صوتی

رادیو عصر جدید : ایران استقلال و آزادی را از ستارخان و باقرخان و یارانش بدست آورد

 مصاحبه رادیو عصر جدید در تاریخ 22 آبان 94  : اینها زندگی را به ایران برگرداندند ، در تمام ایستادگی ها آذربایجان نقش اول را داشت ، بیخود ی که نگفتند آذربایجان  سر ایران است .

آنها بودند که بر حق ایستادند و شدند وهیچ کس باور نمیکرد که میشود و شد، اگر ما هم بر حق ایستاده ایم ، اطمینمان داریم که ایران را به استقلال و آزادی باز میگردانیم و ایرانیان میشوند شهروندان حقوقمند ، بلحاظ یک رشته تجربه ها در تاریخ بشری و خصوصا در تاریخ وطن خودماست که همه گویای این است که اگر بر حق بایستی پیروز میشوی ، یک نمونه اش این ستارخان و باقرخان هستند ، نمونه دیگرش مصدق است که ایستاد بر حق ، نمونه بعدیش  ما هستیم که بر حق ایستاده ایم .

خواهران و برادران و مردم عزیز آذربایجان ، شما چه انتظاری از این فرستنده های رژیم دارید ، قیام باید بکنید. اعتراض باید بکنید ، اما بیشتر از این باید بکنید ، باید به روش ستارخان و باقرخان عمل کنید، باید برخیزید برای اینکه ایران استقلال و آزادی  پیدا کند، بر خیزید برای اینکه ایران انقلاب خویش را باز بیابد و به هدفهایش تحقق ببخشد، این آن انتظار است که از شما میرود ... در مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر . جمعه 22 آبان 1394

 

 

برای شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter