صوتی

ارزش رأی در نظام ولايت مطلقه فقيه- و " انتخاب" جنتی :رادیو عصر جدید -4-3-95

همه آن چیزی که از آن انتخابات مهندسی شده منظور نظر بود حاصل شده و بر سر شمایی که رفتید رای دادید چه کلاه گشادی رفت و شما هیچ عذری ندارید برای اینکه مرتب به شما هشدار داده شد.

حالا بر شما معلوم شد که کی بشما راست گفت و کی بشما دروغ گفت .

اگر شما مردمی که رای دادید بخواهید هیچ سانسور چی نمیتواند حقیقت را از شما بپوشاند . نمیخواهید و میترسید .

خود شما ارزش نگذاشتید به رایی که دادیدآنوقت انتظار دارید که رژیم ولایت مطلقه به رای شما ارزش بگذارد . خوب نمیگذارد .

بشما دروغ گفتند آنهایی که گفتند راه و چاره دیگری نیست و رای شما بحساب است و میبینید که تحول دارد انجام میگیرد و ... فردا آن مجلس ملاتاریا و ذوب شده در ولایت فقیه هم تشکیل میشود و آن هم همانند همین مجلس خبرگان از آن در خواهد آمد. خواهید دید.

آنها بشما دروغ گفتند . ولایت فقیه مطلقاً با ولایت جمهور مردم سازش ندارد و بنا بر این سازگار نیست با رای مردم  اگر شما حاکمیت دارید و رای شما بحساب است آن ولایت مطلقه چیست . اگر او بحسابه خوب رای شما به حساب نیست و فقط به یک حساب می آید و آن اینکه آقای خامنه ای بگوید که این مردم با ولایت فقیه بیعت کردند و توی دنیا هم بگویند که مردم خودشان اینها را انتخاب کردند و این دفعه خودشان رفتند و رای دادند.

اینکه آقای خامنه ای اصرار کرد که این آقای جنتی حتما بشود رئیس مجلس نه تنها تو دهنی زدن به آنهایی بود که رای دادند . نه تنها تو دهنی زدن به آقای هاشمی رفسنجانی . بلکه تکلیف جانشین خودش را هم معین کرد.الان معلومه که این مجلس آن کسی را جانشین آقای خامنه ای خواهد کرد که باید چراغ موشی برداشت و رفت دنبال آقای خامنه ای و گفت خداوندا او را دوباره زنده کن برای اینکه این کسی که جای او را گرفته صدبار از او هم بدتر است چون جریان بد و بدتر یک سویه است . از بد به بدتر . از بدتر به بدترین .

شمایی که رفتید و رای دادید اینها را میخواستید. خوب اگر میخواستید که شد پس راضی باشید... مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر .سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵

 

 

جهت شنیدن صدا لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter