سخنان آقای بنی صدر با داشن آموزان و دانشجویان به مناسبت شروع سال تحصیلی ۱۳۹۰

 

من شما را به شناختن حقوق خویش و شناختن مسئولیت خود فرا می‌خوانم.

 

هنوز کشوری که در آن دانشجو و دانش آموز هدف یاب و تشخیص دهنده آنچه را که می‌خواهند بیاموزند، و مدرسه و دانشگاه وسیله آنها باشد، نیست. در دنیای امروز مدرسه، دانش آموز را برای هدفی که نظام اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌کند، تربیت میکند. با وجود این در کشوری مثل ایران شما جوانان و نوجوانان تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش را می باید از شناسایی حقوق خویش به عنوان انسان، استقلال خود به عنوان انسان، آزادی خود به عنوان انسان، استقلال خود به عنوان یک ملت و آزادی خود به عنوان یک ملت و حقوق ملی آغاز کنید. اینکه در کشور ما در دبستان، در دبیرستان و در دانشگاهها این حقوق آموزش داده نمی‌شوند، نمی باید شما را از اهمیت شناسایی این حقوق و عمل کردن به این حقوق غافل کند. اگر اینها را به شما نمی آموزند به خاطر این است که نمی‌خواهند که شما نسل حقوقمندی بشوید و به عنوان جوان، نیروی محرکه تحول در جامعه‌ای بگردید برای اینکه آن جامعه استقلال و آزادی پیدا کند، رشد پیدا کند و از راه رشد در جهان امروز به مثابه یک ملت بزرگ نقش پیدا کند. 

پس من شما را به شناختن حقوق خویش و شناختن مسئولیت خود فرا می‌خوانم. و عمل به اقتضای این مسئولیت، به مثابه نسلی که می باید انقلاب ایران ـ که در حقیقت باید بگویم انقلابهای ایران ـ به هدفی راهبر بشوند که این انقلابها داشته‌اند و هنوز تحقق نیافته اند، فرا میخوانم. و آن هدف اصولی هستند که در این انقلابها همواره راهبر بوده‌اند: استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی.

 امیداوارم که سال تحصیلی را شاد و توانمند آغاز ‌کنید و به مثابه نیروی محرکه عامل تحرک و شادابی و جوانی در همه جامعه می‌شوید و ایران سرانجام به استقلال و آزادی می یابد و در استقلال و آزادی رشد می‌کنید.

 

شاد و پیروز باشید.


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter