آرشیوکامل مصاحبه ها و سخنرانی های آقای بنی صدر درسال ۱۳۹۳

Banisadr 93-01-07= بنی صدر: ساختار حوزه های اسلامی باید تغییر کند . دین برای انسان است و نه انسان برای دین

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-01-07?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393 

https://youtu.be/QXHZ3Sn5Hq8   فایل تصویری

 

Banisadr 93-01-08= !بنی صدر : جیش العدل با جنایتهایش به خامنه ای سود می رساند

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-01-08?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393  

 

Banisadr 93-01-14=بنی صدر : قدرت آدمی را معتاد به توجیه گری می کند و عقل قدرت مدار با تخریب شروع می کند

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-01-14-1?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393  

https://youtu.be/SqbVtuwveEg   فایل تصویری

Banisadr 93-01-15= تحلیل آقای بنی صدردر باره قرارداد بيست ميلياردی با روسيه و باج دادن رژیم به شرق وغرب

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-01-15?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-01-21= چگونه می شود استعداد کودکان را در مدرسه و خانه رشد داد ؟:مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-01-14?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/4Seok7fkxdk   فایل تصویری

 

Banisadr 93-01-22=آقای بنی صدر؛ آیا اصلاحطلبان می خواهند کودتای خزنده ای را در مجلس خبرگان انجام دهند؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-01-22?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-01-28= چه روشی استعدادها را رشد می دهد ؟(قسمت دوم) مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-01-28?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/zhxhEAtAWyM   فایل تصویری

 

Banisadr 93-01-29= بنی صدر : این رژیم مردم ایران را تبدیل کرده به ملتی از گدایان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-01-29?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-01-30=ویژگی های ارتش ملی در گفتگوی مهدی فلاحتی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-01-30?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/_sTObCUsQzs   فایل تصویری

 

Banisadr 93-02-04=تحول سپاه به مافیای مالی- نظامی.گفت گوی مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-02-04?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/pRir2am6n7E   فایل تصویری

 

Banisadr 93-02-05=ارزیابی بنی صدر از اظهارات خامنه ای درباره زنان

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-02-05a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-02-08=جنجال فیلم "من روحانی هستم" درگفتگوی رادیو فرانسه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-02-08?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-02-12=«سير صعودی نرخ دلار و اثرش بر زندگی مردم» از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-02-12?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-02-18=نقش مردم در رهبری : مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-02-18?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/4p2FQ_Y2Qho   فایل تصویری

 

Banisadr 93-02-19=چشم انداز مذاكرات اتمی ژنو در ٢٣ ارديبهشت : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-02-19?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-02-22= پاسخ آقای بنی صدر به ادعا ادعاهای سردار صفوی در خصوص دکترین دفاعی خامنه ای

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-02-22?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-02-25=نقش مردم در رهبری ( بخش دوم ) گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-02-25?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/orW5cDwr9dI   فایل تصویری

 

Banisadr 93-02-26= «اهمیت نقش الگو در خروج اپوزسیون از بن بست» از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-02-26?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-03-01= جمهور مردم بایستی رهبری پیدا کنند : مصاحبه خانم ژله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-03-01?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/CkgMefwzXNg   فایل تصویری

 

Banisadr 93-03-02 تحلیل آقای بنی صدر در باره به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین و افتادن اپوزیسیون در دام رژیم

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-03-02a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-03-03=بحران الگو، بدیل و آرمان در جهان؛ سخنرانی بنی صدر در دانشگاه هامبورگ

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-03-03?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/WO7UBl7bPBM   فایل تصویری

 

Banisadr 93-03-09= استبداد و گزينه های احتمالی رياست مجلس دهم در مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-03-09?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-03-14=ابوالحسن بنی‌‌صدر: مرگ خمینی، مرگ در سقوط بود

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-03-14?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-03-15= تناقض زدائی از دروغ های ایران گیتی ها: مصاحبه آقای عبدالهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-03-15?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/DEICm3ZRf-c   فایل تصویری

 

Banisadr 93-03-16=نقش استبداد در افسردگی روحی مردم ايران: مصاحبه راديو عصر جديد با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-03-16?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-03-23=تحلیل آقای بنی صدر در باره اوضاع عراق و گروه داعش و مداخله نظامی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-03-23?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-03-29=چگونگی کودتا علیه منتخب مردم و آزادیها : گفتگوی جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-03-29?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/--VMsc5MUqo   فایل تصویری

 

Banisadr 93-03-30=بنی صدر: 9 دلیل کودتای خرداد 60 که هنوز مسئله روز ایران هستند

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-03-30a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-04-06=سیاست افزایش جمعیتی رهبر و سانسور مردم توسط روشنفکرمعابان: گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-04-06?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-04-12=ویژگیهای بدیل مردمسالار (1) درگفتگوی جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-04-12-1?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/v7gXPzTdmjE   فایل تصویری

 

Banisadr 93-04-13= بنی صدر: ایران را استبداد است که بسوی تجزیه می برد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-04-13?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-04-19= مشخصات نیروی جانشین و پیشنهاد و راه حل آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-04-19?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/dzkhoeimEak   فایل تصویری

 

Banisadr 93-04-20= بنی صدر: جنگ در منطقه، مسئله نفت و دشمن دشمن کردن خامنه ای

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-04-20?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-04-28= بنی صدر : اسرائیل نمیخواهد در منطقه زندگی بکند، میخواهد اربابی بکند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-04-28?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-05-02= دوستی، محبت و معنویت و ویژگیهای زبان دوستی: مصاحبه آقای عبدالهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-05-02?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/OkobkXV6jTk   فایل تصویری

 

Banisadr 93-05-02=واکنش ابوالحسن بنی‌صدر به اظهارات خامنه‌ای درباره فلسطین

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-05-02rfi?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-05-03=برای خود ساخته اند بنی صدر: مردم درکشورهای اسلامی به زورنقش خدائی می بخشند وسرنوشتی اسفناک

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-05-03?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-05-09=چه دلایلی باعث می شود که ازدواجها به طلاق میرسد: گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-05-09?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/-93SLLeaJ8I   فایل تصویری

 

Banisadr 93-05-10= بنی صدر: اسرائیل می خواهد در مردم فلسطین عقده حقارت ایجاد کند تا زندگی در تسلیم را بپذیرند

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-05-10a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-05-16=دلایل اجتماعی که منجر به طلاق در خانواده می شوند: گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-05-16?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/747WkKTmHlM   فایل تصویری

 

Banisadr 93-05-17=بنی صدر: به چه دلیل غرب اکنون به داعش حمله می کند.

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-05-17a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-05-22=خامنه‌ای هرگونه تعامل و گفتگو با آمریکا را بی‌فایده خواند: گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-05-22?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-05-23=تاثیر روابط جنسی که منجر به طلاق می شود : مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-05-23?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/TgZWy5EuMqI   فایل تصویری

 

Banisadr 93-05-24=بنی صدر: این رژیم آینده ای ندارد جز آینده ای که الان سوریه و عراق پیدا کردند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-05-24?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-05-30=خاصه های زبان آزادیخواهی و زبان قدرت پرستان: سخنرانی آقای بنی صدر در جمع اعضای مجامع

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-05-30a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/lolsyh7Bzos   فایل تصویری

 

Banisadr 93-06-06=سوال یک خانم در رابطه با استقلال زنان در زندگی: مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-06-06?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/LbjJKfauF-Y   فایل تصویری

 

Banisadr 93-06-07=بنی صدر: اصلاح طلبانی که حق عمل دارند و اصلاح طلبانی که حق حیات ندارند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-06-07?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-06-13=تشدید بن بست های رژیم آقای خامنه ای در داخل و خارج : مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-06-13a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/l6ZS8Gqf4ZE   فایل تصویری

 

Banisadr 93-06-14= مذاكرات ژنو و همسويی ايران و امريكا در عراق : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-06-14-asrjadid?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-06-20=مشکلات اقتصادی ایران و راه حل در اقتصاد تولید محور- بخش اول : گفتگوی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-06-20sepideh?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/5WHhsLknvzI   فایل تصویری

 

Banisadr 93-06-27=مشکلات اقتصادی ایران و راه حل در اقتصاد تولید محور- بخش دوم : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-06-27lepideh?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/yi6wVIS3nXA   فایل تصویری

 

Banisadr 93-06-28=بنی صدر: مسئله جانشینی خامنه ای، سه نوع توافق در مذاکرات هسته ای و سه نوع نتیجه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-06-28asrjadid?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-07-03=مشکلات اقتصادی ایران و راه حل در اقتصاد تولید محور- بخش سوم : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-07-03lepideh?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/-TfoeUa6UUQ   فایل تصویری

 

Banisadr 93-07-04= بنی صدر : ۱۲ خیانتی که سران رژیم از جنگ عراق بدینسوا نجام داده اند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-07-04?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-07-11= بنی صدر : بگفته آقای ظریف، سرنوشت ایران بستگی دارد به میل و اراده آمریکا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-07-11?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-07-13=روحانی : ایران جای روسیه را در بازار جهانی گاز نمی گیرد، مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-07-13?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr93-07-17=تحلیل آقای بنی صدر در باره جنگ 8 ساله : مصاحبه آقای عبدالهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr93-07-17-8?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/eOPK_Ap4oJg   فایل تصویری

 

Banisadr 93-07-18=بنی صدر : استراتژی آمریکا دفاع از رژیم های فاسد منطقه است نه دفاع از مردم کوبانی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-07-18?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-06-22=(1)ضرورت آلترناتیو : سخنرانی آقای بنی صدر و پرسش و پاسخ در بروکسل

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-06-221?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/dXqsqgyQFKU   فایل تصویری

 

Banisadr 93-06-22=ضرورت آلترناتیو : پاسخ آقای بنی صدر به پرسشها درباب ضرورت آلترناتیو (2)

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-06-22-2?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/dXqsqgyQFKU   فایل تصویری

 

Banisadr 93-07-16=چرا آقای خمینی دستور اعدام بعضی از فرماندهان سپاه را داده بود : مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-07-16?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/U_uEGkJ2zEA   فایل تصویری

 

Banisadr 93-07-17= سخنرانی ابوالحسن بنی صدر در مراسم بزرگداشت آقای امیرانتظام

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-07-17?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/g5VoTxkIKUg   فایل تصویری

 

Banisadr 93-07-24=پنجاه مشکل اقتصادی ایران و راه حل در اقتصاد تولید محور: گفتگوی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-07-24?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/tzffM7kPW3M   فایل تصویری

 

Banisadr 93-07-25= بنی صدر: چرا عده ای می گویند اعمال داعش همان اسلام است؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-07-25?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-08-01= جنگ 8 ساله ، خدمتها و خیانتها : مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/sepideh-93-08-01-8?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/b2DhxLQCG84   فایل تصویری

 

Banisadr 93-08-02=«ریشه ها و پیامدهای اسید پاشی به صورت زنان در ایران» از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-08-02?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93 08-04=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باره مردمسالاری- توتالیتاریسم. ادامه بحث استبداد فراگیر

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-08-04a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/v9aQzHaktWE   فایل تصویری

 

Banisadr 93-08-09=بنی صدر: چرائی رویارویی مجلس و روحانی و مذاکرات انتخابات آمریکا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-08-09?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-08-14=پشت پرده حملات فرماندهان سپاه به آمریکا: گفتگوی رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-08-14?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-08-16= «قصاص و پشت پرده واکنش آمنه بهرامی به اسیدپاشی ها» از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-08-16?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-08-22=مشخصات احزاب حقوق مدار: مصاحبه جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-08-22?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/Q8ROyg1xw-8   فایل تصویری

 

Banisadr 93-08-23=تحلیل آقای بنی صدردر رابطه با دو راه حل خامنه ای وسیاست امریکا و روسیه و چین

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-08-23?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr Fatami=بنی صدر: دکتر فاطمی را قبل از اینکه اعدام کنند ترور اخلاقی کرده بودند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-fatami?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-08-29=پاسخ آقای بنی صدر به پرسش یک بیننده جوان درباره تعاریف حق

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-08-29?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/-qWCaizXids   فایل تصویری

 

Banisadr 93-08-30 آیا کودتای دیگری توسط سپاه علیه آقای روحانی در شرف انجام است: گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-08-30a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-09-03= بنی صدر: تمدید توافق ژنو در حقیقت شکست گفتگوها بوده

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-09-03?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/UOMeLXKRTpM   فایل تصویری

 

Banisadr 93-09-06=شکست مذاکرات وین، باز هم ادامه بحران ها؟؟ : مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-09-06?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/5d2NgJTJs_Q   فایل تصویری

 

Banisadr 93-09-07=بنی صدر: علت ناتوانی خامنه ای در قبول توافق هسته ای

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-09-07?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-09-13= دوسوال در زمینه اندیشه راهنما ، توحید و ثنویت از آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-09-13?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/7k6l3CfvvO4   فایل تصویری

 

Banisadr 93-09-14=بنی صدر: ناتوانی در حل مسائل اقتصادی و اعلام فتنه جدید

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-09-14?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-09-17= میلیون‌ها متر مربع زمین های ملی ایران خورده شده‌اند: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-09-17?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-09-20=اندیشه راهنما ، توحید و ثنویت ( بخش دوم) گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-09-20?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/tfbvkIznric   فایل تصویری

 

Banisadr 93-09-21= پیامدهای مقاومت در کوبانی و سکوت خبرگزاریها از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-09-21?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-09-27=آیا می توان بدون اتکا به خدا و تنها با اتکا به علم و حقوق زندگی کند: مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-09-27a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/tfbvkIznric   فایل تصویری

 

Banisadr 93-09-28=ساختار شبکه ترور در نظام ولایت فقیه (1) گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-09-28voa?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/iD9kG4eZf3Y   فایل تصویری

 

Banisadr 93-09-28= سانسورو نقش رسانه ها : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-09-28?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-10-01=بنی صدر: دروغ بن‌ مایه همه مرامهای قدرت است و انواع بسیار دارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-10-01?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/cKJuVLIzWlw   فایل تصویری

 

Banisadri 93-10-04=ویژگی های جنبش علمی : گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadri-93-10-04?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/ybhNHBIAgOM   فایل تصویری

 

Banisadr 93-10-05= ساختار شبکه ترور درنظام ولایت فقیه (2) گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-10-05-2?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/v6zbSyV9TaE   فایل تصویری

 

Banisadr 93-10-11= پرسش و پاسخ درباره جبر واختیار: گفتگوی آقای گلزار با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-10-11?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/snfJnNjaFMI   فایل تصویری

 

Banisadr 93-10-12=بنی صدر: وجود اختلافات در درون رژیم و ترکیب مجلس خبرگان، توافق ژنو و حالت عصیانی در جامعه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-10-12?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-10-18=وضعیت اقتصاد ایران در رابطه با توافق هسته ای با آمریکا : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-10-18?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/2B2q6UNwwSY   فایل تصویری

 

Banisadr 93-10-19=بنی صدر: ترور، محدودیت آزادی بیان، مسئولیت مسلمانان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-10-19?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-10-25= نقش مردم در ایجاد جامعه باز: پرسشها از خانم وفا پاسخها از آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-10-25?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/p9qIdx62HJk   فایل تصویری

 

Banisadr 93-10-26=بنی صدر: حکمت و عقل نظری/حکمت و عقل عملی و سه بن بست بزرگ

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-10-26a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-11-02=ترسهای نسل جوان و راه حل خروج ا ز ترسها، گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-11-02?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/u09JN-U3sLI    فایل تصویری

 

Banisadr 93-11-03= نظر بنی صدر در باره مرگ پادشاه عربستان و نامه آقای خامنه ای به جوانان غرب

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-1-03?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

بنی صدر: برای جنگیدن محتاج خفقان نیستم، نکند به بهانه جنگ و به بهانه استقرار حکومت اسلام ببینی 59 !

https://soundcloud.com/a-banisadr/59a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-11-10= بنی صدر: چهار دامی که آمریکا گسترد و رژیم ولایت فقیه خود و ایران را درآن انداخت

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-11-10?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-11-17=توجیه گرایی و نقش بی تفاوتی ایرانیان ، گفتگوی آقای جوادزاده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-11-17?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-11-20= میز گرد حقوق بشر با شرکت آقایان ابوالحسن بنی صدر،عبدالکریم لاهیجی،عبد الستار دوشوکی

https://soundcloud.com/a-banisadr/93-11-20a?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-11-23= آیا کاری که نظام ایران و طالبان و داعش می کنند اسلام است ؟ گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-11-23?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/Eica2sHY5aU   فایل تصویری

 

Banisadr 93-11-24= انقلاب و عوامل بوجود آورنده انقلاب، گفتگوی حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-11-24?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-11-30= پدیده دین گریزی جوانان در ایران ، گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-11-30?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/oEeWrRFRWVo   فایل تصویری

 

Banisadr 93-12-01= رهبری و خبرگان رهبری، موضوع گفتگوی حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-01?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-12-07= آیا مذاکرات هسته ای به توافق می انجامد؟ گفتگوی آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-07?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/P5FGwL0Xz18   فایل تصویری

 

Banisadr 93-12-08 = بنی صدر : اولین بنیان گذار دمکراسی شورایی پیامبر اسلام است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-08?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-12-14= روش تمرین اندیشه راهنمای آزادی در خانواده : گفتگوی آقای گلزار با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-14?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/fnvmlyWr9QI   فایل تصویری

 

Banisadr 93 -12-15=بيماری خامنه ی و صف بندیی های درون حاكميت : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-15?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

                   Banisadr 93-12-15= جنگ ۲۴ روزه در سنندج : مناظره بین آقایان بنی صدر و کریمی

               https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-16?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

                                                          https://youtu.be/fjE4CIYdI18   فایل تصویری

 

Banisadr 93-12-17= چرا فرخ رو پارسا اعدام شد؟ گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-17?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/O34Fubbgte4   فایل تصویری

 

Banisadr 93-12-18= انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-18?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-12-21=ریشه های اصل موازنه منفی در ایران و مبانی آن : گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-21?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/yENX1uhwOfQ   فایل تصویری

 

Banisadr 93-12-22= بازتاب عدم انتخاب رفسنجانی به ریاست خبرگان در میان اصلاح طلبان: گفتگو با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-22?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

Banisadr 93-11-22=اقتصاد، تروریسم، مبارزه با‌خشونت و گریزی به انقلاب۵۷ در گفتگوی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-11-22?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/9xM-VBldANs   فایل تصویری

 

Banisadr 93-12-28= پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر بمناسبت نوروز ۱۳۹۴

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-28?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

https://youtu.be/Nm8ibtvdJNE   فایل تصویری

 

Banisadr 93-12-29=مصدق و عيد نوروز : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-93-12-29?in=a-banisadr/sets/banisadr-1393

 

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter