نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بنی‌صدر در مصاحبه با واشنگتن پست: سیاست ترامپ، رژیم ایران را تقویت می‌کند نوشته شده توسط 445jn45 1261
ابوالحسن بنی صدر: سرنگونی جمهوری اسلامی به نفع آمریکا نیست/ ایران به هیچیک از دو قلمرو سلاح هسته‌ ای و انرژی هسته‌ ای نیاز ندارد نوشته شده توسط 445jn45 1642
عوام‌ گرایی، تروریسم و بحران در دمکراسی‌ های غربی، مصاحبه ای با ریاست جمهوری پیشین ایران بنی صدر نوشته شده توسط 445jn45 1622
۷سیاست برای شكستن چرخه ترور - اعلام آمادگی بنی صدر برای مناظره با رهبران القاعده و داعش نوشته شده توسط 445jn45 2033
رادیو زمانه :گفت‌وگوی فرشین کاظمی نیا، امیر کیان پور با ابوالحسن بنی‌صدر: جمهوری علیه انقلاب؟ نوشته شده توسط 445jn45 2346
وضعیت سنجی هفتاد و دوم: ترور، فرآوردۀ مدار بستۀ سلطه‌ گر - زیر سلطه است نوشته شده توسط 445jn45 2251
مصاحبۀ ماهنامۀ کانتر پانچ (CounterPunch) با ابوالحسن بنی صدر در رابطه با قرارداد اتمی وین نوشته شده توسط 445jn45 2756
بنی صدر: انتخابات ایران یک سیلی به خامنه ای بود ولی رژیم تمام قدرت را در دست دارد! نوشته شده توسط Super User 4074
بنی صدر در گفتگو با رویترز: تهدید به جنگ و تحریمهای غرب به تقویت خامنه ای منجر شده است! نوشته شده توسط Super User 2903
چرا آقای خامنه ای فتوا به "جنگ ابتدایی" داده است؟ از دید بنی صدر نوشته شده توسط Super User 3203
گفتگو با بنی صدر درباره آزادی بیان و روش گسترش قلمرو آزادی بیان در ایران نوشته شده توسط Super User 2853
بنی صدر: تحریم های غرب مانع جنبش مردم ایران می شوند، اما آنرا ناممکن نمی کنند! نوشته شده توسط Super User 2856
بنی صدر: کسی که خود را ضد چیزی تعریف میکند، اصل قدرت را پذیرفته و قربانی است. جوان بمعنای سازنده آینده نمی تواند ضد باشد. نوشته شده توسط Super User 2987
بنی صدر: رژیم میان دو ترس است: "ترس از معامله با غرب" و "ترس از جنبش اعتراضی" نوشته شده توسط Super User 2497
بنی صدر: 4 عامل سیاسی، 7 عامل اقتصادی و 5 عامل روانی بحران فعلی که نظام ایجاد میکند کدامها هستند. نوشته شده توسط Super User 2627
بنی صدر: رفسنجانی اعتراف می کند که خمینی باور نداشت به ایران حمله می شود! نوشته شده توسط Super User 2432
علت مخالفت بنی صدر با ممنوع کردن کاریکاتور، فیلم و ... درباره پیامبر نوشته شده توسط Super User 2309
بیستمین سالگرد واقعه میکونوس نوشته شده توسط Super User 2267
تحلیل بنی صدر از سخنان رفسنجانی درباره انتخابات آزاد و انتشار فیلم "معصومیت مسلمانان" نوشته شده توسط Super User 2297
بنی صدر: دو امر مهمی که با هیاهوی جنگ می خواهند بپوشانند! نوشته شده توسط Super User 1898
بنی صدر: سه اطلاع امیدوار کننده حاکی از ممانعت افکار عمومی از حمله به ایران است! نوشته شده توسط Super User 1817