گفتگو با بنی صدر درباره «طرح چهار ماده ای برای براندازی رژیم ایران»

 

عصرجدید: روزنامه کیهان اخیرا مقاله ای تحت عنوان طرح چهار ماده ای برای براندازی رژیم ایران درج کرده است، لطفا نظر خود را درباره این طرح و علت درج آن با ما در میان بگذارید.

بنی صدر: کیهان طرحی انتشار داده است که می گوید دشمنان ـ بخوانید امریکا و اسرائیل و غرب ـ طرحی تهیه کرده اند و اجرا می کنند که هدفشان اینستکه این رژیم را بردارند. آن طرحها در واقع واقعیتهایی هستند که خود این رژیم ایجاد کرده است، کیهان به این واقعیتها عنوان طرح می دهد. واقعیتهایی که قابل انکار نیستند و انکار هم نمی کند. به این علت عنوان طرح می دهد که دستور العمل خطاب به سه قوه رژیم و خصوصا دستگاههای سرکوب صادر کند که حواستان جمع باشد که درباره این چهار مورد کسی نتواند حرفی بزند. این چهار واقعیت کدام هستند؟

یکی اینستکه غرب یعنی دشمن می خواهد رهبر را بی اعتبار کند و دستگاههای تبلیغاتی مستقیم خودش و اپوزیسیون دست نشانده اش در خارج و آن دو جریان فتنه و جریان انحراف در خود رژیم تبلیغ می کنند که آقای رهبر بی کفایت است! آیا ایشان با کفایت است که در تبلیغات بگویند بی کفایت است؟ عطر آن است که خود ببوید! آقای خامنه ای که تازه کار و ناشناخته نیست که بخواهد تازه به کاری گرفته شود. مثلا در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دست راستی ها تبلیغ می کردند که آقای فرانسوا هولاند کفایت ندارد، چون تجربه ندارد و کاری نکرده است، وزیر هم نبوده است و کشور فرانسه، پنجمین قدرت اقتصادی جهان را نمی توان بدست ایشان سپرد. مردم فرانسه گوش ندادند و رای دادند. بخاطر اینکه دیدند این کفایت را داشت که آقای باکفایت یعنی آقای سارکوزی را از میدان به در کند. آقای خامنه ای از روز اول انقلاب در کار بوده است، عضو شورای انقلاب، معاون وزیر دفاع، رئیس جمهور و بعد هم رهبر شده است، اگر کفایت داشته، در این سی سال باید آن را نشان می داده است و اگر نشان داده با کدام تبلیغ می توان عکس آنرا گفت؟ تناقض گویی ارگان آقای خامنه ای یکی دوتا نیست، متوجه هم نیست که تناقض آشکار می گوید، اما اقای خامنه ای در واقع کفایت ندارد و روزنامه نمی توانسته بی کفایتی او را مبنا قرار ندهد، بی کفایتی او را طرح می خواند و تبلیغش را به دشمن نسبت می دهد، چرا بی کفایت است؟ خب، ایشان را چرا رئیس جمهور کردند؟ برای اینکه گفتند که او به عنوان ریاست جمهوری بسنده می کند و در امری دخالت نمی کند و یکی دوبار هم که خواست فضولی کند، آقای خمینی توی دهنش زد، تا جاییکه، گفتند او به اتاق خلوتی رفته و گریسته است و بزحمت به او گفتند که امام حرفی زده است، شما به دل نگیرید. رئیس جمهور بود و اجازه انتخاب نخست وزیر نداشت، قوه اجرایی که آقای میرحسین موسوی نخست وزیرش بود اختیار هیچ کاری را به آقای خامنه ای نمی داد! بلایی که اکنون خامنه ای بر سر آقای موسوی می آورد، در واقع گرفتن انتقام آنزمان است.

در همین جا باید بگویم که ایرانیان! آقایان موسوی و کروبی را از یاد نبرید، آنها حقوق انسانی دارند، علاوه بر اینکه استقامت کرده اند روی حرفشان ایستاده اند و نباید گذاشت که رژیم آنها را در فراموشی به این وضعیت نگه دارد. قانون اساسی پیشین در اصل 113، بجز آنچه که در اصل 110 در مورد فرماندهی نیروهای مسلح در اختیار رهبر قرار می گرفت بقیه را در اختیار رئیس جمهور قرار داده بود، با اینحال نگذاشتند که ایشان کوچکترین دخالتی در امور نظامی بکند و اختیار را به آقای هاشمی رفسنجانی داده بودند. جنگ هشت ساله ادامه یافت و کشتار زندانیان سیاسی صورت گرفت و در تمام این مدت کسی کوچکترین انتقاد و اعتراضی از ایشان نشنید! بعد نوبت به این رسید که رهبر تعیین کنند، ایران گیتی ها، یعنی کسانی که با ریگان و بوش بر سر گروگانها معامله پنهانی کرده بودند و بعد در خرید محرمانه اسلحه برای ادامه جنگ دست داشتند و افتضاحها مختلف در امریکا و کشورهای اروپا برملا شد، نمی خواستند رهبری از بین آنها بیرون برود. اول آن بلا را بر سر آقای منتظری آوردند و بعد هم نامه جعل کردند و این آقا را رهبر کردند. چرا؟ برای اینکه فرض این بود که این شخص چون آدم بی کفایتی است به همان عنوان رهبری اکتفا می کند و در امور دخالت نمی کند، غافل از اینکه قدرت اگر در دست آدم بی کفایت بیفتد شخص را برمی انگیزد که وسیله کسانی شود که می توانند آن قدرت را به کار ببرند، همینطور هم شد. یک دوره که آقای هاشمی رفسنجانی بود بعد دوره آقای خاتمی شد و کوشیدند که آقای ناطق نوری را به ریاست جمهوری برسانند که مردم آنها را سر جایشان نشاندند و در طول دوران 8 ساله آقای خاتمی مافیاهای نظامی- مالی شکل و قوت گرفتند و در پایان دوره هشت ساله آقای خاتمی، با تقلب در انتخابات آقای احمدی نژاد را به ریاست جمهوری رساندند. حال آقای خامنه ای می توانست بگوید که دارای دولتی یکدست شده است، اما 4 سال اول با تشدید بحران اتمی، برباد دادن درآمدهای نفتی و خورد و بردهای هنگفت مافیاها به پایان رسید و در انتخابات سال 88 تقلب بزرگی که رهبر تدارک دید و آن سرکوب خونینی که در پی آن جامعه با آن روبرو شد و بالاخره منزوی شدن رهبر حتی در درون رژیم، مبلغین بی کفایتی آقای خامنه ای هستند و کار به جای رسید که بقول امام جمعه مشهد، شهر قم به عصیان نزدیک شد که پی در پی به قم رفتن ایشان و قول دادن بابت اینکه، از آقای احمدی نژاد کاملا مطمئن است دلیل صحت این امر است و دیدیم که آقای احمدی نژاد چند روز بعد جلوی رهبری قد علم کرد و ایستادگی کرد، البته در این یک مورد حق با احمدی نژاد بود چون طبق قانون اساسی او می توانست وزیر خود را عوض کند ولی رهبر مداخله کرده بود که حق نداری وزیرت عوض کنی!

حال، آدمی که بحران اتمی ساخته است و در ده سال اخیر بواسطه این بحران ضرر زیادی به ایران زده است که در جلسه قبل محاسبه کردیم، در خود رژیم منزوی است، با قم و روحانیت نیز مسئله دارد، در نجف نیز مسئله درست کرده است چون می خواهد شاهرودی را در نجف مرجع کند که دست نشانده خودش باشد. با حکومت خود ساخته خود نیز این وضعیت را دارد، مجلسی ساخته است که مردم انتخاباتش را تحریم کرده اند، مجلسی بی هویت که 196 نفر از کسانی که در مجلس قبلی بوده اند در آن حضور ندارند یعنی گسترده ترین تسویه حساب ها را انجام داده است، افراد بی هویتی را به مجلس آورده که در ظاهر براحتی می توان آنها را به اطاعت از رهبر وادار کرد، اما لازم است دو تجربه را به یاد این آدم نگون بخت که با دست خود، خود را دچار این وضعیت کرده است، بیاورم. مثال اول، مجلس سیزدهم است. وقتی که قوای متفقین آمدند و رضا شاه را به تبعید بردند و این در حالی بود که مجلس یکدست و دست چین شده یکی پس از دیگری بر ضد آن دیکتاتور عمل کردند و دومین مثال، آخرین مجلس شاه است. پس اگر وضعیتی پیش بیاید که صحبت از برکناری این شخص در میان آید، کسی نباید تعجب کند که نمایندگان همین مجلس یکدست در گفتن کم و بیش های رهبر از هم سبقت بگیرند! این آن واقعیتی است که احتیاج به طرح امریکایی ندارد! طرح امریکایی ممکن است وجود داشته باشد ولی بر چه مبنا؟ بر مبنای همین بی کفایت ها! قدرت خارجی اول می بیند با چه کسی طرف است؟ در مورد ایران، با آدم بی کفایتی که اختیار مطلق کشوری را در دست دارد و بیشترین درآمدهای نفتی را در اختیار دارد و این وضعیت کشور است! بی کفایتی بیشتر از این نمی توان در جای ی از دنیا تصور کرد! قدرت خارجی با دیدن این بی کفایتی ها، برنامه ریزی خواهد کرد که چگونه می تواند بخورد و ببرد. مگر این روس ها و چینی ها چگونه می خورند و می برند؟ تنها وسیله آنها استفاده از این بی کفایتی هاست .

به قسمت دوم طرح میرسیم که می گوید می خواهند وانمود کنند که این رژیم به هیچ کاری توانا نیست و ناکارآمدی را تبلیغ کنند تا به کرسی بنشانند! اگر شما در این سی سال کارآمد بودید، با تبلیغ می شد ثابت کرد که کارآمد نیستید؟ افزون بر اینکه در انتخابات 88 که آن تقلب بزرگ انجام شد و تا این لحظه که ما داریم حرف می زنیم، حکومتی که آقای خامنه ای به این کشور تحمیل کرده است، چه کاری انجام داده است؟ دو کار؛ یکی قانون یارانه ها است، دیگری هم تشدید بحران اتمی که سبب صدور قطعنامه پشت قطعنامه در شورای امنیت شده است تا آمریکا و اروپا به سراغ تحریم کامل ایران بروند! در مورد یارانه ها هنوز مرحله اول را انجام نداده و درمانده شده است، طوری که مجلس خواستار توقف این طرح بوده بدین تصور که در صورت عملی شدن مرحله دوم چیزی از این رژیم باقی نخواهد ماند و مردم عاصی می شوند. پولی را که به عنوان یارانه به مردم داده است تورم بلعیده است. تازه کسر هم آورده اند! رژیمی فلج که به هیچ کاری توانا نیست! بنابر اطلاع اطرافیان احمدی نژاد می گویند: اگر حکومت ما نمی تواند کاری انجام بدهد دلیلی جز این ندارد که آقای رهبر و خصوصا فرزند ایشان آقا مجتبی مانع است. عدم کارآمدی طرح امریکائی، اسرائیل و اروپا و .... نیست، یک واقعیت است! در توجیح این که چرا ناکارآمدی هست، می گویند دلیلش مداخلات روزمره و فلج کننده بیت رهبر یعنی آقای رهبر و فرزند ایشان است.

طرح سوم: در مقاله می گوید که این طرح "بحران خارجی" است که از همه خنده آورتر است برای اینکه کار رژیم از گروگانگیری تا به امروز بحران سازی و زندگی در بحران بوده است، همین بحران اتمی را چندین نوبت می توانست حل کند، اصلا نگذارد بوجود بیاید، می توانست بگوید می خواهم از انرژی اتمی استفاده صلح امیز بکنم، همان وقت بحران را حل می کرد تمام میشد می رفت. بخاطر فلج بودن در داخل و ناتوانی در حل مسائل مردم به بحران نیاز داشته است، ناچار است که از این مقاله ها بنویسد و بگوید اگر نمی شود بیگانه و دشمنان خارجی نمی گذارند و اکنون بحران را به آخر خط رسانده است، یا باید روی خط مصالحه برود یا روی خط جنگ و تحریم برود، کار دیگری نمی تواند بکند. حالا که کار بحران را به اینجا رسانده طرح آمریکایی بوده؟ طرح اسرائیلی بوده؟ طرح اروپایی بوده؟ اگر شما نمی خواستید که بحران بوجود بیاد، چگونه از بیرون می شد که بحران بوجود آورد؟ آقای خامنه ای ممکن است که جواب این سئوال را بدهید؟ بحران خارجی هم عامل داخلی می خواهد و هم عامل خارجی. عامل داخلی بحران غیر از شما کیست؟ اگر شما نمی خواستید بحرانی بوجود بیاید، قدرت خارجی چگونه می توانست در سیاست خارجه شما طرح بحران ایجاد کند؟ فرض کنیم در سوریه آقای اسد بجای اینکه به زور مسئله را حل کند همان روز اول، حق مردم را به مردم پس می داد، حاکمیت حق مردم است. می گفت من و پدرم به استبداد این حق را از شما دریغ کردیم، خودتان هم نایستادید برای اینکه به حق خودتان عمل کنید ولی حالا من آماده ام، این حاکمیت حق شماست بفرمائید! ناظران بین المللی هم بیایند مجلسی تشکیل بشود قانون اساسی جدیدی وضع کنید، کشورتان را خودتان اداره کنید. اگر این کار را می کرد عربستان و قطر چگونه می توانستند در سوریه افراد مسلح وارد کنند و این وضعیت را درست کنند که الان شده؟ اگر بجای سرکوب بشار اسد به راه پس دادن حق مردم می رفت چه جوری می شد از بیرون بلاهائی را برسرش بیاورند؟ همینطور در کودتای بیست و هشت مرداد، اگر عوامل داخلی به سراغ امریکا و انگلیس نمی رفتند و به او پیشنهاد کودتا نمی دادند و خودشان را در اختیار آن دو قدرت نمی گذاشتند، آنها چه جوری می توانستند در ایران کودتا کنند؟ این امور بدیهی است، شما می خواهید مردم ایران از این امور بدیهی هیچ نفهمند؟ خیال می کنید هیچ نمی فهمند؟

طرح چهارم را پر هزینه جلوه دادن برنامه اتمی ایران عنوان کرده اند. در گفتگوی هفته پیش زیان ده ساله بحران اتمی را محاسبه کردیم، هموطنی یادآوری کرده بود که این 2050 میلیارد دلاری که شما می گویید، کشورهای عرب به زیان ایران بردند، نصفش مال ایران بود چون مقداری که آنها بردند در صورتی که که بنا بود تقسیم بکنند نصفش مال ایران بود و نصفش مال انها بود، همینطور است، اما توجه بکنید، آن دفعه من نمی خواستم که گفتگو از نیم ساعت تجاوز بکند، توضیح را مقداری خلاصه کردم. میزان برداشت، یعنی مقداری که از چاه برداشت می شود بنابر اینکه این برداشت چقدر مطابق اصول فنی انجام شده باشد میزان ذخائری که در آن منبع می ماند فرق می کند، اگر فرض کینم که توانایی فنی کشورهای عرب که این منابع را برداشت می کنند 48 درصد بوده باشد، نیمی از این منابع هدر می رود که در واقع زیان ماست، آنها این زیان را برای ما ایجاد کردند پس زیانی که می بریم این مقدار هست و البته می توانید بگویید که اگر خودمان بهره بردای می کردیم با توجه به اینکه بیشتر از 24 درصد استحصال نمی کنیم، این زیان دو برابر هم می شد. یک کارشناس امور انرژی بنام آقای محقق مقاله ای انتشار داده و بنابر محاسبه ای که انجام داده، بهای تمام شده برق حاصل از نیروگاه بوشهر 26 برابر برق حاصل از یک نیروگاه غیر اتمی است، اینها واقعیت است نه طرح خارجی! شما این چهار واقعیت را چهار طرح عنوان می کنید و می گویید: نباید کسی از اینها حرف بزند!؟ معنای نوشته کیهان اینستکه درباره این چهار امر کسی حق ندارد بگوید: که آقای رهبر بی کفایت است، کسی حق ندارد بگوید: که در رژیم شکاف است و رژیم نا کارآمد است و کسی حق ندارد بگوید: که ایران بحران اتمی ایجاد کرده و کار را به بن بست رسانده است. کسی هم حق ندارد که بگوید: رژیم این هزینه بسیار بسیار سنگین را به پای ملت گذاشته است. چون این چهار واقعیت وجود دارد، از علائم مرگ رژیم هستند، البته علائم مرگ این رژیم فراوان است و می دانید که، یک ماه قبل از انتخابات قلابی سال 88 علائم مرگ رژیم را تشخیص و انتشار دادیم، آنها سر جایشان است، حالا چهار واقعیت را ارگان آقای خامنه ای بعنوان طرح دشمن عنوان کرده است و همه اینها را آورده به این وابسته هایی که در این کشور و آن کشور بعنوان آلترناتیو سازی جمع می شوند وصل کرده است. می گوید: چون اینها هست پس این چهارتا واقعیت هم همان چهارتا طرح است و غرب میخواهد چنان اپوزیسیونی با هدفهای مشخص درست کند! اما این وصل کردن هم در واقع یک واقعیت را عیان در برابر چشم مردم قرار می دهد و آن واقعیت اینستکه ایران نیازمند بدیل مستقل از هر قدرت خارجی و البته مستقل از خود رژیم و متکی به مردم ایران است. غرب و دستگاههای تبلیغاتیش درست است که کار می کند ولی نه آنجور که روزنامه کیهان مدعی است، آنها حواسشان اینستکه این رژیم بدیل مستقل پیدا نکند تا همانجور که در لیبی دیدیم، همانجور که در سوریه دیدیم، همانطور که الان در مصر می بیینیم که اینها چقدر تقلا می کنند که مهار دولت جدید را در دست بگیرند، می خواهند تحول به ترتیبی انجام بگیرد که این رژیم یک تغییری بکند که بطور کامل آلت فعل اینها بشود، از تغییری که ایران دولت مستقل پیدا بکند را نمی خواهند. اینها از تبلیغات روزمره ای که می کنند، از جلساتی که تشکیل می دهند، از فرستنده هائی که دارند و تبلیعاتی که به زبان فارسی می کنند بر همه عیان شده است. اینها به مردم ایران می گوید که توانایی این را دارند که این رژیم فلج و میرا را تغییر بدهند و یک دولت حقوقمدار را جای آن بگذارند. قدرت خارجی برخلاف اینکه روزنامه کیهان زور می زند نه آن توانائی را دارد که جانشین برای این رژیم بتراشد، مگر اینکه خود ایرانی ها بروند و بگویند ما برای خدمت گذاری حاضریم، والا هیج توانابی ندارند.

عصرجدید: بعضی ها که ادعای اپوزیسیون می کنند اینکار را کردند و در نوادا هم آموزش می بینند.

بنی صدر: اینها عناصری در خارج از کشور هستند که محلی از اعراب ندارد، مردم ایرانند که تصمیم گیرنده هستند، آنها اگر بخواهند کشور مستقل و آزاد داشته باشند، هر زمان که تصمیم بگیرند این کشور را خواهند داشت. امیدوارم که زود تصمیم بگیرند برای اینکه زیانها بزرگ می شود امکان برای اینکه عناصر وابسته یا عناصر دیگری که می توانند به تنگ بیایند و به فکر وابستگی بیفتند و وسیله کار قدرتهای خارجی بشوند، هست، اما به توانائی مردم ایران و به همت نسل امروز امیدواریم که مردم ایران برمی خیزند و سرنوشت خویش را خود در دست می گیرند.

شاد و پیروز باشید.


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter