کتابها

بیان آزادی ، حق حیات و مجازات اعدام

edamبررسی میان رشته ای مجازات اعدام 

در اسلام، ایران و جهان امروز

 

در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

 

و به همراه پاسخ آیت الله منتظری

 

به کوشش : حسن رضایی 

پژوهشگر عدالت جزایی در آلمان 

 

تاریخ انتشار : بهمن 1390

 

بیان (=گفتمان) آزادی، چگونه زیستن را به ما می آموزد و بیان قدرت، راه ویرانی و  مرگ را پیش پا می نهد. مجازات اعدام را می توان آشکارترین شکل بیان قدرت تلقی کرد. قانونی شدن و بدتر از آن پذیرش عمومی این کیفر در یک جامعه نه تنها نمودی واضح بر حضور اندیشه های زورباور در میان مردم می باشد بلکه نشانگر اعتیاد به اطاعت از حکم زور است. اعدام یعنی تبعیض مطلق برقرار کردن به سود قدرت و تلاش برای رفع مسئولیت فردی و جمعی. اعدام یعنی پاک کردن صورت مساله در برابر بزهکاری

برای پیاده کردن کتاب به doc اینجا را کلیک کنید

برای پیاده کردن کتاب به pdf اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter