پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به مناسبت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی

از اوئیم و بدو باز می‌گردیم
    این واقعیت که مرحوم دکتر ابراهیم یزدی، در بستر مرگ، برای واپسین دیدار به ترکیه برده شد و در بیمارستانی در ازمیر، با بستگان خود، وداع کرد، می‌گوید محرومیت ایرانیان از حقوق انسان، اندازه نمی‌شناسد.
   امتناع امریکا از صدور ویزا برای درمان، به کسی که مدتی دراز از عمر خویش را در دانشگاه آن کشور به تحقیق گذرانده و در خدمت دانش بوده‌است، نیز، بیانگر این واقعیت است که نه دانش و نه کرامت ونه حقوق انسان را، نزد حاکمان برامریکا، ارزشی است.
   بنابراین که حق اختلاف حقی از حقوق انسان است، موافقت و مخالفت با نظرگاه‌ها، گفتارها و کردارهای یکدیگر، وقتی عمل به حق است که با رعایت حقوق دیگر و دفاع از حقوق یکدیگر همراه باشد. هرگاه چنین شد، درگذشت کسی که همه عمر برای هدفی مبارزه کرده‌ که خودبرگزیده‌است، نمی‌تواند سبب تأثر عمیق نگردد.
    با همان تأثر، درگذشت دکتر یزدی را به خانواده او، به جمعیت نهضت آزادی ایران که او، دبیرکل آن بود، تسلیت می‌گویم.
6 شهریور 1396
ابوالحسن بنی‌صدر

جان قربانیان تجاوز رﮊیم به حقوق انسان در خطر است.

ایران گرفتار رﮊیمی است که خشونت می‌گسترد و اگر خشونت نگسترد، می‌میرد. از این خشونت، نه شهروندان ایران در امانند و نه طبیعت ایران. رﮊیمی است که اگر نکشد، می‌میرد. برای کشتن نیز هر بهانه‌ای خوب است. هم اکنون،

1. آقای محمد علی طاهری، به این عنوان که عرفان حلقه را بنیاد گزارده‌است، پس از آن که یکبار به 5 سال زندان محکوم گشته، این‌بار به اعدام محکوم شده‌است. این واقعیت که پیش از اسلام، ارتداد جرم و مجازات آن اعدام بود و قرآن، ارتداد را جرم ندانست و در پایان بخشیدن به دوران تفتیش عقاید در دنیای مسیحی، نقشی تعیین کننده یافت، بهیچ‌رو، مانع از بکارانداختن ماشین اعدام، به بهانه ارتداد نیست. بگوش رﮊیم آدم‌کش نمی‌رود که جرم عنوان مشخص می‌خواهد و فساد فی‌الارض عنوان جرمی نیست. جرمهائی هستند که برای آنها مجازات معین و ارتکاب آنها فساد در زمین خوانده شده‌است و ارتداد، یکی از آنها نیست. طرفه‌اینکه محکوم خود خویشتن را مرتد نمی‌داند. به سخن دیگر، عمل دﮊخمیان رﮊیم مصداق تفتیش عقیده و جرم است.

2. برابر اطلاع، آقای دکتر مهدی خزعلی در حال اغماء است اما به دستور آقای صادق لاریجانی، از بستری کردن او در بیمارستان نیز خودداری شده‌است. خطر مرگ او را تهدید می‌کند

3.زندانیان رجائی شهر نیز، در مقام دفاع از کرامت و حقوق خویش در اعتصاب غذا هستند.

استقامت ایستادگان بر حقوق خویش و حقوق مردم ایران، ارجمند است و امید که ایرانیان را در درون و بیرون از مرزها برای دفاع از حقوق قربانیان رﮊیم آدم‌کش و برخوردارشدن از حقوق خویش برانگیزد.

6 شهریور 1396

ابوالحسن بنی‌صدر

بنی صدر: زن دانشمندی که به تَن مُرد، و به اندیشه خلاق و هنرمندی، زندگی پایدار یافت

در 24 تیرماه 1396، استاد دانشگاه استنفورد و نخستین زن برنده جایزه فیلدز، خانم مریم میرزاخانی، در عنفوان جوانی، چشم از جهان فرو بست. اما پیش از آن، به یمن اندیشه خلاق و استعداد هنرمندسازش، زندگی پایدار را از آن خود کرده‌ بود.

     جایزه‌ها، گویای توان علمی و پی‌گیری بی‌مثالش در دانش‌پژوهی بودند. اما، در جهانی که کرامت انسان از یادها رفته ‌است و در کشوری که زادگاه او بود و در آن، زن «ضعیفه» بشمار است، او به دانش خویش، بر نابرابری زن با مرد، خط بطلان کشید و شهادت داد بر ستمی که دینمداران بر خود، بر زنان، و بر مردان، روا می‌بییند.

      با تأثری شدید، در همان‌حال که درگذشت او را به خانواده محترم، دانشمندان،  ایرانیان و همه جهانیان، تسلیت می‌گویم، به زنان ایران و زنان جهان، خاطر نشان می‌کنم که مریم میرزاخانی، از برجسته‌ترین نمادها و الگوهای هنرمندی و خلاقیت زن است. به آنان است که به او تأسی بجویند و بر تحقیر زن بشورند و ایران را سرای طرح نوی زندگی در استقلال و آزادی بگردانند.

 24 تیر ماه 1396

 ابوالحسن بنی‌صدر

پیام ابوالحسن بنی صدر : دفاع عام از همه قربانیان، بخصوص آنها که به استقامت می‌ایستند، راه‌کار است

دو روز اول بررسی صلاحیت وزیران آقای روحانی را قوای سرکوب فرصت تشدید سرکوب‌گری گرداند و سبب برخاستن به استقامت شده‌ است:

☻ آقای مهدی کروبی که به تازگی از بستر بیماری به خانه‌ای بازگردانده شده که، در آن، در حصر است، در اعتراض به حصر غیرقانونی، اعتصاب غذا کرده‌است؛

☻ آقای مهدی خزعلی، گرفتار غضب شیخ صادق لاریجانی، دوباره دستگیر و درجا، دست به اعتصاب غذا زده‌است؛

☻ آقای رضا شهابی، کارگر فعال در شرکت واحد اعتصاب غذا کرده‌است؛

☻ وضعیت جسمانی آقای آرش صادقی، فعال حقوق دانشجویان، که به 19 سال زندان محکوم شده‌ بسیار بد است؛

☻ آقای ساسان آقائی، معاون سردبیر نشریه اعتماد بدون توضیحی دستگیر شده‌است. و

امر بی‌سابقه و ناقض حقوق انسان و شهروندی او، ممنوع‌المعامله شدن شماری بزرگ از ایرانیان به جرم همکاری با بی بی سی است؟!

    چند مورد بالا، از فراوان موارد سرکوب هستند که رﮊیم از سانسور آنها ناتوان شده‌است. این سرکوبها و سوابق یکچند از وزیران جدید به روشنی تمام می‌گویند  که دم زدن از حقوق شهروندی و  وعده برخوردارکردن ایرانیان از آنها، پوشش فریبنده‌ای برای پوشاندن سرکوب‌گریهای رﮊیم از دید مردم و جهانیان است.

    پرده‌های رنگارنگ فریب را باید درید و فریفتاری‌ها را بی‌اثر باید کرد تا ایرانیان خود را در برابر واقعیت عریان ببینند. ببینند که باوجود ولایت مطلقه فقیه که جز بکار خشونت‌گری نمی‌‌آید، سرکوب‌گری رﮊیم حتی نمی‌تواند شدت نگیرد. دفاع عام از  همه قربانیان، بخصوص آنها که به استقامت می‌ایستند، راه‌کار است. پایان بخشیدن به خشونت هستی سوز تنها به ایستادگی بر حق میسر است.

25 مرداد 1396

ابوالحسن بنی‌صدر   

بیانیه آقای ابوالحسن بنی‌صدر در باره "توافق" اتمی

ahb11    پیش از آن‌که گفتگوها به پایان رسند، در یک وضعیت سنجی، مشخصات توافق که اینک واقعیت یافته‌است، برشمرده شدند. متن منتشره به زبان انگلیسی و اظهارات آقایان اوباما و کری، رئیس جمهوری و وزیر خارجه امریکا، جا برای تردید باقی نمی‌گذارد که توافق مشخصات سخت‌گیرانه‌تری از آنچه پیش بینی می‌شد دارد و رژیم ولایت مطلقه فقیه عامل تحمیل چنین توافقی به کشور شده‌است. در حقیقت:

 

1. توافق یک طرفه است. هم بدین خاطر که تعهدها را ایران می‌پذیرد اما، مجازاتها را، بخشی از آنها را، وضع کنندگان به حال تعلیق در می‌آورند و هم بدین لحاظ که کشورهای 5+1 و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی کنترل کننده اند و ایران کنترل شونده‌.

 

2. مهار  تأسیسات اتمی ایران کامل است. زیرا ایران پرتکل الحاقی را نیز می‌پذیرد. مهار ایران در آنچه به رعایت قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ای می‌شود، دائمی است

 

3. مهار ایران در آنچه به فعالیت‌های اتمی مربوط می‌شود، بنابر مورد، 10 ساله و 15 ساله و 20 ساله و 25 ساله و دائمی خواهد بود.

 

4. بنابر متن انگلیسی و فرانسوی، تنها تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی، به حال تعلیق در می‌آیند. در متن فارسی که آقای ظریف قرائت کرد، برای پرهیز از اثر کلمه تعلیق،  کلمه متوقف می‌شود بکار رفته است.  طرفه این‌که در متنی که زودتر از همه، ایرنا منتشر کرد و هدف از انتشار آن پرکردن ذهن ایرانیان از دروغ بود، لغو کلیه تحریم‌ها قید شده‌است. اما بدین‌سان،

- تحریم‌های مربوط به برنامه موشکی و تروریسم و تجاوز به حقوق بشر برجا می‌مانند.

- تحریمهای مربوط به برنامه اتمی، مرحله به مرحله، به حال تعلیق در می‌آیند. هرگاه ایران به تشخیص طرف توافق به تعهدهای خود عمل نکرد، تحریم ها، خود به خود، برقرار می‌شوند.

- تحریم‌های وضع شده توسط شورای امنیت نیز لغو نمی‌شود، به حال تعلیق در  می‌آیند.

 

- اورانیوم را به میزان 3.67 درصد بیشتر نمی‌تواند غنی کند. و

-ایران حق ندارد بیش از سیصد کیلو اورانیوم غنی شده ذخیره کند

- اورانیوم غنی شده موجود که 10 تن است به سوخت تبدیل می‌شود. برای این کار به روسیه فرستاده می‌شود.

هشیار باید بود که این تعلیق دائمی است یعنی همانند شمشیر داموکلس بر سر ایران خواهد بود.

 

6. تأسیسات فردو از غنی سازی اورانیوم ممنوع می‌شوند. ایران تنها می‌تواند 1000 سانتریفوژ در این مرکز نگاه دارد بدون این‌که اورانیوم غنی کند. فردو مرکز تحقیقات فیزیک اتمی می‌گردد.

 

7. تأسیسات کارخانه آب سنگین اراک تغییر می‌کنند تا که نتوانند پلوتونیوم تهیه کند. تا زمانی که این کارخانه کار می‌کند تحت کنترل باقی می‌ماند و پلوتونیوم ناچیزی هم که تولید می‌کند، به خارج از ایران انتقال داده می‌شود.

 

8 . زبانی که در تدوین توافق بکار رفته‌است مبهم است. هم بلحاظ اختلاف در حد نایکسانی در موارد مهم میان سخنان آقای ظریف با سخنان آقایان اوباما و کری و هم بلحاظ محتوای سندی که نزد دو طرف معتبر است. از این‌رو، طرف قوی است که می‌تواند معنای دلخواه خود را به این و آن بند سند بدهد.

 

٭ اثر توافق بر موقعیت ایران در منطقه:

9. کشوری که تحت کنترل یک «ابرقدرت» و 5 قدرت جهانی است، چگونه می‌تواند از همسایگان خود در مرزهای جنوبی (8 منطقه نفت و گاز مشاع) بخواهد حق او را برمنابع مشاع نبرند و نخورند؟ در مرزهای شمالی نیز  ایران گرفتار این ناتوانی باقی می‌ماند.

 

10. هم اکنون، بنام جلوگیری از نفوذ ایران بر یمن، اتحادی بر ضد ایران واقعیت یافته‌است. پیش از این، دولت سعودی و اسرائیل و مصر بودند که متحد بودند. اینک در شرق ایران، پاکستان نیز بدان پیوسته است. افغانستان نیز می‌گوید از تجاوز نظامی به یمن حمایت می‌کند. بدین‌ترتیب، ایران، در شرق و غرب و جنوب و بسا شمال خود، به حال انزوا درآمده‌است.

 

11. با توجه به این واقعیت که ایران در تله «کمربند سبز» - افتاده‌است که اینک «تجدید امپراطوری» نام گرفته‌است، دیگر در موقعیتی نیست که بتواند خود را از جنگها بیرون بکشد. بهرتقدیر، ایران به محاصره دشمنان درآمده‌است.

 

12. بنابر این که سیاست حکومت اوباما در منطقه این باشد که تعادل قوای جدید در منطقه برقرار شود، رژیم ولایت فقیه تنها وقتی می‌تواند از این موقعیت استفاده کند که روابط خویش را با امریکا بیشتر از عادی کند.

     تا این هنگام، اعضای دائمی شورای امنیت – این بار آلمان نیز بر آنها افزوده شده‌است – در سطح خاورمیانه، دو همکاری موفق انجام داده‌اند: یکی تهیه کردن و به تصویب رساندن قطعنامه 598 که به جنگ عراق با ایران پایان داد و دیگری توافق اتمی با ایران. در هردو مورد، ایران بازنده شد. اما همکاری کشورهای 5+1 می‌تواند بر سر مسائل منطقه تجدید شود.

 

٭ آیا راه‌حل دیگری وجود داشت؟:

13. توافق بدین معنی است که تأسیسات اتمی وجود صوری دارند. بنابراین، خالی از فایده و پر زیان است. در پایان دوره‌های کنترل، جز تأسیسات مستهلک برجا نمی‌ماند. تن دادن به آن بدین معنی است که آقای خامنه‌ای پذیرفته‌است که برچیدن آنها رساندن زیان به حداقل است. در واقع، هرگاه تأسیسات برچیده می‌شدند، تحریمها لغو می‌شدند و ایران تحت مهار شش قدرت جهانی قرار نمی‌گرفت. بهای سنگینی که به ایران تحمیل شده‌است، تحمیل نمی‌شد اگر آقای خامنه‌ای جرأت می‌کرد بگوید: جام زهر پایان دادن به غلط کاری را سر می‌کشم.

 

14. راه‌حل خارج از رابطه قوا با یک «ابرقدرت» و 5 قدرت، شفاف کردن فعالیتهای اتمی برای مردم ایران و مردم جهان و قطع ید سپاه از فعالیتهای اتمی و پایان دادن به بازی «من سوخت اتمی برای نیروگاه‌ها تهیه می‌کنم» و پرداختن به تحقیقات در باب اتم و تکنولوژی اتمی برای استفاده صلح آمیز از آن بود. این راه‌حل نیاز داشت به محترم شمردن حقوق شهروندی مردم ایران و بازشناسی حق مردم ایران در بازیافتن موقعیت خویش در جهان، بمثابه مردمی که خشونت زدائی را روش خویش در انقلابی بزرگ کردند.

 

15. توافق می‌گوید و به فریاد که هدف نخستین رژیم استفاده از انرژی اتمی برای تولید برق نبوده‌است. در حقیقت، این واقعیت که برنامه‌ای برای برآوردن نیازهای مردم کشور به برق وجود ندارد و در سال جاری، کمبود برق محسوس خواهد شد و این واقعیت که رژیم برآن نشده‌است از راه کاستن از اتلاف نیرو بر اثر کهنگی کارخانه‌های تولید برق، بر میزان برق بیفزاید، حاکی ازآنند که رژیم دروغ ساز و دروغگو، برای هدفی غیر عقلانی، صدها میلیارد دلار به کشور زیان رسانده و ایران را در موقعیتی قرارداده‌است که برای سالهای طولانی باید این زیان را تحمل کنند.

 

    و این سومین تجربه است: گروگان گیری و جنگ 8 ساله و اینک بحران اتمی. بر عاقل است که آزموده را نیازماید. قدرتمدار جبار عاقل نمی‌شود و تجربه را تکرار می‌کند. اما آیا مردم ایران، مردمی که کشورشان دارد بیابان می‌شود و منابع زیر زمینی‌شان نیز غارت می‌گردد، همچنان باید قربانی تجربه‌های مرگبار و ویرانگر بمانند؟ زمان آن هنوز نشده‌است که به مسئولیت خویش بمثابه شهروندان و مسئولیت خویش در قبال نسلهای آینده قیام کنند؟

    ایرانیان! به استقلال و آزادی خود بعنوان انسان و استقلال و آزادی خود بمنزله ملت بها دهید!

14 فروردین 1394

ابوالحسن بنی صدر