صوتی

مصاحبه رادیو عصر جدید - نقش نظام ولایت فقیه در سقوط وانحطاط اخلاقی جامعه

این رژیم ولایت فقیه هم دین را فاسد کرده و هم دولت را فاسد کرده و هم در خود جامعه زور را قائمه و رابطه ها از نخست رابطه با قدرته ، اینه که فساد را عمومی کرده ،اما این نه اینکه مخالفین این رژیم بیکارند و آنها در این فساد عمومی سهمی ندارند،

این ترور اخلاقی که این به اصطلاح اپوزیسیون میکنه ، این ضد اطلاعات که بقول  خودشان شب و روز نشر میدهند ، این تخریب مداوم واین خشونت دائمی که روش کار این به اصطلاح اپوزیسیون زور پرست هم نقش داره در انحطاط اخلاقی جامعه ،چون اگر شما مقابل شدید با همچین تخریبی ، باید سازندگی کنی ، وقتی در یک جامعه ای حق بکلی بی محل شده ، مرتب باید این حق را بیاد این جامعه بیاوری، باید الگوهای زندگی بر حق بشوی تا آن جامعه با این شعور و آگاهی بر بیماری خودش بتواند بعمل بر بخیزد برای فساد زدایی .

اگر آنها که خود را مخالف این رژیم می شناسند و میخواهند که از این منجلاب بیرون بیایند ، راه و روش می پرسند ، عرض می کنم که راه و روش این است که زور و زورمداری را رها کنند ، به حق و حق مداری باز گردند .

امیدوارم که شما مردم ایران دل نسپردید به مرگ ، تصمیم بگیرید ، عزم میکنید بر زندگی و به اخلاق بها می دهید .

باز هم شما را به قیام میخوانم ، به برخواستن برای اخلاق...در مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر . جمعه ۲۰ /آذر/۱۳۹۴


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter