صوتی

هشدارها نسبت به فروپاشی کشور - رادیو عصر جدید

بنی صدرهشدارها نسبت به فروپاشی کشور ، و چگونگی غلبه بر ترسها

چرا دست از سر مردم بر نمیدارید ،بجای ترساندن مردم به بدیل استقلال و آزادی بپیوندید ، با ترس ایجاد کردن که جامعه متحول نمیشود.

سوال رادیو عصر جدید : اخیرا هشدارها نسبت به فروپاشی کشوراز سوی گروهها و اشخاص مختلف درون و حاشیه رژیمشدت یافته است، این هشدارها گویای چیست؟ پیشنهاد شما به این گروهها، و مردم ایران چیست؟

یکی از روشهای مهمی که اصلاح طلبان، روزمره بکار می برند تا از باز شدن جامعه و روی آوردن به جنبش همگانی جلوگیری کنندترساندن مردم به اشکال مختلف است. مردم چه صفت یا صفتهایی را می بایست در خود ایجاد و تقویت کنند تا بتوانند ترس فعل پذیر حاکم را به ترس فعال تبدیل نموده و خود را هدفمند به سمت جامعه آزاد و مستقل مطلوب سوق دهند؟...جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter