صوتی

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر :نقش آقای خامنه ای در ایجاد بحرانها

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر در تاریخ 15/8/94 : قبل از اینکه آقای روحانی به ریاست جمهوری برگزیده شود ما پیش بینی کرد ه بودیم که ایشان دو ماموریت دارد ، یکی حل بحران اتمی و دومی حذف سران فتنه ، آن اولی که انجام گرفت ،دومی هم مقداری انجام گرفته وحالا که آقای خامنه ای و آقای جعفری فرمانه سپاه از فتنه چهارم صحبت کردند،  این دیگه وارد عمل شده ولی دایره اش محدود به حذف سران فتنه نمیشود بلکه یک دامنه گسترده دارد .

شما ایرانیان خوب گوشها را باز کنید و تامل کنید ، پیشا پیش داریم ویژگیهای آن بحران را برای شما توضیح میدهیم.

اگر هوشیار باشید ،اگر بی تفاوت نمانید و اگر به عمل برخیزید میتوانید مانع از این بشوید که این بحران  باقیمانده ،هستی شما را بر باد ندهد .

افراد سپاه خوب گوش کنند .

 نگون بخت ترین مردم ایران شما افراد سپاه هستید ، بدلیل اینکه از دید مردم شما آفت و بلای جان ملت هستید و مغضوب و منزوی هستید ،در خود سپاه هم که تحت کنترل شبانه روزی هستید ، آیا این زندگی در جهنم نیست؟ خوب چرا خودتانرا به این زندگی گرفتار کردید ، برای اینکه این وطنتان نابود بشه ؟...

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر. جمعه ۱۳۹۴/۰۸/۱۵

 

برای شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter