صوتی

زلزله در غرب ایران و عقب نشینی خامنه ای در سیاست موشکی : مصاحبه رادیو عصر جدید ب

بنی صدر: اگر زلزله در غرب ایران را بعنوان یک پدیده بخواهیم شناسایی کنیم، از بعد سیاسی می گوید به اینکه ما رژیمی داریم غرق در فساد ، ناتوانی  و بیکفایتی ، هم در ساختمان سازی و هم در کمک رسانی ، مردم مناطق زلزله زده هم همچون مردم دیگر مناطق ایران تمیز قائل میشوند ، چنانکه در مورد سپاه و ارتش تمیز قائل شدند ،

خدمتگزار را تشویق کردند و سرکوبگر را مورد انتفاد قرار دادند .

اگر از بعد فرهنگی به مسئله نگاه کنیم می بینیم  که طرز فکری که سبب میشود انسان پدیده های طبیعی را ، مثل زلزله مثل سیل را مدیریت نکند ، یعنی خود را آماده برای مقابله با این پدیده ها نکند و همواره به تقدیر حواله بدهد و متاسفانه اینگونه ویرانی و مرگ ببار می آورد...  جمعه ۲۶ آبان ۹۶

 

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter