آرشیو وضعیت سنجی

وضعیت سنجی دویست و هفتاد و سوم: دو جنگ جدید...   اینک مردم عراق در جنبش هستند و موجهای جنبش...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و هفتاد و دوم، ضعف روزافزونی که... ❋ واقعیت ها می‌ گویند:   ● در ۸ مهر ۹۸، روحانی...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و هفتاد و یکم: بن‌بست ادامه دارد،...   در وضعیت سنجی دویست و پنجاه و هفتم (۱۹ ﮊوئن...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و هفتادم: بازی با آتش     در 14 سپتامبر 2019، برابر 23 شهریور 1398، تأسیسات...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و شصت و نهم: راه حلها و...  ژاله وفا :    نگارنده در 19 شماره قبل به بررسی وضعیت...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و شصت و هشتم: راه حلها و...ژاله وفا ❋لزوم احقاق حقوق کارگران ساختمانی:    نه ممکن است و نه...
Read More »

وضعیت سنجی دویست شصت و هفت: نیاز ایران به استقلال...ین نوشته نخست در مجله میهن، شماره ۲۸، مرداد و...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و شصت و ششم: راه حلها و...  ژاله وفا                       ❋ منظور و هدف ازمسکن اجتماعی:    طبق تعريف كارشناسان اقتصادي، مسكن...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و شست و پنجم: راه حلها و...ژاله وفا    در ادامه بررسی مشکلات حوزه مسکن و ارائه...
Read More »

مسکن و ارتباط آن با برنامه ریزی شهریژاله وفا  ❋نامه و سئوال های یک هموطن    خانم وفای گرامی...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و شصت و سوم : راه حلها...ژاله وفا وضعیت سنجی شماره قبل ( 262 ) به...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و شصت و دوم: راه حلها و...ژاله وفا    حق مسکن یکی از حقوق مسلم فردی در...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و شصتم: در پوشش جنگها دو خواجه...  رﮊیم ولایت مطلقه فقیه چون دید قراردادی که بنا...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و پنجاه و نهم: عبور از مرز؟...امرهای واقع چه می‌ گویند؟: ۱. امرهای واقع گروه اول:   ☚ در...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و پنجاه و هشتم: سرطان فساد و... وضعیت سنجی دویست و پنجاه و ششم (کلیک کنید)، بر...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و پنجاه و هفتم: چهار بن‌بست؟ و...❋ جنگ تبلیغاتی – روانی: ☚ در 18 ﮊوئن 2019، امریکا...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و پنجاه و ششم: اقتصاد بدون نفت؟❋ اقتصاد بدون نفت و کودتا، دو امر واقع مستمر...
Read More »

وضعیت‌سنجی دویست و پنجاه و چهارم: خشونت و حق و...❋ چند امر واقع مستمر: 1. دانش‌آموز و دانشجوی هوشمند که...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و پنحاه و پنجم: وضعیت ایران در... پرسش از مجله میهن و پاسخ از ابوالحسن بنی‌صدر که...
Read More »

پنجاه سال خیانتمقاله نشریه خبرنامه جبه ملی ایران شماره 46 . تاریخ...
Read More »