صوتی

صد مصاحبه صوتی با ابوالحسن بنی صدر

بنی صدر: «سیدعلی» هم به سرنوشت «بن‌علی» دچار خواهد شد

http://www.4shared.com/audio/FSVtjLzl/Banisadr89-10-25

بنی صدرپیام مردم تونس بشما ایرانیان این است که برخیزید وبه جنبش ادامه دهید تا پیروزی 

http://www.4shared.com/audio/_C_MVA_K/Banisadr89-10-24

بنی صدرخامنه ای نقش خود را بعنوان رهبر و تنظیم کننده امور دولت از دست داده است

http://www.4shared.com/audio/PjvVwsKE/Banisadr89-10-21

بنی صدر: تشکیل پرونده برای حرفهای مشایی, بیانگر درماندگی شدید فکری رژیم است

http://www.4shared.com/audio/FCgmQGQd/Banisadr89-10-21

پرسش از بنی صدر: دورنمای حمله به ایران را چه اندازه نزدیک می بینید؟ 

http://www.4shared.com/audio/NEiA6RI3/Banisadr89-10-17

پرسش از بنی صدر: چگونه می توان سران رژیم را بخاطر جنایت های اخیر در دادگاههای بین المللی محاکمه کرد؟

http://www.4shared.com/audio/5mYKQPLt/Banisadr89-10-15

بنی صدر: ایرانیان بدانند هرچه ترس از خطر تجزیه ایران بیشتر، امکان تحول در ایران نیز دیرتر

http://www.4shared.com/audio/8n1vDluW/Banisadr89-10-13

بنی صدر:رهبران جنبش سبزبااین مواضع به بن بست خواهند رسید 

http://www.4shared.com/audio/pdcl4Dbx/Banisadr89-10-13

پرسش از آقای بنی صدر: آیا اظهارات اخیر آقای خاتمی دال بر شکست در طرحشان نیست؟

http://www.4shared.com/audio/qxtP0ICM/Banisadr89-10-11

بنی صدر:تبریک به مسیحیان جهان بلحاظ اینکه آن پیامبر پیامبر عشق بودوامیدوصلح

  http://www.4shared.com/audio/WF-kJNkY/Banisadr89-10-03

بنی صدر:سازمان مجاهدین خلق پایگاه مردمی درایران نداردوآمریکائی ها به این مسئله واقف هستند

http://www.4shared.com/audio/5cN8BWha/Banisadr89-10-02

نگرش ابوالحسن بنی صدر در مورد سکولاریزم در دومین نشست جامعه جهانی دموکراسی برای ایران 

http://www.4shared.com/audio/vdXcCCza/Banisadr89-10-01

Banisadr89/09/26=بنی صدر:اگر گاندی اعتصابش را می شکست نه گاندی می شد نه هند استقلال می یافت 

http://www.4shared.com/audio/d4BZbwQz/Banisadr89-09-26

Banisadr89/09/21= بنی صدر:همه جنایات از دوره آقای خمینی شروع شد. در گفت گو با صدای آمریکا 

http://www.4shared.com/audio/M7OJc8j6/Banisadr89-09-21

Banisadr89/9/19=نظر آقای بنی صدردرباره لائیسیته وافشاگری ویکی لیکس در گفتگو با رادیو عصر جدید 

http://www.4shared.com/audio/mqFCNGAd/Banisadr89-09-19

Banisadr89/9/18=گفت و گو با آقای بنی صدر راجع به چگونگی شکل گیری کودتای سیاسی برعلیه ایشان و نقش اصلاح طلبان امروزی در آن روز

http://www.4shared.com/audio/iZRzIVkY/Banisadr89-09-18

Banisadr89/9/17= بنی صدر:به دانشجویان و جوانان هشدارمیدهم اگرملتی خود به سرنوشت خودنپردازدبه قدرت های خارجی اجازه میدهد برای اوتصمیم بگیرند

http://www.4shared.com/audio/2H121_X2/Banisadr89-09-17

Banisadr89/9/12=انتخابات ازادوتحولات سیاسی درایران درگفتگوی شهلابهاردوست با اقای بنی صدر

http://www.4shared.com/audio/DPNeYv8v/Banisadr89-09-12

Banisadr89/9/7= بنی صدر:هرآنچه زور پدیدمی آوردضدفرهنگ است،فرهنگ فرآورده آزادی واستقلال انسان است

http://www.4shared.com/audio/z_U7E9mr/Banisadr89-09-07

Banisadr89/9/7= بنی صدر :حمله آقای خامنه ای به بنی صدر بخاطر قوت گرفتن روز افزون خط استقلال وآزادی است 

http://www.4shared.com/audio/d7W-YBn2/Banisadr89-09-07

Banisadr89/9/5= بنی صدر:سی سال است که کاراین رژیم شده بحران سازی وبهانه تراشی برای قدرتهای جهانی 

http://www.4shared.com/audio/DswhQube/Banisadr89-09-05

Banisadr89/9/4= بنی صدر:آقای خمینی پایبند به قانون اساسی نبودو برخلاف قانون اساسی رئیس جمهور را عزل کرد 

http://www.4shared.com/audio/8iYJQFi0/Banisadr89-09-04

Banisadr89/9/1=بنی صدر: عظیم آقاجانی و سید احمد تهماسبی از سپاه قدس بر قاچاق اسلحه در نیجریه تصدی داشتند 

http://www.4shared.com/audio/9h9LhZSR/Banisadr89-09-01

Banisadr89/8/28= بنی صدر.هرگروهی که ادعای مبارزه برای دمکراسی میکند باید دردرون سازمانش هم دمکراسی حاکم باشد 

http://www.4shared.com/audio/oYGywwBF/Banisadr89-08-28

Banisadr89/8/24=ابوالحسن بنی صدر: رژیمی که به تمام دنیا باج میدهد, خود میگوید که مشروعیت ندارد 

http://www.4shared.com/audio/5HIMDebb/Banisadr89-08-24

Banisadr89/8/21=بنی صدر:آقای رفسنجانی میگفت دانشگاها پایگاه بنی صدراست واین پایگاه را باید بست 

http://www.4shared.com/audio/Fm09JVPY/Banisadr89-08-21

Banisadr89/8/19=اختلاف نظر در باره ایرانیت و یا عربیت حکومت کنونی ایران.گفتگو با ابوالحسن بنی صدر 

http://www.4shared.com/audio/TS5hI3DY/Banisadr89-08-19

Banisadr89/8/17=بنی صدر. گروگانگیری درآمریکا طراحی وتوسط عوامل شان درایران به اجراگذاشته شد

http://www.4shared.com/audio/3r3PnLhn/Banisadr89-08-17

Banisadr89/8/16=بنی صدر:دلیل آقای خمینی و دستیاران او برای معامله با جمهوری‏خواهان بر سر گروگان‏هااین بود که با جمهوری‏خواه‏ها خصوصاً با ریگانیسم استقراراستبداد ملاتاریا بسیار آسان‏تر می‏شد 

http://www.4shared.com/audio/9cjuwctF/Banisadr89-08-16

Banisadr89/8/15=بنی صدر:قانون هدفمندکردن یارانه ها درسودمردم نیست به این دلیل که هنوزاجرا نشده قیمتها رفته بالا

http://www.4shared.com/audio/P0hbclAQ/Banisadr89-08-15

Banisadr89/8/14=بنی صدر:آقای رفسنجانی گفت که تاریخ خواهد گفت که این ما بودیم که ریگان را به ریاست جمهوری رساندیم 

http://www.4shared.com/audio/2_J9uO--/Banisadr89-08-14

Banisadr89/8/12=سالروز گروگانگیری سفارت آمریکا.در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

http://www.4shared.com/audio/GYtjkfJm/Banisadr89-08-12

Banisadr89/8/7=بنی صدر:آنچه در قم تجلی کرد ولایت اسلحه بود نه ولایت فقیه. آقای خامنه ای ولایت فقیه را در قم دفن کرد 

http://www.4shared.com/audio/YDVRQbVu/Banisadr89-08-07

Banisadr89/08/04=کنکاشی در مورد شورای ملی مقاومت.مصاحبه محمد حسین سبحانی با ابوالحسن بنی صدر 

http://www.4shared.com/audio/Wt4aKLgt/Banisadr89-08-04

Banisadr89/08/03=درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب در مورد سیاست های دولت دهم .گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

http://www.4shared.com/audio/Oz-ncFQQ/Banisadr89-08-03

Banisadr89/8/3=ارزیابی جنبش سبزدر گفتگو ی ابوالحسن بنی صدر با تلویزیون ایرانیان 

http://www.4shared.com/audio/gFF6gnIl/Banisadr89-08-03

Banisadr89/7/30=بنی صدر: آقای کروبی شما نماینده مردم و سرپرست بنیاد شهید بودید چگونه این خود سانسوری را توجیه میکنید؟ 

http://www.4shared.com/audio/ODJe2lQ3/Banisadr89-07-30

Banisadr89/7/26=موانع استقرار سازماندهی حاکمیت مردم.مانع اقتصادی:درگفتگو باابوالحسن بنی صدر  

http://www.4shared.com/audio/lncHkaK8/Banisadr89-07-26

Banisadr89/7/24=رفع شبهه از نامۀ عزل آیت الله منتظری منسوب به آیت الله خمینی در گفتگوی ابولحسن بنی صدر با رادیو فرانسه 

http://www.4shared.com/audio/P_rmZnWw/Banisadr89-07-24

Banisadr89/7/23=بنی صدر.وضعیت دراین رژیم صدباربدترازرژیم شاه است.دروضعیت ترورزندگی میکنم هرروز.تروراخلاقی میشوم ازهرسوء 

http://www.4shared.com/audio/rGGYotQT/Banisadr89-07-23

Banisadr89/7/16=بنی صدر:30سال است تلاش میکنیم جبهه ای از گرایشهای مختلف بوجود بیاوریم ولی حاصلی نداد چرا؟ 

http://www.4shared.com/audio/gBarMI2J/Banisadr89-07-16_30

Banisadr89/7/10=بنی صدر:واقعیت های علل شروع وادامه جنگ هشت ساله درادامه دروغ پردازی های هاشمی رفسنجانی 

http://www.4shared.com/audio/r0avxela/Banisadr89-07-10

Banisadr89/7/9=بنی صدر: آنهائیکه اطلاع دارند هر لحظه ای که در انتشار اطلاعات تاخیر کنند مرگ را برای خودشان خریدند و به رژیم گفته اند بیا مارا بکش 

http://www.4shared.com/audio/89og1AON/Banisadr89-07-09

Banisadr89/7/4=بنی صدر: یارانه یعنی کنترل مردم توسط دولت چون مردم حقوق بگیر دولت میشوند و با هر مخالفتی این حقوق قطع میشود 

http://www.4shared.com/audio/yMvVuxqV/Banisadr89-07-04

Banisadr89/7/2=پیام ابولحسن بنی صدر به دانشجویان و دانش آموزان بمناسبت آغاز سال تحصیلی

http://www.4shared.com/audio/IwsYLUNJ/Banisadr89-07-02

Banisadr89/6/30گفتگوی امیر جواهری با دکتر ابوالحسن بنی صدر در باره تحریم اقتصادی ایران توسط سازمان ملل و آمریکا و تاثیرات آن بر زندگی مردم ایران

http://www.4shared.com/audio/wMfWH4Nc/Banisadr89-06-30

Banisadr89/6/30=جنگ عملی شیطانی است. گفتگو با ابوالحسن بنی صدر به مناسبت سال روز شروع جنگ عراق با ایران 

http://www.4shared.com/audio/you6fRPR/Banisadr89-06-30

Banisadr89/6/26=بنی صدر:جنبش مردم از سال پیش تا امروز تر س در دل آقای خامنه ای و دستیارانش انداخته است

http://www.4shared.com/audio/6IfFxphW/Banisadr89-06-26

Banisadr89/6/25=بنی‌صدر:الان قدرتی را که ولی فقیه در ایران دارد تنها با قدرت فرعون و پاپ در قرون وسطا قابل مقایسه است 

http://www.4shared.com/audio/d6uB3Rg4/Banisadr89-06-24

Banisadr89/6/24=بنی صدر:اگراصل بر ولایت جمهور مردم است مراجعه به قدرتهای خارجی را با چه منطقی میتوان توجیه کرد 

http://www.4shared.com/audio/InPbg0a8/Banisadr89-06-24

Banisadr89/6/19=بنی صدر:دولت ایران یک دولت بیگانه است وهمه در رابطه با دنیای خارج است که میخواهند موقعیت خودشانرا در ایران حفظ کنند 

http://www.4shared.com/audio/aMd8dEtB/Banisadr89-06-19

Banisadr89/6/12=بنی صدر:انسان هر نظری نسبت به آقای کروبی داشته باشد ناگزیرمقاومت اورا می باید ستایش کند 

http://www.4shared.com/audio/WG12S0Mf/Banisadr89-06-12

Banisadr89/6/5=بنی صدر:آقای خمینی گفت اگر 50هزارنفر هم اعدام شوند,ولایت فقیه باید مستقر شود 

http://www.4shared.com/audio/0ngV3Lzy/Banisadr89-06-05

Banisadr89/5/29=بنی صدر:کودتای شکست خورده توسط دوآیت الله بهبهانی وکاشانی به پیروزی رسید 

http://www.4shared.com/audio/_VtwH9gt/Banisadr89-05-29

Banisadr89/5/28=بنی صدر:سکوت روحانیت در برابر کودتا همیشه مورد اعتراض بود

http://www.4shared.com/audio/bVcxXhk3/Banisadr89-05-28

Banisadr89/5/27=بنی صدر:به دلیل ماهیت این رژیم،دم زدن ازاصلاح آن خودفریبی است

http://www.4shared.com/audio/H3Ypbyh7/Banisadr89-05-28

Banisadr89/5/23=اختلافات اصولگرایان با احمدی نژاد در گفتگو با ابولحسن بنی صدر 

http://www.4shared.com/audio/00G2mj1n/Banisadr89-05-23

Banisadr89/5/22=علل عقب ماندگی ما ایرانیان در چیست.در گفتگو باابوالحسن بنی صدر 

http://www.4shared.com/audio/TJBsPmkf/Banisadr89-05-22

Banisadr89/5/15=بنی صدر:آقای موسوی باید حقیقت را به مردم بگوید نباید بگوید که اگر مجبورم کنید میگویم

http://www.4shared.com/audio/lRwQyM0G/Banisadr89-05-15

Banisadr89/5/15=نهضت مشروطیت از دید گاه موسوی،خاتمی,رفسنجانی.در گفتگو با ابوالحسن بنی

http://www.4shared.com/audio/y6GnvHbq/Banisadr89-05-15

Banisadr89/5/14=بنی صدر:این قانون اساسی تجاوز به حق حاکمیت مردم است

http://www.4shared.com/audio/fUXAaXYk/Banisadr89-05-14

Banisadr89/5/8=بنی صدر: دین را از سیاست نمیتوان جدا کرد 

http://www.4shared.com/audio/yK-F1vhy/Banisadr89-05-08

Banisadr89/5/7=رهبریت جنبش دریک قالب آیاهاشمی میتواند بدیل این حاکمیت بحساب بیاید,گفت گوبا ابولحسن بنی صدر 

http://www.4shared.com/audio/Kz-F8Sjk/Banisadr89-05-07

Banisadr78/5/7=چرا ناگفته‌های جنگ را نمی‌گویند؟ گفتگوباابولحسن بنی صدر 

http://www.4shared.com/audio/hRFwhq38/Banisadr89-05-06

Banisadr89/5/6=بنی صدر:این رژیم رژیمی تک پایه است و قابل بقاء نیست 

http://www.4shared.com/audio/MEMU3B-4/Banisadr89-05-06

Banisadr89/5/5=میرحسین موسوی وجنگ هشت ساله .درگفت گو با ابولحسن بنی صدر 

http://www.4shared.com/audio/rubboLJo/Banisadr89-05-05

Banisadr89/5/4=بنی صدر: بایدبه تلاشها برای دراقلیت نگاه داشتن رژیم ولایت فقیه ادامه داد 

http://www.4shared.com/audio/oSD5YSHh/Banisadr89-05-04

Banisadr89/5/1=بنی صدر :کسی نمیتواند جانشین دیگری درگرفتن تصمیم بشود

http://www.4shared.com/audio/rPvJ3pO4/Banisadr89-05-01

Banisadr89/4/29= زن مرد ورابطه زن و مرد و مسئله جنسیت .در گفتگوبا ابولحسن بنی صدر

http://www.4shared.com/audio/SxC_RzWv/Banisadr89-04-29

Banisadr89/4/27=موانع تشکیل جبهه مردمسالاری از دید گاه ابولحسن بنی صدر  

http://www.4shared.com/audio/3EVcXFw3/Banisadr89-04-27

Banisadr89/4/19=آیا قانون اساسی اجازۀ سنگسار را می دهد؟گفتگو با ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایران

http://www.4shared.com/audio/wkkJhv2m/Banisadr89-04-19

Banisadr89/4/18=بنی صدر:اگر مردم از تردید به تصمیم عبور کنند آنوقت مسئله آلترناتیو کاملا حل میشود

http://www.4shared.com/audio/lpaZ0riy/Banisadr89-04-18

Banisadr89/4/17=بنی صدر :رژیم اعتراف میکند که گروگانگیری طرحی آمریکائی بوده

http://www.4shared.com/audio/VsWoXPqx/Banisadr89-04-17

Banisadr89/4/14=چرا عزل شدم»؛ انقلاب و جنگ قدرت در گفت‌وگو با بنی‌صدر

http://www.4shared.com/audio/SNsSQE8L/Banisadr89-04-14

Banisadr89/4/11=بنی صدر :من تقاضای رفراندوم کردم و آقای خمینی گفت اگر 35 ملیون بگویند بله من میگویم نه

http://www.4shared.com/audio/O2t7_Fc7/banisadr89-04-11

Banisadr89/4/5=بنی صدر:ولایت مطلقه فقیه ضدآموزش های قرانی است

http://www.4shared.com/audio/FfeUiptT/Banisadr89-04-05

Banisadr89/4/4=ابوالحسن بنی صدر : شبکه مافیا ها در مجلس شاخ به شاخ شدند 

http://www.4shared.com/audio/QMXdBikc/Banisadr89-04-04

Banisadr89-4-2=رادیو زمانه:آقای بنی صدر نزاع شما با آقای خمینی کجا بود و از کی آغاز شد

http://www.4shared.com/audio/UicVOOwf/Banisadr89-04-02

Banisadr89/3/28=بنی صدر:رژیم ایران تنها دولت درجهان است که اسباب مداخله برای قدرتهای خارجی در کشورخودرا فراهم میکند

http://www.4shared.com/audio/B-5UQN61/Banisadr89-03-28

Banisadr89/3/26=آیا جنبش سبز دارای رهبری است ؟ گفتگو باابوالحسن بنی صدر 

http://www.4shared.com/audio/BhErkEfE/Banisadr89-03-26

Banisadr89/3/21= بنی صدر :هیچ ملتی نباید آنچه مال او است از خود بستاندو مفت مجانی در اختیار متجاوز به حقوق خود بگذارد 

http://www.4shared.com/audio/qV3IIto0/Banisadr89-03-21

Banosadr89/03/20=بنی صدر :جامعه ایران هیچ خواستارآن نیست که به دوران سیاهی بازگرددکه حاصل آن رژیم کنونی است

http://www.4shared.com/audio/iapggSg9/Banisadr89-03-20

Banisadr89/3/16=بنی‌صدر:۱۴خرداد امسال پایان دوره‌ی خمینیسم

http://www.4shared.com/audio/jX4eN5Av/Banisadr89-03-16

Banisadr89/3/14=بنی صدر :درسالروز مرگ خمینی این ولایت فقیه بود که مرد 

http://www.4shared.com/audio/YcamMkmL/Banisadr89-03-14

Banisadr89/3/12= دلبستگی آقای موسوی به امام خمینی و دوران ده ساله ولایت مطلقه او: مصاحبه باابوالحسن بنی صدر

http://www.4shared.com/audio/2z7seXHm/Banisadr89-03-12

Banisadr 89/3/7=بنی صدر:ازاول انقلاب تا به امروز به روسیه باج های بزرگ دادند و خیال میکردند که روسیه جانب ایران را میگیرد غافل از اینکه هیچ باج گیرنده ای هرگز خودرا تابع توقعات باج دهنده  

http://www.4shared.com/audio/NesB6Oxk/Banisadr89-03-07

Banisadr89/3/6=بنی صدر:اگر قانون اساسی بطورکامل اجراشود فاجعه میشود 

http://www.4shared.com/audio/iwujuWZa/Banisadr89-03-06

Banisadr89/3/5= بنی صدر:راه حل برای استقرارمردمسالاری،همراه کردن جنبش است با سازماندهی ولایت جمهورمردم در بیان آزادیhttp://www.4shared.com/audio/ydaN7QQQ/Banisadr89-03-05

Banisadr89/3/4=جنگ ایران و عراق در گفتگوی بی بی سی باابولحسن بنی صدر و حمید احمدی  

http://www.4shared.com/audio/-aZyOl51/Banisadr89-03-04

Banisadr89/3/3=ابولحسن بنی صدر «سپاه گفت نمی‌توانیم بجنگیم» چرا جنگ در سال اول تمام نشد

http://www.4shared.com/audio/uJ9R1dp5/Banisadr89-03-03

Banisadr89/2/31=سالروز فتح خرمشهر. گفت و گوی بی بی سی با ابوالحسن بنی‌صدر

http://www.4shared.com/audio/raos816A/Banisadr89-02-31

Banisadr89/2/31=بنی صدر.آنهایی که میگویند دست به ترکیب این رژیم بخورد ایران بر باد میرود مسئول بلاهائی که بر سر ایران می آید هستند

http://www.4shared.com/audio/P0d77gLQ/Banisadr89-02-31

Banisadr89/2/29= ملغمه «خشونت و سرکشیدن جام زهر هسته‌ای» مصاحبه با ابوالحسن بنی‌صدر 

http://www.4shared.com/audio/1bTco3yV/Banisadr89-02-29

Banisadr89/2/24=بنی صدر: سیاه روزترین مردم دنیا فکر میکنم مردم ایرانند چون هر روز جوانان شان رااز دستشان میگیرند

http://www.4shared.com/audio/hMJLDsdJ/Banisadr89-02-24

Banisadr89/2/24=بنی صدر :از رژیم جز خشونت کاری ساخته نیست و آرام آرام بسوی فلج شدن میرود 

http://www.4shared.com/audio/xE8goGD_/Banisadr89-02-24

Banisadr89/2/17=بنی صدر :این رژیم ماندگار نیست و علائم مرگ را از خودش نشان داده است و جنبش هم پایان پذیر نیست 

http://www.4shared.com/audio/36AXLtE1/Banisadr89-02-17

Banisadr89/2/12=عوامل پیروزی جنبشها از نظر تاریخی در ایران و جهانمصاحبه رادیو آزادگان با ابولحسن بنی صدر 

http://www.4shared.com/audio/i86ccbMm/Banisadr89-02-12

Banisadr89/2/10=بنی صدر :شمامیخواهید حاکمیت از دسته ای به دسته دیگر انتقال پیدا کند نه بمردم 

http://www.4shared.com/audio/aqL33m1j/Banisadr89-02-10

Banisadr89/2/4=قمه زنی در اسلام مجاز است؟گفتگو ی رادیو فرانسه باابوالحسن بنی صدر

http://www.4shared.com/audio/aPPWVp33/Banisadr89-02-04

Banisadr89/2/3=بنی صدر :اگر غرب میخواهد یک ضربه اساسی به رژیم بزندحسابهای بانکی مافیاهای سنتی مانند رفسنجانی وعسگر اولادی و امثال آنها را ببندد 

http://www.4shared.com/audio/ZyP1DdAZ/Banisadr89-02-03

Banisadr89/2/3=پرسش :از ابوالحسن بنی صدردر رابطه با صدور حکم محارب برای یک جوان دانشجو 

http://www.4shared.com/audio/a2N4bZ6S/Banisadr89-02-03

Banisadr89/2/1=چه کسانی خواستار محدود شدن قدرت آیت الله خامنه ای هستند؟گفتگوی رادیو فرانسه با ابوالحسن بنی صدر

http://www.4shared.com/audio/c4MnVyXh/Banisadr89-02-01

Banisadr89/1/27=بنی صدر :اگر غرب تصمیم به تحریم گرفت بخاطر این است که فکر میکنند جنبش ایران راه بجایی نمیبرد 

http://www.4shared.com/audio/ONCk0xu5/Banisadr89-01-27

Banisadr89/1/26=بنی صدر :هرمجازات اقتصادی که رژیم بتواند به مردم تحمیل میکند.درواقع مجازات اقتصادی مردم ایران،به سودرژیم ومافیای مالی نظامی است

http://www.4shared.com/audio/CgDnMN01/Banisadr89-01-26

Banisadr89/1/20= بنی صدر:اولین چیزی که جامعه باید برای پیشبرد جنبش بکنه آلترناتیو متناسب با استقلال.آزادی.وحاکمیت مردم است 

http://www.4shared.com/audio/Tnlos06a/Banisadr89-01-20

Banisadr89/1/16= محمود احمدی نژاد،زیرخط فقر و با وام های دریافت زندگی می کند.گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

http://www.4shared.com/audio/d8J7UA4N/Banisadr89-01-16

Banisadr89/1/13=آیا ایرانیت مقدم است یا اسلامیت؟ مصاحبه رادیو عصر جدید با ابولحسن بنی صدر

http://www.4shared.com/audio/G8Ss9bHB/Banisadr89-01-13

Banisadr89/1/11=بنی صدر:معامله پنهانی ریگان و جرج بوش با خمینی و رژیم او در باره آزادی گروگانها بعد از انتخاب ریگان به ریاست جمهوری 

http://www.4shared.com/audio/nyrHWRu4/Banisadr89-01-11

Banisadr89/1/6=چکار با ید کر د تا قشر های زحمتکش به جنبش بپیوندند . مصا حبه رادیوعصر جدید باابوالحسن بنی صدر

http://www.4shared.com/audio/H60lTrGx/Banisadr89-01-06

Banisadr88/12/28=بنی صدر:وقتی شما بر ضد ضحاک قیام میکنید دیگه نمیشه بگی که من در چهارچوب ضحاک دارم مبارزه میکنم

http://www.4shared.com/audio/Ru-hHE4K/Banisadr88-12-28

Banisadr88/12/19=چهارشنبه سوری و نوروز از دید ابوالحسن بنی صدر 

http://www.4shared.com/audio/YUPgzj2s/Banisadr88-12-19

Banisadr88/12/14=بنی صدر :مصدق کسی بود که تجربه را در نیمه رها نمیکردو هر پیشنهادی را که با استقلال و آزادی همخوانی نداشت نمی پذیرفت

http://www.4shared.com/audio/jKU5urUr/Banisadr88-12-14

Banisadr88/12/7=بنی صدر :این رژیم رژیمی است نه متکی به مردم بلکه در جنگ با مردم  

http://www.4shared.com/audio/q30apFKW/Banisadr88-12-07

Banisadr88/12/6=بنی ‌صدر:آقای هاشمی رفسنجانی می‏گوید که نگذاریم تیرها به سمت رهبر نشانه برود 

http://www.4shared.com/audio/_fqH7qTl/Banisadr88-12-06

Banisadr88/11/30=بنی صدر : تجربه 22بهمن نشان دادکه هرکس قلمرودشمن راانتخاب کرد بعنوان عرصه عمل.خودش را محکوم کرده به شکست

http://www.4shared.com/audio/lkgMXIcP/Banisadr88-11-30_22

Banisadr88/11/25=ابوالحسن بنی‌صدر می‌گوید در۲۲ بهمن، مردم حرف‌شان را زدند و به دام نیفتادند 

http://www.4shared.com/audio/4Am-RoRN/Banisadr88-11-25

Banisadr88/11/22=بنی صدر :رژیمی که میگوید ازاین انقلاب پدید آمده این روز را کرده صحنه جنگ با مردم ایران

http://www.4shared.com/audio/59c6QXCx/Banisadr88-11-22

Banisadr88/11/20= بنی صدر:آقای خامنه ای اجتماع ساختگی خودش را«ملت»می‌نامد 

http://www.4shared.com/audio/DdjPe859/Banisadr88-11-20

Banisadr88/11/20=بنی‏صدر: این رژیم که در حال حاضر با مردم جبهه‏ی جنگ گشوده است 

http://www.4shared.com/audio/SaMZp8Ra/Banisadr88-11-20

Banisadr88/11/18= مصاحبه روزنامه ابزرور باآقای بنی صدر .وجعل و تقلب رژیم 

http://www.4shared.com/audio/Rji3IVU1/Banisadr88-11-18

Banisadr88/11/16 =بهمن 57 پیروزی گل برگلوله بود بهمن 88 روزعزای رژیم

http://www.4shared.com/audio/cJnOxr8s/Banisadr88-11-16

Banisadr88/11/10=بنی صدر: به آقای خمینی گفتم که در رژیم هیتلری هم چنین وضعی نبود که در خیا بانها بیاورند و اعدام کنند 

http://www.4shared.com/audio/lZFXbIsD/Banisadr88-11-10

Banisadr88/10/09=بنی صدر:روز22بهمن برای مردم و رژیم سرنوشت ساز است 

http://www.4shared.com/audio/k_zQxXXs/Banisadr88-11-09_22

Banisadr88/11/09=تحلیل ابوالحسن بنی صدر از سخنان اخیر مهدی کروبی 

http://www.4shared.com/audio/j4qhsANH/Banisadr88-11-09

Banisadr88/11/08=بنی صدر:به ملا تاریا گفتم مامیرویم که بمانیم شما میمانید که بروید 

http://www.4shared.com/audio/jJ56rctG/Banisadr88-11-05

Banisadr88/9/30=سخنان آقای بنی صدر درموردآیت الله منتظری درباره تدوین قانون اساسی و مسئله ولایت فقیه 

http://www.4shared.com/audio/R9bLUG1e/Banisadr88-09-30

Banisadr88/7/19=بنی صدر:اگر بنا بود خداوند در مورد قتلی قضاوت کند، همان طور که خود درقرآن توصیه فرموده است، بخشش را انتخاب می کرد

http://www.4shared.com/audio/Gcgm3W3k/Banisadr88-7-19

Banisadr88/3/29=مصاحبه آقای بنی صدر در رابطه با انتخابات 88وجنبش مردم ایران توسط خبر نگار آلما نی در تاریخ

http://www.4shared.com/audio/1yg_UBW0/banisadr88-03-29

Banisadr88/3/8= سئوال=چرا شما با صدای آمریکا مصاحبه نمیکردید,آیا در دوره اول ریاست جمهوری هم تقلب شده بود :مصاحبه صدای آمریکا با آقای بنی صدر

http://www.4shared.com/audio/AqBTOzOu/Banisadr88-03-08

Banisadr88/2/5=مصاحبه بی بی سی باابوالحسن بنی صدر بمناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 

http://www.4shared.com/audio/lkpCOJn3/Banisadr88-02-05

Banisadr87/11/27=آقای بنی صدر شما 27 سال است که در فرانسه بصورت تبعید زندگی میکنید وحدود پنجاه سال فعالیت سیاسی داشتید الان هدف شما چیست

http://www.4shared.com/audio/vxVBq9jo/Banisadr87-11-27

Banisadr87/11/24=آقای بنی صدراگراوباما به ریاست جمهوری انتخاب شودارزیابی شما چیست

http://www.4shared.com/audio/vq_4z0ra/Banisadr87-11-24

Banisadr86/11/23=آقای بنی صدرشمادرنوفل لوشاتوبودیدآیادرک میکردیدکه آیت الله خمینی پس ازورودبه ایران پیش نویس قانون اساسی راکناربگذارد

http://www.4shared.com/audio/JL_JugmF/Banisadr86-11-23

Banisadrمصاحبه ابوالحسن بنی صدربا ابراهیم نبوی6/12/82

http://www.4shared.com/audio/GDm9lIFF/Banisadr82-12-18'

Banisadr82/4/1=بنی صدر: با حمله آمریکا به عراق ایران میشود همسایه عربستان درمصاحبه با تلویزیون ایرانیان شهربرلین 

http://www.4shared.com/account/audio/UHMprXLo/Banisadr-Berlin

Banisadr77/11/22= سخنان ابوالحسن بنی صدر بمناسبت سالروز انقلاب 

http://www.4shared.com/audio/TVnCkKN9/Banisadr77-11-22

Banisadr73/6/17=مصاحبه باآقای بنی صدر دررابطه باماجرای مسافرت آقای خمینی از عراق به فرانسه  

http://www.4shared.com/audio/Fh0ZQ_j1/Banisadr73-6-17

Banisadr1360بخشی از نخستین مصاحبه ابوالحسن بنی‌صدر با بی بی سی پس ازعزل ازریاست جمهوری

http://www.4shared.com/audio/tf9FyVhV/Banisadr1360

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter