صوتی

رادیو عصر جدید - هاشمی رفسنجانی، تسلیم مهندسی انتخاباتی خامنه ای شده است23-11-94

آقای هاشمی  فهرستی برای تهران انتشار داده ، شما ایرانیان به این فهرست مراجعه کنید ،غیر خودش و آقای روحانی که اگر بتواند بگوید که آدم آقای خامنه ای نیستند که مشکل میشود گفت که حتی این دونفر هم آدم مقام معظم رهبری نیستند ، بقیه همه از عوامل آقای خامنه ای هستند ، چهار نفر اسمشان نیست همانهایی که میگویند بیایید رای بدهید که اینها از صندوق نیایند بیرون ،خوب این دعوای شخصی که شما دارید آقای هاشمی رفسنجانی اگر خودت و آقای روحانی را میکردی نامزد خوب میشد گفت به اینکه اینها میگویند ما مستقل هستیم از آن و ذوب شده نیستیم ولی بقیه آن افرادی که شما معرفی کردید  همه ذوب شده اند، آن مهندسی جوری انجام گرفته که شما کس دیگری هم نداشتید که بذارید جای اینها و نمی توانستی هم فقط دوتای خودتان را بیرون بدی . پس تسلیم شدی و مهندسی آقای خامنه ای را پذیرفتی ،الا اینکه شما می خواهید آن چهار نفر نباشند ، آنها هم میخواهند که شما دو نفر نباشید  خصوصا شما چون آنها حسن روحانی را در لیستشان گذاشتند و شما را نگذاشتند.

حالا شما مردم ایران میخواهید بازیچه این دعوای آقای مصباح یزدی و هاشمی رفسنجانی بشوید  که بعضی بروند رای بدهند که هاشمی رفسنجانی نشود و بعضی رای بدهند که مصباح یزدی نشود.

حالا حتی آن مسئله وجدان ، شعور و حقوق خویش نبود  رفتن به پای صندوق برای شرکت در همچین بازی بچه گانه و ابلهانه حقیرانه واقعا خیلی تحقیر آمیز بود.تکلیف مجلس از الان معلومه بخودتان وعده الکی ندهید .

 

لطفا برای شنیدن صدای مصاحبه اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter