کتابها

توتالیتاریسم

totalitarismکتاب اول

از مجموعه کتابهای در باب دمکراسی

 

 

نویسنده : ابوالحسن بنی صدر

تاریخ انتشار :شهریور  1391

چاپ  : انتشارات انقلاب اسلامی

 

کتابی که در دسترس خوانندگان قرار می گیرد، نخستین بخش از تحقیق در باره دموکراسی است. این تحقیق حدود دو دهه بطول انجامید. از تحقیق، تنها عقل آزاد و عدالت اجتماعی انتشار یافته اند. دیر به دیر شدن انتشار کتابها، از جمله بدین خاطر بود که هر تحقیق آغاز دارد اما پایان ندارد. پس، هر بار که قرار بر انتشار کتابی می شود، وارد کردن حاصل تحقیق پسین در تحقیق پیشین، زمان را دراز می کند. از این رو است که این تحقیق، تا انتشار این کتاب، 35 سال عمر کرده است. از نتایج آن، یکی این که استبداد فراگیر که بنا بود بخشی از یک کتاب شود، خود کتابی مستقل گشت. 

 

 

برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter