صوتی

نقش نظامهای دیکتاتوری در انحطاط اخلاقی جامعه چیست؟: مصاحبه رادیو عصر جدید

وقتی شما میگویید اخلاق ، یعنی مجموعه ای از ارزشها که در یک جامعه ای معتبر است و عمل کردن به آنها ارزشمند و عمل نکردن به آنها را وجدان سرزنش می کند و گاهی هم توبیخ میکند و هشدار وانذار می دهد ، اگر اینجور تعریف بکنی مشکل بوجود می آید برای اینکه خوب ارزش چیست ، آنوقت باید بری ببینی ارزش چیست و برایش تعریف پیدا کنی ، آنوقت احتمالا اگر قدرت مثلا در یک جامعه ای ارزشمند باشد و وجدان اخلاقی هم بپذیرد که عمل تنظیم رابطه با قدرت کار ستوده ایست ، آنوقت دروغ نه تنها ارزش بلکه واجب میشود و انواع دو روئی ها ، دو گویی ها ، چاپلوسیها و فساد ها از هر نوع رواج میگیرد ، اما اگر گفتی آنچه که حق است اخلاق است ، خوب حالا قضیه روشن میشه...

اما شما میگویید که دیکتاتوری یعنی ولایت مطلقه فقیه عامل این وضع هست ، البته بی تاثیر نیست و تاثیر مهم هم داره درانحطاط اخلاقی جامعه ما اما نه معنایش این است که مردم ایران گویا هیچ نقشی در این انحطاط اخلاقی دارند و نه مسئولیتی ، اگر این انحطاط اخلاقی همگانی شده است یعنی وجدان اخلاقی مردم ایران چرکین است ... ... جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵

 

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter