صوتی

هشدار بنی‌صدر نسبت به «مواضع حکومت ترامپ و برخی ایرانیان درباره تغییر رژیم ایران» - رادیو عصر جدید

هشدار بنیصدر نسبت به «مواضع حکومت ترامپ درباره تغییر رژیم، و مراجعات برخی مخالفان رژیم به مقامهای جنگطلب آمریکایی» |

عصرجدید: اینروزها شاهد مواضع صریح وزرای حکومت ترامپ درباره تغییر رژیم ایران هستیم، از سویی، برخی از مخالفان رژیم که شعار مخالفت با جنگ نیز سر می دهند نیز مرتبا در حال دیدار با مقامهای جنگ طلب آمریکایی برای جلب حمایت هستند. ارزیابی شما چیست؟ این مدل اقدامات برخی از مخالفان رژیم، چه عواقبی برای وطن دارند؟ | بنیصدر: کسی که به قدرت خارجی، روی می آورد، با صراحت تمام می گوید که برای استقلال، آزادی انسان، دموکراسی، یک جامعه مدنی حقوقمند، و نتیجتا دولتی حقوقمدار، ارزشی قائل نیست، و فقط برای قدرت، ارزش قائل است. از اینکه قدرت را از آن خود کند، ناتوان است، در نتیجه از ایالات متحده آنرا طلب می کند. اگر هم ایالات متحده آمد و ایران را گرفت و خواست قدرت را به شما تحویل بدهد، تضمین کافی از شما می گیرد که خدمتگذار او باشید، کودتاهای اسفند ۱۲۹۹ ، ۲۸ مرداد ۱۳۳۲و خرداد ۱۳۶۰غیر از این بودند؟ الا اینکه وضعیت کنونی، دارای این فرق بزرگ است که حکومت ترامپ، خودش را نمی تواند در آمریکا نگه دارد، حکومتی که در درون مرزهایش، چنین ناتوان است، طبیعتا برای جبران این ضعف، باید در جای دیگری در بیرون مرزها، یک بزن بهادری از خود نشان بدهد تا افکار عمومی را از آن ضعف، منحرف کند، و از اینجهت می تواند برای کشورمان، خطرناک باشد. اما این خطرناک بودن، در چه حد است؟ اول اینکه، تغییر رژیم در ایران، نیازمند بدیل است، کسانی که خدمت ایالات متحده آمریکا می روند، با همین کار خودشان را بی اعتبار می کنند، ملتی که بخواهد حقوقمند بشود، طبیعتا اول آنها را نفی می کند، چون عمل این افراد، با حقوقمندی تناقض دارد، خودشان هم اگر برای حقوق خویش، ارزشی قائل بودند، این کار را نمی کردند، انسان باید سرفراز باشد و بعنوان ایرانی، خود را مفتخر بداند. وقتی به ایالات متحده رجوع می کنید، یعنی در جامعه ایران، پایگاه ندارید و بدیل نیستید! آنهایی که در جامعه ایرانی، پایگاه دارند، نه تنها حاضر نمی شوند در چنین بدیلی، شرکت کنند، بلکه با تمام توان، مانع از این می شوند که بدیلی دست نشانده، شکل بگیرد. | گفتگو با رادیو عصرجدید در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter