مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر: موضوع : چهار دامی که آمریکا گسترد و رژیم ولایت فقیه خود و ایران را درآن انداخت

تاریخ انتشار 10 بهمن93

 

برای شنیدن صدا اینجا را لطفا کلیک کنید

 

در امریکا، اسناد جدیدی در باره ایران گیت پیدا شده‌اند که ابهام‌های بجا مانده را نیز می‌زدایند. بنابراین اسناد ،در حکومت ریگان، توسط یک کارشناس سیا، مؤسسه‌ای دولتی ایجاد می‌شود که کارش آماده کردن افکار عمومی امریکا برای جنگ است. بانی این مؤسسه، کیسی، رئیس سیا در حکومت ریگان بوده‌است. بنابر گزارشهای رسمی درباره افتضاح ایران گیت، از محل فروش اسلحه به سه برابر قیمت به ایران، سیای خصوصی ایجاد شد تا کارهائی را که سیای دولتی قانوناً نمی‌توانست انجام دهد، توسط سیای خصوصی انجام بگیرد.

گروگان‌گیری که طراح آن راکفلر و کیسینجر بودند و توسط تصفیه شده‌های سیا به ایران منتقل شد و بعنوان «طرحی انقلابی» به «دانشجویان پیرو خط امام» القاء و توسط آنها، باتفاق سپاه، به اجرا گذاشته شد. با استفاده از گروگانگیری، «پروپاگاندا» روحیه انزواطلبی امریکائیان را که بعد شکست ویتنام وپدید آمدن «عقده شکست»، بوجودآمده بود، به روحیه تهاجمی بدل کرد... مصاحبه حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر در رادیو عصر جدید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter