نوشتار

پیام ابوالحسن بنی صدر : دفاع عام از همه قربانیان، بخصوص آنها که به استقامت می‌ایستند، راه‌کار است

دو روز اول بررسی صلاحیت وزیران آقای روحانی را قوای سرکوب فرصت تشدید سرکوب‌گری گرداند و سبب برخاستن به استقامت شده‌ است:

☻ آقای مهدی کروبی که به تازگی از بستر بیماری به خانه‌ای بازگردانده شده که، در آن، در حصر است، در اعتراض به حصر غیرقانونی، اعتصاب غذا کرده‌است؛

☻ آقای مهدی خزعلی، گرفتار غضب شیخ صادق لاریجانی، دوباره دستگیر و درجا، دست به اعتصاب غذا زده‌است؛

☻ آقای رضا شهابی، کارگر فعال در شرکت واحد اعتصاب غذا کرده‌است؛

☻ وضعیت جسمانی آقای آرش صادقی، فعال حقوق دانشجویان، که به 19 سال زندان محکوم شده‌ بسیار بد است؛

☻ آقای ساسان آقائی، معاون سردبیر نشریه اعتماد بدون توضیحی دستگیر شده‌است. و

امر بی‌سابقه و ناقض حقوق انسان و شهروندی او، ممنوع‌المعامله شدن شماری بزرگ از ایرانیان به جرم همکاری با بی بی سی است؟!

    چند مورد بالا، از فراوان موارد سرکوب هستند که رﮊیم از سانسور آنها ناتوان شده‌است. این سرکوبها و سوابق یکچند از وزیران جدید به روشنی تمام می‌گویند  که دم زدن از حقوق شهروندی و  وعده برخوردارکردن ایرانیان از آنها، پوشش فریبنده‌ای برای پوشاندن سرکوب‌گریهای رﮊیم از دید مردم و جهانیان است.

    پرده‌های رنگارنگ فریب را باید درید و فریفتاری‌ها را بی‌اثر باید کرد تا ایرانیان خود را در برابر واقعیت عریان ببینند. ببینند که باوجود ولایت مطلقه فقیه که جز بکار خشونت‌گری نمی‌‌آید، سرکوب‌گری رﮊیم حتی نمی‌تواند شدت نگیرد. دفاع عام از  همه قربانیان، بخصوص آنها که به استقامت می‌ایستند، راه‌کار است. پایان بخشیدن به خشونت هستی سوز تنها به ایستادگی بر حق میسر است.

25 مرداد 1396

ابوالحسن بنی‌صدر   


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter