کتابها

مقالات - پاسخ به سوالات - تحلیلهای شفاف از...

مقالات پاسخ به سوالات  آقای حسن رضایی   تحلیلهای شفاف از معضلات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جلد 18 سرمقاله های نشریه انقلاب اسلامی در هجرت : شماره...

مقالات - پاسخ به سوالات - تحلیلهای شفاف از...

مقالات پاسخ به سوالات  آقای حسن رضایی   تحلیلهای شفاف از معضلات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جلد 15 سرمقاله های نشریه انقلاب اسلامی در هجرت : شماره...

مقالات - پاسخ به سوالات - تحلیلهای شفاف از...

مقالات پاسخ به سوالات  آقای حسن رضایی   تحلیلهای شفاف از معضلات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جلد 15 سرمقاله های نشریه انقلاب اسلامی در هجرت : شماره...

صد مقاله جلد دوم از سرمقاله های روزنامه انقلاب اسلامی

    دو صد مقاله جلد دوم 100 سرمقاله بخش دوم از سرمقاله های روزنامه انقلاب اسلامی که در ایران انتشار یافته اند       برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

صد مقاله جلد اول به ضمیمه مشکلات...

  صد مقاله جلد دوم از سرمقاله های روزنامه انقلاب اسلامی   برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرﺁن

  حقوق انسان در قرﺁن   برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک کنید

مجموعه 5 کتاب وضعیت سنجی 10-14

  جلد دهم جلد یازدهم جلد دوازدهم جلد سیزدهم جلد چهاردهم

یاداشتهای زندان خطاب به همسرش، عذرا حسینی

      یاداشتهای زندان خطاب  به همسرش، عذرا حسینی 1341-1340   فرمات پی دی اف

استقلال و آزادی

      ابوالحسن بنی صدر تاریخ انتشار آبان 1399   با فرمات پی دی اف با فرمات ورد

روزها بر رئيس جمهور چگونه مى‏گذرد؟

  مطالعه بالینی پویا در شکل گزارشها وهشدارهای روزانه به مردم ایران تا کودتای خرداد 1360 روزها بر رئيس جمهور چگونه مى‏گذرد؟ به مناسبت سی و نهمین سال کودتا برضد اولین منتخب...

کتاب رشد جلد سوم

کتاب رشد جلد سوم با فرمات پی دی اف با فرمات ورد

الحقوق الخمسة (مسودة دستور مقترح لإيران المستقبلة)

الحقوق الخمسة (مسودة دستور مقترح لإيران المستقبلة) با فرمات پی دی اف با فرمات ورد

النفط و السيطرة دور النفط في التطور...

  النفط و السيطرة دور النفط في التطور الرأسمالي الراهن على الصعيد الدولي   فرمات پی دی اف فرمات  ورد

الإنسان والحق والقضاء وحقوق الإنسان في القرآن

الإنسان والحق والقضاء وحقوق الإنسان في القرآن با فرمات پی دی اف با فرمات ورد  

المرأة والحياة الزوجية من منظر الأديان والعصر الحديث

      المرأة والحياة الزوجية من منظر الأديان والعصر الحديث فرمات پی دی اف فرمات  ورد

سیر تحول سیاست آمریكا در ایران كتاب سوم، ایرانگیت

    سیر تحول سیاست آمریكا در ایرانكتاب سوم ایرانگیت

سیر تحول سیاست آمریكا در ایران كتاب دوم ، گروگانگیری

سیر تحول سیاست آمریكا در ایرانكتاب دومگروگانگیری

قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه

      قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه که به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می‌شود قانون اساسی با فرمات فرمات پی دی اف قانون اساسی با فرمات ورد فرمات...

مجموعه 9 کتاب وضعیت سنجی

    مجموعه وضعیت سنجی ها    این مجموعه در 9 کتاب تمامی وضعیت سنجیها از تاریخ  24 اسفند 1392 تا 10 آبان 97 را شامل می شود .   نخستین ویژه‌گی وضعیت‌سنجی، وقتی...

امرواقع اجتماعی چیست؟

 امرواقع اجتماعی چیست؟ جلد اول و دوم برای پیاده کردن جلد اول فرمات پی دی اف برای پیاده کردن  جلد اول فرمات ورد برای پیاده کردن جلد دوم فرمات پی دی اف برای پیاده کردن  جلد دوم فرمات...

گرایش به قانون اساسی و حقوق انسان

  معرفی کتاب در باره گرایش به قانون اساسی و حقوق انسان کتاب در باره گرایش به قانون اساسی و حقوق انسان و اسلام بعد از بهار عرب، در 950 صفحه...

بیانیه حکومت ملی

بیانیه حکومت ملی ابوالحسن بنی صدر    در متن دست نویس، همواره سخن از حکومت ملی است. در اجتماع‌ها قبل از انقلاب نیز سخن از بنای دولت و برای پیاده...

حقوق پنجگانه

     اصول این حقوق پنج‌گانه که امیدواریم روزی اصول همه قانون‌های اساسی کشورهای جهان بگردند و عمل به آنها، همه انسانها را شهروندان جامعه جهانی بگرداند،    حقوق پنجگانه برای پیاده کردن کتاب...

قصاص

  قصاص بحث آزاد در باره قصاص ابوالحسن بنی‌صدر ـ نیما حق پور ( نیمه دوم 1393 )   تنظیم : نیما حق پور اردیبهشت 1394 انتشارات انقلاب اسلامی برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک...

انقلاب

        انقلاب   ابوالحسن بنی صدر   تاریخ انتشار : خرداد 1396   انتشارات انقلاب اسلامی   برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک کنید فرمات پی دی اف برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک کنید...

جلد دوم رشد

  رشد جلد دوم کتاب پنجم از مجموعه تحقیقات در باب دمکراسی ابوالحسن بنی صدر تاریخ انتشار :دی ماه 1394 انتشارات انقلاب اسلامی برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک کنید -فرمات پی دی اف برای...

Abolhassan Banisadr: Dignity in the 21st Century

این کتاب را دانشگاه لانکشایر و کمیسیون اتحادیه اروپا و بنیاد بین‌المللی که به ترویج کرامت انسان می‌پردازد و استادان دانشگاه‌ها ارج نهاده‌اند. آن‌را کوشش گسترده در تحقیق بین‌المللی در...

Abolhassan Banisadr: Le Coran et les droits de l’Homme

Le nouveau livre de Monsieur Abol Hassan Bani Sadr Le Coran et les droits de l’Homme, édité par L’Esprit du temps, est paru le 3 octobre 2016. Editeur : Existe-t-il des...

رهبری در مردم‌سالاری جلد اول

رهبری در مردم‌سالاری   جلد اول   کتاب سوم از مجموعه کتابهای در باب دمکراسی     نویسنده : ابوالحسن بنی صدر تاریخ انتشار : اسفند 1393 چاپ : انتشارات انقلاب اسلامی   برای پیاده کردن کتاب اینجا...

شهید و عشق

شهید و عشق در اخلاق دوستی     ابوالحسن بنی صدر   تاریخ انتشار : اسفند 1393 انتشارات انقلاب اسلامی     برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک کنید 

رشد

  رشد   کتاب پنجم از مجموعه تحقیقات در باب دمکراسی   ابوالحسن بنی صدر   جلد اول   تاریخ انتشار فروردین 1394   انتشارات انقلاب اسلامیابوالحسن بنی صدر   جلد اول   تاریخ انتشار فروردین 1394   انتشارات انقلاب اسلامی   برای پیاده کردن کتاب اینجا را...

عقل آزاد

مردم سالاری چیست در رشد کتاب چهارم عقل آزاد تاریخ خاتمه کتاب: ۸ اردیبهشت ۷۹ چاپ : انتشارات انقلاب اسلامی برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک کنید

کتاب ارکان دمکراسی نوشته ابوالحسن بنی صدر منتشر شد

هموطنان عزیز بدنوسیله به اطلاع می رسانیم که کتاب ارکان دمکراسی نوشته آقای بنی صدر را می توانیدرایگان از روی سایت پیاده نمایید . این کتاب در 2 جلد به...

تالیفات بنی صدر از 1360 به بعد

    همراه مبارزه در صحنه ایران و جهان ، مطالعاه و تحقیق فعالیت اصلی آقای بنی صدر را تشکیل داده است . برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

خیانت به امید

برای پیاده کردن کتاب

توتالیتاریسم

کتاب اول از مجموعه کتابهای در باب دمکراسی     نویسنده : ابوالحسن بنی صدر تاریخ انتشار :شهریور  1391 چاپ  : انتشارات انقلاب اسلامی   کتابی که در دسترس خوانندگان قرار می گیرد، نخستین بخش از تحقیق در باره دموکراسی...

بیان آزادی ، حق حیات و مجازات اعدام

بررسی میان رشته ای مجازات اعدام  در اسلام، ایران و جهان امروز   در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر   و به همراه پاسخ آیت الله منتظری   به کوشش : حسن رضایی  پژوهشگر عدالت جزایی در آلمان    تاریخ...

پرسشها ازایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

به اهتمام : پوران و نصرالله نجات بخش  تاریخ انتشار :اسفند 1390   جلد اول  چاپ  : انتشارات انقلاب اسلامی در باره مجموعه پرسشها و پاسخهای مکتوب       کسی که این اقبال را یافته که در...

بيان استقلال و آزادی

مطالعه قرآن بر مبنای انديشه موازنه    ابوالحسن بنی‌صدر – حسن رضايی تاریخ انتشار : بهمن 139 انتشارات انقلاب اسلامی   کتاب پیش رو حاصل نقد انواع قدیم و جدید بیانهای قدرتی است که اسلام در...

روزها بر رئیس جمهور چگونه می گذرد

این مجموعه در ۷ جلد می باشد کتاب اول بخش اول از ۱۱ تیر ماه تا ۲۹ ۱۳۵۹ بخش دوم از ۳۰ تیر ماه تا ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ کتاب دوم بخش اول از ۱...

درس تجربه

  خاطرات ابوالحسن بنی صدر (اولین رئیس جمهوری ایران) به کوشش: حمید احمدی (عضو جامعه بین المللی تاریخ دانان شفاهی) همه حقوق این کتاب محفوظ است انجمن مطالعات و تحقیقات تاریخ شفاهی ایران (برلین) چاپ...

سيا تاريخ كودتاى ننگين 28 مرداد را منتشر مى‏كند:

  به قلم دكتر دونالد. ن  ويلبر تاريخ نگارش: مارس 1951 تاريخ انتشار: اكتبر 1999 اين كتاب با مراجعه به آقاى ابوالحسن بنى صدر ترجمه و كامل شده است. اين كتاب اولين بار در روزنامه انقلاب...

نقد كتاب شنود اشباح

  نوشته:رضا گل پور   نقد كتاب شنود اشباح  با مراجعه به آقاى بنى صدر كامل و تهيه شده است .   تنظيم و چاپ: انتشارات انقلاب اسلامى  نقد كتاب شنود اشباح    چند توضيح:    1 - كار بر روى...

سير تحول سياست آمريكا در ايران‏

    كتاب اول‏ آمريكا و انقلاب‏   انتشارات انقلاب اسلامى‏   تاريخ اولین انتشار : 1367     ... انقلاب، رويدادى جهانى است. هم از اين نظر كه بيانگر آغاز تحول نظام جهانى است و هم از اين لحاظ كه...

حیله يا خيانت سر اكتبر سورپرايز

  نوشته روبرت پارى   ترجمه و تنظیم از ابوالحسن بنى صدر     تنظيم براى سايت از انتشارات انقلاب اسلامى   ترجمه اين كتاب اول بار در روزنامه انقلاب اسلامى انتشار يافته است   برای پیاده کردن کتاب  

تحقیقها و یافته های جدید پیرامون « اکتبر سورپرایز »...

  ترجمه و تنظیم : ابوالحسن بنی صدر   تنظبم برای سایت ازانتشارات انقلاب اسلامی   ترجمه این مجموعه اول بار در روزنامه انقلاب اسلامی  انتشار یافته است   چند یاد  ﺁوری * این تحقیقها، بعد از انتشار گزارش کنگره امریکا...

نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد

  ابوالحسن بنی صدر – جمال صفری تاریخ انتشار ۱۴ اردیبهشت ۸۷   تاریخی که در دسترس مطالعه دارید، یکسره از زبان اسناد است. توضیح ها نیز یا سندها و یا قولهای کسانی هستند...

زن و زناشویی

  تاریخ انتشار : فروردین 1367   چاپ : انتشارات انقلاب اسلامی   زن و زناشويى‏    چاپ دوم‏      نگارش اين كتاب در فروردين 1365 آغاز و در اسفند 1366 پايان يافت. پيش از چاپ به صورت كتاب، بتدريج در نشريه انقلاب اسلامى در هجرت نشر...

سير انديشه سياسی در سه قاره

  چاپ اول : تيرماه 1367 انتشارات انقلاب اسلامی   یادﺁوریها بمناسبت انتشار « سیر اندیشه سیاسی در سه قاره » ، برای بار دوم، بعد از نزدیک به ربع قرن از زمان تحریر...

اقتصاد توحيدی

 ۱ بهمن ا۳۵۷ نخستین سالروز قیام حماسه آفرین مردم دلاور تبریز یادآوریهای چند در فرصت انتشار اقتصاد توحیدی در پی گذشت ۲۵ سال از واپسین انتشارها وقتی مدخل چاپ دوم کتاب را باز خواندم،...

عدالت اجتماعی

تاریخ انتشار ۱۴ اردیبهشت ۸۷ این کتاب بخشی از مطالعه ای گسترده در باره مردم سالاری است. بنابر این که بکار بردن میزان عدالت، ولایت جمهور مردمم را به ترتیبی میسر...

رابط ماديّت و معنويّت

       ...درست آنست که سخن را با درود به شهدای ايران که برای آزادی و بهروزی مردم ما جانبازی کرده اند آغاز کنيم. بدين قرار قبل از اينکه بحث...

موازنه ها

تاریخ اولین  انتشار 10 آذر 1357   پیش گفتار        هر چند «علم گرایی» خصوص در یک قرن اخیر، جهت اندیشه و عمل را تغییر داد و علم را به خدمت تمرکز قدرت...

برنامه ای برای عمل سیاسی مداوم

  ابوالحسن بنی صدر   1 - کارنامه یک جمع در جلوگیری از باز سازی ستون پایه های قدرت در ایران که همچنان برنامه عمل این جمع است و برنامه هر جمعی است...

نامه ها

از آقای بنی صدر به آقای خمینی   به اهتمام فیروزه بنی صدر   تاریخ انتشار خرداد ۱۳۸۵   … موضوع هر نامه، مسئله ایست و یا مسئله هایی هستند که زورپرستان می ساختند. به هنگام...

کيش شخصيت

۱۶ آذر ماه ۱۳۵۵ چاپ دوم: ۳۰ تير ۱۳۵۷ به مناسبت چاپ دوم      بر عهده اين کتاب بود که در اين بدترين دورانهای رواج زورمداری، افق بسته و محدود ديدها را باز...

اصول راهنماى اسلام

تاريخ انتشار : 22  بهمن  1371  فهرست    مدخل   فصل اول :  توحي    بند اول...

نفت و سلطه

یا نقش نفت در توسعه سرمایه داری در پهنه جهان و زمان چاپ اول: شهریور ۱۳۵۶   در باره نفت و سلطه کتابی که اینک از طریق اینترنت در دسترس خوانندگان قرار می...

زن در شاهنامه

نقش زن در پیدایش و زوال قدرت از دیدگاه فردوسی تاریخ انتشار ۱۳۵۸ در باره «زن در شاهنامه» حکیم ابوالقاسم فردوسی کتاب «زن در شاهنامه» که در بهار آرادی، در تهران، انشتار یافت،...

بيان آزادی، حق حيات و مجازات اعدام

در گفت و گو با ابوالحسن بنی صدر و به همراه پاسخ آیت الله منتظری به کوشش حسن رضايی   بیان (=گفتمان) آزادی، چگونه زیستن را به ما می آموزد و بیان...

صد مقاله به ضمیمه مشکلات سیاسی ایران

فهرست مندرجات تجربه پیروز اظهار نظر درباره قانون اساسی شوراها بشارت باد ... و برهم زدن میتینگ اخلاق، حقوق، قانون روزنامه برای کیست؟ ابرقدرتها و بازیهایش تولدی دیگر قیمت ها چرا بالا می روند؟ فلج اقتصادی کسر بودجه مقدمه سازمان برنامه و...

تعمیم امامت و مبارزه با سانسور

     از اینجانب خواسته اید، مطلبی برای تنظیم یک برنامه آموزشی بنویسم. این بار اول نیست که با این تقاضا روبرو می شوم. اما امید پیدا کرده ام که اینبار،...

تضاد و توحید

چاپ اول : طلوع آزادی - زمستان 58     مقدمه انسان بدون بینش نمی توان یافت. از اینرو همواره کوشش های خرد متوجه تصحیح بینش بوده و هنوز نیز هست. این تصحیح گاه...

جریان تحول سپاه پاسداران به حزب سیاسی مسلح

  این تحلیل در روزنامه انقلاب اسلامی شماره های ۶۹۳-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸ به چاپ رسیده است   پیاده کردن متن

روش شناخت بر پایهء توحید

  اولین انتشار بهار ۱۳۵۱ درمکتب مبارز شماره ۱۶   در مقاله بعثت دائمی که خود نیز با استعانت این روش اندریافته شد و به نگارش آمد، از روش علمی ای سخن رفت...

روش تحقیق

متن حاضر سخنرانی آقای بنی صدر در تاریخ ۵۷/۱۲/۳ در دانشگاه صنعتی بوده است یک قسمت راجع است به سنت هایی که امام ما برجا گذاشته که آن سنتها شش تا...

سیستم های اطلاعاتی و مسئله حجاب

سخنرانی چاپخانه طلوع آزادی چاپ ششم تیرماه ۱۳۵۹ بحث در زمینهء تبلیغات و در نیتجه دستگاه های اطلاعاتی و وظایف این دستگاه ها در اجمتاع شروع می کنیم، بنابراین ابتدا یک مقدمه علمی...

توانایی و ناتوانی

  تاریخ انتشار در سایت خرداد 1385   کتابی که اینک خواننده در دسترس مطالعه دارد، دنباله نوشته ها و مصاحبه های روز به روز،  در باره انقلاب  و سمت یابی ﺁن و «...

نقد تضاد و تناقض در منطق صوری

در کتاب «تضاد و توحید» هر چند توجه معطوف به «اصل تناقض در دیالکتیک» است، اما از «اصل عدم تناقض در منطق صوری» ارسطوئی غفلف نشده است. هر دو منطق،...

میثاق شورای جبهه مقاومت ملی

مردم ایران، زنان و مردان، گروهها و احزاب سیاسی طرفدار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، وقتی آخرین صربه ها به بازمانده آزادیها وارد گردید و مدعیان در طریق هموار کردن...

مقدمه و متن پیش نویس قانوی اساسی

متن زیر پیش نویس کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقدمه آ« است که به قلم آقای الولحسن بنی صدر نوشته شده است. این متن مورد قبول آقای خمینی...