صوتی

مصاحبه رادیو عصر جدید : تناقض گويی های آقای خامنه ای در ديدار با اعضای مجلس خبرگان

تاریخ انتشار 13 شهریور 94 - ولایت فقیه کاربردی جز زور ندارد .یعنی جز برای بکار بردن زور قابل استفاده نیست.

از وقتیکه آقای خمینی مدعی ولایت و بعد هم ولایت مطلقه شد تا از دنیا رفت و از زمانی که این آقا رهبر شد تا امروز ، لطف فرموده یک مورد را بگویند که ایشان بعنوان ولی امر زور بکار نبره اند ، فقط یک مورد. نیست و نمیتواند باشد برای اینکه زمینه عمل این ولایت زوره .

حالا شما در تهران مانور بسیج را انداختی آقای رهبر،این دنیاست، شما ببینید غیر مستبد ها چه کسی از این کارها میکنه ، این  یعنی اینکه میترسی از جنبش مردم ،  اما بترس از اینکه این افراد نیروهای مسلح هم یک وقت به خود بیایند و به خود بعنوان انسان پی ببرند و خود را بعنوان انسان حقوقمند کشف بکنند و شرمنده بشوند از اینکه وسیله زورگویی به این مردم شدند ، شرمنده بشوند از اینکه ستون فقرات استبداد ویرانگری شدند که جز خیانت .فساد و جنایت نمیتواند و نمیکند، شرمنده بشود از اینکه یک ملتی را که گل را بر گلوله پیروز کرده بود ، اینسان اسیر زور کردند ، شرمند بشوند از اینکه ایران را در جهان خفیف کردند و شرمنده بشوند از اینکه ... در مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر . جمعه 13 شهریور94

 

برای شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter