صوتی

نگاهی به همه پرسی در کردستان عراق: مصاحبه رادیو عصر جدید

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶

نگاهی به همه پرسی در کردستان عراق: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

آقای بنی صدر، در رابطه با رفراندم کردستان عراق دو دیدگاه متفاوت وشاید بشود گفت متضاد وجود دارد.

دیدگاه اول این است که کردهای عراق هم حق قانونی و هم حق انسانی دارند که رفراندمی برگذار کنند تا از طریق آن به آرزوی صد ساله خود یعنی داشتن کشور کردستان برسند.

نگاه دیگر از منظر ژئوپولیتیک منطقه به این رفراندم می نگرد و با توجه به گذشته سیاسی آقای بازرانی وهم اینکه کشور اسرائیل. بطور قاطع از ایجاد کشور کردستان دفاع می کند، بر این نظر هستند که این دفاع از رفراندم در راستای طرح موزاییکی کردن دست راستی های اسرائیل که از سالهای هشتاد میلادی ببعد تعقیب می شود ، انجام می گیرد ، تا از این طریق با ایجاد کشور های کوچکی که بر مرزهای قومیتی و دینی بنا شده، و در حلقه همسایگانی دشمن یکدیگر ، اسرائیل به ابرقدرت بی بدیل خاورمیانه تبدیل شده و کشور کردستان نقش کشور تحت فرمان اسرلئیل را بازی کند .

میخواستم بدانم که تحلیل شما از وضعیت چیست و اینکه ، مگر رفراندم حق دمکراتیک مردم نیست و اگر هست پرا کردهای عراق از چنین حقی برخوردار نباشند؟. جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter