صوتی

مصاحبه رادیو عصر جدید : سیاست خارجی دونالد ترامپ در منطقه و ایران

بنی صدر: قبل از اینکه آقای ترامپ برود به کاخ سفید .خوش باورها می گفتند که این وعده داده که در کشور های دیگر مداخله نمی کند و دولتها را نمی برد و دولت نمی آورد و خلاصه کاری بکار دنیا ندارد فقط کار بکار آمریکا دارد ، اما اینها غافل بودند از اینکه در همان آغاز کار ایشان دوتا اصل می گفت ، اصل اول ، من،یعنی آمریکا و اصل دوم ، قدرت از آن مردم آمریکا است.

خوب اصل اول من ، این یعنی ثنویت تک محوری است و خودش را محور کرده و میگوید اول من و بقیه هم باید تابع من باشند ،اولمیرود سراغ ضعیف ترها که از آنها بخورد، چون قوی تر که باج نمیدهد .

خوب حالا احکامی که صادر کرد همه موجودند، اولین حکم واجب درباره محیط زیست است که به آن توافق پاریس فرمود خیر ، بخیال او طبیعت از همه ضعیف تر است و می شود توی سرش زد.

بعد رفت سراغ ضعف تر های مردم آمریکا و آن بیمه را که آقای اوباما وضع کرده بود که بیست میلیونی از مردم آمریکا از آن برخوردار بودند را محدود کرد. بعد هم رفت سراغ ضعیف تر های بقیه مردم دنیا و اول از همسایه شروع کرد .بعد رفت سراغ منطقه ما و سفر از هفت کشور به آمریکا از جمله ایران را بمدت چند ماه ...

 

فایل صوتی با حجم کم

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter