صوتی

رادیو عصر جدید - بررسی و دروغ زدایی اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای

آقای خامنه ای ۱۰ راهکار و بقول خودشان رهنمود داده که هرگاه حکومت این راهکار ها را اجرا کند اقتصاد ایران توانا میشود و تحریمها نمیتوانند اثر گذار باشند ، اینکه این تدبیر ها کاربرد دارند و با هم تناقض ندارند یک امره اما امر مهمتر این است که این راهکار ها را چه کسی باید اجرا کند در چه روابطی باید اجرا کند، اگر همین سوال را این آقا از خود میکرد  میدید که در راهکارهای او چند غایب مهم و یا چند عامل مهم از قلم افتادند ، اولش انسان ، شهروندان ایرانی ، دوم طبیعت ایران ، سوم جامعه مدنی ، چهارم دولت ، پنجم اندیشه راهنما ، ششم رابطه با دنیای خارج ، ایشان راحت اینها را از قلم انداخته و یادش رفته که اگر این وضعیت اقتصاد چنان است که شما این ۱۰راهکار را رهنمود می دهید .خوب این اقتصاد که خود بخود اینجور نشده . یک عواملی اقتصاد ایران را به این روز انداخته اند و یک عواملی طبیعت ایران را بیابان کرده اند ، یک عواملی بیکاری ایجاد کرده اند، یک عواملی انسان ایرانی را از تولید کننده به مصرف کننده بدل کرده اند ، خوب آنها کدامها هستند، آنها راهکارهای  اصلی هستند که بکلی غایبند، اگر این حکومت میتوانست راهکارهایی را بکار ببرد که اقتصاد را تولید محور ومستقل و توانا به رشد خود انگیخته بگرداند خوب چرا اقتصاد ایران به اینروز افتاد ، اصلا چرا در خرداد ۶۰ کودتا کردید یعنی در واقع قبل از آن در انتخابات مجلس تقلب کردید ، حتی قبل از آن با گروگانگیری چرا گودتا کردید ، چرا آقای خمینی گفت اقتصاد مال خر است ، چرا گفت که بنی صدر میخواهد ایران را سویس و فرانسه کند . مردم ایران برای اسلام انقلاب کردند ... مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر .جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۹۵

 

 

برای شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter