صوتی

مصاحبه رادیو عصر جدید - جنگ در سوریه و نقش ابرقدرتهای نظامی

بنی صدر : هر گاه روسها موفق بشوند داعش را مضمحل کنند آنوقت وضعیت بکلی فرق میکند،ایران آن کمر بند سبز را تحت هژمونی روسها و تحت سرپرستی روسها قرار میگیرند ، یعنی بجای اینکه آن کمربند درست بشود اینها بشوند آقای منطقه و خودشان هم ناچار تحت سپر روسها قرار بگیرند ،اینطرف غربی هم همچنین وضعیتی را نمیخواهد، داعش هم نان این را میخورد  نه اینکه داعش یک چیزی است که دنیا از پسش بر نمی آیند، نه ،تمام دنیا هر کدام یک بد بختی دارند و آن دینامیک قدرت اینها را در رابطه ای با هم قرار داده که نتیجه این رابطه شده این آقای داعش .

اگر فرض کنیم که آمریکا هم قشون وارد کند و داعش را از عراق پاکسازی کنند و بروند به خاک سوریه و در آنجا هم کلک داعش را بکنند و همین منطقه را در اختیار بگیرند

، وضعیت دیگری پیش می آید و... در مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر . جمعه  ۱۳۹۴/۰۹/۱۳

 

برای شنیدن صدا لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter