تصرف دولت توسط نهاد روحانیت و چگونگی بیگانه شدن از دین، مصاحبۀ مصاحبه جهانگیر گلزار در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

 

صرف دولت توسط نهاد روحانیت و چگونگی بیگانه شدن از دین، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری

وضعیتی که کشورهای جهان با شیوع بیماری کووید ۱۹ پیدا کرده‌اند، گویای سست بنیادی نظام‌های اجتماعی است که با یکدیگر در رابطه مسلط – زیرسلطه هستند. مراکز کوچکی ابداع وابتکار را از آن خود کرده‌اند وجمعیت روی زمین از فعال کردن استعداد ابتکار وخلق بخاطر محروم بودن از امکانها محروم هستند. میزان زیان ناشی از این محرومیت را با کل دارایی جهانیان – که با احتسابتخریب‌ها از جمله تخریب محیط زیست - تازه بدهی بیشتر از دارایی است، نمی‌توان سنجید. در رویارویی با ویروس کرونا نیز، کم‌تر خودانگیخته وبیشتر بدستور عمل کرده‌اند. زیان عظيم بیکارکردن استعدادهای خلاقه وشیوع بیماری، هم اکنون ۷ تریلیون دلار برآورد می‌شود و۵۰۰ میلیون نفر بر جمعیت فقر زده روی زمین افزوده می‌شود.
جهان امروز را چه تغییری نیاز است؟
************
ازسال ۱۹۸۲ آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کرد او همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاسهایی نیمه خصوصی در میان گذاشت که این کار تا به امروز ادامه دارد . کتابهای سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی،اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی ازاین جلسات است . در این جلسات آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند .بخش وسیعی از این کلاسها کار تحقیقی مفصلی است که به بحث مردمسالاری میپردازد و به صورت صوتی و تصویری ضبط شده است . این مجموعه در پنج کتاب انتشار خواهد یافت: کتاب اول شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است و کتاب دوم در رهبری و احزاب و کتاب سوم در عدالت و دو کتاب چهارم و پنجم در باره رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد فصل هایی از آن به صورت کتاب انتشار یافته که از آن جمله میتوان به کتابهای اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری ،عدالت اجتماعی،عقل آزاد، توتالیتاریسم ،ارکان دموکراسی ،رهبری در دموکراسی ،رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر( در دوجلد) و... را نام برد. جلسه این هفته در ادامه بحث استبداد فراگیر است. این جلسات هر چهار هفته یک بار بر گزار میشود.
موضوع بحث یک شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر ۳ مه ۲۰۲۰


فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

لینک صوتی یوتوب

جهت شنیدن صدای مصاحبه در یوتوب لطفا اینجا را کلیک کنید

چه عواملی جنبش همگانی را ممکن می کند؟، مصاحبۀ ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با آقای بنی صدر

چه عواملی جنبش همگانی را ممکن می کند؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
 
سؤال: آقای بنی صدر، استاد گرامی، خیلی ها می گویند جنبش اخیر بی سر است و رهبری ندارد و بخاطر همین نظام زود می تواند سرکوب کند. وقتی هم که امثال آقای رضا پهلوی حمایت بکنند و یا فراخوان بدهند، مردم از ترس افتادن توی چاه دیگری، عقب گرد ارتجاع، و امکان سوء استفادۀ چنان عناصری از جنبش، تن به فراخوان آنها نمی دهند.
چندی پیش با جمعی جوان، اعم از دانشجو و تحصیل کرده بحث می کردیم که نقش ما در این جنبش چیست. برخی از آنها اذعان داشتند که شما ویژگی های رهبری جنبش آزادیخواهانۀ مردم را دارید. یکی می گفت، چون ایشان سابقۀ پاکی دارند و با سواد هستند. یکی می گفت، چون می گویند مردم به حقوق خود عمل کنند، شاید من و توی دانشجو بفهمیم، ولی مردم خو کرده به بی حقوقی، منظورشان را نمی فهمند، باید واضح تر به مردم بگویند که چکار باید بکنند. من در جوابش گفتم چرا نمی فهمند؟ وقتی مردم شعار می دهند، بریز بیرون هموطن، حق تو فریاد بزن، پس چیست؟ یعنی حق خود را دارند می شناسد.
دو تا گفتند، بنی صدر بهتر است رهنمود بدهند که مردم در تظاهرات چه کنند که حاکمیت نتواند آنها را سرکوب کند. یکی گفت، اینکه حرف ما را به جهانیان برسانند، بهترین کار است. گفتم، ولی حیف که بیش از هر کس او را سانسور می کنند و صدایش به همه اقشار نمی رسد. خوب، البته وظیفه ما هم شکستن این سانسور است.
حالا آقای بنی صدر، ملاحظه می کنید که اینها نمونه هایی از بعضی از نگاه ها به نقش شما و موانع رسیدن صدای شما به مردم است. اما ما مردم، بی نیاز از رهنمود شما برای پیش برد جنبش نیستیم. البته خود من کتاب انقلاب شما را مطالعه کردم که تأکید کردید که سه سری عوامل، هم در سطح مردم، هم در سطح حاکمیت، و هم در سطح منطقه و جهان، بایستی فراهم باشند، تا جنبشی همگانی و موفق شود. 
لطفاً به زبان همه فهم برای ما مشخص کنید که در ما مردم چه عواملی هنوز باید پدید آید، تا آمادۀ جنبشی همگانی شویم که به پیروزی ختم شود.
 
 

ویروس کرونا و راهکارهای پیش روی انسان بر پایه حقوق: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

مصاحبه تلویزیون سپیده استقلال و آزادی با آقای بنی صدر

ویروس کرونا و راهکارهای پیش روی انسان بر پایه حقوق: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

آقای بنی صدر، شیوع بیماری کوید۱۹و عواقبش که همه شاهدش هستیم، برای همه روشن ساخت وضعیتی را که قدرت در سطح جهانی ایجاد کرده کهکاملا شکست خورده، انسان هیچ جایی در این مجموعه ندارد، یعنی هیچ ارزشی برایشان قائل نیستند و این باعث شد که اندیشمندان در جاهای مختلف دنیا و از دیدگاههای  مختلف عقیدتی به این واقعیت که جهان بعد از کرونا جهان دیگری خواهد بود پرداختند. شما هم درهمین رابطه یک وضعیت سنجی منتشر کردید و در مصاحبه با رادیو عصر جدید به بخشی از ابعاد این مسئله پرداختید، از جمله در مسئله قرنطینه و رابطه اش با فرهنگ و مسئله استقلال وجهانی  شدن وضعیت اقتصادی. میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه در رابطه با این مطلب و اینکه  نقش تمایلات سیاسی، تمایلات سیاسی سه گانه چیست صحبت کنیم، چه باید بشود و چه تغییری باید بکنند، راهکارهایی که پیشنهاد میشود و راهکار پیشنهادی شما چیست و از همه مهمتر نقش وجدان عمومی به حقوق، حقوق انسانها و کرامت انسانها چه خواهد بود و چه باید باشد.تلویزیون سپیده استقلال و آزادی، چهارشنبه۳ اردیبهشت 

 

 

فایل صوتی 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

لینک صوتی یوتوب

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

انسان شهروند چه حق انتخابی دارد؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

سؤال: شما در اولین "انتخابات" مجلس شورای ملی که انجام شد، به نتیجۀ آن انتخابات اعتراض کردید و گفتید که در "انتخابات" تقلب شده، بعد هم همان "مجلس" شورای اسلامی اول، بر ضد شما کودتا کرد و شما تا امروز هر "انتخاباتی" را که در ایران شده را تحریم کردید و دلایل مختلفی را هم برای تحریم ها عنوان کردید. خواستم از شما سؤال کنم که چرا "انتخابات" را تحریم می کنید؟ آیا این، یک تحریم فعال است، یا اینکه چون کاری از دستمان برنمی آید، تحریم می کنید؟

 

انسان شهروند چه حق انتخابی دارد؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

انسان شهروند چه حق انتخابی دارد؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: