بنی صدر: در 10 سال اخیر، بحران اتمی، 3625 میلیارد دلار به اقتصاد ایران زیان وارد کرده است!

 

عصر جدید: برآورد شما از هزینه هایی که بحران اتمی بر اقتصاد ایران وارد آورده است چقدر است؟

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

بنی صدر: سخن را با این آغاز کنم که مردم ایران در دور دوم انتخابات فرمایشی و رسوای آقای خامنه ای تحریم را بصورت وسیع تر انجام داده اند. بنا به گزارشهای رسیده از تهران خیابانها پر از جمعیت و مردم بی اعتنا به انتخابات بوده اند، حوزه ها خلوت و یا حتی تعطیل بوده اند. حتی در حورزه ارشاد که برای تبلیغات رژیم بکار می رود جمعیت بسیار اندکی حضور داشته است. پس مردم ایران یکبار دیگر به ایران رژیم "نه" گفتند. به مردم دنیا گفته اند که خود را مسئول سرنوشت خویش می دانند و بنا ندارند که تا رسیدن به نتیجه جنبش را رها کنند. هر زمان متناسب با آنزمان مردم ایران عمل می کنند. البته این باعث نمی شود که به مردم ایران هشدار ندهم که با توجه به زیانهایی که بررسی خواهم کرد و با توجه به اینکه قدرتهای خارجی در منطقه این موقعیت را ندارند که بساط سلطه خویش را آنطور که می خواهند بگسترانند مگر بوسیله حاکمان خائن، هر گاه شما مردم در استقرار حاکمیت خود تاخیر کنید، شهروند نشوید و جمهوری شهروندان را بوجود نیاورید در معرض خورد و برد مستمری که هم اکنون هستید باقی می مانید و خطر تحریم اقتصادی و خورد و بردهایی که توضیح خواهم داد، صدها برابر خطر حمله هوایی به تاسیسات اتمی ایران است، هر چند که آنهم زیانی بزرگ است زیرا ممکن است حمله هوایی، حمله زمینی را به دنبال داشته باشد و حاصلش چه از ایران باقی بگذارد!

ده سال است بحران اتمی ادامه دارد، رژیم می توانست در همان روزهای اول آنرا حل کند و حل نکرده اند چون به بحران نیاز داشته اند. وقتی انسان زیانهای وارده را برسی می کند بقول هموطنان دود از کله اش بیرون می زند و انسان مات می ماند، چگونه ملتی چنین وضعیتی را تحمل می کند. چرا آنهایی که می دانند و یا می توانند بدانند این واقعیتها را مطالعه نمی کنند، به رقم در نمی آورند و با مردم ایران در میان نمی گذارند؟ چرا ملتی با این ثروت تبدیل به ملت یارانه خور شده است؟ مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا زیان ایران بابت 10 سال بحران اتمی را 750 میلیارد دلار برآورد کرده است، بنای برآورد ایشان اینستکه بحران اتمی و تحریمهایی که به بار آورده است، باعث کاهش سرمایه گذاری ها در اقتصاد ایران شده است، در قلمروی نفت تاسیسات نفتی کهنه شده است، بهره برداری از ذخایر نفتی ناقص بعمل بیاید و در نتیجه بخش مهمی از این ذخایر از دست برود و در خلیج فارس، ایران از مخازن مشترک سهم ناچیز پیدا کند و بقیه کشورها سهم شیر را ببرند. حالا این مسئله را دقیق می کنم و به شما خواهم گفت چه ضررهایی از دید این کارشناس دور مانده اند.

رقم اول: یک رقم مسئله برداشت از معادن و مخازن نفت است، در ایران بر اثر برداشت ناقص، هم بلحاظ کهنگی تاسیسات و هم بلحاظ اینکه علمی و فنی انجام نمی گیرد استفاده ایران از مخازن 24 درصد است، در کشورهای دیگر این رقم تا 48 درصد است و در نروژ موفق شده اند با بکار گرفتن فنون جدید تا 65 درصد از مخازن بهربرداری کند، بدین ترتیب کشور ما بعلت اینکه نمی تواند تکنولوزی لازم را داشته باشد و بهره برداری از مخازن نفت علمی نیست و مثلا گاز به اندازه کافی به چاهها تزریق نمی شود 24 درصد از مخازن بهره بردای می کند که نصف متوسط نرخ بهره برداری و یک سوم نرخ بهره برداری نروژ است. فرض کنیم زیان حاصل از هدر رفتن منابع به اندازه فروش سالانه نفت به خارج باشد و این فروش را ما در 10 سال 575 میلیارد دلار فرض کنیم، این یک سری زیان که ما آنرا "رقم اول" می گیریم.

رقم دوم: ایران با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس 15 مخزن مشترک دارد که 5 عدد از این مخزن ها در خشکی در اشتراک با عراق است و 10 مخزن دیگر در آب با کشورهای عربستان و امارات و قطر و کویت و دیگران مشترک است. یکی از این ها مخزن گاز است که با قطر در آن شریک هستیم(میدان پارس جنوبی)، حال ببینیم از این 10 مخزن مشترک در آب، سود ایران در سال چقدر است، فرض کنیم خطی داریم که از وسط خلیج فارس می گذرد، می بینیم که اکثریت این مخازن در سوی ایران قرار دارند، با این حال این کشورها 9 برابر ایران نفت استخراج می کنند. تنها قطر در مخزن مشترک با ایران، 2 برابر ایران گاز استخراج می کند و می فروشد. حال ببینیم این رقم چه میزان می باشد. ایران مدعی است که در خلیج فارس روزانه 650000 بشکه نفت استخراج می کند، کشورهای دیگر 9 برابر این استخراج را دارند که 5850000 بشکه می شود، اگر آنها به اندازه ایران استخراج می کردند که بیشتر از آن هم حق نداشتند، میزان استخراج آنها 650000 بشکه بیشتر نمی بود، که اگر این رقم را از 5850000 بشکه کم کنیم اضافه آن 5200000 بشکه می شود. حالا شما متوسط قیمت پول نفت در این ده سال را حساب کنید، در مواردی حتی به بشکه ای 150 دلار هم رسید، بهای ارزش دلار هم بخاطر تورم ها کاهش پیدا کرده، اگر بهای هر بشکه نفت را 100 دلار فرض کنیم و اگر اینها روزانه 5 میلیون و دویست هزار بشکه نفت اضافی برده باشند، مبلغ آن به 189 میلیارد دلار در سال می رسد، اگر به این رقم دو برابر بردن گاز توسط قطر را اضافه کنیم، که بنابر محاسبه به 16 میلیارد رسیده است، جمع این دو رقم برابر 205 میلیارد دلار در سال و در ده سال 2050 میلیارد دلار می شود. تا اینجا این رقم دوبرابر خسارتی است که رژیم برای جنگ 8 ساله عراق با ایران محاسبه کرده بود.

 

رقم سوم: به لحاظ فرسودگی تاسیسات نفتی از جمله توزیع بنزین، محاسبه شده که حدود 40 در صد بنزین هدر می رود یعنی به اندازه ای که وارد می کنند. افت نیروگاه های برق ایران هم رقم فوق العاده بزرگی است. مجموع دو رقم مربوط به فرسودگی تاسیسات برق و افت عظیم آن بعلاوه افت ناشی از هدر رفتن بنزین سالانه ده میلیارد دلار محاسبه شده که در ده سال 100 میلیارد می شود.

رقم چهارم: صندوق بین المللی پول می گوید سالانه 150 هزار استعداد از ایران می رود و محاسبه کرده که برابر 50 میلیارد دلار می باشد و این محاسبه را بر این اساس کرده که مثلا یک استعداد که از ایران بیرون می آید و در کشورهای غربی به کار می افتد چقدر در سال می شود؟ این اعداد را جمع کرده و به 50 میلیارد رسیده است. حالا همه اینها به کنار بر اساس همان 50 میلیار دلار، در ده سال این رقم 500 میلیارد دلار می شود.

رقم پنجم: اما همه این رقمها تمام زیانهایی که اقتصاد ایران تحمل می کند نیست، بلحاظ این تحریمها و بحران اتمی سرمایه هم از ایران فرار می کند، در ایران سرمایه گذاریها به عمل نمی آید، سلطه سپاه بر اقتصاد ایران و این امر که دولت هرسال بودجه عظیمی دارد و به این اقتصاد پول تزریق می کند که این اقتصاد نمی تواند آنرا جذب کند و برای اینکه این تورم عظیم نشود باید دروازه ها را گشود و میگشایند، نتیجه چه می شود؟ اقتصاد مصرف محور رشد می کند، اقتصاد تولید محور رشد منفی می کند، یعنی صنایع به طور عموم با تمام ظرفیت نمی تواند کار کنند، برای اینکه غالبا دارند تعطیل می شوند، زمانی هم که کار می کرد 40 الی 50 درصد می توانست کار کند، بیکاری هم افزایش پیدا می کند. تنها در مورد نفت گفتند که در مدت ده سال به دویست میلیارد دلار سرمایه نیاز است، فرض کنید کل زیانی که به این اقتصاد نگون بخت بابت مصرف محور شدن اقتصاد و واردات و بیکاری و سرمایه گذاری نشدن وارد می شود، همان سالانه بیست میلیارد باشد که در ده سال 200 میلیارد دلار می شود.

رقم ششم: سالانه ما بیست میلیارد دلار به ترتیبی که متصدی گماشته شده آقای احمدی نژاد برای مبارزه با قاچاق گفتند، هم قاچاق داریم. مواد مخدر و اینها را هم در نظر نمی گیریم، این رقم هم در ده سال 200 میلیارد دلار می شود و مجموع این ارقام 3625 میلیارد دلار خواهد شد.

مردم! این کشور مال شماست، این ثروت مال شماست که اینجوری می خورند و می برند و شما به یارانه ای قانع شدید که از این دست به شما نداده از آن دست با تورم پس می گیرند! یک تکانی بخورید، شما اقتصاددانها یک تکانی بخورید این وطن مال شماست. وقتی اینها را محاسبه نمی کنید، به مردم نمی گویید، مردم می گویند چیزی نشده! تازه رژیم هم می گوید که ما تورم را دور می زنیم چگونه دور می زنند؟ نفت ارزان می فروشند! به ترتیبی که عرض کردم میلیاردها دلار را می خورند و می برند،مقداری هم که این نگون بختها می توانند استخراج کنند، (در حالی که میگویند کشتیهای نفت کش ایران در اقیانوس سرگردانندو نفتشان را نمی خرند) را ناچارند به بهای نازل بفروشد، تا بخرند! که چه بشود؟ که چرخ رژیمی که این بلاها را بر سر ایران می آورد از حرکت نماند. خب یک تکانی بخورید، فکر نکنید این زیانهایی که شمردم، همه زیانهاست! همه زیانها را بخواهید محاسبه کنید می بینید که این رقم هنوز یک رقم هم ناچیز است. شما مردم ایران چرا باید اینجور ساکت بمانید تا این رژیم با هست و نیست ما بازی بکند؟ بعد هم قدرتهای تجاوزطلب امکان پیدا بکنند به یک مشت خائن پول و اسلحه بدهند تا اینها در درون و بیرون مرزها با موجودیت ایران بازی کنند. اینها همه، مسئولیت هر ایرانی است، اینها حقوق ملی ماست. شما مردم ایران فکر کنید که اگر این زیانها را شما نکرده بودید و این مبلغ عظیم تحصیل شده بود در رشد اقتصاد ایران بکار افتاده بود، یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا را داشتید، یارانه خور نبودید.

در فرصتی کوتاه و به اختصار زیانهای بحران اتمی را محاسبه کردم، این بحران چقدر باید ادامه پیدا بکند؟ تا وقتی شما مردم عمل نمی کنید! جواب این سوال را تحریم انتخابات مقداری معلوم کرده و این رژیم حالا می داند که پشتش خالی است و ممکن است مثل بحران گروگان گیری که گفتند بنجل شد و باید از سر باز می کردیم، بگویند بحران اتمی هم بنجل شده و باید از سرباز کنند و مردم بیچاره را به بحران دیگری گرفتار کنند. آنچه که باید گفت این نوع صحبتها و گفته هاست تا مردم ایران نسبت به وضعیتی که دارند وجدان روشنی پیدا کنند، تواناییهای خودشان را بکار گیرند و این وضعیت را تغییر دهند، هرگاه عموم مردم عمل کنند هیچ خطری متوجه ایران نمی شود، هر خطری هم الان هست رفع می شود. دولتی که از این ملت نمایندگی کند، حرفش در دنیا دررو دارد، اقلا می تواند ازحقوق خودش دفاع کند، به این اندازه هست که به قطر اجازه ندهد که ثروتش را به غارت ببرند، به این شیخهای خلیج فارس اجازه ندهد ثروت ملی ما و حتی مال مردم خودشان را هم به باد بدهند و یا به غرب ببرند در قمارخانه ها برباد بدهند یا اینکه در بانکهای غرب بگذارند که غربی ها از آناستفاده کنند، یا میلیاردها دلار اسلحه بخرند. امیدوارم وجدان مردم ایران تکان بخورد، وجدان همه آنهایی که می شوند تکان بخورد. به امید اینکه ملت ایران یکجا برخیزند و سرنوشت خویش را تغییر دهند.

شاد وپیروز باشید.

شاد وپیروز باشید.


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter