صوتی

فقر، نابرابری و خشونت : مصاحبه رادیو عصر جدید

بنی صدر: آقای روحانی گفته که گور خوابی مایه شرمساری است ، آقای جلیلی هم گفته که آن حقوقهای نجومی و کاخ نشینی هم مایه شرمساری است ، خوب هر دو مایه شرمساری است ، یکی مانع دیگری نیست ، اینها با همین گفتن مایه شرمساری است و حالا یک کاری میکنیم و اینها را جمع کردیم و یک چندی های هوی ، بعد هم خاموش .

اینها عامل تحرک نیست ، اینکه گفتند ایرانیها را باید گرسنه نگه داشت تا تکان نخورند ، این خواست ایرانی نیست هر جامعه ی دیگری هم اگر گرفتار فقر بشود فعل پذیر هم میشود ، تحرک را از دست میدهد و انگیزه برای حرکت پیدا نمیکند ، مگر اینکه بداند امکانات دارد و فقر او ناشی از یک ستمی است که بر او روا می شود ، اگر اینرا نداند و فکر کند که تقدیر او چنین است و... جمعه ۱۰ دی ۹۵

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter