کتابها

نفت و سلطه

Naft va solte 0135x0100 088یا نقش نفت در توسعه سرمایه داری در پهنه جهان و زمان

چاپ اول: شهریور ۱۳۵۶

 

در باره نفت و سلطه

کتابی که اینک از طریق اینترنت در دسترس خوانندگان قرار می گیرد، ۳۰ سال از تاریخ چاپ اولش می گذرد. با این حال، بیشتر از نسل آن روز، در مقدمه بر چاپ دوم کتاب، به تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۵۷، خاطر نشان شده است: تحلیهای که در این کتاب بعمل آمده اند، اینک واقعیت یافته اند …

 

برای پیاده کردن کتاب


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter