صوتی

خامنه ای و مجلس فرمایشی: مصاحبه رادیو عصر جدید

جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

بنی صدر: من هیچ ناراحتی ندارم از اینکه آقای خامنه ای دهانش را باز میکند با دشمن و می بندد با دشمن  برای اینکه من عقل قدرتمدار را میشناسم ،عقل قدتمدار سخن و عمل را با تخریب شروع میکند و با تخریب هم تمام میکند .

من بشما مردم ایران خاطر نشان می کنم که این آدم عقل قدرتمدار داره و بیمار است ، گرفتار بیماری قدرت زدگیست و به این جهت است که با دشمن شروع میکنه .

شما که به آمریکا می گویید دشمن و قبل از شما هم آقای خمینی میگفت شیطان بزرگ که حالا حی نامه در میاد و معلوم میشه که ایشان با شیطان بزرگ رابطه پنهانی داشتند و در آن سازشهای اکتبر سورپرایز که شما هم شرکت داشتید آقای خامنه ای، آخرین بلایی هم که بابت روابط پنهانی با همین شیطان بزرگ و دشمن بر سر ایران آوردید این قرارداد وین است که ۱۰۵ تعهد بنام این مردم پذیرفتید،

 کسی که قدرت خارجی را دشمن استقلال و آزادی وطن خویش بداند بدنبال دشمن دشمن گفتن نمیرود ، دنبال اجرای برنامه ای می رود که آن آسیب پذیری استقلال و آزادی کشور از آن بیگانه به صفر میل کند .

شما در واقع دشمن دشمن میکنی برای اینکه به مردم ایران القا کنی که جز تسلیم در برابر این قدرت بیگانه راه حلی نیست .

میگوید که کی من گفتم تسلیم من گفتم مقاومت ایستادگی ، حالا یکدفعه از زبان من در رفت و گفتم نرمش قهرمانانه .

مسئله این نیست که شما به چه زبانی این تسلیم را گفتی ، مسئله این است که شما این قدرت را محور کردی در سیاست داخلی و خارجی ایران.

نتیجه این است که از صبح که این ایرانیها بیدار میشوند تا شب که میخواند و حتی در خواب هم باید خواب این دشمن را ببینند .

شما در این مدتی که ولایت مطلقه داشتی در بی اثر کردن این دشمن چه کردی ، یکیش را اسم ببر .

اما همه کار کردی برای اینکه این دشمن در زندگی اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و حتی اجتماعی مردم ایران دخالت روز مره داشته باشد.

این از راه اتفاقه که هزینه این جوانهای ایران را مردم ایران میدهند و به محض اینکه ورقه تحصیلی را گرفتند می روند آمریکا ، این نتیجه تبلیغات شماست آقای خامنه ای.

بارها بشما مردم ایران عرض کردم که رژیمی با محور ولایت مطلقه فقیه ، یعنی هر رژیمی که قدرت مطلقه در محورش باشد ، اصلاح در خلاف جهت آن ناممکن است ، اصلاح در جهت هرچه عملی تر شدن آن ولایت مطلقه ، این شدنیست.

حالا بیا ببینیم که این در دوره هایی که اصلاح طلبها حکومت را دراختیار داشتند چگونه واقع شده.

یادآورمیشوم که این در دوره آقای خاتمی بود که... رادیو عصر جدید .جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

فایل صوتی

جهت شنیده صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter