 97-01-29=موانع و عوامل ایجاد انقلاب: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-29

لینک تصویری

https://youtu.be/GiNplM0KxoU

Banisadr 97-01-24=بنی صدر: حمله نظامی آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-24asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/yEF6qk6fvh0

Banisadr 97-01-22=روش شناسی قسمت (۱۱) قواعد خشونت زدائی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-22

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=I3DH947_0zA

Banisadr 1397-01-20= دوران گذار از استبداد به مردمسالاری: گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=lEdpuut9Axk

Banisadr 97-01-19=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-19

لینک تصویری

https://youtu.be/6jHb_RXK_WQ

Banisadr97-01-17=بنی صدر: هشدارها نسبت به فروپاشی کشور ، و چگونگی غلبه بر ترسها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr97-01-17

لینک تصویری

https://youtu.be/Zt_wpOpLz8Y

Banisadr 97-01-15=روش شناسی قسمت (۱۰) ویژگیهای زبان قدرت و زبان آزادی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-15sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/IS-JYUSHluk 

Banisadr 97-01-12=هشدار بنی صدر: سپاه میخواهد بر تمام امور ، مسلط شود که مساویست با خطر برای ایران

لینک صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=zUfOoKpLPHQ

لینک تصویری

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-12rfi

Banisadr 97-01-10=دفاع بنی صدراز بقایی و مشایی : حتی از حقوق خامنه ای در صورت زندانی شدن دفاع میکنم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-10asrjadid

لینک تصویری

https://youtu.be/4QisoXmVn6w

Banisadr 97-01-08=هشدار بنی صدر : خامنه ای با بحران سازی هایش،تهدید به جنگ را به جنگ تبدیل می کند

لینک صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=dcslQ1qUCMI

لینک تصویری

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-08

Banisadr 1397-01-06= سه جریان فکری در تاریخ ایران (۳): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=0aRlrIdb5zA&t=0s

Banisadr 97-01-03=بنی صدر: خامنه ای موجودیت ایران را به خطر انداخته/راز تغییرات جدید در کابینه ترامپ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-03

لینک تصویری

https://youtu.be/k_krq0182S8 

******

آرشیوکامل مصاحبه ها ، سخنرانیها و درسهای شادروان ابوالحسن بنی صدر (سال۱۳۹۶)

Banisadr 96-12-29=پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر به مردم ایران، به مناسبت ملی شدن صنعت نفت و نوروز

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-noroz-97

لینک تصویری

https://youtu.be/I4OYYkbQ_uo

Banisadr 96-12-25= بنی صدر : نوروز میگوید که ایرانیان بانی تجدد طلبی در جهان بودند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-25

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=vaeDW8Fvwmw

Banisadr 96-12-20=پیام مهم آقای بنی صدر بمناسبت چهارشنبه سوری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-20

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=R6Obf4JyXnw

Banisadr 96-12-19= بنی صدر : در قرآن حجاب بر زن واجب نشده. مصاحبه خانم مریم مرادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-19

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=TJcz4VSn7V8

Banisadr 96-12-18=بنی‌صدر: پشت پرده «تبلیغ خشونت توسط ایرانیان وابسته به قدرتهای خارجی، و تحقیر زنان توسط خامنه‌ای

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-18

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=PmVPF5BLPZc

Banisadr 1396-12-14= سه جریان فکری در تاریخ ایران (۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=tcT9P06VKiY

Banisade 96-12-14=بنی صدر : دست خامنه ای زیر سنگ است | ارزیابی سفر حساس وزیر خارجه فرانسه به ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisade-96-12-14rfi

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=kz6WQuozGPY

Banisadr 96-12-13=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-13

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=TH94_ucxei4

Banisadr 96-12-11= موقعیت نازل زنان در ایران و جهان : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-11

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=zNYLCeqmwgI

Banisadr 96-12-09=بنی صدر : واقعیت این است که حیات ملی در خطر است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-09

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=CrG4JkEMrCk

Banisadr 96-12-05=بنی‌‌صدر: احمدی‌‌نژاد، جربزه ایستادن کامل جلوی خامنه‌‌ای را ندارد، میخواهد بدیل درون رژیمی جدیدی بسازد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-05

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=IwAq2-LgTWs

Banisadr 96-12-04=« عذرخواهی بیسابقه خامنه ای ، سرکوب خونین دراویش » از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-04asrjadid

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=vL0Q0-XJiN4

Banisadr 96-12-02=عفو عمومی در نظام آینده ؟ : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-02sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/AT3AdoV-M2E

Banisadr 96-11-28= ": سخنرانی آقای بنی صدر در کنفرانس کلن "گذار از استبداد دینی، راهیابی به دمکراسی"

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-28

لینک تصویری

https://youtu.be/nunPMsyLQmE

Banisadr 96-11-27=بنی صدر: ابراهیم رئیسی، هوس رهبری کرده،آخرین وضعیت قانون اساسی جمهوری ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-011-27asrjadid

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=932f8EKtfQ4

Banisadr 96-11-25= در نظام آینده اقتصاد ویران شده را چگونه سامان میدهید؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-25sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/mn546Xjvhy4

Banisadr 96-11-24=بنی صدر: پیشنهاد رفراندوم روحانی ، بمعنای فلج بودن خامنه ای است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-24

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=6ejwdzDSlVQ

Banisadr 96-11-20=تجربه انقلاب ۵۷، خشونت یا عدم خشونت در تغییر نظام : مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-20

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=iomrUHQnH4M

Banisadr 96-11-19=زوایای پیدا و پنهان سخنان خامنه ای در آستانه ۳۹ مین سالگرد انقلاب ۵۷ : گفتگوی رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-19

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=S899JxNokPc&t=1s

Banisadr 96-11-13=ویژگیهای دولت جانشین : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-13asrjadid

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=9ssvU2Jgh9c&t=16s

Banisadr 96-11-11=در روش شناسی - بخش هفتم - در کیش شخصیت : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-11sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/i8_b40UCtT0

Banisadr 96-11-06=سه تذکر به مردم ایران، چرایی اقتصاد ورشکسته : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-06

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=aSZ2ziy7syo&t=3s

Banisadr 96-11-04=پشت پرده ماجرای کودتای نوژه : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-04sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/EVOvcMsVnpw

Banisadr 96-10-29=هشدار بنی صدر نسبت به اهداف شوم ترامپ و زمینه سازیها برای مداخله خارجی و گسترش خشونت در ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-29

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=jCL1oNL6KWQ&t=9s

Banisadr 96-10-27= ترسها که به جامعه القا میشود : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-27

لینک تصویری

https://youtu.be/C1ngzGlRmoA

Banisadr 96-10-22= بنی صدر: اگر آقای خامنه ای رهبر نمی شد ، ایرانگیتیها محاکمه و زندانی می شدند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-22

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=NEMjvrSNp8A

Banisadr 96-10-20= سخنان آقای بنی صدر در باره ویژگیهای جنبش همگانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-20

لینک تصویری

https://youtu.be/f68S2abH0kI

Banisadr 96-10-19=بنی صدر: رفسنجانی ، خامنه ای را بخاطر ضعیف بودنش رهبر کرد تا مثل موم در دستش باشد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-19

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=X--d2ryWFik&t=29s

Banisadr 96-10-15=پیام آقای بنی صدر به روحانیان، به اصلاح طلبان، به زندانیان، به مردم ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-15

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Az1FmhzbCQ4&t=275s

Banisadr 96-10-13= جنبش مردم ایران ، موانع ، خطر ها و عبور از آنها : گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/vpqaeruurm34

لینک تصویری

https://youtu.be/xvswRI85tn8

Banisadr 96-10-11=  پیام آقای بنی صدر به نیروهای مسلح

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-11

لینک تصویری

https://youtu.be/gF2KcQuGvlw

Banisadr 96-10-09=  مصاحبه صدای امریکا با آقای بنی صدر در رابطه با جنبش همگانی مردم ایران

لینک یوتوب

https://youtu.be/3DTT4DfM_iA

Banisadr 96-10-08=  پیام آقای بنی صدر به مردم ایران : من شما را به جنبش همگانی می خوانم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-08

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=4fLvhKGRGr4&t=273s

Banisadr 96-10-06=آقای بنی صدر، چرا آقای خامنه ای بعد از چهار هفته وارد کشمکش احمدی نژاد با لاریجانی شد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-06rfi

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=lmYmCruSzAY

Banisadr 96-10-01=بنی صدر: ایران در تهدید و تحریم است و رژیم نگران از خیزش جامعه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-01

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=JwoSLocwSl8

Banisadr 96-09-29=ارزیانی بودجه ۹۷ آقای روحانی : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-29

لینک تصویری

https://youtu.be/psc9ygq9B6g

Banisadr 1396-09-27= بحثی بالینی در باب حق و حقوق در رابطه با قانون اساسی. گفتگوی(۲/۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=SKQZhPVLnY8

Banisadr 1396-09-25= بحثی بالینی در باب حق و حقوق در رابطه با قانون اساسی (۱/۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=no257VZqL3o&t=7s

Banisadr 96-09-24=زمینه سازیهای بی سابقه حکومت ترامپ علیه رژیم ایران : گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-24

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=hqcYi_jNgTU

Banisadr 96-09-23=پیامدهای اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل؛ گفت‌وگو با آقایان بنی‌صدر و لاهیجی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-23

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=U5k6eR2uWqA

Banisadr 96-09-22= بررسی کارنامه ۴۰ ساله سیاه نظام ولایت مطلقه فقیه : گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-22

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=JPXNw96jEV0

Banisadr 96-09-17= بنی‌صدر: اعلان بیت المقدس بعنوان پایتخت اسرائیل توسط ترامپ، اعلان ادامه جنگ صلیبی است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-17

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=t2UbeHv8GP4

Hosseini 96-09-15= دستگیری توسط هادی غفاری و یازجویی و... (۳): مصاحبه با خانم عذرا حسینی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/ozra-hosseini-96-09-15sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/pumFZOqESiQ

Banisadr 1396-09-13= تک‌روی. ویژگی‌های تک‌روها. جلسۀ (۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=0CDRsM6VSEA

Banisadr 96-09-10= بحران در بیرون و ضعف در درون نظام ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-10

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=5WP9X8QyX08

Hosseini 96-09-08= به استقامت خواندن همسرم ، دستگیری ، بازجویی و...(۲): مصاحبه با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/hosseini-96-09-08

لینک تصویری

https://youtu.be/aKGUfGffFGk

Banisadr 96-09-06=سخنان خطرناک فرمانده کل سپاه درباره گسترش بسیج در دیگر کشورها؛ گفتگو رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-06

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=aQqnOWRKbDE

Banisadr 1396-09-06= تک‌روی. ویژگی‌های تک‌روها. جلسۀ (۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=nMATU6hzJUQ

Banisadr 96-09-03=آیا پایان جنگ با داعش ،آغاز جنگ در لبنان خواهد بود : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-03

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=lRv6P3o9oT0

Hosseini 96-09-01=اعتماد به آقای خمینی و چگونگی مخفی شدن و خروج از کشور: مصاحبه با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/hosseini-96-09-01

لینک تصویری

https://youtu.be/C-99SbhgzLM

Banisadr 96-08-27=زلزله در غرب ایران و عقب نشینی خامنه ای در سیاست موشکی : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-27

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=jDyNj-2dYlM

Banisadr 96-08-26=تحصن احمدی نژاد و یارانش در حرم حضرت عبدالعظیم و دلایل آن : مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-26

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=plOqrqBL-44

Banisadr 96-08-24=تحولات منطقه ، خطر جنگ و چه باید کردها : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-24

لینک تصویری

https://youtu.be/vNM0LGzkcEo

Banisadr 1396-08-22= مراجعه قدرت خارجی (۴): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=dBQdEM8l8-A

Banisadr 96-08-19=خطر رویارویی نظامی عربستان با ایران و اوضاع جنگی منطقه: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-19

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=LX63nctfgT0

Banisadr 96-08-15= تحریم‌های تازه آمریکا علیه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر،مرتضی کاظمیان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/babisadr-96-08-15

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=igmtV4KQ7Uc&t=49s

Banisadr 96-08-12=نقش آقای خامنه ای در گروگانگیری و نگرانی رژیم از انحطاط آمریکا بعنوان ابرقدرت : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-12

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=3CqnVNLEZJY

Banisadr 96-07-28=موضع خط استقلال و آزادی در باره اظهارات ترامپ در رابطه با ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/asrjadid-96-07-28

Banisadr 96-07-26= استراتژی آقای ترامپ برای حفظ رژیم ایران : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-26

لینک تصویری

https://youtu.be/8JNOwZCU0fs

Banisadr 96-07-21=استراتژی ترامپ در رابطه با ایران ، واقعیتها و پیش بینی ها : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-21

Banisadr 96-07-19= روش شناسی- بخش۶- زندگی براصل موازنه منفی و با عقل خود انگیخته : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-19

لینک تصویری

https://youtu.be/iUZqh4W4_ic

Banisadr 96-07-14=برسی واقعیتهای سه گانه ، برجام ، نظام پارلمانی وجانشینی آقای خامنه ای در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-14

Banisadr 96-07-12= روش شناسی - بخش پنجم- ویژگیهای حق : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-12

لینک تصویری

https://youtu.be/PNARPdP72Ow

Banisadr 96-07-09= سخنان آقای بنی صدر در باره عاشورا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-09ashora

لینک تصویری

https://youtu.be/Sqm1Nylxoj4

Banisadr 96-07-07= نگاهی به همه پرسی در کردستان عراق: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-07

Banisadr 96-07-05= روش شناسی - بخش چهارم- ویژگیهای حق که بکار روزانه انسان میایند: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-05

لینک تصویری

https://youtu.be/syPapPxYxCM

Banisadr 96-06-31=تهدید های ترامپ و دروغهای روحانی و برجام نافرجام : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-32

Banisadr 96-06-31= پیام آقای بنی صدر بمناسبت آغار سال تحصیلی ۱۳۹۶

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-31

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=i1lfZa4xyao

Banisadr 96-06-30=آقای بنی صدر، اگر قرار باشه که رژیم تغییر بکنه ، مردم چه باید بکنند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-30

لینک تصویری قسمت اول

https://www.youtube.com/watch?v=JaBT-ovuuv0

لینک تصویری قسمت دوم

https://www.youtube.com/watch?v=HnRvOtERUqM

Banisadr 96-06-29= روش شناسی - بخش سوم- حق ، قدرت ، و رابطه آنها: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-29-3

لینک تصویری

https://youtu.be/BPX3Jl8r6dA

Banisadr 96-06-24=راز قولهای انتخاباتی وعدم وفاداری به آنها: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-24

Banisadr 96-06-22=سلسله درسهای روش شناسی بخش دوم- نقش موازنه عدمی و دوگانگی در زندگی:

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-22

لینک تصویری

https://youtu.be/mYiZ-1x8COU

Banisadr 96-06-17=چرا نسل جوان بی تفاوت گشته است ؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-17

Banisadr 96 06-16=چرا سفارت آمريكا با ابوالحسن بني صدر تماس گرفت؟: در گفتگو با فريدا صبا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-18

لینک تصویری

https://youtu.be/6IytP3DQfT4

Banisadr 96-06-15=سلسله درسهای روش شناسی بخش اول- واژه شناسی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-15

لینک تصویری

https://youtu.be/trtrZy_izz4

Banisadr 96-06-10= بنی صدر: هیچ چشم اندازی بجز دمکراسی برای فردای ایران وجود ندارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-10

Banisadr 96-06-08=عدم امنیت در خانواده و جامعه ما چگونه است؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-08

لینک تصویری

https://youtu.be/B0aSr_HfkRM

Banisadr 96-06-04=سخنرانی آقای بنی صدر در نشست مجامع اسلامی ایرانیان در باره "استقامت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-04

لینک تصویری

https://youtu.be/bFk3KXv4Gy4

Banisadr 96-06-04= تدوین قانون اساسی بر پایه حقوقمداری : سخنرانی آقای بنی صدر در نشست مجامع اسلامی ایرانیان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-4

لینک تصویری

https://youtu.be/F_rnAv_Z8TQ

Banisadr 96-06-03=توضیحات آقای بنی صدر در باره قانون اساسی پیشنهادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-03

لینک تصویری

https://youtu.be/s-p1_GprSrA

Banisadr 96-06-01=تعادل ضعف ها در ایران و منطقه : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-01

لینک تصویری

https://youtu.be/pdi1v6hf2cM

Banisadr 96-05-27=هشدار بنی صدر: اختصاصی کردن دفاع از زندانیان سیاسی ، کمک به دستگاه سرکوب است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-27

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=8yxlmVuWMA8

Banisadr 96-05-25=چگونه متوجه بشویم که در استقلال و آزادی زندگی می کنیم ؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-25

لینک تصویری

https://youtu.be/vsGWtyHlAWc

بنی‌صدر:طرح مجلس برای مقابله با آمریکا توسط سپاه تهیه شده و گویای آرایش جنگیست! Banisadr 96-05-22=

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-22

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=hGyBrxnalZ4

Banisadr 96-05-20= توانایی رئیس جمهوری در محدوده نظام ولایت مطلقه فقیه: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/unkyljuoxueh

Banisadr 96-05-18=قانون اساسی پیشنهادی ما چه مشخصاتی دارد: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-18

لینک تصویری

https://youtu.be/rhG4hQym7kg

Banisadr 96-05-13=بنی صدر:حکومت روحانی با مانعی عبور نکردنی روبروست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-13

Banisadr 96-05-11=آیا می شود بر طبق قرآن کسی را اعدام کرد؟ مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-11

لینک تصویری

https://youtu.be/iCDqnJbBmKs

Banisadr 96-05-06= فریب خاکستری بودن رژیم، و تاثیر تهدیدات ترامپ بر ضد ایران از دید ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-06

Banisadr 96-05-04=مصلحت سنجی و روانشناسی باور به ناتوانی : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-04

لینک تصویری

https://youtu.be/0KANZzjYEzs

Banisadr 96-04-30= بنی‌صدر: سپاه، ۱۱ حوزه عمل یافته و رابطه‌اش با خامنه‌ای تغییر می‌کند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-30

Banisadr 96-04-28=نقش قدرت در توجیه مصلحت سنجی ها : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-28

لینک تصویری

https://youtu.be/uxoF-LzRO_M

Banisadr 96-04-26=بدیل در ایران موجود و پر توان است : گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-26

Banisadr 96-04-23= هشدار بنی‌صدر نسبت به «مواضع حکومت ترامپ و برخی ایرانیان درباره تغییر رژیم ایران»

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-23

Banisadr 96-04-21= دست حکومت روحانی در پوست گردو: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-21

لینک تصویری

https://youtu.be/1cY8RrGqziM

Banisadr 96-04-19= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت سوم) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-19

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=bDzcoF4R5Z0

Banisadr 96-04-15= حقوق انسان و رابطه آن با هویت: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-15

Banisadr 96-04-14= قدرت با انسان چه میکند که انسانها مصلحت اندیش میشوند؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-14

لینک تصویری

https://youtu.be/z-kDGFFpcPU

Banisadr 96-04-12= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت دوم) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-12sedarat

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=tCRCoMGgfiE

Banisadr 96-04-10= مصاحبه جنجالی و تاریخی حسین دهباشی با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-10

لینک تصویری

https://youtu.be/wqLj8Iuh8xs

«تلاش عربستان برای انزوای قطر، و رفراندم استقلال کردستان عراق» از دید بنی‌صدرBanisadr 96-04-09=

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-09

Banisadr 96-04-08=آیا روحانی به سرنوشت بنی صدر دچار خواهد شد یا ترور؟: مصاحبه بیژن فرهودی با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-08

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=xvYpJqruUPc

Banisadr 96-04-07=نقش دین در آموزش و پرورش : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-07

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=esaX3h_Diuo

Banisadr 96-04-05= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت اول) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-05

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=uSjZYqn6fRo

Banisadr 96-04-03=بنی صدر: آقای خامنه ای، این کابوس بنی صدر دست از سر شما بر نمیدارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-03asrjadid

Banisadr 96-04-03= احتمال برکناری حسن روحانی: در گفتگوی رادیو فرانسه با بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-03

Banisadr 96-4-01=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۷) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-96-4-01

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=jCAW1Leq_P8

Banisadr 96-03-31=ولایت مطلقه فقیه و اضطراب ناشی از بحران های فزاینده: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-31

لینک تصویری

https://youtu.be/B-WHDpQzIis

Banisadr 96-03-30=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۶) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-30

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=-PiPqgZXXuI

Banisadr 96-03-28=«ترس خامنه‌ای از دوقطبی‌ و ماهیت اختلاف وی با روحانی» از دید بنی‌صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-28

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=-PiPqgZXXuI

Banisadr 96-03-28=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۵) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/2uxqzxcgav7m

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=XnCXKip8IQQ

Banisadr 96-03-27=«دوقطبی‌سازی جامعه و اظهارات تیلرسون درباره تغییر رژیم ایران» از دید بنی‌صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-27

Banisadr 96-03-27=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۴) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-29

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=cOEqQcU4e6E

Banisadr 96-03-26=«دوقطبی‌سازی جامعه و اظهارات تیلرسون درباره تغییر رژیم ایران» از دید بنی‌صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-27

Banisadr 96-03-25=بنی‌صدر: صدور فرمان "آتش به اختیار"، گویای وضعیت اضطراری آقای خامنه‌ای است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-26

Banisadr 96-03-25=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۳) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-25

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=MVG3yD57c-k

Banisadr 96 -03-24=علل خستگی جوانان از دین چیست؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-24

لینک تصویری

https://youtu.be/rq881ho-NGE

Banisadr 96-03-23=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۲) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-23

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=lMoZ3YxZl6U

Banisadr 96-03-22=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۱) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-22

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=TLVXf9Ge_mI

Banisadr 1396-03-22= پی آمدهای «انتخابات»۹۶ (۳): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=0qH8TsMkmVM

Banisadr 96-03-19= بنی صدر: خامنه ای کنترلش را از دست داده.ترورها برایش مائده آسمانی اند!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-19

Banisadr 1396-03-15= پی آمدهای «انتخابات»۹۶ (۲): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=Hi4XFzg_2cw

Banisadr 96-03-14=از محمد ابن عبدالله تا محمد مصدق در مهمانی ابوالحسن بنی‌صدر،از رادیو فردا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-14

Banisadr 96-03-12= وضعیت نظام ولایت مطلقه فقیه بعد از مرگ خامنه ای:مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-12

Banisadr 96-03-10=نظام بانکی و نقش آن در اقتصاد تولید محور: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-10

لینک تصویری

https://youtu.be/IBnl1oeBGSs

Banisadr 96-03-09= بنی صدر: در بهترین حالت ۲۵ میلیون در انتخابات شرکت کردند.

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-9

Banisadr 1396-03-08= پی آمدهای «انتخابات»۹۶ (۱): گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=m697LXsx-VM

Banisadr 96-03-08=بنی صدر:چرا آقای خامنه ای پس از دیدار ترامب ازعربستان و اسرائیل جیغ بنفش میکشد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-08

Banisadr 96-03-05=نگاهی به سیاست خارجی نظام ولایت مطلقه بعد از انتخابات: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-05

Banisadr 96-03-03=انتخابات و سفر آقای ترامپ به منطقه : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-03

لینک تصویری

https://youtu.be/9eYcI9k1Gjc

Banisadr 96-03-01=ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶:مصاحبه رادیو همبستگی با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-01

Banisadr 96-02-29=نگاهی به نتایج انتخاباتی نظام ولایت مطلقه فقیه: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-30

Banisadr 96-02-28= بنی صدر:ملتی که حقوق خود را نشناسد و به آن عمل نکند روزگارش بدتر از این هم میشود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-28

لینک تصویری

https://youtu.be/vCpslOaJH0c

Banisadr 96-02-24=بنی صدر:حاکمیت ملی ، حق مادر حقوق شهروندی است. سخنرانی و پاسخ با سوالها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-24

لینک تصویری

https://youtu.be/4IAIMqSIhj8

Banisadr 96-02-23=مناظره انتخاباتی و تهدید های آقای خامنه ای : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-23

Banisadr 96-02-22= بنی‌صدر: ساختار فعلی جمهوری‌ اسلامی سنخیتی با «جمهوریت» ندارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-22

Banisadr 96-02-15=گفته ها و ناگفته ها درپشت پرده مناظره انتخاباتی: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-15

Banisadr 96-02-13=انتخابات و حاکمیت ملی : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-13

لینک تصویری

https://youtu.be/FlKxRqvnzwI

Banisadr 96-02-10=پیام سید ابوالحسن بنی صدر بمناسبت روز کارگر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-10

لینک تصویری

https://youtu.be/tJnzphk5ZNo

Banisadr 96-02-08=بنی صدر: کاندیداها در تنها چیزی که توافق داشتند فقر و فساد عمومی بود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-08asrjadid

Banisadr 96-02-01=بنی صدر: انتخابات وسیله ایست که رژیم استبدادی از آن استفاده میکند برای مهار جامعه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-01

Banisadr 96-01-30=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(3) : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-30-3

لینک تصویری

https://youtu.be/Gamz29yjbDs

Banisadr 96-01-25=بنی صدر: رشته امور از دست آقای خامنه ای بدر رفته. در گفتگو با رادیو عصر جدید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-25

Banisadr 96-01-23=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(2) : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-23-2

لینک تصویری

https://youtu.be/0ITms0QB20M

Banisadr 96-01-19= رابطه قدرت سیاسی با دین چیست: مصاحبه مهدی فلاحتی با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-01-19

Banisadr 96-01-18=انتخابات و نقش بدیل : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-18

Banisadr 96-01-18=نقد "تمرین دمکراسی با شرکت در انتخابات" از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-18

Banisadr 96-01-16=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(1) : مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-16-1

لینک تصویری

https://youtu.be/lXu-GLDSp1M

Banisadr 96-01-11= آیا همه پرسی فروردین ۵۸ دمکراتیک بود: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابولحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-11

Banisadr 96-01-08=تعریف سیاست و جبران اشتباهات : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-08

لینک تصویری

https://youtu.be/_lU2qXyJmd8

Banisadr 96-01-05=حال وهوای سیاسی ایران دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری: مصاحبه با بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-05

Banisadr 96-01-04= چرا در ساختار ولایت مطلقه ۱۰حکومت هم نمیتواند مسائل را حل کنند؟: مصاحبه با بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-04

******

آرشیوکامل مصاحبه ها ، سخنرانیها و درسهای شادروان ابوالحسن بنی صدر (سال۱۳۹۵)

Banisadr 95-12-28=پیام ویدیویی ابوالحسن بنی صدر بمناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت و نوروز ۱۳۹۶

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-noruz-96

لینک تصویری

https://youtu.be/rbdgyGN6zks

Banisadr 95-12-27=رشد اقتصادی صنعتی یا رشد اقتصاد کشاورزی،کدام راه حل مناسب است؟ مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-27

Banisadr 95-12-26= پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر به مناسبت نوروز ۱۳۹۶

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-26

لینک تصویری

https://youtu.be/tJEYoNR2T0Q

Banisadr 95-12-20= چرا اقتصاد مقاومتی نظام ولایت مطلقه اجرا نشده است؟:مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-20asrjadid

 

Banisadr 95-12-13= آیا ترامپ در جهت سقوط رژیم ایران عمل خواهد کرد؟:مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-13

Banisadr 95-12-11=پاسخ آقای بنی صدر به سوال بینندگان درباره کودتای۱۳۶۰ و مهاجرت از ایران(2): تلویزیون سپیده

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-11-2

لینک تصویری

https://youtu.be/Ia3s2Xnh0Tw

Asrjdid 95-12-06= علائم بارز انحطاط رژیم ولایت مطلقه فقیه: مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/asrjdid-95-12-06

Banisadr 95-12-03=پاسخ آقای بنی صدر به سوال بینندگان درباره کودتای۱۳۶۰ و مهاجرت از ایران: تلویزیون سپیده

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-03

لینک تصویری

https://youtu.be/f2DDx_TwXzY

Banisadr 95-12-02=بنی صدر، از یکسالگی برجام و مفاد محرمانه اش، و بسط ید خامنه ای در دوران روحانی و خاتمی می گوید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr

Banisadr 95-11-29=مفهوم آشتی ملی در نظام قدرتمداری و مردمسالاری: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-29

Banisadr 95-11-27=ریاست جمهوری ترامپ ، فشار ها و فرصت ها: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-27

لینک تصویری

https://youtu.be/onzRAyoSClU

Banisadr 95-11-22= انقلاب مقصر است یا ضد انقلاب : گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-22

Banisadr 95-11-20=داشته های قرآنی که مسلمانان از آنها غفلت میکنند:مصاحبه با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-20

لینک تصویری

https://youtu.be/xowERWljZzI

Banisadr 95-11-15=آیا سیاست ترامپ با مشکلات داخلی و خارجی ایران در ارتباط است ؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

   https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-15

Banisadr 95-11-12=پاسخ به سولات بینندگان درباره دوران گذار: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-12

لینک تصویری

https://youtu.be/9a41RqhrIcI

Banisadr 95-11-08=سیاست خارجی دونالد ترامپ در منطقه و ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-08

سفری به شهر نوشاتل سوئیس بمناسبت دعوت از آقای بنی صدر

لینک تصویری

https://youtu.be/RlokICs7kqU

Banisadr 95-11-04=آقای بنی صدر، آیا رفسنجانی ذکاوت سیاسی داشت؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-04

Banisadr 95-11-01= نقش قوه قضائیه در گسترش فساد: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-01

Banisadr 95-10-29=پیامدهای درگذشت هاشمی رفسنجانی برای مردم ایران ، از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-29

لینک تصویری

https://youtu.be/nrtHQ_6yCPs

Banisadr 95-10-28=آقای بنی صدر،آیا با مرگ رفسنجانی نظام ولایت مطلقه فقیه دچار فروپاشی خواهد شد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-28

لینک تصویری

https://youtu.be/DA54yQsZR3s

Banisadr 95-10-24= ده اثر مرگ رفسنجانی از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-24-10

Banisadr 95-10-20= بنی‌صدر: ایران امروز محصول اقدامات دیروز رفسنجانی است

لینک تصویری

https://youtu.be/sP7FR3tM4NA

Banisadr 95-10-17=دلایل وابستگی بخشی از اپوزیسیون به بیگانه چیست : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-17

Ozra Hosseini 95-10-16=مصاحبه خانم وفا با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/ozra-hosseini-95-10-16

لینک تصویری

https://youtu.be/mPkdJ4cVzTg

Banisadr 95-10-10=فقر، نابرابری و خشونت : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-10

Banisadr 95-10-03=روابط ایران و آمریکا با آغاز ریاست جمهوری ترامپ : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-03

Banisadr 95-09-26=حلب، شهر ویران و خونین : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-26

Banisadr 95-09-19=تضادها و اختلافها در درون نظام ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-19

Banisadr 95-09-14=بنی صدر: قدرتمداران سرانجام به دوران انحطاط می‌رسند و از موضع تهاجمی به موضع

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-14

لینک تصویری

https://youtu.be/bBu56cKIC3g

Banisadr 95-09-12=تمدید تحریمها و موضع دولت ایران و برجام : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-12

Banisadr 95-09-05=ریشه فساد در ایران : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-05

Banisadr 95-09-03= روش مدیریت جمعی شما با همکارانتان چگونه است؟ : مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-04

لینک تصویری

https://youtu.be/izGR4gDH7BQ

Banisadr 95-08-28=انتخابات بلافاصله ترامپ و تحریمها: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-28

Banisadr 95-08-27=انحطاط آمریکا به عنوان ابرقدرت : گفتگوی آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-27

لینک تصویری

https://youtu.be/MAX8qNM-2_E

Banisadr 95-08-20=آیا قرآن احتیاج به تفسیروتعبیردارد؟ : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-20sepideh

لینک تصویری

https://youtu.be/0jai_u9Glkg

Banisadr 95-08-21= اثرات انتخاب دونالد ترامپ در ایران و منطقه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-21

Banisadr 95-08-14=بنی صدر : اشغال سفارت آمریکا، کودتا برعلیه انقلاب ایران بود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-14

Banisadr 95-08-13=بنی صدر: در جریان اشغال سفارت آمریکا، آقای موسوی خوئینیها بر آقای خمینی ولایت مطلقه داشت.

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-13

Banisadr 95-08-09= مصاحبه تلویزیون فرانسه با ابوالحسن بنی صدر در باره کتاب حقوق انسان در قرآن

https://www.youtube.com/watch?v=r0owoUq4G-o

Banisadr 95-08-07= نقش نظامهای دیکتاتوری در انحطاط اخلاقی جامعه چیست؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-07

Banisadr 95-08-06=معانی خوف و رجا در قرآن و در نظر مولوی : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-06

لینک تصویری

https://youtu.be/zZgdhfVgTZI

Banisadr 95-07-30=خامنه ای و مجلس فرمایشی: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-30

Banisadr 95-07-29=چرا می گویند قرآن خشیت نامه است و از ترس و از شرم الاهی صحبت می کند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-29

لینک تصویری

https://youtu.be/HSPYWeMyNOQ

Banisadr 95-07-28= تاریخچه نظام ولایت مطلقه فقیه با مسئله کورد: مهمان برنامه آقای بنی صدر

لینک صوتی کامل

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-28

Banisadr 95-07-22=معنی ترس و خوف و رجا که در قرآن هست و تفاوتهای آنها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-22

لینک تصویری

https://youtu.be/jYoPV-aQ7M4