کتابها

روش شناخت بر پایهء توحید

 

اولین انتشار بهار ۱۳۵۱ درمکتب مبارز شماره ۱۶

 

در مقاله بعثت دائمی که خود نیز با استعانت این روش اندریافته شد و به نگارش آمد، از روش علمی ای سخن رفت که قرآن معلم آنست و مقاله ای که می خوانید، همان روش است که در خصوط کلی خود به تحریر آمده است...

 

پیاده کردن متن


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter