کتابها

نامه ها

Nameh 0100x0140 090از آقای بنی صدر به آقای خمینی

 

به اهتمام فیروزه بنی صدر

 

تاریخ انتشار خرداد ۱۳۸۵

 

موضوع هر نامه، مسئله ایست و یا مسئله هایی هستند که زورپرستان می ساختند. به هنگام نگارش هر نامه ، این فکر نمی توانست مبنی باشد که نامه ها تاریخی می شوند از نوع یبسا بی سابقه و مانند. چرا که مسٓله های بعدی که زورپرستان می ساختند بر خود آنها نیز دانسته نبودند.

 

برای پیاده کردن کتاب

 

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter