صوتی

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر- چرایی حمله های آقای خامنه ای به رفسنجانی و روحانی

94-09-06بنی صدر :ما گفته بودیم که در توافق وین سه بخش محرمانه داشت که یکی از آنها حظور ایران در این جنگ های منطقه که در واقع ایران عملا در این باتلاق گرفتار شده ،یعنی رژیم ، ایران را گرفتار کرده، بعد از قرارداد وین روسها هم در آنجا حاضرند، ایران بود ولی انکار میکرد ، اما حالا خیلی علنی میگویند که ما هستیم و داریم میجنگیم ، خوب این جنگ در عراق و سوریه  چه نوع جنگیه ؟

زمینه ساز این جنگ  آن کمر بند شیعه است که نخست در آقای خمینی القا شد و از آن به بعد تا امروز هم فکر راهنمای رژیم است در سیاست منطقه ای و افرادی از فرماندهان سپاه خیلی روشن و واضح  میگویند که آقای پوتین به این نتیجه رسیده که شیعه از چنان عقلانیتی برخورداره که میشود با او متحد شد بر ضد افراطیهای سنی ، خوب این همان جنگ شیعه و سنی است دیگه، خوب مگه آقای خامنه ای نمیگوید نفوذ ،خوب نفوذ همینه ، یک نفوذ آن کمربند شیعه است که آقای عرفات رفت پیش آقای خمینی و برایش قسم خورد وگفت که آقا فریب این فکر را نخور اینها دام است ، مگر آقای خمینی شنید . خیر نشنید و جنگ را هشت سال در سود انگلیش.آمریکا و اسرائیل ادامه داد ،بعد از او مگر آقای خامنه ای شنید ، نه  نشنید  خوب چرا نشنید با اینکه این روشنه که این یک فکر نفوذی است ،چرا نشنید برای اینکه این در داخل برای حاکمیت ولایت مطلقه بر کشور نیازمند این رابطه قوا در بیرون مرزها است به ترتیبی که این در درون مرز ترس ایجاد کنه و مردم را با این ترس از حرکت باز بداره.

آقای خامنه ای ، شما از اول عامل نفوذی بودید، برای اینکه پوشید بودید و جامعه شما را نمیشناخت ، شما چه وقت این طرز فکری را که الان دارید را به جامعه اظهار کرده بودید، آیا در دوره شاه شما آقای خامنه ای این شعار النصر بالرعب را برنامه کار خود کرده بودید ،نه نکرده بودی وکسی نمی شناخت که شما همچین آدمی هستی ، پس شما ها بودید عامل نفوذی و واقعا هم بودید .این شماهستید که میروید بطرف قدرت خارجی برای اینکه از آنها استفاده کنی برای حکومت بر کشود... مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای

بنی صدر جمعه 6 آذر 94 برابر با 27-11-2015

 

برای شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter