کتابها

پرسشها ازایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

pasok be soalatبه اهتمام : پوران و نصرالله نجات بخش 

تاریخ انتشار :اسفند 1390  

جلد اول 

چاپ  : انتشارات انقلاب اسلامی

در باره مجموعه پرسشها و پاسخهای مکتوب

 

    کسی که این اقبال را یافته که در طول نیم قرن، مدام، مسئول باشد، از این تجربه آموخته است که زمان شهادت می دهد. پیشرفت دانش و فن، بر توانائی شهادت زمان و زود به زود شدن این شهادت افزوده است و می افزاید. چنانکه در این زمان، طول عمر سری ترین قرار و مدارها، گاه از یک سال نیز کوتاه شده است.

       دروغ جز پوشاندن حقیقت نیست. اما حقیقت ناقض پوشش دروغ است و، دیر یا زود، پوشش را می درد و خود را نشان می دهد. شهادت زمان، جز تجلی حقیقت نیست. 

برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک کنید

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter