کتابها

مقدمه و متن پیش نویس قانوی اساسی

moghadame ghanone asadi

متن زیر پیش نویس کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقدمه آ« است که به قلم آقای الولحسن بنی صدر نوشته شده است. این متن مورد قبول آقای خمینی نیز واقع شده است.

 

دیدن متن کتاب


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter