پیام تبریک آقای بنی صدر به آقای اصغر فرهادی

تبریک به آقای اصغر فرهادی

   هم‌زمان با اعلان «جنگ صلیبی آقای ترامپ به مسلمانان» (لوموند دیپلماتیک) و ممنوعیت تبعیض نژادی را با جواز آن جانشین کردن، توأم با توهین و تحقیر، جایزه‌های اسکار، به آقایان اصغر فرهادی و ماهر شالا علی، از دید جامعه هنرمندان که بنگری، اعلان برائت آنان از آن جنگ و این تبعیض نژادی، بیشتر از آن، مخالفت بی‌خدشه، با آن است. اما از نظر تحقیر و توهین شدگان روی زمین که بنگری، آن جایزه و حضور دو فریخته ، خانم انوشه انصاری و آقای فیروز نادری، دانشمند بنام، (به نمایندگی از آقای فرهادی) در همان‌حال که تکذیب مدعای آقای ترامپ بود، در همان‌حال که پیشاروی مردم امریکا و دیگر جهانیان، نقابی را برگرفت که رفتار تبهکارانه رژیم ولایت مطلقه فقیه - که دست‌آویز سلطه‌گران و دستگاه تبلیغاتی آنها است – و سلطه‌گران بر سیمای ایرانیان دانش و هنر دوست، زده‌اند، فراخوانی شد به هنر، هنر در معنائی که دارد: گشودن مرزها و ممکن کردن ناممکن‌ها.

     پیام آقای اصغر فرهادی پیام یک هنرمند و یک هنر شناس است. پیام کسی است که می‌داند هنر گشودن مرزها و ممکن کردن ناممکن‌ها است ،برداشتن مرزهای دشمنی است که قدرت‌باوری ایجادشان می‌کند، ممکن کردن دوستی میان مردم جهان است. پیام کسی است که بر توهین و تحقیر عصیان می‌کند و به انسان‌ها می‌گوید: صلح و دوستی دو حق از حقوق انسانند. پیام کسی است که اهل هنر را فرا می‌خواند، فرامی‌خواند که هنر کنند تا مگر مرزها از میان برخیزند و جهانیان از دوستی و صلح برخوردار شوند. انسان‌ها رشد کنند و طبیعت آبادان شود. در این قسمت از پیام او تأمل کنیم:

   «تقسیم‌بندی جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاستمداران افراطی، باعث ترس می‌شود، ترسی که توجیهی‌ست دروغین برای خشونت‌ها و جنگ‌ها. جنگ‌هایی که مانع بزرگی بوده‌اند برای رسیدن به دموکراسی و رعایت حقوق بشر در کشورهایی که مورد تهاجم واقع شده‌اند.سینماگران می‌توانند با چرخش دوربین‌هایشان به مشترکات انسانی، کلیشه‌هایی که از ملیت‌ها و ادیان مختلف ساخته شده‌است را بشکنند و زمینه همدردی و به دنبال آن همبستگی مردمان جهان را فراهم کنند. همدردی چیزی‌ست که ما امروز بیشتر از هر زمان به آن نیازمندیم».

توفیق او و هنرمندان، خانم ترانه علی‌دوستی و آقای شهاب حسینی را همواره یار باد که فیلم فروشنده گواهی می‌دهد بر هنرمندی آنها در بنمودن توانائی انسان.

ابوالحسن بنی‌صدر

10 اسفند 1395 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter