تصویری

۳۲ سوال که تکرار می شوند

 چرا با مجاهدین همکاری کردید = قسمت اول

http://www.youtube.com/watch?v=Ir2p15IBbVU

 چرا با مجاهدین همکاری کردید = قسمت دوم

http://www.youtube.com/watch?v=MCZqaUI8o70

 چه کسانی در انفجار حزب جمهوری دست داشته اند

http://www.youtube.com/watch?v=55KmiocRslo

 فخرالدین حجازی گفته شما با لباس زنانه فرار کردید

http://www.youtube.com/watch?v=BnajCuvyOT8

 پهلوی طلبها وداستان موی زن برق دارد

http://www.youtube.com/watch?v=WlkXeSRNO_0

 چرارژیم مافیا ها میگوید شما در جنگ خیانت کردید

http://www.youtube.com/watch?v=VhFFx9U3hXA

 آیا انفجار هواپیمای فرماندهان نظامی عمدی بود

http://www.youtube.com/watch?v=6JYzg0FzU-0

نقش شما در انقلاب فرهنگی چه بود

http://www.youtube.com/watch?v=YJeP-NBZFSQ

 چرا شما را سانسور میکنند حتی ملی مذهبی ها

http://www.youtube.com/watch?v=snWr0dNDb4I

 چرا با ولایت فقیه مخالفت کردید

http://www.youtube.com/watch?v=qYqb_56LeCc

سئوال = راه امام چگونه راهی است و از کجا منحرف شد

http://www.youtube.com/watch?v=hio92NdOrAc

 آیا خطر بقدرت رسیدن رضا پهلوی یا رجوی وجود دارد

http://www.youtube.com/watch?v=xVcDqkv_v8w

 نظرشمادر باره سرنگونی رژیم چیست

http://www.youtube.com/watch?v=zlzSsPIZpXo

چراهواپیماهای آمریکائی درطبس را بمباران کردید

http://www.youtube.com/watch?v=UC0iLFvgV2A

چهار نفر رهبران گنبد را چه کسانی کشتند

http://www.youtube.com/watch?v=iEgLFLWEHgk

شما گفتید که موی زن اشعه دارد

http://www.youtube.com/watch?v=5CvtAnNdYos

چرا کودتا نکردید در حالیکه ارتش با شما بود

http://www.youtube.com/watch?v=TYkdxvcqv94

چرا دخترشما با رجوی ازدواج کرد

http://www.youtube.com/watch?v=7BjI1P1KUp4

شما گفته اید که موی زن اشعه دارد

http://www.youtube.com/watch?v=SuIvzNYjERE

شما به ارتش گفتید که پوتین هایتان را در نیاورید

http://www.youtube.com/watch?v=a3fIxSLNJbk

چرا زورپرستان شما را عامل انقلاب فرهنگی میدانند

http://www.youtube.com/watch?v=-z6fD8I1x9s

چرا در برابر رفراندم آری یا نه خمینی سکوت کردید

http://www.youtube.com/watch?v=701-FDKFYuE

چرا با کمونیست ها مخالف بودید

http://www.youtube.com/watch?v=9XSJFwCfrzY

چرا کاندید ریاست جمهوری شدید

http://www.youtube.com/watch?v=NbisJUMcIh4

شما کفتید مجلس قلابی است پس چرا پذیرفتید

http://www.youtube.com/watch?v=msHhV7nDBvU

چرا در نشریه شما مسا ئل دینی طرح نمیشود

http://www.youtube.com/watch?v=As6IDiEKkUQ

آیا آمادگی پذیرفتن پست ریاست جمهوری را دارید

http://www.youtube.com/watch?v=jfKAHg_NQYo

هنوز خودتان را منتخب مردم میدانید

http://www.youtube.com/watch?v=LIWF7wsyUPU

چرا شما خودتان را معتمد مردم میدانید

http://www.youtube.com/watch?v=j7I2wywauz8

چرا عضو شورای انقلاب شدید

http://www.youtube.com/watch?v=9OiCDjwm-4k

چرابعد از 33روزازحمله عراق اعلان جنگ کردید

http://www.youtube.com/watch?v=MMX3VeIfJeA

جنگ مسلحانه درخرداد 60 چگونه بوجود آمد

http://www.youtube.com/watch?v=ifDxd2CsEZ4

آیا انتقادی هم به خودتان دارید

http://www.youtube.com/watch?v=uMxt49yWEOA

چرا شما حاضر شدید رئیس جمهور بشوید

http://www.youtube.com/watch?v=ATR2gUqXyOA

 

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter