کتابها

درس تجربه

 

darse tajrobeخاطرات ابوالحسن بنی صدر (اولین رئیس جمهوری ایران)

به کوشش: حمید احمدی (عضو جامعه بین المللی تاریخ دانان شفاهی)

همه حقوق این کتاب محفوظ است

انجمن مطالعات و تحقیقات تاریخ شفاهی ایران (برلین)

چاپ : انتشارات انقلاب اسلام

چاپ اول شهریور ۱۳۸۰

برای پیاده کردن کتاب

 

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter