کتابها

انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرﺁن

Hoguge Bachar 0100x0141 090نوشته : ابوالحسن بنی صدر

تاریخ اولین انتشار: اسفند ماه 1362

تاریخ دومین انتشار :خرداد ماه 1368

تاریخ سومین انتشار: آبان ماه 1383

طرح روی جلد : مسعود اسماعیلو

تنظیم برای سایت  : انتشارات انقلاب اسلامی

چاپ  : انتشارات انقلاب اسلامی

آدرس انتشارات انقلاب اسلامی

توضيح و هشدار

 

       چه كسى گمان مى‏برد حقوق بشر از سوى كسانى انكار و نقض گردند كه قرن‏ها كارشان بعنوان استاد و شاگرد فقه، بحث از اين حقوق بوده است؟ اين پرسش كار پاسخ به پرسش ديگر را آسان مى‏گرداند و آن اينكه چرا حالا؟ چرا زودتر نكرديم ؟چون هيچگاه گمان نمى‏برديم كه تنى چند بنام فقه و بعنوان فقيه، نه تنها ستمهاى بى مانند مرتكب بشوند، بلكه منكر هر گونه حقى براى انسان بگردند و خود را منشاء اعطاء و سلب حق بشمارند.

برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter