کتابها

روش تحقیق

متن حاضر سخنرانی آقای بنی صدر در تاریخ ۵۷/۱۲/۳ در دانشگاه صنعتی بوده است

یک قسمت راجع است به سنت هایی که امام ما برجا گذاشته که آن سنتها شش تا است....

 

پیاده کردن متن


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter