نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بنی‌صدر در مصاحبه با واشنگتن پست: سیاست ترامپ، رژیم ایران را تقویت می‌کند نوشته شده توسط 445jn45 579
ابوالحسن بنی صدر: سرنگونی جمهوری اسلامی به نفع آمریکا نیست/ ایران به هیچیک از دو قلمرو سلاح هسته‌ ای و انرژی هسته‌ ای نیاز ندارد نوشته شده توسط 445jn45 905
عوام‌ گرایی، تروریسم و بحران در دمکراسی‌ های غربی، مصاحبه ای با ریاست جمهوری پیشین ایران بنی صدر نوشته شده توسط 445jn45 926
۷سیاست برای شكستن چرخه ترور - اعلام آمادگی بنی صدر برای مناظره با رهبران القاعده و داعش نوشته شده توسط 445jn45 1245
رادیو زمانه :گفت‌وگوی فرشین کاظمی نیا، امیر کیان پور با ابوالحسن بنی‌صدر: جمهوری علیه انقلاب؟ نوشته شده توسط 445jn45 1403
وضعیت سنجی هفتاد و دوم: ترور، فرآوردۀ مدار بستۀ سلطه‌ گر - زیر سلطه است نوشته شده توسط 445jn45 1482
مصاحبۀ ماهنامۀ کانتر پانچ (CounterPunch) با ابوالحسن بنی صدر در رابطه با قرارداد اتمی وین نوشته شده توسط 445jn45 1951
بنی صدر: انتخابات ایران یک سیلی به خامنه ای بود ولی رژیم تمام قدرت را در دست دارد! نوشته شده توسط Super User 3346
بنی صدر در گفتگو با رویترز: تهدید به جنگ و تحریمهای غرب به تقویت خامنه ای منجر شده است! نوشته شده توسط Super User 2187
چرا آقای خامنه ای فتوا به "جنگ ابتدایی" داده است؟ از دید بنی صدر نوشته شده توسط Super User 2504
گفتگو با بنی صدر درباره آزادی بیان و روش گسترش قلمرو آزادی بیان در ایران نوشته شده توسط Super User 2166
بنی صدر: تحریم های غرب مانع جنبش مردم ایران می شوند، اما آنرا ناممکن نمی کنند! نوشته شده توسط Super User 2120
بنی صدر: کسی که خود را ضد چیزی تعریف میکند، اصل قدرت را پذیرفته و قربانی است. جوان بمعنای سازنده آینده نمی تواند ضد باشد. نوشته شده توسط Super User 2215
بنی صدر: رژیم میان دو ترس است: "ترس از معامله با غرب" و "ترس از جنبش اعتراضی" نوشته شده توسط Super User 1852
بنی صدر: 4 عامل سیاسی، 7 عامل اقتصادی و 5 عامل روانی بحران فعلی که نظام ایجاد میکند کدامها هستند. نوشته شده توسط Super User 1936
بنی صدر: رفسنجانی اعتراف می کند که خمینی باور نداشت به ایران حمله می شود! نوشته شده توسط Super User 1762
علت مخالفت بنی صدر با ممنوع کردن کاریکاتور، فیلم و ... درباره پیامبر نوشته شده توسط Super User 1661
بیستمین سالگرد واقعه میکونوس نوشته شده توسط Super User 1638
تحلیل بنی صدر از سخنان رفسنجانی درباره انتخابات آزاد و انتشار فیلم "معصومیت مسلمانان" نوشته شده توسط Super User 1641
بنی صدر: دو امر مهمی که با هیاهوی جنگ می خواهند بپوشانند! نوشته شده توسط Super User 1275
بنی صدر: سه اطلاع امیدوار کننده حاکی از ممانعت افکار عمومی از حمله به ایران است! نوشته شده توسط Super User 1208