کتابها

نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد

 

Mosadeg 0100x0140 075 (1)ابوالحسن بنی صدر – جمال صفری

تاریخ انتشار ۱۴ اردیبهشت ۸۷

 

تاریخی که در دسترس مطالعه دارید، یکسره از زبان اسناد است. توضیح ها نیز یا سندها و یا قولهای کسانی هستند که خود در نهضت ملی ایران، در مقام موافق یا مخالف نقش داشته اند. این تاریخ نه تنها اصل ها و اندیشها های راهنما و نیز گفتارها و کردارهای کسانی را، از زبان اسناد گزارش می کنند بلکه به نسل هایی که از پی یکدیگر می ایند می آموزد اصل و اندیشه راهنمای آزادی...

برای پیاده کردن کتاب

 

برای پیاده کردن کتاب

 

 

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter