تصویری

آرشیو مصاحبه های آقای بنی صدر در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

 

 

آرشیو مصاحبه های آقای بنی صدر در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

 

آرشیوکامل مصاحبه ها ، سخنرانیها و درسهای شادروان ابوالحسن بنی صدر (سال۱۳۹1)

 

Banisadr 91-12-29=آقای بنی صدرتحلیل شما درباره سال91 که گذشت و پیش بینی شما درباره سال 92 که می آید چیست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-12-29-91-92

Banisadr 91-12-27=پیام آقای ابوالحسن بنی صدربه مردم ایران بمناسبت نوروز۱۳۹۲

لینک تصویری

https://youtu.be/HwypX830GOk

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/noroz

Banisadr 91-12-25=!هشدار بنی صدر به نیروهای مسلح کشور: من میخواستم که شما به این ذلت وحقارت نیفتید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-12-25

Banisadr 91-12-24= آقای بنی صدر شما چه مدیریتی در بپایان رساندن جنگ داشتید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-12-24

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Cvnhdfa2Ld0

Banisadr 91-12-22= بنیاد شهید از تاسیس تا اختلاس: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر، مجتبی واحدی ، و محمد نوریزاد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-12-22

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=0pe1JSyLF_g

Banisadr 91-12-18=آیا محمود احمدی نژاد در مسیر ابوالحسن بنی صدرگام برمیدارد؟: گفتگو با بنی صدر، برقعی، رمضانپور

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-12-18-1

Banisadr 91-12-18= بنی صدر: بختک ولایت فقیه و سه بدیلی که در مقابل ایرانیان قرار دارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-12-18

Banisadr 91-12-17= خشونت زدائی چیست و تفاوتش با عدم خشونت درچیست(3): گفتگوی آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-12-17-3

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Ae8WUk3pDNo

Banisadr 91-12-14=پرسش های مطرح شده ازآقایان ابوالحسن بنی صدر و بیژن حکمت درنشست انجمن گفتگوو دموکراسی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-12-14-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=OFlwXdk21aU

Banisadr 91-12-14= آیا سرنوشت بنی صدر برای احمدی نژاد پیش بینی می شود: گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-12-14

Banisadr 91-12-11= نظرآقای بنی صدر در باره فیلم آرگو و حمله به سایت انقلاب اسلامی درهجرت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-12-11

Banisadr 91-12-10=عوامل بوجود آورنده تغییر قسمت دوم: گفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-12-10

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=JVxd5ViGQA4

Banisadr 91-12-05=ویژگی های بدیل در راستای استقرار دمکراسی درایران: سخنرانی آقای بنی صدردرنشست انجمن گفتگوو

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-12-05

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=rhrXVjhvVzo

Banisadr 91-12-05 =ویژگیهای بدیل: سخنان آقایان بنی صدر، حکمت درنشست انجمن گفتگو و دموکراسی و پاسخ به پرسشها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-12-05-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=rhrXVjhvVzo

Banisadr 91-12-05= پاسخ به پرسش های مطرح شده توسط آقایان ابوالحسن بنی صدروبیژن حکمت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/soal-javab-91-12-05

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=OFlwXdk21aU

Banisadr 91-12-04=بنی صدر: آقای خامنه ای در واقع به طرف آمریکایی می گوید که روابط محرمانه را ترجیح میدهد!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-12-04

Banisadr 91-12-03=عوامل بوجود آورنده تغییر: در گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-12-03

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=DpfMun5Tn3E

Banisadr 91-11-27=بنی صدر: بنیاد دین بایستی از دولت جدا شود، دولت نیز از مرام خالی و از حقوق پر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-11-27

Banisadr 91-11-26=تدارکات نظام ولایت فقیه برای انتخابات ماه خرداد: گفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-11-26-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=cTR5mSUaULc

Banisadr 91-11-23=بنی صدر: از«ولایت مطلقه فقیه» چیزی برجا نمانده وخامنه ای، نگران بی اعتباری خوداست!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-11-23

Banisadr 91-11-20=بنی صدر: اگرانقلاب کار بدی بود بعنوان حقی ازحقوق انسان دراعلامیه جهانی حقوق بشرنمیآمد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-11-20

Banisadr 91-11-19= خشونت زدائی چیست و تفاوتش با عدم خشونت درچیست(2) :گفتگوی آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-11-19-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=MvFKJEUoiHY

Banisadr 91-11-18= ! بنی صدر: طی ۱۴ قرن، آخوندها اسلام را با "منطق ارسطویی"، ابزار استبداد کرده اند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-11-8

Banisadr 91-11-15= گفتگوی آقای فلاحتی با ابوالحسن بنی صدر: در برنامه بی پرده، بی تعارف

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-11-15

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=CJRRpukM37k

Banisadr 91-11-13= آقای بنی صدر: آیا مراجعه به قدرتها یا مجالس خارجی، راه دمکراسی درایران را هموارمیکند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-11-13

Banisadr 91-11-12= خاطره ابوالحسن بنی‌صدر از همراهی با آیت‌الله خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-11-12-1

Banisadr 91-11-12= چرا رژیم آقای بنی صدر را به ۷ بار اعدام محکوم نموده است ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-11-12

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=5nopngiXhh0

Banisadr 91-11-06= بنی صدر: آیا در این انتخابات نفعی هست تا به پای صندوق برویم؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-11-06

Banisadr 91-11-05=خشونت زدائی چیست و تفاوتش با عدم خشونت درچیست:گفتگوی آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-11-05

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=UKWTr1PrzXY

Banisadr 91-10-29= تحلیل آقای بنی صدرازسخنان آقای احمد ینژاد درمجلس درگفتگو با رادیوعصرجدید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-10-29

Banisadr 91-10-28=حضورقدرتهای خارجی درمنطقه وخطراتی که برای ایران وجود دارد. درگفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-10-28-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=N0jV0p7Vn0A

Banisadr 91-10-22= ناگفته ها ازشورای انقلاب و گروگانگیری: ممانعت ازسفربنی صدربه شورای امنیت توسط خمینی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-10-22-1

Banisadr 91-10-22=!بنی صدر: برای اصلاح طلبان مراجعه به مردم دلیلی ندارد چون نقش مردم را درحدابزارفشارمی دانند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-10-22

Banisadr 91-10-21=تحولات منطقه خاورمیانه بهارعربی: نقش مردم و قدرتهای خارجی درآن، گفتگوبا آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-10-21

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=8sSE9saqT60

Banisadr 91-10-16= ابوالحسن بنی‌صدر: ناتوانی خامنه‌ای از حذف اصلاح‌ طلبان و هاشمی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-10-16

Banisadr 91-10-15=ارزیابی بنی صدرازمناقشه های اخیرداخل رژیم دررابطه با انتخابات ریاست جمهوری 1392

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-10-15

Banisadr 91-10-14=چگونگی کودتا علیه آقای بنی صدر وآزادیها در ایران: در گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-10-14

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=4190ktHrz8I

Banisadr 91-10-08=چرا آقای خامنه ای فتوا به "جنگ ابتدایی" داده است؟ از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-10-08

Banisadr 91-09-22= ستون پایه های نظام استبدادی (1): گفتگو ی خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-09-22

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=VpOI411Ktnc

Banisadr 91-10-01=راهکارهایی برای ایجاد بدیلی متشکل از نیروهای جمهوری خواه، مستقل وخواستار تغییرنظام

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-10-01

Banisadr 91-09-30= ( بنی صدر: ستون پایه های قدرت بر ضد خود قدرت عمل خواهند کرد ( 2

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/bansadr-91-09-30

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ylc_1viQJeo

Banisadr 91-09-23=دلایل کندی تشکیل بدیلی متشکل ازنیروهای جمهوریخواه،مستقل وخواهان تغییرنظام ازدید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-09-23-1

Banisadr 91-09-23= بنی صدر: ستون پایه های قدرت بر ضد خود قدرت عمل خواهند کرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-09-23

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Dv2z9bYtVYM

Banisadr 91-09-19(2) سخنان آقای بنی صدر برای جمعی از زنان جدا شده ازسازمان مجاهدین

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-09-19-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=TwAvoJx8vZw

Banisadr 91-09-19 (1) ملاقات اعضای انجمن زنان با آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-09-19-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Kygub1BlkPU

Banisadr 91-09-17=مقایسه تجربه کنونی مصر و اقدامات آقای مرسی با تجربه انقلاب ۵۷ و خیانت خمینی ازدید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-09-17

Banisadr 91-09-16=سالروز۱۶ آذرو جنبش دانشجویی ،درگفتگوی آقای عبد اللهی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-09-16

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=6JtlmdZJFlY

Banisadr 91-09-11=بنی‌صدر: رسیدگی به اعدام‌های اول انقلاب باید از خود هاشمی رفسنجانی شروع شود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-09-11

Banisadr 77-06-18=مصاحبه با آقای بنی صدردرمورد فعالیتهای ایشان دردوره های مختلف

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-77-06-18

Banisadr 77-05-05=مصاحبه با آقای بنی صدر در باره ولایت فقیه و آشنائی با آقای خمینی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-77-05-05

Banisadr 91-09-10= 15 واقعیت مهم خاورمیانه و خطر طرح «خاورمیانه جدید» از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-09-10

Banisadr 91-09-09=انقلاب و عوامل بوجود آورنده آن، گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر. قسمت دوم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-09-09

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=-uUtqPzSUZo

Banisadr 91-08-25= گروگانگیری و نقش آقای بنی صدر درافشای اسناد گروگانگیری درآمریکا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-08-25

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=-l3uZ3wS87o

Banisadr 91-09-03=چرا خامنه ای جلوی پاسخگویی احمدی نژاد به سوال مجلس را گرفت؟: درگفتگو با بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-09-03

Banisadr 91-09-02=عوامل بوجود آورنده تغییر و عوامل ساختاری انقلاب در گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-09-02

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=scLqT_K2m7o

Banisadr 91-08-26= !همسویی مهم رژیم و قدرتهای جهانی از دید بنی صدر: نمی خواهند ملت ایران توان بگیرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-08-26

Banisadr 91-08-25= گروگانگیری و نقش آقای بنی صدردرافشای اسناد گروگانگیری درآمریکا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-08-25

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=H7YSuUwMNF4

Banisadr 91-08-19 = تاثیرات انتخاب مجدد آقای اوباما بر خاورمیانه و ایران از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-08-19

Banisadr 91-08-16= بنی صدر: همه اختیاراتی که درقانون اساسی به آقای خامنه ای داده اند برای زورگویی است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-08-16

Banisadr 91-08-12=!بنی صدر:خامنه ای همان تحقیرهایی که ازجانب خمینی می شد را براحمدی نژاد روا می دارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-08-12

Banisadr 91-08-11=گروگانگیری و نقش نظام ولایت فقیه و آمریکا در آن: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-08-11

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=H7YSuUwMNF4

Banisadr 91-08-05= آقای بنی صدر، آیا ایستادگی احمدی نژاد در مقابل خامنه ای جنگ زرگری است؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-08-05

Banisadr 91-08-04= بنی صدر: چگونه می توان "ترس مردم از تغییر رژیم" را برطرف کرد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-08-04

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=X0XVktQjdP0

Banisadr 91-07-28=!بنی صدر: خامنه ای مثل هیتلربا اینکه می داند جنگ به کجا می انجامد، به سیاستش ادامه می دهد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-07-28

Banisadr 91.07-27=آزادی اندیشه و بیان: گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدرازتلویزیون سپیده استقلال و آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-07-27

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=6srL_pGeYT0

Banisadr 91-07-21= اعترافات بسیار مهم خامنه ای در سخنرانی بجنورد» از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-07-22

Banisadr 91-07-21=دلایل کاهش ارزش ریال و احتمال جنگ امریکا با ایران» از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-07-21

Banisadr 91-07-20= اخلاق و اهمیت وجدان اخلاقی گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-07-20

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=U_opARBCSAM

Banisadr 91-07-14= بنی صدر: خامنه ای چاره ای جز سرکشیدن جام زهر ندارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-07-14-1

Banisadr 91-07-14=بنی صدر: رژیم میان دو ترس است: "ترس از معامله با غرب" و "ترس از جنبش اعتراضی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-07-14

Banisadr 91-07-13=شانزده عامل ایجاد بحران ارزی در ایران از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-07-13

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=n42xNT0PfJo

Banisadr 91-07-07=!بنی صدر: رفسنجانی اعتراف می کند که خمینی باور نداشت به ایران حمله می شود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-07-07

Banisadr 91-07-06= فرهنگ و اخلاق: گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-07-06

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=OJKma-ugqqw

Banisadr 91-06-31=مخالفت بنی صدر با ممنوعیت کاریکاتور، فیلم درباره پیامبر و تاکید برآزادی بیان بدون محدودیت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-06-31

Banisadr 91-06-30= تحلیل آقای بنی صدر در باره ساختن فیلم بر ضد پیامبر اسلام

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-06-30

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=CgK0xDI1I9o

Banisadr 91-06-27= بیستمین سالگرد ترورمیکونوس:گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-06-27

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=LdrDORFrcO8

Banisadr 91-06-26= بازخوانی ترورمیکونوس درگفت‌ و گو با ابوالحسن بنی‌صدر, بیستمین سالگرد واقعه میکونوس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-06-26

Banisadr 91-06-24=تحلیل بنی صدر از سخنان رفسنجانی درباره انتخابات آزاد و انتشار فیلم "معصومیت مسلمانان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-6-24-32

Banisadr 91-06-23= هویت و موئلفه های آن: گفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-06-23

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=-ii-QG7PdDA

Banisadr 91-06-17= بنی صدر: دو امر مهمی که با هیاهوی جنگ می خواهند بپوشانند!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-06-17

Banisadr 91-06-16= دوستی ، عشق و مهر : سخنرانی آقای بنی صدر در سمینارپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-06-16

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=wg5H53ISFFg

Banisadr 91-06-03=(2)بنی صدر: چه عواملی باعث میشوند که جامعه به جنبش برخیزد؟پاسخ آقای بنی صدربه سوالات

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-06-03-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=MjLUcz-Jt-s

Banisadr 91-06-03=(1)بنی صدر: چه عواملی باعث میشوند که جامعه به جنبش برخیزد؟سخنان آقای بنی صدردرپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-06-03-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=uN9jPhcq-tU

Banisadr 91-06-10= بنی صدر: آقای رجائی و بهشتی مزاحم آقای خمینی بودند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-06-10-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=J3Ihp4meXnw

Banisadr 91-06-10=نتایج اجلاس عدم تعهد و ۴ اعتراض روشن بانکی مون در تهران از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-06-10

Banisadr 91-06-09= حقیقت و مصلحت : گفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-06-09

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Si5wf5bPfsQ

Banisadr 91-06-03=بنی صدر: آقای نتانیاهو قصد جنگیدن ندارد، می خواهد از آقای اوباما تضمین بگیرد!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-06-03

Banisadr 91-06-02=ترورهای خارج ازکشورودادگاه میکونوس: گفتگوی جهانگیرگلزاربا آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-06-02

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=g57Nk5M2dMY

Banisadr 91-05-27= ! بنی صدر: نامه وزرای سابق احمدی نژاد خطاب به خامنه ای؛ گزارشگر "بلبشو" است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-05-27

Banisadr 91-05-26=( اقتصاد تولید محور: گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر( قسمت دوم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-05-26

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=RiFfauX_fN8

Banisadr 91-05-20=بنی صدر: ایرانیان! "امام علی" محتاج گریه شما نیست،اگر قراراست گریه کنید برسرنوشت خود بگریید!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-05-20

Banisadr 91-05-19= ( اقتصاد تولید محور: گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر( قسمت اول

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-05-19

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=-mnXL8ZAlxw

Banisadr 91-05-12 =مسائل سیاسی ایران و منطقه در گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-05-12

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=D2oiVSptf4w

Banisadr 91-05-08= اصلاح طلبی در رژیم کنونی: گفتگوی تلویزیون " پند تاریخ " با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-05-08

Banisadr 91-05-06= بنی صدر: هدف غرب محدود کردن نفوذ ایران نیست بلکه سلطه برمنابع منطقه است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-05-06

Banisadr 91-05-05=مدیریت و سیاست دوران جنگ آقای بنی صدر: در گفتگو با آقای گلزار

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-05-05

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=UjeoxxLc5QM

Banisadr 91-05-03= چرا خامنه ای صحبت از افزایش جمعیت می کند؟: در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-05-03

Banisadr 91-04-30=پشت پرده «تمرکز قوای آمریکا و غرب در خلیج فارس» از دید بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-04-30

Banisadr 91-04-30=نقش زنان ومردان درخانواده براصل برابری درحقوق: گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-30

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=B1lGUkqMDGo

Banisadr 91-04-23= ! بنی صدر: رفسنجانی می خواهد مردم بیزار از ولایت فقیه را فریب بدهد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-23

Banisadr 91-04-22= زن در نظام ولایت فقیه و درقرآن: درگفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-22

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=OpbOsjxke98

Banisadr 91-04-19= برنامه افق ۱۹ تیرماه: «پشت پرده های کودتای نوژه و چگونگی لو رفتن آن»

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-19

Banisadr 91-04-17=آقای بنی صدر: دیدگاه شما دررابطه با اتحاد.همبستگی وآشتی ملی چیست. خط قرمز شما کدام است؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-17

Banisadr 91-04-16= ارزیابی و سیر تحول جنبشهای دانشجویی: در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-16

Banisadr 91-04-15= با نیروهای مسلح چه باید کرد ؟مصاحبه با آقای بنی صدرو پاسخ به پرسشها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-15

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=WraPuZIDCA0

Banisadr 91-04-09=هشداربنی صدر: بعد ازتکرارتجربه لیبی درسوریه،ایران درمعرض تکراراین تجربه قرارمی گیرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-09

Banisadr 91-04-08=(جنبش مردم ایران درگفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر و پاسخ به سوالات دانشجویان (2

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-08-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=x7ZqOd8sD3I

Banisadr 91-04-03= سخنرانی آقای بنی صدر در همایش آزادی بیان: باور یا نقاب؟ در شهر پاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-03

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=5iQC4njCpOE

Banisadr 91-04-02=بنی صدر.رژیم ایران میخواهد که به ایران حمله بشود تا بتواند از مردم مشروعیت کسب کند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-02

Banisadr 91-04-02= بنی‌صدر: انفجار بزرگ هفت تیر کار دستگاه خمینی بود به روایت صفحه آخر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-02-7

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=OQs0BL31WCc

Banisadr 91-04-01=(جنبش مردم ایران درگفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر و پاسخ به سوالات دانشجویان (1

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-04-01-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ahsVbLw5NLM

Banisadr 91-03-28=کمر بند سبز اسلامی و انتخابات مصر: گفتگوی مهندس حسیبی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-03-27

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=a0Pi1NxA7UI

Banisadr 91-03-26=!بنی صدر: آقای خامنه ای متوجه شده که غرب به کمتر از تسلیم راضی نمی شود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-03-26

Banisadr 91-03-25= گفتگو با آقای بنی صدر بمناسبت کودتای خرداد 1360

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-03-25

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=VsuOF3mcQJk

Banisadr 91-03-19=محاکمه مراجع بخاطر صدور حکم ارتداد واعدام» درگفتگو با بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-03-19

Banisadr 91-03-18=خاصه ها و ویژه گیهای ایرانیت: گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-03-18

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=V_37IsYsuXk

Banisadr 91-03-12=آقای رفسنجانی آیا بدون اطلاع شما احمد خمینی را کشتند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-03-12

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=0leBM0Qhjco

Banisadr 91-03-11= اندیشه راهنما، نقش و کاربرد آن: گفتگو با آقای بنی صدر بخش دوم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-03-11

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=X-uqcasxKs8

Banisadr 91-03-05=ارزیابی آقای بنی صدر از شکست مذاکرات هسته ای فرستاده های خامنه ای دربغداد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-03-05

Banisadr 91-03-04=اندیشه راهنما ، تعریف و نقش و کاربرد آن درگفتگو ی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-03-04

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=4WA4TYMO9Bs

Banisadr 91-03-01=آیا رئیس جمهورجدید فرانسه قادر به انجام قولهایش هست؟: گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-03-01

Banisadr 91-02-30= مسئله انتخابات آزاد: گفتگوبا ابوالحسن بنی صدر و فرخ نگهدار

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-02-30

Banisadr 91-02-29=آقای بنی صدر، نظر شما درباره حکم ارتداد و صدور آن برای آقای شاهین نجفی چیست؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-02-29

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_b6fyCtUOw0

Banisadr 91-02-28= وضعیت سنجی بحران هسته ای در گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-02-28

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=d7_HErQ3WGo

Banisadr 91-02-22=طرح چهارماده ای براندازی نظام: درگفتگوبا آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-02-22

Banisadr 91-02-20 =اصلاح یا انقلاب: گفتگو با آقای بنی صدر: ازتلویزیون سپیده استقلال وآزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-02-20

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=B8zA_CHESMQ

Banisadr 91-02-15= بنی صدر: مافیاهای حاکم برایران بیش ازسه هزاروپانصد میلیارد دلار بمردم ضرر زدند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-02-15

Banisadr 91-02-14= دلایل بطلان ولایت فقیه درگفتگوبا آقای بنی صدر: قسمت دوم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-02-14

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=zZTpGIo_P20

Banisadr 91-02-08= آقای بنی صدر، چرا احزاب میانه رو مثل «سوسیال دموکرات» در ایران پایگاه ندارند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-02-08

Banisadr 91-02-07= دلایل بطلان ولایت فقیه درگفتگوی ژاله وفا با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-2-7

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=HxQZi_xsVQw

Banisadr 91-02-01= آقای بنی صدر، چرا شما سعی و کوشش نمیکنید و منتظر نشستید که بقیه بیایند سراغ شما؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-2-1

Banisadr 91-01-31= تحلیل آقای بنی صدر در باره مذاکرات هسته ای در استانبول و چگونگی گذار از نظام

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-91-01-31

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=fgAdr-mE7Zg

Banisadr 91-01-25=آقای بنی صدر: اگر خامنه ای با غرب مصالحه کند با چه مسائلی روبرو خواهد شد؟ آیا فرصت راخواهد سوز

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-1-25

Banisadr 91-01-24=نقش وحقوق زنان: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر، از تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-1-24-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=78yDtk-cD6g&t=6s

Banisadr 91-01-18=بنی صدر خطاب به رفسنجانی: چرا با خیانت خود فرصت پیروزی درجنگ را ازملت دریغ کردید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-1-18

Banisadr 91-01-18=مصاحبه صدای آمریکا با آقای بنی صدر بمناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr91-01-18-12

Banisadr 91-01-17=تحریم گسترده انتخابات فرمایشی و دستاوردهای آن وچه باید کردها. گفتگو با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-01-17-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=UlDEJ0v1_jE&t=6s

Banisadr 91-01-17= آقای بنی صدر، چرا نام سایت اینترنتی شما همچنان انقلاب اسلامی است؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-01-17

Banisadr 91-01-12= بنی صدر: آقای خامنه ای دروغ میگوید، قبلا می گفتند اگر رهبر دروغ بگوید از رهبری ساقط می شود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-01-12

Banisadr 91-01-11=پشت پرده «سفر اردوغان و رئیس سازمان امنیت ترکیه به ایران» از زبان بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-01-11

Banisadr 91-01-10=بدیل یا نیروی جانشین : قسمت پنجم. گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-01-10

Banisadr 91-01-04=آقای بنی صدر، آیا این استبداد می تواند سیاست اقتصادی خود را تغییر بدهد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-01-04

Banisadr 91-01-03=بدیل یا نیروی جانشین.قسمت چهارم: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/91-01-03

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=RgcluAM1m30

 

 

 

آرشیوکامل مصاحبه ها و سخنرانی های آقای ابوالحسن بنی صدر (سال ۱۳۹0)

Banisadr 90-12-29=گفتگو با ابوالحسن بنی صدر در باره سخنان آیت الله صافی گلپایگانی در مورد نوروز

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-12-29

Banisadr 90-12-27=پیام ابوالحسن بنی صدر بمناسبت فرا رسیدن سال 1391

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-12-27-1391

لینک تصویری

https://vimeo.com/38698863

Banisadr 90-12-26= بنی صدر: چرا بین بزرگان ایران زمین، مصدق را انتخاب کردم ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-12-26-1

Banisadr 90-12-26=بنی صدر: خطرهای سیاسی و اقتصادی مالکیت مطلق سپاه بر منابع نفت و گاز کشور

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-12-26

Banisadr 90-12-25=بدیل یا نیروی جانشین قسمت سوم: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-12-25

لینک تصویری

https://vimeo.com/39042039

Banisadr 90-12-19=بنی صدر: آقای خامنه ای در اقلیت محض است، نماینده اش با چهاردرصدرای به مجلس رفت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-12-19

Banisadr 90-12-18= روز جهانی زن و تحلیل انتخابات فرمایشی مجلس: در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-12-18-1

Banisadr 90-12-18= تحریم انتخابات و وظایف نیروهای جانبدار استقلال و آزادی: گفتگوی روز نو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-12-18

لینک تصویری

https://vimeo.com/38217557

Banisadr 90-12-12= بنی صدر: اثر اول تحریم پدید آمدن احساس «توانایی تغییر رژیم» در ملت ایران است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-12-12

Banisadr 90-12-11=بدیل یا نیروی جانشین.قسمت اول: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-12-11

لینک تصویری

https://vimeo.com/37774895

Banisadr 90-12-08=دیدارمجتبی خامنه ای با میرحسین موسوی: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-12-08

Banisadr 90-12-07=بنی صدر: بسیج ارگانهای سرکوب برای بیرون آوردن لیست بیت رهبری ازصندوق

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-12-07

لینک تصویری

https://vimeo.com/37521140

Banisadr 90-12-05= بنی صدر: جنگ مغلوبه ای در جریان است تا لیست خامنه ای از صندوق بیرون بیاید!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-12-05

Banisadr 90-12-02=پیام مهم آقای بنی صدر درباره انتخابات اسفند و خطر حمله نظامی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-12-02

Banisadr 90-11-28=آقای بنی صدر: چرا شایعه کرده اند که اسرائیل در بهار به ایران حمله خواهد کرد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-11-28

Banisadr 90-11-26=ابوالحسن بنی صدر: خانم معصومه ابتکار يک دروغ نويس است.در گفتگو با رادیو فردا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-11-26

Banisadr 90-11-21=بنی صدر: انقلابی که گل را بر گلوله پیروز کردچگونه میتوانست توسط گلوله محافظت شود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-11-21

Banisadr 90-11-20=درس های انقلاب: گفتگوی آقای بنی صدر با روز نو

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-11-20

لینک تصویری

https://vimeo.com/36717966

Banisadr 90-11-16=آقای بنی صدر: واژه انقلاب و معنی واقعی انقلاب از دید شما چیست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-11-16

Banisadr 90-11-14=بنی صدر: مردم ایران! زندگی شما سراسر در بیگانگی است، انتخابات فرصتی است که عصیان کنید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-11-14

Banisadr 90-11-12=سوال از آقای بنی صدر: آیا شما در کنگره با اپوزیسیون شرکت خواهید کرد و خط قرمز شما کجاست ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-11-12

Banisadr 90-11-12= سالروز انقلاب:درگفتگوبا آقایان بنی صدر،بازرگان ،نگهدار:درافق

لینک تصویری

https://vimeo.com/36146058

Banisadr 90-11-11= بنی صدر:مردم با انبوهی ازمشکلات درگیرند،هرلحظه ممکن است جنبش کنند

لینک تصویری

https://vimeo.com/36208562

Banisadr 90-11-07= بنی صدر: مردم ایران، فرصت زیادی ندارید، تحریمها از جنگ خطرناک تر است!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-11-07

Banisadr 90-11-06=بنی صدر: ایران با تحریم نفت به اروپا در حقیقت به تحریم اروپا برعلیه ایران می پیوندد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-11-06

Banisadr 90-10-30= گفتگو با بنی صدر: آیا در ایران قحطی غذایی و گرسنگی در راه است؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-30

Banisadr 90-10-23=تشویق به تروریسم متقابل چه هدفی را دنبال می کند ؟: گفتگو باابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-23-1

Banisadr 90-10-23= چرا «جمهوری» نباید هیچ صفتی بپذیرد، نه اسلامی نه دمکراتیک نه سکولارونه حتی«لائیک»؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-23

Banisadr 90-10-17=بنی صدر: نمایندۀ خامنه ای درسپاه اعلام کرده می توان رد پای کاهش مشارکت درانتخابات را دید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-17

Banisadr 90-10-16=بنی صدر: ای مردم ایران حیات ملی ما درخطراست،برشمااست که به مسئولیت خویش عمل کنید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-16

Banisadr 90-10-15= تیتر جعلی رایو فردا:« حمله آمریکا به طبس مانع از نابودی ارتش ایران شد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-15-1

Banisadr 90-10-15=بنی صدر: طرف وقتی درخدمت رژیم هست ضد آمریکا است، همینکه بیرون میاید سرازواشنگتن درمی آورد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-15

Banisadr 90-10-14=انتخابات مجلس نهم: با شرکت آقایان ابوالحسن بنی صدرومجتبی واحدی دربرنامه افق

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-14

لینک تصویری

https://vimeo.com/36142550

Banisadr 90-10-13=بنی صدر: نگران امنیت من نباشید!نگران سرنوشت وطن خود باشید! درگفتگوبارادیوکوچه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-13

Banisadr 90-10-12=بنی‌صدر: من امنیت ندارم و موضوع ساده نیست.در گفتگو با رادیو آلمان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-12

Banisadr 90-10-11=مصاحبه آقای بنی صدر با رادیو فرانسه در باره تعرض: دزدی و خرابکاری در محل سکونت ایشان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-11-1

Banisadr 90-10-11=تعرض به خانه ابوالحسن بنی‌صدر در فرانسه : گقتگو با رادیو فردا در ٣١ دسامبر ٢٠١١

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-11

Banisadr 90-10-09=بنی صدر: آقای خامنه ای بداند که بکار برنده زورخود قربانی زورخواهد شد چنانچه آقای خمینی شد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-09

Banisadr 90-10-05=بنی صدر: من همان روزاول به اقای رجوی گفتم، آقا نرو بغداد وجه المصالحه می شوید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-05

Banisadr 90-10-04=نگاهی به سال ۲۰۱۱ مسیحی ودرسهائی که از آن میتوان گرفت: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-04

Banisadr 90-10-02=آقای بنی صدر: آیا با تحریم بالای۸۰ درصدی میتوان ضربه کاری به این رژیم زد ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-10-02

Banisadr 90-09-25=بنی صدر: حاصل تجاوز به عراق این شد که آمریکا عراق را در کام خشونت رها کردورفت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-09-25

Banisadr 90-09-18=پرسش از بنی صدر: برای مقابله با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی چه باید کرد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-09-18-1

Banisadr 90-09-18=آقای بنی صدر: شما که با حمله نظامی و تحریم اقتصادی مخالفید چه پیشتهادی دارید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-09-18

Banisadr 90-09-16=آقای بنی صدر:۱۶ آذر چطور بوجود آمد در آنروز چه اتفاقی افتاد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-09-16

Banisadr 90-09-11=بنی صدر: حمله به سفارت انگلیس توسط گروه عماریون تحت رهبری آقای خامنه ای انجام شد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-09-11

Banisadr 90-09-04=بنی صدر: شما مردم ایران خودتانرا در مداربد و بدتر زندانی کردید. روزگارتان ازاین بدترخواهد شد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-09-04

Banisadr 90-08-27=آقای بنی صدر: چرا بحران اقتصادی درغرب روزبروز گسترش میابد،شما چه راه حلی پیشنهاد میکنید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-08-27

Banisadr 90-08-22=بنی صدر: وقتی جو، جو جنگ است، یک جرقه کافی است که جنگ را ایجاد کند!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-08-22

Banisadr 90-08-20=بنی صدر: چرا می خواهید مردم ایران رادرمداربسته رژیم یا بمبهای آمریکائی - اسرائیلی نگهدارید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-08-20

Banisadr 90-08-14=تحلیلی از سیاست‌های مالی‌ و پولی‌ جمهوری اسلامی درسال‌های اخیر.ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-08-14

Banisadr 90-08-13=تظاهرات در تهران به مناسبت سالگرد گروگان گیری: گفتگوبا ابوالحسن بنی صدر،رادیو فرانسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-08-13-2

Banisadr 90-08-13=بنی‌صدر: اشغال کنندگان سفارت آمریکا باید از مردم ایران پوزش بخواهند.گفتگوبا نیک آهنگ کوثر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-08-13-1

Banisadr 90-08-13=بنی صدر: مردم آمریکا را از در بیرون کردند رژیم با گروگانگیری آمریکا را ازپنجره وارد کردند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-08-13

Banisadr 90-08-10=آیا احمدی‌نژاد آخرین رئیس‌جمهور ایران است؟: گفت‌وگو با ابوالحسن بنی‌صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-08-10

Banisadr 90-08-06=بنی صدر خطاب به کلینتون: شما می خواهید آلترناتیواین رژیم دست نشانده باشد،شما چلبی میخواهید!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-08-06

Banisadr 90-08-02=بنی صدر: ایران باجگذار قدرتهای خارجی شده است.مصاحبه بارادیو فرانسه درباره پرونده اتمی ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-08-02

Banisadr 90-07-29=واکنش بنی صدر به قتل قذافی .با بدترینها شروع میکنند و با بهترینها ادامه خواهند داد!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-07-29

Banisadr 90-07-27=حذف پست ریاست جمهوری ازقانون اساسی: گفتگوی رادیو فردا با بنی صدر، واحدی، کاظمیان ومزروعی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-07-27

Banisadr 90-07-22=بنی صدر: تصدی کنندگان ترور سفیرعربستان بنایشان بر ترور نبود، بنابر مدرکسازی بود!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-07-22

Banisadr 90-07-15=ابوالحسن بنی صدر:۵ واقعیت در باره خمینی و انقلاب و دو نوع اختلاف با حکومت بازرگان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-07-15

Banisadr 90-07-08= ویژه گیهای نظام جانشین ( آلترناتیو ) : گفتگو با ابوالحسن بنی صدر . رادیو عصر جدید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-07-08

Banisadr 90-07-01=آقای بنی صدر: اخیرا آقای رفسنجانی گفتند اگر بنی صدرعزل نمی شد سرنوشت جنگ پیروزی نبود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-07-01

Banisadr 90-06-26=بنی صدر: خامنه ای در نبرد کرخه کور از جبهه فرار کرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-06-26

لینک تصویری

https://vimeo.com/35103066

Banisadr 90-06-25=بنی صدر: تا زنده هستم نمی گذارم که ایران به سرنوشت لیبی دچار شود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-06-25-1

Banisadr 90-06-25=بنی صدر: با آدمهای زورپرست ولو دشمن این رژیم نمیشود دمکراسی برقرار کرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-06-25

Banisadr 90-06-18=انتقاد بنی صدر نسبت به سخنان تونی بلر درباره تغییر رژیم ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-06-18

Banisadr 90-06-11=پیشنهادات بنی صدر به غرب برای کمک به جنبش دمکراسی خواهی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-06-11

Banisadr 90-06-04= بنی صدر: مردم ایران خوب توی آینه لیبی وضعیت خودتان را ببینید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-06-04

Banisadr 90-05-29= بنی صدر: ای گروهای سیاسی بیائید با دروغ مبارزه کنید درسیاست به اخلاق هم جایی بدهید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-05-29

Banisadr 90-05-21=آقای بنی صدر: فرق منافع ملی وحقوق ملی درچیست آیاکمک به سوریه به نفع مااست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-05-21

Banisadr 90-05-14=بنی صدر: یکی ازبزرگترین عیب ما ایرانیها این است که تجربه را پی نمیگیریم و درنیمه رها میکنیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-05-14

Banisadr 90-05-12=بنی صدر: نخستین باراست که زنان با این وسعت درمقابل این استبداد ایستاده‌اند، رژیم شکست خورده

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-05-12

Banisadr 90-05-11=مصاحبه آقای بنی صدربا رادیو فرانسه خرافات درایران چگونه و ازطریق چه عواملی دامن زده می شود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-05-11

Banisadr 90-05-09= ( ..... سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر، آزادی ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-05-09

Banisadr 90-05-07=بنی صدر: تجزیه طلبان دستیار این رژیمند در سرکوب جنبش مردم و به دواعتبار خائن هستند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-05-07-1

Banisadr 90-05-07=آقای بنی صدرشما نخستین بارکی وچطور با آقای بختیارآشنا شدید؟: گفتگو با رادیو بی بی سی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-05-07

Banisadr 90-05-04=بنی‌صدر: خامنه ای منشاء اختلافات است،اختلافات با هیئت حل اختلاف حل نخواهد شد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-05-04

Banisadr 90-05-02=مفهوم استقلال و رابطه آنها با آزادی ورشد وعدالت- سخنرانی سالانه آقای بنی صدردرپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-05-02

لینک تصویری

https://vimeo.com/36137282

Banisadr 90-04-31=آقای بنی صدر: چگونه میشود ازبحث آزاد برای ایجاد یک جبهه استفاده کرد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-04-31

Banisadr 90-04-29=بنی صدر: آقای رفسنجانی درترورها ی دولتی نقش بی چون وچرا داشت. در برنامه افق

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-04-29

90-04-29=(3)بنی صدر: هاشمی رفسنجانی از سرداری سازندگی تا پدر خواندگی فتنه

لینک تصویری

https://vimeo.com/35099765

90-04-28=(2)بنی صدر: هاشمی رفسنجانی از سرداری سازندگی تا پدر خواندگی فتنه

لینک تصویری

https://vimeo.com/35098936

Banisadr 90-04-27=هاشمی رفسنجانی از سرداری سازندگی تا پدر خواندگی فتنه: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-04-27

لینک تصویری

https://vimeo.com/35088483

Banisadr 90-04-24=.چراآقای رفسنجانی در آخرین مصاحبه اش گفته چون بنی صدر تابع مجلس و رهبری نبوده حذف شده

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-04-24

Banisadr 90-04-17=آقای بنی صدر،پیروزی و شکست جنبش ۱۸ تیردرچه بود.چرا مردم صحنه مبارزه را رها میکنند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-04-17-18

Banisadr 90-04-15= بنی صدر: هشدار۶۴ زندانی هم بند هدی صابرکه به قتل وی شهادت داده اند نیزدرخطرهستند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-04-15-64

Banisadr 90-04-14=بنی صدر: اروپا برحفظ جمهوری اسلامی ، روی اصلاح‌ طلبان سرمایه‌ گذاری کرده است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-04-14

Banisadr 90-04-10=آقای بنی صدر: نظرشما درباره همکاری اپوزیسیون با خارجی ها چیست.گفتگو با رادیوعصرجدید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-04-10

Banisadr 90-04-07= آقای بنی صدر: آینده اختلافات احمدی نژاد و خامنه ای

لینک تصویری

https://vimeo.com/35087924

Banisadr 90-04-05= آقای بنی صدر: چه باعث شد که جبهه ملی روز بروز ضعیف تر میشود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-04-05

Banisadr 90-04-03=آقای بنی صدر:چرا جمهوریخواهان پراکنده هستندونمیتوانند جبهه تشکیل بدهند چه موانعی وجود دارد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-04-03-1

Banisadr 90-04-03= شرکت آقای ابوالحسن بنی صدردر برنامه پارازیت : مصاحبه کامل

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-04-03

لینک تصویری

https://vimeo.com/35073821

Banisadr 90-03-31=بنی صدر: من منتخب مردم بودم: آقای احمدی نژاد منتخب آقای خامنه ای

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-03-31

Banisadr 90-03-30=این کشورتا وقتی که ولایت فقیه هست، اداره بشو نیست: گفتگو با نخستین رئیس جمهورایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-03-30

Banisadr 90-03-29=آقای بنی صدر، لطفا قدم بقدم ما را برگردانید به روز 28 مرداد وفردای 28 مرداد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-03-29-28-28

Banisadr 90-03-24=بنی صدر: مدتی است که کوششها برای ایجاد یک آلترناتیو وابسته بقدرت خارجی به عمل می آید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-03-24

Banisadr 90-03-20=بنی صدر: اصلاح طلبان درهمین حدود با جامعه ارتباط دارند که وضعیت را بی تحرک نگه دارند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-03-20

Banisadr 90-03-15= دیدگاه آقای بنی صدر در ضرورت جنبش همگانی

https://www.youtube.com/watch?v=o1Ld0hguexk

Banisadr 90-03-13=بنی صدر: نماینده ولی امر مطلق ،خود را نماینده زور مطلق می بینه و با خیا ل راحت جنایت می کنه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-03-13-1

Banisadr 90-03-13= ابوالحسن بنی‏ صدر: درگذشت هاله‏ سحابی ،درگذشت نیست، قتل است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-03-13

Banisadr 90-03-12=بنی صدر: آیت الله مصباح یزدی ولایت فقیه را درایران بی آینده و بی پشتیبان دانست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-03-12

Banisadr 90-03-07=بنی‌صدر: تقلب درانتخابات ازمجلس اول شروع شد و بانی‌اش هم هاشمی رفسنجانی است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-03-07

Banisadr 90-03-06=پرسش از بنی صدر: چرا احمدی نژاد از یارانش دفاع کرده ولی هاشمی نکرد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-03-06

Banisadr 90-02-30=تفاوت یک دولت سکولار با یک دولت لائیک در چیست؟: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-02-30

Banisadr 90-02-30=بنی صدر: هرکس دربرابر این ولایت فقیه که ضد کرامت،حقوق وشان انسانی است بایستد،ارزشمند است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-02-30

Banisadr 90-02-27=بنی صدر: تا زمانیکه شما مدعیان مبارزه با تروریسم دست ازتجاوزبه حقوق مردم بر ندارید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-02-27

Banisadr 90-02-23=بنی صدر: حذف گروه احمدی نژاد در دستور کار است چون رهبر حاضر نیست نظام دوسر را بپذیرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-02-23

Banisadr 90-02-21=اهداف تدوین کنندگان طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-02-21

Banisadr 90-02-16=بنی صدر: وقتی آقای خامنه ای ساخته خودش را ویران میکند،یعنی رسیدند به آخرخط وباید بروند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-02-16

Banisadr 90-02-15= آیا احمدی نژاد به سرنوشت بنی صدر دچار خواهد شد؟:گفتگوی سیامک دهقانپور با آقایان بنی صدر،واحدی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-02-15

لینک تصویری

https://vimeo.com/35064065

Banisadr 90-02-13=مرگ بن لادن آغازیا پایان یک روش؟گفتگو با بوالحسن بنی ‏صدر،عباس عبدی و بهروزخسروزاده

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-02-13

Banisadr 90-02-12=بنی صدر: احمدی نژاد نه تنها به امتیازی دست نیافته، بلکه به شدت نیزتضعیف شده است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-02-12

Banisadr 90-02-11=ابوالحسن بنی صدر:ازموانع بسیارمهم فرهنگی اعتیاد به اطاعت از قدرت و قدرت را خدا تصورکردن است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-02-11

Banisadr 90-02-10=آقای بنی صدرچه شباهتی بین رفتاراحمدی نژاد با خامنه ای و عملکرد شما با آیت‌الله خمینی دارد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-02-10

Banisadr 90-02-09=آقای بنی صدر: چرا استبدادیان میگویند که سرنوشت بنی صدردرانتظاراحمدی نژاد است ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-02-09

Banisadr 90-02-05=بنی صدر: آقای خاتمی نزد آقایان موسوی و کروبی رفته که آنها مقداری کوتاه بیایند!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-02-05

Banisadr 90-01-31=سوال از آقای بنی صدر: آیا دعوا بین آقایان احمدی نژاد و خامنه ای جدی است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-01-31

Banisadr 90-01-30=بنی صدر: جامعه بایستی هرچه را که مبارزی زیرشکنجه میگوید دروغ بپندارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-01-30

Banisadr 90-01-27=بنی صدر: شکاف درسپاه پاسداران ازسال ۸۸ بسیارعمیق ترشده است.گفتگو با رادیوفرانسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-01-27-88

Banisadr 90-01-19=سوال ازآقای بنی صدر،حمله وحشیانه عراق به کمپ اشرف را چگونه ارزیابی میکنید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-01-19

Banisadr 90-01-15=بنی صدر: دموکراسی با اسلحه پا نمی‌گیرد و بحرانی بدتر از دیکتاتوری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-01-15

Banisadr 90-01-12= سئوال از آقای بنی صدر: آیا شما اسرائیل را به رسمیت می شناسید یا نمی شناسید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr90-01-12

Banisadr 90-01-10=بدیل یا نیروی جانشین قسمت پنجم: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-01-10-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=RgcluAM1m30

Banisadr 90-01-10=امکان تداوم ریاست جمهوری در خانواده احمدی نژاد؟: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-01-10-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=D1frcdNoO-I

Banisadr 90-01-05=سئوال از آقای بنی صدر: نظر شما در باره یک رفراندوم در مورد جمهوری اسلامی آری یا نه چیست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/90-01-05

کانال یوتوب آقای بنی صدر
Iran Mosahebe

https://www.youtube.com/user/Mosahebe/videos

 

 

آرشیوکامل مصاحبه ها ، سخنرانیها و درسهای شادروان ابوالحسن بنی صدر (سال ۱۳89)

Banisadr 89-12-29=نوروز چیست و چرا ماندگار شد: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-12-29

Banisadr 89-12-28= 1390پیام آقای ابوالحسن بنی صدر بمناسبت نوروز

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-12-28-1390

لینک تصویری

https://vimeo.com/35063798

Banisadr 89-12-27=بنی صدر: تجربه لیبی این درس را به مردم میدهد که نباید اجازه دخالت به قدرتهای خارجی داد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-12-27

Banisadr 89-12-23= نظرآقای بنی صدردرباره چهارشنبه سوری درگفتگو با رادیو فرانسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-12-23

لینک تصویری

https://vimeo.com/34714805

Banisadr 89-12-20=بنی صدر: اگرجامعه خود را گرفتاربازی ستیزوسازش هاشمی و خامنه ای کند، بازنده است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-12-20

Banisadr 89-12-18= بنی صدر: دروغ یکی ازموانع بزرگ برسرراه جنبش همگانی است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-12-18

Banisadr 89-12-13=آقای بنی صدر: نظرتان درباره اعتراضات هفتگی نسبت به حصرموسوی و کروبی چیست؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-12-13-1

Banisadr 89-12-13= بنی صدر: رژیم به مرده‌ای می‌ماند که در حال گندیدن و متلاشی شدن است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-12-13

Banisadr 89-12-12= گفتگو با آقای بنی صدر درباره سالروز درگذشت مصدق و غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr89-12-12-14-59

https://vimeo.com/37684165

Banisadr 89-12-06= سوال : آقای بنی صدر آیا فکر می کنید رهبران جنبش سبز با مردم ایران همراهی بکنند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-12-06

Banisadr 89-12-02= پیام آقای بنی صدر بمناسبت جنبش های اعتراضی ۲۵ بهمن و یکم اسفند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-12-02-25

Banisadr 89-11-30= بررسی وضعيت کنونی جنبش ايران: سخنرانی آقای بنی‌صدردرکلن آلمان، ۱۹ فوريه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-30

Banisadr 89-11-29= بنی صدر: به نسل جوان کشور میگویم که برخیز برای ساختن زندگی در استقلال و آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-29

Banisadr 89-11-25=بنی صدر: هدف جنبش تغییررژیم نبود،هدف حق من نبود، بلکه هدف رای من بود، بنابراین ناکام شد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-25

Banisadr 89-11-24= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr89-11-24

Banisadr 89-11-22= سخنان آقای بنی صدردرنشست جمهوری خواهان دموکرات ولاییک درباره لاییسیته

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr89-11-22

لینک تصویری

https://vimeo.com/34714430

Banisadr 89-11-22= بنی صدر: جوانها بدانند آنهائی که این استبداد ننگین را ساختند شما را از انقلاب میترسانند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-22-1

Banisadr 89-11-22=! بنی صدر: سخنان احمدی نژاد حاکی ازترس رژیم ازرویداد های منطقه است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-22

Banisadr 89-11-21= پیام آقای بنی صدر به مناسبت سالروز انقلاب 57

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-21-13-57

لینک تصویری

https://vimeo.com/34714265

Banisadr 89-11-20=آیا شرایط درمصربه سوی کودتا وخشونت میرود: گفتگو باابوالحسن بنی صدر وعلی کشتگر

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-20

Banisadr 89-11-10=بنی صدر: چراعده ای هنوزبراین باورند که درگوادلوپ تکلیف رژیم شاه معین ودرایران انقلاب شد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-10

Banisadr 89-11-08= بنی صدر: نتانیاهو و خامنه ای درباره مصرهمصدا هستند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-08

Banisadr 89-11-08=بنی صدر: آقای البرادعی گفت ما هیچ کمکی ازخارج نمیخواهیم این مردم مصرهستند که باید تکلیف

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-03-1

Banisadr 89-11-03=مقایسۀ قیام مردم تونس با جنبش سبزدرایران، گفتگو با آقایان شالگونی، مظفری، بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-03

Banisadr 89-11-01=بنی صدر: مردم تونس که هیچگاه به حساب نمی آمدند حالا وارد تاریخ شدند درمقام تاریخ ساز

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-11-01

Banisadr 89-10-28= بنی صدر: اصل آنست که خود را ازندان خود ساخته خود سانسوریها آزاد کنیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-28

Banisadr 89-10-27= !بنی صدر: جنبش مردم تونس معلوم کرد یک ملتی برای اینکه جنبش بکند محتاج خمینی نیست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-27

لینک تصویری

https://vimeo.com/34427075

Banisadr 89-10-25= بنی‌صدر: «سیدعلی» هم به سرنوشت «بن‌علی» دچار خواهد شد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-25

Banisadr 89-10-24=بنی صدر: پیام مردم تونس بشما ایرانیان این است که برخیزید وبه جنبش ادامه دهید تا پیروزی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-24

Banisadr 89-10-21= !بنی صدر: آقای خامنه ای نقش خود را بعنوان رهبروتنظیم کننده اموردولت ازدست داده است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-21-1

Banisadr 89-10-21=بنی صدر: تشکیل پرونده برای حرفهای مشایی، بیانگر درماندگی شدید فکری رژیم است!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-21

Banisadr 89-10-17=آقای بنی صدر: دورنمای حمله به ایران را چه اندازه نزدیک می بینید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-17

Banisadr 89-10-15=آقای بنی صدر: چگونه می توان سران رژیم را دردادگاههای بین المللی محاکمه کرد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-15

Banisadr 89-10-13=بنی صدر: ایرانیان بدانند هرچه ترس ازخطر تجزیه ایران بیشتر، امکان تحول درایران نیز دیرتر!

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-13-1

Banisadr 89-10-13=! بنی صدر: رهبران جنبش سبز با این مواضع به بن بست خواهند رسید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-13

لینک تصویری

https://vimeo.com/34426618

Banisadr 89-10-11=پرسش از آقای بنی صدر: آیا اظهارات اخیر آقای خاتمی دال بر شکست در طرحشان نیست؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-11

Banisadr 89-10-03=پیام تبریک آقای بنی صدربه مسیحیان وغیرمسیحیان جهان مسیح پیامبرعشق بود وامید وصلح

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-03

Banisadr 89-10-02= بنی صدر: سازمان مجاهدین خلق پایگاه مردمی درایران نداردوآمریکائی ها به این مسئله واقف هستند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-02

Banisadr 89-10-01=نگرش آقای بنی صدردرمورد سکولاریزم دردومین نشست جامعه جهانی دموکراسی برای ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-10-01

Banisadr 89-09-28=پیام آقای بنی صدرخطاب به روحانیون بمناسبت درسالروز در گذشت آیت... منتظری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-28

لینک تصویری

https://vimeo.com/34426549

Banisadr 89-09-28= (.... سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر, آزادی ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr89-09-28

Banisadr 89-09-26= بنی صدر: اگر گاندی اعتصابش را می شکست، نه گاندی می شد نه هند استقلال می یافت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-26

Banisadr 89-09-21=بنی صدر: همه جنایات از دوره آقای خمینی شروع شد. گفت گو با صدای آمریکا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-21

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=aJL8W_Tsm_Q

Banisadr 89-09-19= نظرآقای بنی صدردرباره لائیسیته وافشاگری ویکی لیکس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-19

Banisadr 89-09-18= پرسش و پاسخ با آقای بنی صدر در ویرچوال کامیونیتی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-18

Banisadr 89-09-16=پیام آقای بنی صدربه مناسبت ۱۶ آذر:امروزدانشگاه دربرابرمدعیان ولایت مطلقه فقیه قرارگرفته است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-16

لینک تصویری

https://vimeo.com/34426312

Banisadr 89-09-13= موانع سیاسی جنبش همگانی: سخنرانی آقای بنی صدردرجمع ایرانیان شهرهامبورگ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-13

لینک تصویری قسمت اول

https://vimeo.com/34418974

لینک تصویری قسمت دوم

https://vimeo.com/34419733

Banisadr 89-09-12=موانع فرهنگی جنبش همگانی: سخنرانی آقای بنی صدردرجمع ایرانیان شهربرمن آلمان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-12-1

لینک تصویری قسمت اول

https://vimeo.com/34414206

لینک تصویری قسمت دوم

https://vimeo.com/34415844

Banisadr 89-09-11-(2) جوان و نقش او در جنبش : سخنرانی ابوالحسن بنی صدردر دانشگاه هامبورگ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-11-2

لینک تصویری

https://vimeo.com/34412380

Banisadr 89-09-11-(1) جوان و نقش او در جنبش:سخنرانی آقای بنی صدردر دانشگاه هامبورگ به زبان آلمانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-11-1

لینک تصویری

https://vimeo.com/34411441

Banisadr 89-09-07= ابوالحسن بنی صدر: هرآنچه زور پدید می آورد .ضد فرهنگ است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-07-1

Banisadr 89-09-07=ابوالحسن بنی صدر:حمله آقای خامنه ای به بنی صدربخاطر قوت گرفتن روزافزون خط استقلال آزادی است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-07

Banisadr 89-09-05=ابولحسن بنی صدر: سی سال است که کاراین رژیم شده بحران سازی و بهانه تراشی برای قدرتهای جهانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-05

Banisadr 89-09-04=ابوالحسن بنی صدر: آقای خمینی پایبند قانون اساسی نبود وبرخلاف قانون اساسی رئیس جمهورراعزل کرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-04

Banisadr 89-09-01=بنی صدر: عظیم آقاجانی و سید احمد تهماسبی ازسپاه قدس بر قاچاق اسلحه درنیجریه تصدی داشتند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-09-01

Banisadr 89-09-01= (..... سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر, آزادی ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr89-09-01

Banisadr 89-08-28=بنی صدر: هرگروهی که ادعای مبارزه برای دمکراسی میکند باید دردرون سازمانش هم دمکراسی حاکم باشد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-08-28

Banisadr 89-08-24= بنی صدر: رژیمی که به تمام دنیا باج میدهد ،خود میگوید که مشروعیت ندارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-08-24

Banisadr 89-08-21=بنی صدر: آقای رفسنجانی میگفت دانشگاها پایگاه بنی صدراست و این پایگاه را باید بست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-08-21

Banisadr 89-08-19=اختلاف نظر در باره ایرانیت و یا عربیت حکومت کنونی ایران: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-08-19

Banisadr 89-08-17=بنی صدر: گروگانگیری درآمریکا طراحی وتوسط عوامل شان درایران به اجرا گذاشته شد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-08-17

Banisadr 89-08-16= بنی صدر: طولانی‌ بودن جنگ ریشه در گروگان گیری داشت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-08-16

Banisadr 89-08-15=ابوالحسن بنی صدر: قانون هدفمندکردن یارانه ها درسود مردم نیست :هنوزاجرا نشده قیمتها رفته بالا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-08-15

Banisadr 89-08-14=بنی صدر: آقای رفسنجانی گفت که این ما بودیم که ریگان را به ریاست جمهوری رساندیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-08-14

Banisadr 89-08-12=سالروز گروگانگیری سفارت آمریکا: در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-08-12

Banisadr 89-08-04=کنکاشی در مورد شورای ملی مقاومت . مصاحبه محمد حسین سبحانی با آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-08-04

لینک تصویری

https://vimeo.com/34270894

Banisadr 89-08-03= ارزیابی جنبش سبزدر گفتگو ی ابوالحسن بنی صدر با تلویزیون ایرانیان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-08-03

Banisadr 89-07-30=بنی صدر: آقای کروبی شما نماینده مردم وسرپرست بنیاد شهید بودید چرا خود سانسوری میکنید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-07-30

Banisadr 89-07-26=موانع استقرار سازماندهی حاکمیت مردم: گفتگوبا ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-07-26

Banisadr 89-07-24=رفع شبهه از نامۀ عزل آیت الله منتظری منسوب به آیت الله خمینی : گفتگوبا آقای بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-07-24

Banisadr 89-07-23=بنی صدر: وضعیت دراین رژیم صدباربدترازرژیم شاه است، دروضعیت ترورزندگی میکنم هرروز

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-07-23

Banisadr 89-07-16=بنی صدر: ۳۰سال است تلاش میکنیم جبهه ای از گرایشهای مختلف بوجود بیاوریم ولی حاصلی نداده

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-07-16-30

Banisadr 89-07-10=بنی صد ر: علل شروع وادامه جنگ هشت ساله درادامه دروغ پردازی های هاشمی رفسنجانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr89-07-10

Banisadr 89-07-09= بنی صدر: آنهائیکه اطلاعات مهمی دارند نباید لحظه ای درانتشارش تاخیرکنند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-07-09

Banisadr 89-07-04=بنی صدر: یارانه یعنی مردم بشوند حقوق بگیردولت وبا هرمخالفتی این حقوق قطع میشود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-07-04

Banisadr 89-07-02=پیام آقای بنی صدر به دانشجویان و دانش آموزان بمناسبت آغاز سال تحصیلی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-07-02

Banisadr 89-06-30=تحریم اقتصادی ایران توسط سازمان ملل و آمریکا: گفتگوبا ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-06-30-1

Banisadr 89-06-30=بنی صدر: جنگ عملی شیطانی است. به مناسبت سال روزجنگ عراق با ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-06-30

Banisadr 89-06-26=بنی صدر: جنبش مردم ازسال پیش تا امروزترس دردل آقای خامنه ای ودستیارانش انداخته است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-06-26

Banisadr 89-06-25=بنی‌صدر: قدرت ولی فقیه درایران دارد تنها با قدرت فرعون و پاپ درقرون وسطی قابل مقایسه است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-06-25

Banisadr 89-06-24=بنی صدر: اگراصل بر ولایت جمهور مردم است چرا به قدرتهای خارجی مراجعه میکنید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-06-24

Banisadr 89-06-19= بنی صدر: دولت ایران یک دولت بیگانه است که میخواهند موقعیت خودشانرا درایران حفظ کنند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-06-19

89-06-12=بنی صدر: انسان هر نظری نسبت به آقای کروبی داشته باشد ناگزیرمقاومت اورا می باید ستایش کند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-06-12

Banisadr 89-06-10= ابوالحسن بنی صدر: جنگ عملی شیطانی است

لینک تصویری قسمت اول

https://www.youtube.com/watch?v=ZjBSoFSpgsE

لینک تصویری قسمت دوم

https://www.youtube.com/watch?v=VGngsEjhgfY

Banisadr 89-06-05=بنی صدر: آقای خمینی گفت اگر ۵۰هزارنفر هم اعدام شوند، ولایت فقیه باید مستقر شود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-06-05-50

Banisadr 89-05-29=بنی صدر: کودتای شکست خورده توسط دو آیت الله بهبهانی و کاشانی به پیروزی رسید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-29

Banisadr 89-05-28=(بنی صدر: سکوت روحانیت در برابر کودتا همیشه مورد اعتراض بود (1

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-28-1

Banisadr 89-05-27= بنی صدر: به دلیل ماهیت این رژیم ، دم زدن از اصلاح آن خود فریبی است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-27

Banisadr 89-05-23=اختلافات اصولگرایان با احمدی نژاد : گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-23

Banisadr 89-05-22=علل عقب ماندگی ما ایرانیان در چیست: در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-22

Banisadr 89-05-15=بنی صدر: آقای موسوی باید حقیقت را به مردم بگوید نباید بگوید که اگر مجبورم کنید میگویم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-15-1

Banisadr 89-05-15=نهضت مشروطیت از دید گاه موسوی ، خاتمی , رفسنجانی : درگفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-15

Banisadr 89-05-14= بنی صدر: این قانون اساسی تجاوز به حق حاکمیت مردم است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-14

Banisadr 89-05-10= (.... سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر, آزادی ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr89-05-10

Banisadr 89-05-08= بنی صدر: دین را نمیتوان از سیاست جدا کرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-08

Banisadr 89-05-07=رهبریت جنبش دریک قالب: گفتگوبا ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-07

Banisadr 89-05-06=چرا نا گفته‌های جنگ را نمی‌گویند؟: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-06

Banisadr 89-05-06= (بنی صدر: این رژیم رژیم تک پایه است و قابل بقاء نیست(1

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-06-1

Banisadr 89-05-05=میرحسین موسوی وجنگ هشت ساله : گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-05

لینک تصویری

https://vimeo.com/34269394

Banisadr 89-05-04= بنی صدر: باید به تلاشها برای دراقلیت نگاه داشتن رژیم ولایت فقیه ادامه داد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-04

Banisadr 89-05-01=بنی صدر: کسی نمیتواند جانشین دیگری درگرفتن تصمیم بشود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-05-01

Banisadr 89-04-29= زن مرد ورابطه زن و مرد و مسئله جنسیت: در گفتگوبا ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-04-29

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=QvEX8LT2XkI

Banisadr 89-04-27=موانع تشکیل جبهه مردمسالاری از دید گاه ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-04-27

لینک تصویری

https://vimeo.com/34265122

Banisadr 89-04-19= آیا قانون اساسی اجازۀ سنگساررا می دهد؟ گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-04-19

Banisadr 89-04-18=بنی صدر: اگر مردم از تردید به تصمیم عبور کنند آنوقت مسئله آلترناتیو کاملا حل میشود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-04-18

Banisadr 89-04-18= پیام آقای بنی صدر به دانشجویان بمناسبت ۱۸ تیر ۸۹

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=YFcseVWljMI

Banisadr 89-04-17= بنی صدر: رژیم اعتراف میکند که گروگانگیری طرحی آمریکائی بوده

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-04-17

Banisadr 89-04-14=«چرا عزل شدم»؛ انقلاب و جنگ قدرت در گفتگو با ابوالحسن بنی‌صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr89-04-14

Banisadr 89-04-11= بنی صدر: من تقاضای رفراندوم کردم و آقای خمینی گفت اگر ۳۵ ملیون بگویند بله من میگویم نه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-04-11-35

Banisadr 89-04-05= بنی صدر: ولایت مطلقه فقیه ضد آموزش های قرآنی است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-04-05

Banisadr 89-04-04= بنی صدر: شبکه مافیا ها در مجلس شاخ به شاخ شدند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-04-04

Banisadr 89-04-02=بنی‌صدر: من تمام سعی خودم را کردم ,گفت‌وگو با ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهوری ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-04-02

Banisadr 89-03-28=بنی صدر: رژیم ایران تنها دولت درجهان است که اسباب مداخله برای قدرتهای خارجی در فراهم میکند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-28

Banisadr 89-03-26= آیا جنبش سبز دارای رهبری است ؟ : گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-26

Banisadr 89-03-21= بنی صدر: هیچ ملتی نباید آنچه را که مال اواست ازخود بستاند و مفت مجانی دراختیارمتجاوزبگذارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-21

Banisadr 89-03-20=بنی صدرجامعه ایران هیچ خواستارآن نیست که به دوران سیاهی بازگردد که حاصل آن رژیم کنونی است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-20

Banisadr 89-03-20=1389 پیام آقای بنی صدر به مناسبت حوادث خردادماه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-20-1389

Banisadr 89-03-16= ابوالحسن بنی صدر: ۱۴خرداد امسال، پایان دوره‌ی خمینیسم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-16

Banisadr 89-03-16= (.... سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر, آزادی ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr89-03-16

Banisadr 89-03-14= بنی صدر: در سالروز مرگ خمینی این ولایت فقیه بود که مرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-14

Banisadr 89-03-12=دلبستگی آقای موسوی به امام خمینی و دوران ده ساله ولایت مطلقه او:گفتگوباابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-12

Banisadr 89-03-07=بنی صدر: ازاول انقلاب تا به امروز به روسیه باج دادند بخیال این که روسیه جانب ایران را میگیرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-07

Banisadr 89-03-06=بنی صدر : اگر قانون اساسی بطورکامل اجراشود فاجعه میشود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-06

لینک تصویری

https://vimeo.com/34258383

Banisadr 89-03-05=بنی صدر: راه حل برای استقرارمردمسالاری،همراه کردن جنبش است با سازماندهی ولایت جمهور

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-05

Banisadr 89-03-04=حقایق جنگ ایران و عراق در گفتگو باابوالحسن بنی صدر و حمید احمدی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-04

https://vimeo.com/34257406

Banisadr 89-03-03= بنی صدر «سپاه گفت نمی‌توانیم بجنگیم» چرا جنگ در سال اول تمام نشد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-03-03

Banisadr 89-02-31=سالروز فتح خرمشهر: گفت و گوی بی بی سی با ابوالحسن بنی‌صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-31-1

Banisadr 89-02-31= بنی صدر: آنهایی که میگویند دست به ترکیب این رژیم بخورد ایران برباد میرود مسئول همین بلاها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-31

Banisadr 89-02-29= ملغمه « خشونت و سرکشیدن جام زهر هسته‌ای » مصاحبه با ابوالحسن بنی‌صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-29

Banisadr 89-02-24=بنی صدر: سیاه روزترین مردم دنیا فکرمیکنم مردم ایرانند چون هرروزجوانهایشان را ازدستشان میگیرند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-24-2

Banisadr 89-02-24=از رژیم جز خشونت کاری ساخته نیست و آرام آرام بسوی فلج شدن میرود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-24-1

Banisadr 89-02-24=بنی صدر: ازاین رژیم جز خشونت کاری ساخته نیست و آرام آرام بسوی فلج شدن میرود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-24

Banisadr 89-02-19= (... سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr89-02-19

Banisadr 89-02-19= سخنان آقای بنی صدر در مورد آعدام های اخیر

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_d5IQ4KCM2g

Banisadr 89-02-17=بنی صدر: این رژیم ماندگارنیست وعلائم مرگ را ازخودش نشان داده است وجنبش هم پایان پذیر نیست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-17

Banisadr 89-02-12=عوامل پیروزی جنبشها از نظر تاریخی در ایران و جهان: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-12

Banisadr 89-02-10= بنی صدر: شما میخواهید حاکمیت ازدسته ای به دسته دیگر انتقال پیدا کند نه بمردم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-10

Banisadr 89-02-09= پیام آقای ابوالحسن بنی صدر بمناسبت روز جهانی کارکر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-09

https://vimeo.com/34203179

Banisadr 89-02-04=آیا قمه زنی دراسلام مجازاست؟: گفتگو ی رادیو فرانسه باابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-04

Banisadr 89-02-03=بنی صدر: اگرغرب میخواهد یک ضربه اساسی به رژیم بزند ، باید حسابهای بانکی سران رژیم را ببندد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-03-1

Banisadr 89-02-03=گفتگو با آقای بنی صدردررابطه با صدور حکم محارب برای یک جوان دانشجو

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-03

Banisadr 89-02-01=چه کسانی خواستار محدود شدن قدرت آیت الله خامنه ای هستند؟: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-02-01

Banisadr 89-01-27=اگر غرب تصمیم به تحریم گرفت بخاطر این است که فکر میکنند جنبش ایران راه بجایی نمیبرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-01-27

Banisadr 89-01-26=بنی صدر: هرمجازات اقتصادی که رژیم بتواند به مردم تحمیل میکند.مجازات اقتصادی ،به سود رژیم است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-01-26

Banisadr 89-01-20=بنی صدر: اولین چیزی که جامعه باید برای پیشبرد جنبش بکنه آلترناتیو استقلال وآزادی است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-01-20

Banisadr 89-01-16=محمود احمدی نژاد زیرخط فقر و باوام های دریافتی زندگی می کند: گفتگو باابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr89-01-16

Banisadr 89-01-13=آیا ایرانیت مقدم است یا اسلامیت؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/89-01-13

کانال یوتوب آقای بنی صدر
Iran Mosahebe

https://www.youtube.com/user/Mosahebe/videos

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter