تصویری

آرشیو بخشی از مصاحبه های آقای بنی صدر از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۸۸

آرشیو مصاحبه های آقای بنی صدر از سال 1359 تا سال 1388

 

آرشیوکامل مصاحبه ها ،سخنرانیهاو درسهای شادروان ابوالحسن بنی صدر، ازسال ۸۰ الی ۸۸

Banisadr 88-12-28= بنی صدر: وقتی برضد ضحاک قیام میکنید دیگه نمیشه بگی که من در چهارچوب ضحاک مبارزه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-12-28

Banisadr 88-12-19= چهارشنبه سوری و نوروز از دید ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-12-19

Banisadr 88-12-14= بنی صدر: مصدق کسی بود که تجربه را درنیمه رها نمیکرد وهرپیشنهادی را که با استقلال وآزادی همخوانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-12-14

Banisadr 88-12-07= بنی صدر: مصدق کسی بود که تجربه را درنیمه رها نمیکرد وهرپیشنهادی را که با استقلال وآزادی همخوانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-12-07

Banisadr 88-12-06= بنی ‌صدر: آقای هاشمی رفسنجانی می‏گوید که نگذاریم تیرها به سمت رهبر نشانه برود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-12-06

Banisadr 88-11-30=بنی صدر: تجربه ۲۲بهمن نشان داد که هرکس قلمرو دشمن را بعنوان عرصه عمل انتخاب کرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-30-22

Banisadr 88-11-25=ابوالحسن بنی‌صدر می‌گوید در۲۲ بهمن، مردم حرف‌شان را زدند و به دام نیفتادند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/b88-11-25

Banisadr 88-11-24=.بنی صدر بحث آزاد: چگونگی گذار از بحران به دمکراسی در ایران

لینک صوتی کامل

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-24

لینک تصویری قسمت اول

https://vimeo.com/33081196

لینک تصویری قسمت دوم

https://vimeo.com/33085017

Banisadr 88-11-22=بنی صدر: رژیمی که میگوید ازاین انقلاب پدید آمده این روزرا کرده صحنه جنگ با مردم ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-22

Banisadr 88-11-20=بنی ‏صدر: این رژیم که در حال حاضر با مردم جبهه‏ جنگ گشوده است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-20-1

Banisadr 88-11-20=بنی صدر: آقای خامنه ای اجتماع ساختگی خودش را«ملت»می‌نامد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-20

Banisadr 88-11-18=مصاحبه روزنامه ابزرور باآقای بنی صدر: وجعل و تقلب رژیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-18-1

Banisadr 88-11-18=پیام آقای بنی صدر به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-18

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=SMNPYK8p4Tk

Banisadr 88-11-16 =بنی صدر: بهمن ۵۷ پیروزی گل برگلوله بود بهمن ۸۸ روزعزای رژیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-16-57-88

Banisadr 88-11-10=بنی صدر: به آقای خمینی گفتم که در رژیم هیتلری هم چنین وضعی نبود که در خیا بانها بیاورند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-10

Banisadr 88-11-09=روز ۲۲بهمن برای مردم و رژیم سرنوشت ساز است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-09-22

Banisadr 88-11-09= تحلیل آقای بنی صدر از سخنان اخیر مهدی کروبی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-09

Banisadr 88-11-08=پیام آقای بنی صدربه مناسبت سالروزاولین انتخابات آزاد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-08

Banisadr 88-11-01= بنی صدر: به ملا تاریا گفتم .ما میرویم که بمانیم، شما میمانید که بروید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-05

Banisadr 88-10-17=پیام آقای بنی صدربمناسبت بتکاپوافتادن جنایتکاران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-10-17

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=xBL2H-j4FH0

Banisadr 88-10-06=پیام آقای بنی صدر درپی حوادث روز عاشورای ۸۸

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-10-06-88

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=E-Gq9H1ayUg

Banisadr 88-09-30=سخنان آقای بنی صدردرموردآیت الله منتظری درباره تدوین قانون اساسی و مسئله ولایت فقیه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-09-30

بخش اول: تدوین قانون اساسی و مسئله ولایت فقیه

http://www.youtube.com/watch?v=m8-Q8-IsDZs

بخش دوم : ارتباط میان آیت الله منتظری و آقای بنی صدر پس از کودتای سال ۶۰، افشای کشتار سال ۶۷، ایران گیت، نقد ولایت فقیه

http://www.youtube.com/watch?v=DEMrH1QZAdw

بخش سوم: نقد نظریه ولایت فقیه ، در قرآن، اصل حکومت نیست، اصل آزادی است، اصل اینست که جمهور مردم حق دارند و مسئولند. رجوع به صالح به چه معنی است ؟

http://www.youtube.com/watch?v=y5N8qh7mjdc

بخش چهارم : نقد نظریه ولایت فقیه، دین اگر بیان قدرت باشد، بدترین استبدادها برقرار می شود

http://www.youtube.com/watch?v=SStKzfCUtts

Banisadr 88-09-16=پیام آقای بنی صدربه ملت ایران بمناسبت سالروز شانزده آذر:جنبش عمومی ضامن وآزادی شما است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-09-16

Banisadr 88-07-19=بنی صدر: اگر بنا بود خداوند در مورد قتلی قضاوت کند، بخشش را انتخاب می کرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-07-19

Banisadr 88-06-29پیام آقای بنی صدربمناسبت آغازسال تحصیلی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-06-29

لینک تصویری

https://vimeo.com/33933073

Banisadr 88-06-26 = پیام آقای بنی صدر برای روزقدس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-06-26

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=cRTgMXB0NLE

Banisadr 88-03-29=مصاحبه آقای بنی صدردررابطه با انتخابات ۸۸وجنبش مردم ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-03-29-88

Banisadr 88-03-14= (.... سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر, آزادی ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr88-03-14

Banisadr 88-03-08=آقای بنی صدرچرا شما با صدای آمریکا مصاحبه نمیکردید,آیا در دوره اول ریاست جمهوری تقلب شد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-03-08

Banisadr 88-02-05=مصاحبه بی بی سی با ابوالحسن بنی صدر بمناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-02-05

Banisadr 88-01-15=بنی صدر: نقض حقوق بشرقبل از ۶۷ و با اعدام افسران آغاز شد. گفتگو با رادیو زمانه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-01-15

************

Banisadr 87-11-27=آقای بنی صدر شما ۲۷ سال است که درفرانسه بصورت تبعید زندگی میکنید الان هدف شما چیست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/87-11-27-27

Banisadr 87-11-24= آقای بنی صدر اگر اوباما به ریاست جمهوری انتخاب شود ارزیابی شما چیست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/87-11-24

Banisadr 87-05-14=(2)فلسفه تاریخ درغرب، درایران فردوسی ودرقرآن : پاسخ آقای بنی صدر به پرسشها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/87-05-14-2

لینک تصویری

https://vimeo.com/31839654

Banisadr 87-05-14=(1)فلسفه تاریخ درغرب، درایران فردوسی ودرقرآن : سخنان آقای بنی صدردرسمینارپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/87-05-14-1

لینک تصویری

https://vimeo.com/31838480

************

Banisadr 86-11-23=آقای بنی صدرفکر نمیکردید که آقای خمینی پیش نویس قانون اساسی را کناربگذارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/86-11-23

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=0N9JK7mEXbo

************

Banisadr 83-05-29-(2) منطق صوری ارسطویی : پاسخ آقای بنی صدربه پرسشها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-83-05-29-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=sg8u-82O-44

Banisadr 83-05-29-(1) منطق صوری ارسطویی: سخنان آقای بنی صدردرسمینارپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-83-05-29-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=84M0fblFhK0

************

Banisadr 82-12-18= مصاحبه ابراهیم نبوی با آقای ابوالحسن بنی صدر: مصاحبه کامل

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-12-18

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=O3st5x4nESQ

Banisadr 82-11-25=سخنرانی آقای بنی صدر بمنا سبت بیست پنجمین سالگرد انقلاب در دانشگاه پاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-11-25

Banisadr 82-06-09=(2)خاصه ها ی رهبری برمیزان خط آزادی واستقلال.پاسخ آقای بنی صدربه سوالها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-06-09-2

لینک تصویری

https://vimeo.com/30983506

Banisadr 82-06-09=(1)خاصه ها ی رهبری برمیزان خط آزادی واستقلال.سخنان آقای بنی صدردرسمینارپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-06-09-1

لینک تصویری

https://vimeo.com/30982630

Banisadr 82-03-31=مصاحبه با آقای بنی صدر در باره 18 تیرو چه باید کرد که جنبش همگانی شود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-03-31-18

لینک تصویری

https://vimeo.com/30981422

Banisadr 82-03-31=آزادی و استقلال. پاسخ آقای بنی صدربه سوالات ایرانیان شهر هامبورگ آلمان قسمت سوم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-03-31

Banisadr 82-03-31=(2) آزادی و استقلال . پاسخ آقای بنی صدربه سوالات ایرانیان شهر هامبورگ آلمان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-03-31-2

Banisadr 82-03-31=آزادی و استقلال. سخنرانی آقای بنی صدر در جمع ایرانیان شهر هامبورگ آلمان قسمت اول

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-03-31-1

Banisadr 82-05-05= ( 130 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr82-05-05-130

Banisadr 82-04-08= (129 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr82-04-08-129

Banisadr 82-02-07= (128 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr82-02-07-128

************

Banisadr 81-06-15=مداربسته و مدارباز. سخنان آقای بنی صدردرسمینارپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/81-06-15

Banisadr 81-05-27= پرسشها از ایرانیان وپاسخها ازابوالحسن بنی صدر در گفتگو با سعید بهبهانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/81-05-27

Banisadr 81-12-25= (127 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-12-25-127

Banisadr 81-11-27= (126 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری (جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-11-27-126

Banisadr 81-10-15= (125   سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری (جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-10-15-125

Banisadr 81-09-17= (124 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-09-17-124

Banisadr 81-08-19= (123 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-08-19-123

Banisadr 81-07-22= (122 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-07-22-122

Banisadr 81-06-24= (121 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-06-24-121

Banisadr 81-04-30= (120 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-04-30-120

Banisadr 81-04-02= (119 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-04-02-119

Banisadr 81-03-05 = ( 118 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-03-05-118

Banisadr 81-01-25 = ( 117 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-01-25-117

************

Banisadr 80-06-22=آقای بنی صدردرصورت حمله نطامی آمریکا به افغانستان چه عواقب وپیامدهایی خواهد داشت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/80-06-22

Banisadr 80-06-21=آقای بنی صدر، نگاه شما با عمل تروریستی 11سپتامبر چگونه است.درگفتگو با رادیو صدای ملی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/80-06-21-11

Banisadr 80-06-21=آقای بنی صدر، بنظرشما چه کسی یا کدام گروه طراح و مجری سوء قصدهای دیروزآمریکا بود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/80-06-21

Banisadr 80-06-20=آقای بنی صدر، ارزیابی شما درباره فاجعه یازده سپتامبرچیست.گفتگو با رادیو صدای ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/80-06-20

Banisadr 80-06-03=رهبری . مشروعیت . انقلاب . سخنان آقای بنی صدردرسمیناردرپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/80-06-03

Banisadr 80-12-26 = ( 116 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-12-26-116

Banisadr 80-11-23 = ( 115 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-11-23-115

Banisadr 80-10-10 = ( 113 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-10-10-113

Banisadr 80-09-04 = ( 111 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-09-04-111

Banisadr 80-08-06 = ( 110 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-08-06-110

Banisadr 80-07-08 = ( 109 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-07-08-109

Banisadr 80-05-29 = ( 108 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-05-29-108

Banisadr 80-04-22 = (1)آقای بنی صدردر گفتگو با جمعی ازایرانیان شهرگوتینگن آلمان

لینک تصویری

https://vimeo.com/30394907

Banisadr 80-04-22 = (2)آقای بنی صدردر گفتگو با جمعی ازایرانیان شهرگوتینگن آلمان

لینک تصویری

https://vimeo.com/30420895

Banisadr 80-04-17 =( 107 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-04-17-107

Banisadr 80-03-20 = ( 106 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-03-20-106

Banisadr 80-02-23 = ( 105 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-02-23-105

Banisadr 80-01-26 = ( 104 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-01-26-104

 

 

آرشیوکامل مصاحبه ها و سخنرانی های شادروان ابوالحسن بنی صدر، ازسال ۷۰ الی ۷۹

Banisadr 79-02-25=مصاحبه تلویزیون شباهنگ با آقای بنی صدردر تاریخ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/79-02-25

لینک تصویری

https://vimeo.com/30240229

Banisadr 79-05-22=بدیل جانشین: سخنان آقای بنی صدردر حلسه عمومی سمینار پاریس درتاریخ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/79-05-22

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=mlHDSPdoVIc

Banisadr 79-11-29 = ( 102 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-11-29-102

Banisadr 79-11-01 = ( 101 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-11-01-101

Banisadr 79-09-05 = ( 100 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-09-05-100

Banisadr 79-08-07 =( 99 جلسه) سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-08-07-99

Banisadr 79-07-09 = ( 98 جلسه) سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-07-09-98

Banisadr 79-06-12 = ( 97 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-06-12-97

Banisadr 79-04-18 = ( 96 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-04-18-96

Banisadr 79-03-20 = ( 95 جلسه) سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-03-20-95

Banisadr 79-02-24= ( 94 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-02-24-94

Banisadr 79-02-03 =( 93 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-02-03-93

************

Banisadr 78-12-29 =( 92 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-12-29-92

Banisadr 78-12-01 =( 91 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-12-01-91

Banisadr 78-11-03 =( 90 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-11-03-90

Banisadr 78-10-04 =( 89 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-10-04-89

Banisadr 78-08-09 =( 87 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-08-09-87

Banisadr 78-07-11 =( 86 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-07-11-86

Banisadr 78-06-14=بیان آزادی: سخنرانی آقای بنی صدردر سمینار پاریس در تاریخ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/78-06-14

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=LAjHwZm-GSk

Banisadr 78-04-28=بنی صدر : جنبش دانشجویی پایان نیافته است. گفتگو با رادیو آلمان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/78-04-28

Banisadr 78-04-20 =( 85 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-04-20-85

Banisadr 78-03-23 =( 84 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-03-23-84

Banisadr 78-02-25 =( 83 )سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-02-25-83

Banisadr 78-01-29 =( 82 )سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-01-29-82

Banisadr 78-01-17=(2) بحث آزاد: آلتر ناتیو یا نیروی جانشین با شرکت آقایان بنی صدر،روستا،شالگونی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/78-1-17-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=JXY8c1xWw2A

Banisadr 78-01-17=(1)بحث آزاد: آلتر ناتیو یا نیروی جانشین با شرکت آقایان بنی صدر.روستا.شالگونی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/78-1-17-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=rP0HGO-5OXk

************

Banisadr 77-12-16 =( 81 جلسه) سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر:مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-12-16-81

Banisadr 77-12-06=سوال از آقای بنی صدر: نظرآقای خمینی قبل از قیام ۵۷ نسبت به جنبش چپ ایران چه بود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/77-12-06-57

Banisadr 77-11-28=( 1 )لحظه های خطیرانقلاب و خاطره ها: گفتگوی حسین مهری با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/77-11-28-1

Banisadr 77-11-22= سخنان ابوالحسن بنی صدر بمناسبت سالروز انقلاب

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/77-11-22

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=0QuDOq4DsgE

Banisadr 77-11-18 =( 80 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-11-18-80

Banisadr 77-11-12=اطلاعیه دفتر آقای بنی صدر در رابطه با افرادی که ترورها را سازمان و اجرا کردند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/77-11-12

Banisadr 77-10-20 =( 79 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-10-20-79

Banisadr 77-10-15=افشاگری ابوالحسن بنی صدر در باره کمیته ترور ملایان علیه روشنفکران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-10-15

Banisadr 77-09-08 =( 78 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-09-08-78

Banisadr 77-08-10 =( 77 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-08-10-77

Banisadr 77-07-12 =( 76 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-07-12-76

Banisadr 77-06-15= ( 75 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-06-15-75

Banisadr 77-05-18= ( 74 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-05-18-74

Banisadr 77-04-07= ( 73 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-04-07-73

Banisadr 77-02-27= ( 72 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-02-27-72

Banisadr 77-01-30= ( 71 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-01-30-71

Banisadr 77-01-09= ( 70 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-01-09-70

************

Banisadr 76-12-10= ( 69 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-12-10-69

Banisadr 76-10-07= ( 68 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-10-07-68

Banisadr 76-09-09= ( 67 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-09-09-67

Banisadr 76-09-06=بنی صدر: یک دروغی را به اسلام نسبت داده بودند به اسم ولایت مطلقه فقیه واین دروغ مرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/76-09-06

Banisadr 76-08-11= ( 66 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-08-11-66

Banisadr 76-06-25= خاصه های حق کدامند: سخنان آقای بنی صدر در سمینار پاریس در تاریخ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-76-06-25

Banisadr 76-06-25 = (5) شهادت آقای بنی صدر دردادگاه میکونوس: مصاحبه پنچم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/5-199

لینک تصویری

https://vimeo.com/29280303

Banisadr 76-05-15= ( 65 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-05-15-65

Banisadr 76-05-05= ( 64 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-05-05-64

Banisadr 76-04-08= ( 63 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-04-08-63

Banisadr 76-03-11= ( 62 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-03-11-62

Banisadr 76-02-04 = (4) شهادت آقای بنی صدر دردادگاه میکونوس مصاحبه چهارم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/4-17-1

لینک تصویری

https://vimeo.com/29279454

************

Banisadr 75-12-18= ( 61 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-12-18-61

Banisadr 75-11-03 =( 60 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-11-03-60

Banisadr 75-10-08 =( 59 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-10-08-59

Banisadr 75-09-10 =( 58 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-09-10-58

Banisadr 75-09-10=(3) شهادت آقای بنی صدر دردادگاه میکونوس: مصاحبه سوم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/75-09-10-3

لینک تصویری

https://vimeo.com/29008738

Banisadr 75-08-12 =( 57 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-08-12-57

Banisadr 75-07-14 =( 56 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-07-14-56

Banisadr 75-06-17 =( 55 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-06-17-55

Banisadr 75-05-06 =( 54 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-05-06-54

Banisadr 75-04-30=بنی صدر: زبان آزمایش بدون زوربکارمیرود، زبان فریب بدون زورقابل بکاربردن نیست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/75-04-30

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=dme-9iAxRcA

Banisadr 75-04-09 =( 53 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-04-09-53

Banisadr 75-03-01 =( 52 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-03-01-52

Banisadr 75-01-04 =( 51 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-01-04-51

************

Banisadr 74-12-06 =( 50 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-12-06-50

Banisadr 74-11-08 =( 49 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-11-08-49

Banisadr 74-10-16 =( 48 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-10-16-48

Banisadr 74-09-12 =( 47 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-09-12-47

Banisadr 74-08-14=( 46 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-08-14-46

Banisadr 74-07-16 =( 45 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-07-16-45

Banisadr 74-06-19 =( 44 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-06-19-44

Banisadr 74-05-15= تضاد و تناقض دراصل راهنما: سخنان آقای بنی صدر در سمینار پاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-74-05-15

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Ts5tEGFMecQ

Banisadr 74-04-11 =( 43 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-04-11-43

Banisadr 74-03-14 =( 42 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-03-14-42

Banisadr 74-02-17 =( 41 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-02-17-41

Banisadr 74-01-20= بحث آزاد: نگاه به آزادی و رابطه آن با دمکراسی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-74-01-20

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=3jjmnW6xBPg

Banisadr 74-01-20 =( 40 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-01-20-40

************

Banisadr 73-12-21 =( 39 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-12-21-39

Banisadr 73-11-23 =( 38 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-11-23-38

Banisadr 73-10-25 =( 37 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-10-25-37

Banisadr 73-09-13 =( 36 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-09-13-36

Banisadr 73-08-15 =( 35 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-08-15-35

Banisadr 73-07-17 =( 34 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-07-17-34

Banisadr 73-06-20 =( 33 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-06-20-33

Banisadr 73-6-17=مصاحبه با آقای بنی صدر در رابطه با ماجرای مسافرت آقای خمینی از عراق به فرانسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-6-17

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=NK4JcZ0Xn_k

Banisadr 73-06-16=(2) شهادت آقای بنی صدر دردادگاه میکونوس مصاحبه دوم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/2-784

لینک تصویری

https://vimeo.com/28662347

Banisadr 73-04-26 =( 32 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-04-26-32

Banisadr 73-04-23=سوال از آقای بنی صدر: آیا شما با رهبری جمعی بعنوان یک آلترناتیو معتقد هستید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/73-04-23

Banisadr 73-04-11= ابوالحسن بنی صدر: چرا از ایران بیرون آمد، چرا با مجاهدین خلق آمدم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/73-4-11

Banisadr 73-03-29 =( 31 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-03-29-31

Banisadr 73-03-02=( 30 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-03-02-30

Banisadr 73-02-04=( 29 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-02-04-29

Banisadr 73-01-06 =( 28 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-01-06-28

************

Banisadr 72-12-08 =( 27 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr72-12-08-27

Banisadr 72-11-10 =( 26 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr72-11-10-26

Banisadr 72-10-12 =( 25 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-10-12-25

Banisadr 72-09-14 =( 24 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-09-14-24

Banisadr 72-08-16 =( 23 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-08-16-23

Banisadr 72-07-18 =( 22 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-07-18-22

Banisadr 72-06-21 =( 21 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-06-21-21

Banisadr 72-05-16= سازمان برای کسب آزادی یا قدرت؟: سخنرانی آقای بنی صدردر سمینار مجامع

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-72-05-16

لینک تصویری

https://vimeo.com/28590105

Banisadr 72-03-30 =( 20 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-03-30-20

Banisadr 72-03-02 =( 19 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-03-02-19

Banisadr 72-02-13 =( 18 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-02-13-18

Banisadr 72-01-08 =( 17 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-01-08-17

Banisadr 71-12-05 =( 16 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-12-05-16

Banisadr 71-10-27 =( 15 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-10-27-15

Banisadr 71-09-08 =( 14 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-09-08-14

Banisadr 71-08-10 =( 13 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-08-10-13

Banisadr 71-05-11= پیروزی دراندیشه وعلم : سخنرانی آقای بنی صدردرسمینارمجامع

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-71-05-11

لینک تصویری

https://vimeo.com/28580429

Banisadr 71-03-17 =( 12 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-03-17-12

Banisadr 71-02-25=بحث آزاد با شرکت آقایان: ابوالحسن بنی صدر.بهزاد کریمی.کامبیز روستا.مهران براتی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-02-25

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ImMPh62-NKU

Banisadr 71-01-30 =( 11 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-01-30-11

Banisadr 1370= حضور بنی صدر در دادگاه افکار عمومی جهانی و تعقیب مجرمان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1370-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=pQqqoM0L5Ls

Banisadr 70-12-17 =( 10 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر : آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-12-17-10

Banisadr 70-11-20 =( 9 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-11-20-9

Banisadr 70-10-22 =( 8 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-10-22-8

Banisadr 70-09-24 =( 7 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-09-24-7

Banisadr 70-08-26 =( 6 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-08-26-6

Banisadr 70-07-14= ( 5 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی (جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-07-14-5

Banisadr 70-06-17 =( 4 جلسه) سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-06-17-4

Banisadr 70-04-21 =( 3 جلسه)   سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-04-21-3

Banisadr 70-03-26 =( 2 جلسه) سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-70-03-26-2

Banisadr 70-03-05 =( 1 جلسه) سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-70-03-05-1

******

کانال یوتوب آقای بنی صدر
Iran Mosahebe

https://www.youtube.com/user/Mosahebe/videos

 

 

 

آرشیوکامل مصاحبه ها و سخنرانیها و سلسله درسهای شادروان ابوالحسن بنی صدر سالهای ۵۹ الی ۶۹

Banisadr 69-10-28=پیش بینی آقای بنی صدر در باره احتمال حمله آمریکا به عراق

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-69-10-28

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_i7PmngIE84

Banisadr 69-10-03=برسی وضعیت کشورورژیم ایرانگیتیها. سخنان آقای بنی صدردرسمینارمجامع

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-69-10-03

لینک تصویری

https://vimeo.com/28572013

Banisadr 69-09-10 = آقای بنی صدر،آیاشما با اعدام سران ارتش موافق بودید ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/69-09-10

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ykFTWzMTcYA

************

Banisadr 67-11-05=بحث آزاد اسلام و دمکراسی(2) با شرکت ابوالحسن بنی صدر،مصطفی آزمایش.علی حسینی، پرویز نقیبی.

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/67-11-05-2

Banisadr 67-10-11= بحث آزاداسلام و دمکراسی(1) : با شرکت آقایان بنی صدر، حکمت، آزمایش، درتاریخ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/67-10-11-1

Banisadr 63-11-28= (سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر(جلسه دهم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/63-11-28

Banisadr 63-11-17 = ( سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر( جلسه نهم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr63-11-17

Banisadr 63-11-08= ( سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر( جلسه هشتم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr63-11-08

Banisadr 63-10-30 = ( سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر( جلسه هفتم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/63-10-30

Banisadr 63-10-09 = (سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر(جلسه پنجم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-63-10-09

Banisadr 1363-09-25 =( تحول همه جانبه کلیسا به قدرت و انگیزاسیون (جلسه چهارم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-63-09-25

Banisadr 1360 حکم دستگیری ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهوری ایران در خرداد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-3-1

Banisadr 60-05-08=اولین مصاحبه با ابوالحسن بنی‌صدر یک روز پس از خروج از ایران با بی‌بی‌سی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-05-08

Banisadr 60-05-09=خمینی: من نصیحت میکنم آقای بنی صدر را که مبادا در دام این گرگها درخارج از کشوربیفتید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-05-09

Banisadr 60-06=اشتباهات ابوالحسن بنی صدراز زبان خودش در مصاحبه با بی بی سی .پائیز ۱۳۶۰

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-06-1

Banisadr 60 بخشی از نخستین مصاحبه ابوالحسن بنی‌صدر با بی بی سی پس ازعزل ازریاست جمهوری در

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1360-1

Banisadr 60خمینی خطاب به بنی صدر: اگر دست از شیطنت ها برندارید دست همه را قطع خواهم کرد.خرداد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1360-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=39nvHyyBzIg&t=42s

Banisadr 59مناظره تلویزیونی آقایان بنی صدر،رضایی،نگهدار،کشتگر، طاهری، پیرامون جنگ ترکمن صحرا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1359-3

Banisadr 1359 هشدار بنی صدر به بازسازی استبداد دینی در بهار انقلاب

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1359-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=s1tXl3shRQU

Banisadr 59-01-12= فرمان بنی صدر به ارتش درمورد بیرون نیاوردن پوتین ها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-59-01-12

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=QqoEB4RcRFY

Banisadr 59(1) قدردانی بنی صدرازفداکاری معجزه آسای سربازان وطن

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-1-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=hqBfIft5sYY

Banisadr 59(2)دفاع بنی صدراز آزادی بیان در زمان جنگ و در جبهه ها: دربازدیدازدانشکده افسری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-2-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=6s_RfWRMw4w&t=18s

Banisadr 59,سخنان ابوالحسن بنی صدردردفاع از حقوق انسان درسال

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-9

Banisadr 59, سخنان ابوالحسن بنی صدردردفاع از حقوق انسان درسال (1)

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-1-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=rDpWlNgh1AY

Banisadr 59=فیلمی که بعد از سی سال منتشر میشود. بنی صدر و آزادی بیان در سال ۱۳۵۹

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-10

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=6s_RfWRMw4w&t=18s

Banisadr 59سخنرانی سید ابوالحسن بنی صدر در عاشورای

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-11

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=zTO0ZTnn7Lo&t=93s

************

Banisadr =( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 8 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-8-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 7 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-7-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 6 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-6-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 5 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1-8-1

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 4 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-4-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 3 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-3-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 2 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-2-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 1 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1-8

************

Banisadr (1) بنی صدر: هر انقلابی آغاز یک تحول است و انقلاب ایران آغاز یک تحول بزرگ بود در جهان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1-1386

Banisadr (2) بنی صدر: آقای خمینی هرگز توی ذهنش نبود که این شاه میرود و او با موفقیت برمیگردد ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/soal-2

Banisadr (3) بنی صدر: بدون هیچ تردید ی این آقای اعلیحضرت بود که آقای خمینی را کرد رهبر انقلاب

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/3-433

Banisadr (4) آقای بنی صدر، اگرمردم به نظام سلطنتی رای دهند آیا شما با چنین سیستمی همکاری میکنید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/4-201

Banisadr (5) آقای بنی صدر، شما بعنوان یک روشنفکر چرا اجازه دادید که یک آخوند بی سواد برتخت بنشیند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/5-204

Banisadr (6) آقای بنی صدر، آیا تیمسارفلاحی و دکترچمران توسط رژیم کشته شدند یا درجنگ کشته شد ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/6-102

Banisadr (7)آقای بنی صدر، نقش شما درانقلاب فرهنگی چه بود.آیا آقای سروش را شما انتخاب کرده بودید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/7-141

Banisadr (8) آقای بنی صدر، آیا شما و قطب زاده ازلیبی توسط یک خانم آمریکایی کمک های مالی دریافت میکردید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/8-116

Banisadr (9)آقای بنی صدر، آیا شما دستوردادید که هواپیما ها را درطبس بمباران کنند که چند پاسدارهم کشته شدند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/9-91

Banisadr (10)آقای بنی صدر، برخی معتقدند که این رژیم را باید بطور قهرآمیزساقط کرد آیا با چنین تفکری موافقید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/10-151

Banisadr (11)آقای بنی صدر،آیا با مرگ رفسنجانی و خامنه ای رژیم سقوط خواهد کرد یا پاسداران کودتا میکنند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/11-158

Banisadr (12)آقای بنی صدر، پاکسازی را چه کسانی درارتش شروع کردند آیا ازارتش احساس خطر میکردند ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/12-147

Banisadr (13)آقای بنی صدر، چگونه میتوانید ازدو پایه گذارارتش ایران. یعنی رضا شاه وفرزندش به نیکی یاد نکنید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/13-52

Banisadr (14) آقای بنی صدر، آیا شما با یک رهبری جمعی موافق هستید یا نه ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/14-41

Banisadr (15)آقای بنی صدر، آیا شما خودتا ن را سرزنش نمیکنید که چرا با هیچکس اتحاد نمی کنید ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/15-74

Banisadr (16) آقای بنی صدر،آیا با کشته شدن تمام آخوندها دریک شب،رژیم شاهنشاهی برمیگردد یا مجاهد ین؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/16-68

Banisadr (17)آقای بنی صدر، میگویند شما بدون تائید آقای خمینی نمی توانستید رئیس جمهور بشوید ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/17-66

Banisadr (18)آقای بنی صدر،آیا شما به آن قانون اساسی که دارای بند ولایت فقیه بود رای داده بودید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/18-60

Banisadr (19) آقای بنی صدر،آیا عدم همکاری شما با اپوزیسیون بخاطراحساس انزوای شما دربین چهره های مشهورنیست؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/19-46

Banisadr (20)آقای بنی صدر،آیا شما با یک انتخابات آزاد زیر نظارت بین المللی موافقید یا با همه پرسی درباره ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/20-53

Banisadr (21)بنی صدر: خداوند مسئولیت رهبری را به همه انسانها داده نه به یک عده دیوانه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/24-38

Banisadr (22) آقای بنی صدر، اگرخدا زندگی را آفریده چرا مرگ را خلق کرده ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/22-67

Banisadr (23) بنی صدر: درقرآن جنگ تعرضی وجود ندارد. جهاد برای اسقرارصلح است نه جنگ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/23-72

Banisadr (24) بنی صدر : تبعیض در قرآن وجود ندارد , حق هرانسان است که با تبعض مبارزه کند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/24-39

Banisadr (25) بنی صدر: درقرآن برده داری نیستد , آزاد کردن برده هست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/25-38

Banisadr (26) بنی صدر: بنابرقرآن ازدواج مسلمان با غیرمسلمان هیچ جرمی ندارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/26-19

Banisadr (27) آقای بنی صدر, آیا ازدواج عایشه با پیامبربراساس علاقه بود یا براساس پیوند دو قوم؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/27-29

Banisadr (28) بنی صدر: بنا بر قرآن مجبور کردن کودکان به پذیرفتن دین پدر یا مادرممنوع است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/28-23

Banisadr (29) بنی صدر: آزادی ذاتی انسان است نه میتوان به کسی داد و نه میتوان ازکسی گرفت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/29-26

Banisadr (30) آقای بنی صدر، خداوند از دید قرآنی چیست.آیا کلام خدا فقط در قرآن است یا اینکه؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/30-53

Banisadr (31) آقای بنی صدر، آيا درست است كه در جنگ بني قريظه ، امام علي ۷۰۰ يهودی را كشت؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/31-700

Banisadr (32) آقای بنی صدر, نظر شما در مورد زدن زن درسوره نساء چیست؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/32-15

Banisadr (33) بنی صدر : در قرآن جرمی بنام جرم ارتداد وجود ندارد , در انجیل و تورات هست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/33-23

Banisadr (34) آقای بنی صدر, دیدگاه شما درباره امام زمان چیست, آیا امام زمان وجود دارد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/34-12

Banisadr (35) آقای بنی صدر، ربط آيه (اطيعوالله و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم) با ولایت فقیه چیست ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/35-11

Banisadr (36) آقای بنی صدر، چرا میگویند درقرآن تناقض وجود دارد ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/36-9

Banisadr (37) آقای بنی صدر، چرا میگویند اسلام برای 1400 سال پیش خوب بوده و الان کارائی ندارد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/37-1400

Banisadr (38) آقای بنی صدر، زمانی که ما عقل داریم چرا باید از چیزی پیروی کنیم که اورا نمی بینیم؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/38-10

Banisadr (39) آقای بنی صدر، چرا در قرآن آمده بازگشت همه بسوی ما است. وهمچنین خداوند مکرمیکند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/39-12

************

Ghafari زندگینامه هادی غفاری،از چماقداری(دستگیری عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر) تا اصلاح طلبی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/ghafari

Keshtgar 90-02-09=کشتگر: اگر آن زمانکه آقای بنی‌صدرازآزادی‌‌ها دفاع می‌کرد،درمسندش می‌ماند، الان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/keshtgar-90-02-09

Navab Safavi یادی ازحسین نواب صفوی ازمشاوران نخستین رئیس جمهورایران سید ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/navab-safavi

Rajavi 60-05-12=مسعودرجوی:آقای بنی صدرطی حکمی مرا مسئول تشکیل شورای ملی مقاومت کردند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/rajavi-60-05-12

کانال یوتوب آقای بنی صدر
Iran Mosahebe

https://www.youtube.com/user/Mosahebe/videos

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter