آرشیو وضعیت سنجی

وضعیت سنجی دویست و شست و پنجم: راه حلها و...ژاله وفا    در ادامه بررسی مشکلات حوزه مسکن و ارائه...
Read More »

مسکن و ارتباط آن با برنامه ریزی شهریژاله وفا  ❋نامه و سئوال های یک هموطن    خانم وفای گرامی...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و شصت و سوم : راه حلها...ژاله وفا وضعیت سنجی شماره قبل ( 262 ) به...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و شصت و دوم: راه حلها و...ژاله وفا    حق مسکن یکی از حقوق مسلم فردی در...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و شصتم: در پوشش جنگها دو خواجه...  رﮊیم ولایت مطلقه فقیه چون دید قراردادی که بنا...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و پنجاه و نهم: عبور از مرز؟...امرهای واقع چه می‌ گویند؟: ۱. امرهای واقع گروه اول:   ☚ در...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و پنجاه و هشتم: سرطان فساد و... وضعیت سنجی دویست و پنجاه و ششم (کلیک کنید)، بر...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و پنجاه و هفتم: چهار بن‌بست؟ و...❋ جنگ تبلیغاتی – روانی: ☚ در 18 ﮊوئن 2019، امریکا...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و پنجاه و ششم: اقتصاد بدون نفت؟❋ اقتصاد بدون نفت و کودتا، دو امر واقع مستمر...
Read More »

وضعیت‌سنجی دویست و پنجاه و چهارم: خشونت و حق و...❋ چند امر واقع مستمر: 1. دانش‌آموز و دانشجوی هوشمند که...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و پنحاه و پنجم: وضعیت ایران در... پرسش از مجله میهن و پاسخ از ابوالحسن بنی‌صدر که...
Read More »

پنجاه سال خیانتمقاله نشریه خبرنامه جبه ملی ایران شماره 46 . تاریخ...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و پنجاه و سوم: آیا بحران اتمی...وضعیت سنجی دویست و پنجاه و سوم: آیا بحران اتمی...
Read More »

حق و منشاء آن و رابطه‌اش با دین - ...حق و منشاء آن و رابطه‌اش با دین   متنی که به...
Read More »

دکتر محمد جعفر رفیع زندگی را عمل به حق کرد... در پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸ ، آقای دکتر محمد جعفر رفیع، که تمام...
Read More »

پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر به کارگران ایران به مناسبت اول...کارگران عزیزم    وضعیتی که شما در آن زندگی می‌کنید، در...
Read More »

پيام اقاي بني صدر ، در رابطه با سيل ويرانگر...سانحه سیل را فرصت ابراز توانایی ملی بگردانیم   با همه...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و چهل و یکم : " وضعیت...  ژاله وفا : انقلاب اسلامی در هجرت :حق مسکن یکی از...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و چهلم،بند از بند گسیختگی اجتماعی:       به بیانیه حکومت ملی که آن را بنی‌صدر در...
Read More »

وضعیت سنجی دویست و سی و نهم: گسستهای اجتماعی بطور... جامعه‌ای که در زندگی روز مره خود در مهار دولت...
Read More »