صوتی

اعدامهای گروهی و علت انتشار نوار مرحوم منتظری: مصاحبه رادیو عصر- ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

بنی صدر:نوارآقای منتظری قبلا در خاطرات او منتشر شده بود ، آن خاطرات را هم در خارج از کشور کسانی که در خط و ربط استقلال وآزادی هستند چاپ و منتشر کردند  منتها فرهنگ کتبی در ایران هنوز ضعیفه  حتی برای اینها که الان در خارج از کشور هستند این نوار خیلی صدا کرده بلحاظ اینکه میشنوند.

اگر سالها پیش آن را در آن خاطرات خوانده بودند و احساس مسئولیت کرده بودند و برای حق حیات ارزش بایسته را قائل شده بودند  بسا میتوانستند یک جنبش همگانی را برای اینکه این رژیم آدمکش و جنایت پیشه را مهار کنند ،حالا اگر نه تغییر دهند ، این امکان را از خود دریغ کردند.

اول بار که خبر از داخل رسیده بود ، درست همان زمانیکه این کشتار ها انجام می شد این خبر در انقلاب اسلامی منتشر شد ولی توجه ای را به خود جلب نکرد، سانسور در داخل خیلی شدید بود تا اینکه نامه ای از ترکیه دریافت داشتم به همراه یک یاداشت که نوشته شده بود که این را در دفاع از حقوق این مردمی که اینجور قربانی میشوند از این دونامه استفاده شود، به زبانهای مختلف ترجمه شد و در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت.

آنوقت ادعا شده بود که انتشار این نامه ها سبب برکناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری شده است ، این ادعا  دروغ بود بلحاظ اینکه علت واقعی برکناری آقای منتظری ماجرای ایرانگیت بود که سبب شد برادر داماد او را هم با چند نفر دیگر اعدام کردند،

آنها را بخاطر جنایتهایی که کرده بودند کاری بکارشان نداشتند ولی ... درگفتگو با رادیو عصر جدید . جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

 

 

لطفا جهت شنیدن صدا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter