کتابها

تالیفات بنی صدر از 1360 به بعد

 

همراه مبارزه در صحنه ایران و جهان ، مطالعاه و تحقیق فعالیت اصلی آقای بنی صدر را تشکیل داده است . وی علاوه بر انجام مصاحبه ها و نوشتن مقاله ها ، در مهاجرت ، از مرداد 1360 تا کنون ، در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت می نویسد و کتب ذیل را به تحریر در آورده است . 

وی همچنان در کار مبارزه ، در کار انتشار انقلاب اسلامی و تحقیق ها و تالیف ها و انتشارشان ، از همکاری سخت ارزنده کسانی برخوردار بوده است که آزادی را هدف شناخته اند و در جستن و بکار بردن آزادی با او همکار بوده اند . 

 

1 - کتاب خیانت به امید -  به فارسی در 402 صفحه ، تاریخ انتشار 1360 

 

* – کتاب خیانت به امید ، ترجمه به فرانسه در 402 صفحه ، تاریخ انتشار 1360 – انتشارات انقلاب اسلامی 

 

2 - کتاب حقوق انسان و اصول راهنمای قضاوت اسلامی ، به فارسی ، چاپ اول در 107 صفحه ، تاریخ انتشار 1362– انتشارات انقلاب اسلامی

 

* کتاب حقوق انسان و اصول راهنمای قضاوت اسلامی  ، چاپ دوم در 143 صفحه ( کتاب کاملتر شده است ). تاریخ انتشار 1368 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

* ترجمه این کتاب به زبانهای فرانسه ، انگلیسی ، آلمانی و صربو سوئدی  انجاتم شده است . به عربی ترجمه شد اما در هیچ کشور اسلامی امکان چاپ شدن را نیافت . 

 

3 – کتاب سیر اندیشه سیاسی در سه قاره ، به فارسی در 163 صفحه ، تاریخ انتشار 1367 – منتشر شده در سایت آقای بنی صدر 

 

4 – کتاب زن و زناشویی ، به فارسی ، چاپ اول در 227 صفحه ، تاریخ انتشار 1367 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

* زن و زناشویی ، چاپ دوم در 307 صفحه ( به کتاب اول افزوده شده است ) تاریخ انتشار 1367 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

5 – کتاب اصول راهنمای اسلام ، به فارسی در 304 صفحه ، تاریخ انتشار 22 بهمن 1372 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

6 –  -* این کتاب به فرانسه نیز ترجمه شده است . 

 

کتاب سیاست آمریکا در سه جلد 

7 *- کتاب اول – آمریکا و انقلاب ، در 445 صفحه ، تاریخ انتشار 1367 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

8 *- کتاب دوم – اکتبر سورپرایز ، در 581 صفحه ، تاریخ انتشار 22 بهمن 1370 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

9 *- کتاب ایران گیت ، در 164 صفحه ، تاریخ انتشار 1368 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

10 – کتاب توطئه آیت الله ها ، به زبانهای فرانسه و انگلیسی و ایتالیایی انتشار یافته است . 

 

11 – کتاب توانایی و ناتوانی ، به فارسی – منتشر شده در سایت آقای بنی صدر 

 

12 – کتاب شهادت در قرآن ، به فارسی 

 

13 – کتاب بنی صدر سخن می گوید ( به زبان ایتالیایی انتشار یافته است ) 

 

14 – تحقیقی مفصل در باب مردم سالاری در 5 جلد 

کتاب اول شامل دو بخش ، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای         مردم سالاری است . کتاب دوم در رهبری و احزاب و کتاب سوم در عدالت و کتاب چهارم و پنجم در باره رشد و فلسفه و عقل آزاد می باشد . 

 

15 * - کتاب عدالت اجتماعی ، به فارسی ، در 697 صفحه ، تاریخ انتشار 14 اردیبهشت 1387 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

16 * - کتاب عقل آزاد ، به فارسی ، در 362 صفحه ، تاریخ انتشار 18 تیر 1383 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

17  - کتاب نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد ، به نوشته ابوالحسن بنی صدر و جمال صفری . در 642 صفحه ، تاریخ انتشار 14 اردیبهشت 1387 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

18 – کتاب بیان آزادی ، حق حیات و مجازات اعدام ، به کوشش حسن رضای ، در 97 صفحه ، تاریخ انتشار بهار 1389 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

19 – کتاب نقد تضاد و تناقض در منطق صوری ، تاریخ انتشار22 بهمن 1384 – انتشارات انقلاب اسلامی

20 – کتاب حیله یا خیانت سر اكتبر سورپرايز، نوشته روبرت پارى ، ترجمه و تنظیم از ابوالحسن بنى صدر ، تاريخ انتشار:24 شهریور 1382- منتشر شده در سایت آقای بنی صدر 

21 - نقدكتاب شنود اشباح نوشته:رضا گل پور - نقد كتاب شنود اشباح  با مراجعه به آقاى بنى صدر كامل و تهيه شده است . – منتشر شده در سایت آقای بنی صدر 

22 – کتاب بیان استقلال و آزادی -مطالعه قرآن بر مبنای انديشه موازنه عدمی – نویسنده : ابوالحسن بنی‌صدر – حسن رضايی تاریخ انتشار : بهمن 1390 – انتشارات انقلاب اسلامی پرسشها ازایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

به اهتمام : پوران و نصرالله نجات بخش تاریخ انتشار :اسفند 1390 جلد اول چاپ– انتشارات انقلاب اسلامی

 

24 – کتاب توتالیتاریسم - کتاب اول از مجموعه کتابهای در باب دمکراسی-  نویسنده : ابوالحسن بنی صدر تاریخ انتشار :شهریور 1391 – انتشارات انقلاب اسلامی

 

تالیفات بنی صدر تا پیش از 1360 

 

الف – در قلمرو اقتصاد و جامعه شناسی 

 

22 -  کتاب نفت و قهر ، به فرانسه 

 

23 – کتاب چه انقلاب ی برای ایران ، به فرانسه 

 

24 – کتاب نفت و سلطه ، به فارسی در 424 صفحه ، تاریخ انتشار 7 شهریور 1356 

 

25 * - کتاب نفت و سلطه ترجمه عربی ، تاریخ انتشار 1359 د

 

26 – کتاب سیر تحول سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران ، در 160 صفحه ، تاریخ انتشار 1355

 

27 – کتاب زن در شاهنامه ، تحقیق باتفاق همسرش خانم عذرا حسینی در 145 صفحه ، تاریخ انتشار 1358 

 

28 – کتاب مردان سیاسی آسیا ، تالیف دستجمعی که جایزه اول را بدست آورد ، به فرانسه 

 

29 – کتاب مکانیسمهای از رشد ماندگی ، ترجمه از فرانسه به فارسی 

 

30 – مقاله های اقتصادی به فارسی 

 

31 – کتاب روش شناخت بر پایه توحید ، تاریخ انتشار 1352 

 

32 – کتاب زور علیه عقیده ، در 139 صفحه ، تاریخ انتشار خرداد 1256 

 

33 – کتاب رابطه مادیت و معنویت ، در 45 صفحه ، تاریخ انتشار مهر 1356 

 

34 – کتاب خانواده در اسلام ، سیستمهای اطلاعاتی ، مسئله حجاب ، هر سه در یک جلد در 102 صفحه ، تاریخ انتشار 1359 

 

35 – کتاب روش تحقیق ، تاریخ انتشار اسفند 1358 

 

36 – کتاب مقام مصدق در نهضت استقلال طلبی ، در 54 صفحه ، تاریخ انتشار 1358

 

37 – کتاب مجموعه مقالات اقتصادی بنی صدر ، در 187 صفحه ، تاریخ انتشار 1358 

 

38 – کتاب کار و کارگر در اسلام ، در 133 صفحه ، تاریخ انتشار 1359 

 

39 – کتاب مشکلات سیاسی موجود در ایران و راه حل اسلامی آن ، در 99 صفحه ، تاریخ انتشار بهمن 1357 

 

تالیفات بنی صدر در قلمرو اسلام و فلسفه : 

 

40 – کتاب اقتصاد توحیدی در 343 صفحه ، تاریخ انتشار 1356 

 

41 – کتاب کیش شخصیت ، در 314 صفحه ، تاریخ انتشار 1355 

 

42 – کتاب موازنه ها در 80 صفحه ، تاریخ انتشار 26 بهمن 1356 

 

43 – کتاب تضاد و توحید در 414 صفحه ، تاریخ انتشار 1358 

 

44 – کتاب تعمیم امامت و مبارزه با سانسور ، در 139 صفحه ، تاریخ انتشار 20 مرداد 1357 

 

45 – کتاب نفاق در قران ، در دو جلد ، جلد اول چاپ گردید و جلد دوم سانسور گردید . در 362 صفحه ، تاریخ انتشار 1358 

 

تالیفات او در قلمرو انقلاب : 

46 – تاسیس روزنامه انقلاب اسلامی که تا امروز منتشر می شود . گر چه از کودتای خرداد 60 بدینسو ، هر دو هفته یک بار و بنام انقلاب اسلامی در هجرت منتشر می گردد . 

47 – کتاب بیانیه جمهوری اسلامی 

48 – کتاب صد مقاله ، در دو جلد . جلد اول در 350 صفحه ، تاریخ انتشار 1358 . جلد دوم در 367 صفحه ، تاریخ انتشار 1359 

49 – کتاب کارنامه  روزانه رئیس جمهوری ، که در روزنامه انقلاب اسلامی در ایران منتشر می شد . بخشی از آن در 6 جلد منتشر شده است .

 

انتشاراتی  که او در ایجادشان شرکت کرده است : 

1 – انتشارات مصدق : در این انتشارات نطقهای مصدق و ترجمه دوزخیان روی زمین ( اثر فرانتس فانون ، ترجمه ابوالحسن بنی صدر ) و افضل الجهاد ( اثر عمر ازگان ، ترجمه حسن حبیبی ) و نفت و سلطه منتشر شده اند . 

2 – انتشارات مدرس : در این انتشارات ، کتاب موقعیت ایران و نقش مدرس نوشته بنی صدر و زندگینامه مدرس و مطالعات پیرامون نوزایش ( رنسانس ) اسلامی و نیز مدافعات مهندس بازرگان در دادگاه نظامی ، منتشر شده اند . 

3 – انتشارات 15 خرداد : این انتشارات ، سخنان خمینی و مطالعات گرایشهای اسلامی منتشر می شدند که پاسخهای پرسش «چه باید کرد ؟» بوده اند . 

 

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter