پیام آقای بنی صدر بمناسبت نوروز باستانی و ملی کردن صنعت نفت(۹۷) - رادیو عصر جدید

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای ابوالحسن بنی صدر

جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

پیام آقای بنی صدر بمناسبت نوروز باستانی و ملی کردن صنعت نفت(۹۷)

بنی صدر : نوروز میگوید که ایرانیان بانی تجدد طلبی در جهان بودند 

با تبریک نوروز باستانی و ملی کردن صنعت نفت بشما هموطنان عزیز خاطر نشان میکنم که نوروز و روزهای تاریخی تنها به این جهت که وجدان تاریخی ما را به روز میکنند و فعال نگه میدارند ارزشمند نیستند ، بدین خاطر که با ما سخن میگویند و بما میگویند چه وقت توانا میشویم و چه وقت ناتوان میگردیم  اهمیت ویژه دارند ، برای مثال نوروز و ملی کردن صنعت نفت بما میگویند آنروز  روز ایران نو میشود ، آنروز تجدد واقعیت پیدا میکند که یک امر واقع مستمر که روابط قوا است  که امر بندگی قدرت است  که اطاعت از اوامر و نواهی قدرت است  که استبداد زدگی است  پایان بپذیرد و جای خود را به حقوقمداری  به حقوقوندی  به عمل به حقوق و رابطه ها را رابطه حق با حق کردن بسپارد ،

ایران در استبداد وابسته و تحت سلطه بیگانه بود ، جنبش ملی کردن صنعت نفت روز ایران را نو کرد بلحاظ اینکه این جنبش به مردم ایران امکان داد استقلال و آزادی را باز بیابند ، هرگاه در این روز تامل کنیم ، سخن نوروز را بشنویم ، سخن ملی شدن صنعت نفت را بشنویم ، بما میگوید که هر زمان سه خواست تاریخی مردم ایران در یک بیان ، در یک اندیشه راهنما گفته شدند و ایرانیان برای تحقق آنها به عمل برخاستند ، روز ایران نو میشود ، تجدد واقعی هم همین است ، نوروز میگوید که ایرانیان بانی تجدد طلبی در جهان بودند اما نه آن تجدد گرایی که یک قدرتی با یک قدرت دیگر جانشین بشود ، این برخود افزودن ویرانی بر ویرانی است ، به تجدد  قدرت مدارانه غرب که به جهان تحمیل شده است تامل کنید ، عقل متجدد نمیشود وقتی قدرتمدار است ، متجدد میشود وقتی حقوقمدار است ، وقتی خودانگیخته است از استقلال و آزادی برخوردار است ، آن سه خواست تاریخی یکی عدالتخواهی است که همراه است بااستقلال و  آزادی ، همراه است با ...رادیو عصر جدید . جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter