پیام ابوالحسن بنی صدر بمناسبت سالگرد اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری در تاریخ ایران در ۵ دی ۱۳۵۸

جهت دیدن پیام لطفا الینجا را کلیک کنید

ابوالحسن بنی صدر: در ۵ بهمن ۱۳۵۸ که مردم ایران با اکثریت بیش از  ۷۶ در صد کل آرا به من اعتماد کردند، از آنروز تا امروز و از امروز تا وقتی که در این جهان می زیم، به آن عهد وفا کرده و می کنم.  
آن مردم رأی دادند که اصول راهنمای انقلاب ایران متحقق بگردد. سنجش ها  در آن زمان معلوم کرد که یکی از هدف هایی که مردم را بر آن داشت که به من اعتماد کنند، این بود که نمی خواستند روحانیان قدرت طلب سلسله ملاتاریا را تشکیل دهند. نمی خواستند که این دوران سیاه استبداد پر فساد، پر خیانت و پر جنایت را بعنوان پیامد انقلاب بر خود ببینند، که در واقع پیامد انقلاب نبود. آن، حاصل کودتا بر ضد آن انقلاب است. 
امروز هم اگر مردم ایران بخواهد در استقلال و آزادی رأی خود را اظهار کنند، بر تحقق همان هدف ها رأی خواهند داد، به کس و کسانی رأی خواهند داد که بی خدشه، استوار و نستوه بر آن اصول ایستادند، بر حقوق مردم ایران ایستادند، بر ایجاد دولت حقوقمدار ایستادند، بر اینکه مردم ایران شهروندان حقوند بگردند ایستادند و این ایستادگی ادامه دارد و دلیل قطعی پیروزی خط استقلال و آزادی است. چرا که استبدادیان میان دو ترس زندگی می کنند، یکی، ترس از دست دادن قدرت، و دیگری، ترسِ شکست از کسانی که بر حق می ایستند. هرگاه این ترس دوم، بر ترس اول غلبه کند، سقوط آنها قطعی است و برای اینکه ترس دوم بر ترس اول غلبه کند، راهی جز ایستادگی استوار بر حقوق نیست و این ایستادگی می باید بی خدشه باشد، یک پا بیرون و یک پا در درونِ رژیم، نباشد. 
بشارت می دهم به آنهایی که در طول این دوران سیاه بر اصول استقلال و آزادی ایستادند، تردید نکنید که پیروزی از آن شماست.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter